Agriculture and Rural Development Support Project

Request for Applications (RFA) No.04-2

Agriculture Value Chains Development for SMEs in Donetsk and Luhansk oblasts

Проект USAID«Підтримка аграрного і сільського розвитку»

Запит на подання заявок (ЗПЗ) на одержання грантів №04-2

Розвиток ланцюгів доданої вартості для МСП Донецької та Луганської областей

Issuance Date: January25, 2018

Dear Applicant:

Agriculture and Rural Development Support Program in Ukraine(ARDS), implemented by Chemonics International Inc., hereinafter referred to as “Chemonics.”, is seeking grant applications for investments designed to increase value added in fruits-and-vegetables, meat, and dairy sectors in Donetsk and Luhansk oblasts; introduce new technologies of processing and postharvest handling of products; introduce international standards of quality and safety of agricultural products, and expand sales markets.The grants will be awarded and implemented in accordance with USAID and US Government regulations governing grants under contracts and ARDS internal grant management policies.

Дата опублікування: 25січня 2018 року

Шановний заявнику!

Проект «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», надалі – «Кімонікс», запрошує подавати заявки на одержання грантівдля інвестування діяльності, спрямованої на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах Донецької та Луганської областей, впровадження нових технологій післяврожайної обробки та переробки продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільсько-господарської продукції, розширення ринків її збуту.Гранти надаватимуться і впроваджувати-муться відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами проекту «Агросільрозвиток».

The project will hold a pre-application workshopsin the buildingof Donetsk Oblast State Administration in Kramatorsk on February20, 2017and in the buildingof Lugansk Oblast State Administration in Severodonetsk on February21, 2017. ARDS will provide information on the exact time and place of the workshop to the organizations that submitted letters of intent to participate in the workshop, one week prior to the date of the workshop.These workshops will allow eligible and interested applicants the chance to ask questions about the RFA and receive guidance on how to complete the application form. Interested applicants that meet the eligibility requirements defined in Section IIIA below and would like to attend this workshop must confirm their attendance by sending letters of intent contained the participant’s name and the organization’s name to Volodymyr Nakonechnyi, Strategic Investment Fund Director, at Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Not more than two persons may attend from each organization. When confirming attendance, please note if the persons have any special needs to access the workshop facilities. No reimbursement for costs of attendance will be met.

ARDS and Chemonics employees may not ask for, and applicants are prohibited from offering, any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation to obtain or reward improper favorable treatment regarding this solicitation. Any improper request from a project employee should be reported to Patrick Rader,  ARDS  Director   at Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    or Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Проект «Агросільрозвиток» проведе семінари з питань підготовки заявок у будівліДонецької обласної державної адміністрації у м. Краматорськ20лютого 2018 р.та убудівлі Луганської обласної державної адміністрації у м. Сєвєродонецьк 21лютого2018 р.Проект «Агросільрозвиток» надасть уточнену інформацію про час та місце проведення семінару організаціям, які надіслали листипро намір взяти участь у семінарі, за 1 тиждень до дня його проведення. Ці семінари дозволять зацікавленим заявникам, які відповідають критеріям прийнятності, поставити питання стосовно цього ЗПЗ і отримати пояснення щодо порядку заповнення аплікаційної форми. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі ІІІА критеріям прийнятності та бажають взяти участь у семінарах, повинні підтвердити свою участь, надіславши лист про наміри з інформацію про прізвище, ім'я та по-батькові учасника і назву організації на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">grants@ukraineards.com. Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної організації. Підтверджуючи участь у семінарі, будь ласка, зазначте, чи маютьпредставники вашої організації якісь особливі потреби в плані спроможності дістатися до приміщення, де проводитиметься семінар. Відшкодування витрат, пов’язаних з участю у семінарі, не передбачається.

Співробітники проекту «Агросільрозвиток» та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам заборонено пропонувати будь-які гроші, гонорар, комісію, кредит, подарунок, подяку, цінні речі або компенсацію за отримання переваг або за неналежне прихильне ставлення у процесі надання грантів у рамках цього конкурсу. Про будь-які неналежні вимоги просимо повідомляти Директора проекту Патріка Рейдера за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    абоЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Annexes included with this Request for Applications:

-Annex A - Grant Application Form

-Annex B – Grant Application Budget Form

-Annex C – Applicant Self-Assessment Form

-Annex D – Required Certifications

Which should be submitted as part of Grant Application

 • Prohibition on Providing Federal Assistance to Entities that Require Certain Internal Confidentiality Agreements – Representation (April 2015)
 • Certification of “Representation by Organization Regarding a Delinquent Tax Liability or a Felony Criminal Conviction (AAPD 14-03, August 2014)”

Which should be submitted by selected applicant before grant award

- Annex E – Mandatory and Required As Applicable Standard Provisions:

Standard Provisions for Non-U.S., Nongovernmental recipients receiving a fixed amount awards can be accessed through the following URL:

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf

Цей Запит на подання заявок містить такі Додатки:

-  Додаток A – Форма заявки на одержання гранту

-  Додаток B – Форма бюджету грантового проекту

-  Додаток CФорма самооцінювання заявника

-  Додаток D – Необхідні засвідчення

Подаються разом із заявкою на одержання гранту:

 • Заборона надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність - Заява (квітень 2015).
 • Інформація щодо заборгованості організації за сплатою податків або відкритих проти неї кримінальних справ (AAPD 14-03, серпень 2014).

Подаються відібраним заявником перед присудженням гранту:

 • Засвідчення реципієнта.
 • Засвідчення стосовно фінансування тероризму.
 • Засвідчення стосовно лобіювання (вимагається для всіх грантів, що перевищують $ 100 000).

- Додаток E–Обов’язкові та необхідні за відповідних умов стандартні положення:

Обов’язкові положення стосовно неамериканських неурядових реципієнтів, що отримують гранти з фіксованою сумою, можуть бути отримані за такою адресою: http://www.usaid.gov/sites/default/files/ documents/1868/303mat.pdf


SECTION I. PROGRAM DESCRIPTION РОЗДІЛ 1. ОПИС ПРОГРАМИ

IA.        OBJECTIVE 

ARDS is awarding grants to for-profit enterprises ornon-profit non-governmental organizations of agricultural sector, which will apply and demonstrate their ability to complete all tasks to increase value added in fruits-and-vegetables, meat, and dairy sectors in Donetsk and Luhansk oblasts; introduce new technologies of processing and postharvest handling of products; introduce international standards of quality and safety of agricultural products, and expand sales markets.

The goal of this grant program is to diversify production, optimizationof value chain, expand sales markets and add value to products of SMEs and agricultural servicing cooperatives operating in the Government-controlled territory of Donetsk and Luhansk Oblasts.

The objective of the activity is to:

 • Improve fruits, vegetables, berries, dairy and meat processing in the Government-controlled territory of Donetsk and Luhansk Oblasts
 • Improve input supply chain for agriculture producers in the Government-controlled territory of Donetsk and Luhansk Oblasts
 • Facilitate sale of fruits,vegetables, berries, dairy and meat products from the Government-controlled territory of Donetsk and Luhansk Oblasts to other Oblasts as well for export
 • Expandthe range of information and consulting services on new technologies introduction, control of safe production and processing of agricultural products

The Project will primarily support those proposals that would showcase best practices for replication and scaling out the methods in the future.

ІА. МЕТА

Проект «Агросільрозвиток» надасть грантикомерційним підприємствамабо громадським об’єднанням аграрного сектору, які продемонструютьсвою спроможність виконувати весь комплекс завдань,спрямованих на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах Донецької та Луганської областей, впровадження нових технологій переробки та післяврожайної обробки продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту.

Метою даної грантової програми є диверсифікація виробництва, оптимізаціяланцюгів доданої вартості, розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що працюють на контрольованій Урядом України території Донецької та Луганської областей.

Конкретні цілі діяльності:

 • покращенняпереробки плодоовочевої, ягідної, молочної та м'ясної продукції на контрольованій Урядом України території Донецької та Луганської областей;
 • покращення ланцюгів постачання засобів виробництва для сільськогосподарських виробників на контрольованій Урядом України територіях Донецької та Луганської областей;
 • сприяння продажу фруктів, овочів, ягід, молочної та м'ясної продукції з контрольованої Урядом України території Донецької та Луганської областей в інші області, а також для експорту;
 • розширення переліку інформаційно – консультаційних послуг з впровадження нових технологій, контролю безпечного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Проект, насамперед, підтримуватиме ті пропозиції, які демонструють найкращі практики для подальшого поширення та застосування у майбутньому.

IB.        BACKGROUND

ARDS is a four-year project financed by USAID and implemented by Chemonics InternationalInc.in Ukraine. The goal of the project is to support broad-based, resilient economic growth in Ukraine through a more inclusive, competitive, and better governed agriculture sector that provides attractive livelihoods to rural areas of Ukraine. ARDS’s approach focuses on three integrated parts:

 • Improved enabling environment and governance of the agricultural sector
 • Increased investment, productivity, employment, and incomes in the agricultural sector
 • Improved welfare of rural communities and small producers.

iB. загальна інформація

Проект «Агросільрозвиток»є чотирьохрічним проектом, що фінансується USAID та реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» в Україні. Метою проекту «Агросільрозвиток» є сприяння всеохоплюючому і стійкому економічному зростанню шляхом розвитку сільського господарства на основі підвищення конкурентоздатності та якості управління в аграрному секторі із залученням до цього ширшого кола учасників економічної діяльності і створення більш привабливих умов проживання в сільській місцевості України. Проект «Агросільрозвиток» спрямовує свою діяльність на трьох взаємопов’язаних напрямках:

 • покращення ділового середовища та ефективності врядування в аграрному секторі;
 • збільшення обсягу інвестицій, підвищення продуктивності, рівня зайнятості й доходів у сільськогосподарському секторі;
 • покращення добробуту сільських громад і малих виробників.

IC.    DETAILED GRANT PROJECT DESCRIPTION

ARDS plans to select up to five (5) Ukrainian organization, for profit or non-profit non-governmental organizations, namely:

 • Small and medium enterprises and private entrepreneurs(SMEs) and agricultural service cooperatives (ASCs) in the agroindustrial sector (processing, logistics, sales, etc.), and
 • SMEs and ASCs supplying services and materials and technical resources (e.g. fertilizers, plant protection agents, veterinary support, feed materials, product packaging, logistics, etc.) to producers and processors of fruit and vegetable, and meat and dairy products on the Government-controlled territories of Donetsk and Luhansk Oblasts.

SMEs and ASCsare eligible for award under a condition that they are operating in:

a) the Government-controlled territories of Donetsk and Luhansk Oblasts, their production facilities for processing, handling, logistics, etc. (where the project implementation is planned) are located not closer than 30 km away from the contact line;

b) territories of Kharkiv, or Dnipropetrovsk, or Zaporizhzhia Oblasts and meeting at least one of the following criteria:

 • In the total number of products supplied to the applicant's facilities, the share of products from producers located in Donetsk and Luhansk oblasts is not less than 30%.
 • The applicant supplies at least 50% of its products for the operation of producers and processors (input for producers) in Donetsk and Luhansk Oblasts (i.e. packaging, fertilizers etc.).

Funds received in the form of grant in this field shall be used for procurement of new equipment,e.g.to implement new technologies and modernize infrastructure of postharvest handling (sorting, packaging, storing, cooling, etc.)and processing (drying, pickling, canning, pasteurization, production of meat & dairy products, etc.)of agricultural products to meet the requirements of international quality and safety standards (Global GAP, HACCP, and others).

Note.For the purposes of ARDS, Small and Medium Enterprises and Agricultural Service Cooperatives shall have the following meanings.

Small agricultural enterprises are enterprises, which in addition to familyand seasonal workers also have full time employees. A small farm shall have more than 10 (ten) but less than 50 (fifty) family and seasonal workers, some full-time employees, but no more than 50 (fifty) full and part time employees including family members.  Small non-agricultural enterprises in rural areas shall provide full time employment to more than 10 (ten) but less than 50 (fifty) individuals. Small agricultural enterprises shall focus their production activity on the goods sales through formal and informal channels. For the purpose of this activity, assistance will be provided to the enterprises able to demonstrate financial records for three or more years of sales with an annual turnover of at least 1 million UAH, but not more than 15 millionUAH. The same criteria will apply to non-agricultural enterprises with the inclusion of sales of goods and services.

Medium agricultural enterprisesshall have significant number of seasonal and part time employees (50 (fifty) or more) and ten or more full time employees.  Unlike small farms, the full-time employees on medium sized farms will also play a lead role in some management and technical decisions. Medium sized non-agricultural enterprises shall have significant number of employees, and at least 50 (fifty) of them shall be located in a single location impacted by the program. Smaller numbers of employees in a program area may also be considered. Medium agricultural and non-agricultural enterprises will need to demonstrate financial records of sales of goods for at least three years in excess of 15 million UAH but not more than 100 million UAH per year.

Agricultural Service Cooperative is a legal entity established byagricultural producers, being individuals and / or legal entities, who have voluntarily entered into common membership with the aim to perform economic and other activities related to production, processing, storage, salesof crops, livestock, forestry or fish farming, supply of goods and materials to the cooperative members, provision of services to meet the economic, social and other needs based on self-government.

IC. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ

Проект «Агросільрозвиток» планує відібрати до 5 (семи)українських організацій, комерційних або з громадського сектора, які мають  бути:

 • малими і середніми підприємствами, приватними підприємцями (МСП) та сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами (СОК) в сфері агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, тощо);
 • МСП та СОК – постачальниками послуг та  матеріально-технічних ресурсів (наприклад, добрива, засоби захисту рослин, ветеринарний супровід, комбікорми, упаковка продукції, забезпечення логістики тощо) для забезпечення виробників та переробників плодово-овочевої та м'ясо-молочної продукції на контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

МСП та СОКє прийнятними для одержання гранту за умови, що вони здійснюють свою діяльність на:

a) контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей, виробничі потужності по переробці, доробці, логістиці тощо яких (де планується впроваджувати проект) знаходяться не ближче ніж за 30 км від лінії розмежування.

b) територіях Харківської, або Дніпропетровської, або Запорізької областей, що відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:

 • у загальному обсягу продукції, що постачається на потужності заявника, доля продукції від виробників з Донецької та Луганської областей складає не менш ніж 30%;
 • заявник постачає не менш ніж 50% своєї продукції для забезпечення діяльності товаровиробників та переробників в Донецькій та Луганській областях.

Кошти, одержані як грант за даним напрямом, повинні використовуватися для закупівлі нового обладнання, як приклад, для впровадження нових технологій та модернізації інфраструктури післяврожайної обробки (сортування, пакування, зберігання, охолодження, тощо), і переробки (сушіння, засолювання, консервування, пастеризації, виробництво м'ясо-молочної продукції, тощо) сільськогосподарської продукції, в тому числі для забезпечення вимог міжнародних стандартів якості та її безпечності (стандарти Global GAP, HACCP, інші);

Примітка. У цілях проекту «Агросільрозвиток», малі та середні підприємства (МСП) і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) матимуть такі визначення.

Малі сільськогосподарські підприємства – це підприємства, які на додачу до сімейних і сезонних працівників також мають штатних співробітників. Мале господарство повинне мати більше 10 (десяти), але менше 50 (п'ятдесяти) сімейних та сезонних працівників, певну кількість штатних працівників, але не більше ніж 50 (п’ятдесят) повністю і частково зайнятих робітників, включно із членами родин. Малі несільськогосподарські підприємства в сільській місцевості повинні мати більше 10 (десяти), але менше 50 (п'ятдесяти) робітників з повною зайнятістю. Малі сільськогосподарські підприємства мають зосереджувати свою виробничу діяльність на продажу товарів через існуючі канали. Для цілей цієї діяльності підходять підприємства, які можуть продемонструвати фінансову звітність про реалізацію товарів за три або більше роки з річним оборотом не менше 1 млн. гривень, але не більше 15 млн. гривень. Ті самі критерії застосовуватимуться до несільськогосподарських підприємств із врахуванням продажів товарів і послуг.

Середні сільськогосподарські підприємства повинні мати значну кількість сезонних і частково зайнятих працівників, а саме, 50 або більшеі 10 (десять) або більше штатних працівників. На відміну від малих господарств, штатні працівники на підприємствах середнього розміру повинні відігравати провідну роль в деяких управлінських і технічних рішеннях. Несільськогосподарські підприємства середнього розміру повинні мати значну кількість працівників, при цьому щонайменше 50 (п'ятдесят) із них мають працювати в одній локації, включеній до програми. Підприємства із меншою кількістю працівників, що знаходяться в межах території впровадження програми, також можуть розглядатися. Середні сільськогосподарські та несільськогосподарські підприємства мають продемонструвати фінансові звіти про реалізацію товарів за принаймні три роки на суму понад 15 млн. гривень, але не більше 100 млн. гривень на рік.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив є юридичною особою, створеною фізичними та / або юридичними особами, які є сільгоспвиробниками, що добровільно об'єдналися за допомогою загального членства для ведення господарської та іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, продажемпродукції рослинництва, тваринництва, лісового господарства або рибництва, поставки товарів і матеріалів для членів кооперативу, надання послуг для задоволення економічних, соціальних та інших потреб на основі самоврядування.

Beneficiaries

Targeted value added chains and geographic zones. Within this RFA ARDS will be concentrated in the Government-controlled territories of Ukraine in Donetsk and Luhansk Oblasts, as well as in Kharkiv, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhia Oblasts, and will focus on the main groups of agricultural products listed below

Value added chains Potential products
Fruits, berries apples, apricots, cherries, strawberries etc.
Vegetables tomatoes, cucumbers, peppers, eggplants, and niche vegetable crops such as greens, lettuce, pumpkins, zucchini, radishes etc.
Dairy products pasteurized milk, cheese, yogurt
Meat beef, pork, lamb

Бенефіціари

Цільові ланцюжки доданої вартості та географічні зони. Робота проекту «Агросільрозвиток» в рамках цього RFA буде сконцентрована в контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областях, а також в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і спрямована на основні групи сільськогосподарської продукції, зазначені нижче.

Ланцюжки доданої вартості Можливі продукти
Фрукти, ягоди яблука, абрикос, вишня, полуниця
Овочі помідори, огірки, перець, баклажани, і нішові овочеві культури, такі як зелень, салат, гарбуз, цукіні, редис і т.д.
Молочні продукти пастеризоване молоко, сир, йогурт
М’ясо яловичина, свинина, баранина
While preparing projects for this grant program, applicants are advised to take into account the findings of “The Analysis of Local Agrarian Market of Luhansk, Donetsk, and Zaporizhzhia Oblasts" conducted by ARDS   in  April-July  2017 (https://www.facebook.com/usaid.ards/). При підготовці проектів для участі в даній грантовій програмі заявникам рекомендується враховувати результати «Аналізу місцевого аграрного ринку Луганської, Донецької, Запорізької областей», який проводився проектом «Агросільрозвиток» протягом квітня-липня  2017  року (https://www.facebook.com/usaid.ards/).
ARDS recognizes that some grantees may need technical assistance to more effectively carry out the activity. Consequently, applicants are encouraged to specify their needs for technical assistance and/or training in their application. Ми усвідомлюємо, що деякі грантоотримувачі можуть потребувати технічної допомоги, щоб ефективніше здійснювати свою діяльність. Тому просимо заявників зазначати у заявках свої потреби в технічній допомозі (консультації, тренінги, інше).

Expected Results

Each grant must directly achieve at least four of the following five expected results:

 • Increased number of SMEs/ASCs that have received better access to services (storing, processing of agricultural products, sorting, packaging, logistics, market and/or agrotechnological information, access to high quality seeds, planting material, fertilizers, plant protection agents, animal fattening, etc.)
 • Increased number of SMEs/ASCs that have introduced new technologies of storing, processing, and post-harvest handling of agricultural products
 • Increased SMEs productivity by at least 15%
 • Increased sales of products sold in organized markets by 10%
 • Introduced international quality and safety standards of agricultural products and ensured at least 50% of products sales according to the international standards

Applicationsthat show the most significant impact for value chain development will receive greater consideration during the selection process. It is therefore crucial to include numerical targets when specifying expected results.

Очікувані результати

Кожний грант повинен досягти не менше чотирьох з наступних п’яти очікуваних результатів

 • збільшення кількості МСП/СОК, які отримали кращий доступ до сервісних послуг (зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, сортування, пакування, логістики, ринкової та/або агротехнологічної інформації, доступ до високоякісного насіння, посадкового матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, відгодівлі тварин, тощо);
 • збільшення кількості МСП/СОК, які впровадили нові технології зберігання, переробки та післяврожайної обробки сільськогосподарської продукції;
 • підвищення продуктивності МСП щонайменше на 15%;
 • збільшення обсягу продажів продукції, що реалізується на організованих ринках, на 10%;
 • впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції та забезпечення не менше ніж 50% збуту продукції за міжнародними стандартами.

Грантові заявки, якіпоказують більш суттєвий впливна розвиток ланцюжків доданої вартості, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту.Тому важливо включити числові показники при визначенні очікуваних результатів.

ID.      AUTHORITY/GOVERNING REGULATIONS

ARDS grant awards are made under the authority of the U.S. Foreign Affairs Act and USAID’s Advanced Directive System (ADS) 302.3.5.6, “Grants Under Contracts.” Awards made to non-U.S. organizations will adhere to guidance provided under ADS Chapter 303, “Grants and Cooperative Agreements to Non-Governmental Organizations” and will be within the terms of the USAID Standard Provisions as linked in the annexes, as well as the ARDS grants procedures.

ADS 303 references additional regulatory document issued by the U.S. Government’s Office of Management and Budget (OMB) and the U.S. Agency for International Development:

Full text of 2 CFR 200 can be found at http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl.

ARDS is required to ensure that all organizations receiving USAID grant funds comply with the guidance found in the regulations referenced above, as applicable to the respective terms and conditions of their grant awards.

Under the ARDS grant program, USAID retains the right at all times to terminate, in whole or in part, ARDS grant-making authorities.

ID.        КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ / РЕГУЛЮЮЧІ НОРМИ

Проект «Агросільрозвиток» надає гранти відповідно до Закону США «Про зовнішню політику» та положень розділу 302.3.5.6 «Гранти в межах контрактів» Автоматизованої системи директив (ADS) USAID. Гранти, що надаються неамериканським організаціям, повинні відповідати інструкціям, наданим у Розділі 303 ADS «Гранти та угоди про співпрацю з неурядовими організаціями», та регулюються правилами Стандартних положень USAID, наведеними у додатках, а також процедурами надання грантів проекту «Агросільрозвиток».

Розділ 303 ADS містить посилання на нормативний документ, виданий Офісом управління та бюджету уряду США (OMB) та Агентством США з міжнародного розвитку:

Повний текст документа 2 CFR 200 можна знайти за посиланням http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl

Проект «Агросільрозвиток» зобов’язаний забезпечити відповідність всіх організацій, що отримують кошти гранту USAID, вказівкам, які містяться у цих циркулярах та які мають відношення до умов наданих їм грантів.

USAID залишає за собою право в будь-який час припинити, повністю або частково, повноваження проекту «Агросільрозвиток» надавати гранти.

SECTION II. AWARD INFORMATION

ARDS plans to provide approximately 12 million UAH under this RFA through 4-5 planned grants. It is expected that the amount of each grant may vary approximately from one million UAH to three million UAH. The final amount will be dependent upon grant activities and final negotiation and may be lower or higher than that amount.It will be determined based on estimates developed by the applicant for the proposed project, considering the actual capacity of the applicant and the potential effect of the proceedings of activities funded by the grant.

The duration of grant award under this solicitation is expected to be no more than 12 months. The estimated start date of grants awarded under this solicitation is April15, 2018.

ARDS will use Fixed Amount Award resulting from this RFA.

ARDS will focus its support on the areas of development and implementation of business projects aimed at:

 • Improving postharvest handling (sorting, packaging, storing, cooling, etc.) and processing (drying, pickling, canning, pasteurization, production of meat & dairy products, etc.) of agricultural products
 • Introducing energy-saving technologies into postharvest handling and processing of agricultural products

Special features of support in purchasing equipment:

 • Grants are provided to purchase exclusively new equipment needed for introducing efficient technologies aimed at achieving the expected results specified in the Subsection IC.
 • The amount co-financing from the side of grantees for purchasing new equipment should be at least 30% of the total project budget.

Grant application that includes significant part of co-financing (more that 30% of the total grant amount) will receive greater consideration during selection process.

Grant applications for purchasing equipment, the installation and commission of which would have an impact on the environment, will be considered provided that:

 • The right of ownership (rental) to production facilities and land plots where this equipment would be operated is confirmed by relevant documents.
 • Design and estimate documentation for carrying out relevant works agreed upon in accordance with the established procedure and the EIA (environmental impact assessment) are available.

The proposed activity should include gender aspects, including but not limited to ensuring equal participation of men and women in this activity.

Applicants may only submit 1 concept paper per organization under this RFA.

The project will work with the successful grantee to draft a marking and branding plan which will be annexed to the grant agreement.

РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТ

Проект «Агросільрозвиток» планує надати приблизно 12 млн. грн. в рамках  цього ЗПЗ  через 4-5запланованих грантів. Очікується, що сума кожного гранту буде орієнтовно в діапазоні від одного до трьох мільйонів гривень. Остаточна сума гранту буде залежати від грантової діяльності та результатів переговорів. Вона буде визначена на основі кошторису, розробленого заявником для виконання запропонованого проекту з урахуванням фактичної спроможності заявника та потенційного ефекту від провадження діяльності, що фінансуватиметься за рахунок коштів гранту.Очікується, що термін дії грантової угоди за даним ЗПЗ не перевищуватиме 12 місяців. Приблизна дата початку присудження грантів за даним ЗПЗ – 15квітня 2018 року.

Проект «Агросільрозвиток» застосовуватиме тип гранту з фіксованою сумою при наданні грантів за цим ЗПЗ.

Проект «Агросільрозвиток» зосередить свою підтримку на розробці та реалізації бізнес-проектів, спрямованих на:

 • вдосконалення післяврожайної обробки (сортування, пакування, зберігання, охолодження, тощо), та переробки (сушіння, засолювання, консервування, пастеризації, виробництво м'ясо-молочної продукції, тощо) сільськогосподарської продукції шляхом придбання обладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій у процесах післяврожайної обробки та переробки сільськогосподарської продукції;

Особливості надання підтримки в частині придбання обладнання:

 • гранти надаються для придбання виключно нового обладнання, необхідного для впровадження ефективних технологій, спрямованих на досягнення очікуваних результатів, зазначених у підрозділі IC;
 • співфінансування з боку грантоотримувача для закупівлі нового обладнання має становити не менше ніж 30% загальногобюджету проекту.

Грантова заявка, яка включає значну частину співфінансування (більше 30% від загальної суми гранту), отримає більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту.

Грантові заявки на придбання обладнання, встановлення та експлуатація якого має вплив на навколишнє середовище, будуть розглядатись за умови:

 • документального підтвердження права власності (оренди) на виробничі споруди та земельні ділянки, де передбачається експлуатація цього обладнання;
 • наявності погодженої в установленому порядку проектно–кошторисної документації на виконання відповідних робіт з обов’язковою наявністю ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище). 

Запропонована діяльність повинна включати гендерні аспекти, включаючи, але не обмежуючись забезпеченням рівної участі чоловіків та жінок у цій діяльності.

Заявники можуть подати на цей RFA одну заявку від одної організації.

ARDS буде співпрацювати з успішними Грантоотримувачами у процесі розробки плану брендингу та маркування, який буде оформлений у вигляді додатку до грантової угоди.

SECTION III. ELIGIBILITY

IIIA.          ELIGIBLE RECIPIENTS

ARDS will provide a grant to Ukrainian organization which meet the following:

 • Applicant must be a registered in Ukrainefor-profit or non-profit organization such as small and medium enterprises and private entrepreneurs, and agricultural service cooperativesformally constituted, recognized by and in good standing with appropriate Ukraine authorities, and compliant with all applicable civil and fiscal regulations.
 • The proposed activity must respond to the goals and objectives of ARDS described in Section I and contain expected outcomes and results consistent with and linked to the ARDS results framework and indicators.
 • Proposed projects should have public support and be in line with the directions of local or regional development strategies/programs. This should be reflected by the incorporation of the beneficiary perspective in the grant applicationform.
 • Applicants must display sound management in the form of financial, administrative, and technical policies and procedures and present a system of internal controls that safeguard assets; protect against fraud, waste, and abuse; and support the achievement of program goals and objectives. ARDS will assess this capability prior to awarding a grant.
 • Applicants must submit as part of the application package in response to an RFA found in Annex E.
  • Certification of “Representation by Organization Regarding a Delinquent Tax Liability or a Felony Criminal Conviction (AAPD 14-03, August 2014)”
  • Prohibition on Providing Federal Assistance to Entities that Require Certain Internal Confidentiality Agreements – Representation (April 2015)
  • Additionally, applicants must sign the required certifications prior to receiving a grant. The certifications are attached to this solicitation (Annex E) and ARDS will review them with applicants.
   • Certification of Recipient
   • Certification Regarding Terrorist Financing
   • Certification Regarding Lobbying (Required for all grants over $100,000)
   • For any grant award(s) resulting from this solicitation that is other than in-kind and equivalent to $25,000 USD or more, grantees will be required to provide a Data Universal Numbering System (DUNS) number at the time of award. If the applicant already has a DUNS number it should be included in their application. Otherwise, applicants will be expected to get a DUNS number before an award is made. ARDS will assist successful applicants with this process. DUNS numbers can be obtained online at http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
   • Faith-based and community groups will receive equal opportunity for funding in accordance with the mandated guidelines laid out in ADS 303.3.28 except for faith-based organizations whose objectives are for discriminatory and religious purposes, and whose main objective of the grant is of a religious nature.

РОЗДІЛ IIІ. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ

ІІІА.      ПРИЙНЯТНІ РЕЦИПІЄНТИ

Проект «Агросільрозвиток» надасть грантиукраїнським організаціям, які відповідають таким критеріям:

 • Заявники повинні бути офіційно зареєстрованими в Україні організаціями - комерційними або громадським об’єднаннями, такими як малі та середні приватні підприємства та фізичні особи – підприємці, та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які повинні бути визнані відповідними українськими органами влади та відповідати усім чинним нормам цивільного та податкового законодавства.
 • Запропонована діяльність повинна відповідати цілям і завданням проекту «Агросільрозвиток», описаним в Розділі I, і містити очікувані прямі і довгострокові результати, що відповідають і є пов'язаними зі структурою і показниками результатів проекту.
 • Запропоновані проекти повинні мати підтримку громадськості та відповідати напрямкам місцевих або регіональних стратегій/програм розвитку. Це слід відобразити, включивши відповідну інформацію у форму заявки на одержання гранту.
 • Заявники повинні продемонструвати раціональний менеджмент у формі фінансової, адміністративної та технічної політик та процедур і представити систему внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів, захист від шахрайства, розтрат і зловживань, а також підтримку у досягненні програмних цілей і завдань. Проект «Агросільрозвиток» оцінить цю спроможність до прийняття рішення про надання гранту.
 • Заявники повинні підписати засвідчення, вміщені у Додатку Е, і додати їх до своєї заявки у відповідь на цей ЗПЗ:
  • Засвідчення «Заява організації щодо відповідальності за несплату податків у встановлений термін та відсутність судимості за тяжкі кримінальні злочини (AAPD 14-03, серпень 2014 року)»
  • Заборона надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність - Заява (квітень 2015).
  • Крім того, Заявники повинні підписати  необхідні засвідчення перед отриманням гранту. Засвідчення додаються до цього ЗПЗ (Додаток Е). Проект «Агросільрозвиток» переглядатиме їх разом із заявниками.
   • Засвідчення Реципієнта.
   • Засвідчення про заборону фінансування тероризму.
   • Засвідчення стосовно лобіювання (вимога для всіх грантів, вартість яких перевищує $ 100 000).
   • Для будь-якого гранту, крім грантів у негрошовій формі, що буде наданий в результаті цього запиту та дорівнюватиме або перевищуватиме еквівалент 25000 дол. США, Грантоотримувачі повинні будуть надати номер Універсальної системи нумерації даних (DUNS) на момент укладення грантової угоди. Якщо заявник уже має номер DUNS, його необхідно зазначити у заявці. У протилежному разі заявники повинні отримати номер DUNS до укладення грантової угоди. Проект «Агросільрозвиток» надаватиме підтримку успішним заявникам у здійсненні цієї процедури. Номери DUNS можна отримати онлайн за адресою http://fedgov.dnb.com/webform/pages/ CCRSearch.jsp
   • Релігійні організації та громадські групи отримають рівні можливості щодо фінансування відповідно до керівних принципів, викладених в ADS 303.3.28, за винятком релігійних організацій, цілі яких лежать у площині дискримінації та релігійних ідей і основна мета гранту яких має релігійний характер.

SECTION IV – APPLICATION AND SUBMISSION INFORMATION

IVA.     INSTRUCTIONS TO APPLICANTS

Applicants must propose strategies for the implementation of the grant project description described above, introducing innovations that are appropriate to their organizational strengths.

IVA1.    APPLICANT SELF-ASSESSMENT

All organizations selected for award are subject to a pre-award risk assessment conducted by ARDS, to ascertain whether the organization has the minimum management capabilities required to handle US government funds. The applicant self-assessment is the first step in the pre-award risk assessment process. The Applicant Self-Assessment Form is contained in Annex С.

РОЗДІЛ IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

IVA.     ІНСТРУКЦІЇ ЗАЯВНИКАМ

Заявники повинні запропонувати стратегію для реалізації грантового проекту відповідно до вищенаведеного опису із застосуванням інновацій, що відповідають їхнім організаційним можливостям.

IVА1.    САМООЦІНКА ЗАЯВНИКА

Усі організації, відібрані для надання гранту, повинні пройти попередню оцінку ризику, яка проводиться проектом «Агросільрозвиток» для того, щоб пересвідчитися, що організація дійсно має мінімальні управлінські можливості, необхідні для оперування державними коштами США. Самооцінка заявника – це перший крок у процесі попередньої оцінки ризику. Форма самооцінки Заявника наведена в Додатку С.

IVA2.    GRANT APPLICATION

Instructions and a template for the grant full application are in Annex A. Applicants that submit grant full applications that meet or exceed the merit review criteria will be notified of next steps in the application process.

Templates to be utilized when developing the application are provided in Annex A-B. Applicants shall present their technical application and budget in the formats provided and shall follow the instructions and guidelines listed in these annexes.

All grant activity costs must be within the normal operating practices of the Applicant and in accordance with its written policies and procedures. For applicants without an audited indirect cost rate, the budget may include direct costs that will be incurred by the Applicant to provide identifiable administrative and management costs that can be directly attributable to supporting the grant objective.

The applicationmust be signed by an authorized agent of the Applicant.

IVА2. ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ГРАНТУ

Інструкції та шаблон для надання повної заявки вміщено в додатку А. Заявники, що подають повні заявки на грант, які відповідають критеріям оцінки, будуть повідомлені про подальші кроки в процесі проведення конкурсу.

Форми, які мають використовуватися при розробці заявки, наведені в Додатках А-В. Заявники повинні представити свою технічну заявку та кошторис у передбачених форматах і повинні використовувати інструкції та рекомендації, наведені у цих додатках.

Всі витрати на виконання грантової діяльності повинні бути в межах звичайної практики діяльності Заявника і відповідати його політикам і процедурам, які оформлені письмово. Для заявників, які не мають показника непрямих витрат, який підтверджено аудитом, кошторис може включати в себе прямі витрати, які будуть понесені заявником для надання ідентифікованих адміністративних і управлінських витрат, які можуть бути безпосередньо пов'язані з підтримкою мети гранту.

Заявка має бути підписана уповноваженим представником Заявника.

IVA3.    INELIGIBLE EXPENSES

ARDS grant funds may not be utilized for the following:

 • Construction or infrastructure activities of any kind.
 • Ceremonies, parties, celebrations, or “representation” expenses.
 • Purchases of restricted goods, such as: restricted agricultural commodities, motor vehicles including motorcycles, pharmaceuticals, medical equipment, contraceptive products, used equipment; without the previous approval of ARDS, or prohibited goods, prohibited goods under USAID regulations, including but not limited to the following: abortion equipment and services, luxury goods, etc.
 • Alcoholic beverages.
 • Purchases of goods or services restricted or prohibited under the prevailing USAID source/ nationality (Burma (Myanmar), Cuba, Iran, North Korea, (North) Sudan and Syria).
 • Any purchase or activity, which has already been made.
 • Purchases or activities unnecessary to accomplish grant purposes as determined by ARDS.
 • Prior obligations of and/or, debts, fines, and penalties imposed on the Grantee.
 • Creation of endowments.

IVА3.    НЕДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Кошти гранту проекту «Агросільрозвиток» не можна застосовувати для оплати такого:

 • Будівництво або інфраструктурна діяльність будь-якого роду.
 • Проведення приватних церемоній, вечірок, святкувань або для «представницьких витрат».
 • Закупівля товарів, на які поширюються обмеження, як от: деяких сільськогосподарських товарів, транспортних засобів (у тому числі мотоциклів), вживаного обладнання, без попереднього схвалення проекту «Агросільрозвиток», або недозволених товарів, фармацевтичних препаратів і контрацептивів, товарів, заборонених у відповідності з правилами USAID, включаючи, але не обмежуючись обладнанням для абортів і послуг з їх виконання, предметів розкоші тощо.
 • Алкогольні напої.
 • Закупівля товарів або послуг, на які поширюються обмеження або які забороняються чинними правилами USAID щодо джерела постачання /(національної приналежності виробника) (Бірма (М'янма), Куба, Іран, Північна Корея, (Північний) Судан і Сирія).
 • Будь-які закупівлі або діяльність, які вже були здійснені.
 • Закупівлі або роботи, що не є необхідними для досягнення цілей грантового проекту, визначених проектом «Агросільрозвиток».
 • Покриття будь-яких попередніх зобов’язань та/або заборгованості, штрафів та пені Грантоотримувача.
 • Надання пожертв.

IVB.     APPLICATION AND SUBMISSION INFORMATION

Applications shall be submitted in Ukrainianand may not be more than 20 pages.

Applications (Technical and budget proposals and supporting documentation) should be submitted in electronic copy to the email address below and should reference RFA-04-2. Applications must be submitted no later than 6:00 pm local time, on February29, 2018.Late or unresponsive applications will not be considered.

Name of Project: Agriculture and Rural Development Support Program in Ukraine

EMAIL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

In addition to the application forms and budget, applicants should submit the following to ARDS:

 • Signed and dated Required Certifications listed under section III.A.
 • Applicant Self-Assessment form.
 • A copy of the Applicant’s valid legal registration.
 • A copy of the Applicant’s valid statute.
 • A copy of their latest financial statements.

Please submit all questions concerning this solicitation to the attention of Volodymyr Nakonechnyi, Strategic Investment Fund Director, via email to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ARDSwill assist applicants in understanding the application process, and can provide coaching in application development at the request of applicants.

IVВ.     ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 20 сторінок.

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену поштову адресу з посиланням на RFA-04-2. Заявки мають бути подані не пізніше 18:00 годин за місцевим часом 29лютого 2018 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть.

Назва проекту:«Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні»

EMAIL:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">grants@ukraineards.com

Окрім форми заявки і бюджету, заявники повинні надати проекту «Агросільрозвиток» такі документи:

 • Підписані і датовані необхідні засвідчення, перелічені в розділі ІІІ.А.
 • Форму самооцінки Заявника.
 • Копію чинних реєстраційнихдокументів Заявника.
 • Копію чинного статуту Заявника.
 • Копію останніх фінансових звітів.

Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">grants@ukraineards.com.На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.


SECTION V. APPLICATION MERIT REVIEW CRITERIA РОЗДІЛ V. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАЯВКИ

Full grant applications will be evaluated according to the criteria presented in the table below:

  Evaluation Criteria Points
A.

Compliance with the RFA goals and objectives:

-     understanding of tasks and relationships between them

-     the project’s focus on improving added value chains

-     compliance with high priority problems/issues related to SME development in the region

20
B. Evaluation of the project impact on value chain improvement and the feasibility of expected results 30
C.

Proposed approach to project implementation:

-     innovativeness of approaches

-     compliance of the implementation plan with the project's objectives

-     detailed implementation plan

-     gender aspects

25
D. Applicant's organizational and technical capacity to implement the project 10
E. Cost-efficiency ratio, financing sources and grantee contribution 15
  Total 100
   

Повні заявки на одержання гранту оцінюватимуться у відповідності з критеріями, представленими у наведеній нижче таблиці:

  Критерії оцінювання Бали
A.

Відповідність меті та конкретним цілям грантової програми (RFA):

-     розуміння поставлених завдань і взаємозв’язку між ними;

-     направленість запропонованого проекту на вдосконалення ланцюгів доданої вартості;

-     відповідність пріоритетним проблемам/питанням розвитку МСП регіону.

20
В. Оцінка впливу запропонованого проекту на розвиток ланцюгів доданої вартості та реалістичність очікуваних результатів 30
C.

Запропонований підхід до реалізації бізнес-проекту:

-     інноваційність у підходах;

-     відповідність плану впровадження поставленим завданням проекту;

-     деталізація плану впровадження;

-     гендерні аспекти.

25
D. Організаційна і технічна спроможність Заявника реалізувати проект. 10
E. Співвідношення «витрати-ефективність», джерела фінансування проекту та наявність співфінансуванняЗаявника. 15
  Разом 100

These merit review criteria elements are described more fully below.

A. Compliance with the goals and priorities of ARDS. 20 points.

 • Application will be evaluated in the light of proposed approach and tasks, which shall contribute to the achievement of the goals of ARDS.
 • In the evaluation of an application, its focus on improving the value-added chains and compliance with the priority problems/issues of value chains of SMEs and cooperatives to be solved will be taken into account.

Більш докладний опис критеріїв оцінки подається нижче.

А. Відповідність меті та конкретним цілям грантової програми (RFA). 20 пунктів.

 • Заявка буде оцінюватися з точки зору запропонованого підходу та завдань, які мають сприяти досягненню цілей даного грантового конкурсупроекту «Агросільрозвиток».
 • При оцінці заявки враховуватиметься її направленість на вдосконалення ланцюгів доданої вартості та відповідність пріоритетним проблемам/питанням розвитку ланцюгів доданої вартості МСП та кооперативів регіону.
В. Evaluation of the project impact to the value chain improvement and the feasibility of expected results. 30 points.
 • Feasibility of expected results, project performance indicators and proposed M&E mechanisms with objectively measured indicators will be evaluated.
 • Performance indicators for the implementation of this grant program shall contribute to the implementation of ARDS’s performance indicators, described in 2.3
В. Оцінка впливу запропонованого проекту на розвиток ланцюгів доданої вартості та реалістичність очікуваних результатів. 30 пунктів.
 • Буде оцінюватися реалістичність запланованих результатів, показників реалізації проекту, а також запропоновані механізми для моніторингу та оцінки з об'єктивно вимірюваними показниками.
 • Результативні показники по виконанню цієї грантової програми мають сприяти виконанню результатів, описаних у розділі 2.3.
C. Proposed methodology and approach to project implementation. 25 points.
 • Application will be evaluated in the light of expediency, innovativity of the proposed methodology and compliance of the implementation plan with the project's objectives and implementation timeline.
 • Feasibility and expediency of proposed organizational and technical solutions for implementation of the project's objectives will be evaluated.
 • Gender considerations in the proposed activity, i.e. focus on female beneficiaries, will be taken into account.
C. Запропонований підхід до реалізації бізнес-проекту. 25 пунктів.
 • Заявка буде оцінюватися з точки зору запропонованої доцільності, інноваційності та відповідності плану впровадження поставленим завданням проекту та термінам їх впровадження.
 • Буде оцінюватися реалістичність і доцільність запропонованих організаційних та технічних рішень для впровадження завдань проекту.
 • Буде братися до уваги врахування гендерного аспекту в запропонованій діяльності, тобто орієнтація на жінок як осіб, що отримають вигоди.
D. Applicant's organizational and technical capacity to implement the project. 10 points.
 • Applicant's current organizational level, technical and personnel capacity will be evaluated.
 • Applicant's experience in the implementation of similar projects, including those funded by investments, credits, finance by other donor organizations (grant history of organization and its members, organization's experience in receiving and implementation of similar grant projects, as well as their performance), will be evaluated.
D. Організаційна та технічна спроможність Заявника реалізувати проект. 10 пунктів.
 • Буде оцінюватися поточний організаційний рівень Заявника, технічна та кадрова спроможність.
 • Оцінюватиметься досвід Заявника у впровадженні аналогічних проектів, у тому числі за рахунок інвестиційних, кредитних ресурсів, фінансованих іншими донорськими організаціями (грантова історія організації та її членів, досвід організації в отриманні і впровадженні аналогічних грантових проектів, а також їх результативність).

E. Cost effectiveness, funding sources and grantee contribution. 15 points.

 • Feasibility, completeness and appropriateness of budget expenses will be evaluated. Project budget shall include detailed calculation and explanation of expenses per each item.
 • The extent to which the budget reflects optimum allocation of resources of the organization and the grant will be evaluated.
 • The ratio of grantee contribution to the grant funds will be estimated. Applications that includes significant part of co-financing (more that 30% of the total projectbudget) will receive more recognition during selection process.

Additionally, ARDS will ensure environmental soundness and compliance in design and implementation as required by 22 CFR 216.

E. Співвідношення «витрати-ефективність», джерела фінансування та наявність співфінансування. 15 пунктів.

 • Оцінюватимуться обґрунтованість, повнота та доцільність витрат. Бюджет проекту має включати детальний розрахунок та пояснення витрат за кожною категорією.
 • Буде оцінюватися, наскільки бюджет відображає найкраще використання ресурсів організації та гранту.
 • Буде оцінюватися співвідношення співфінансування Заявника до коштів гранту. Заявки, що демонструють значну частину співфінансування (більше ніж 30% загального бюджету проекту) отримають більш високу оцінку.

Проект «Агросільрозвиток» також забезпечить екологічну обґрунтованість та дотримання відповідних норм під час розробки та реалізації проекту відповідно до положень 22 CFR 216.

SECTION VI. AWARD AND ADMINISTRATION INFORMATION

A grant will be negotiated, denominated and funded in Hryvnia.

All costs funded by the grant must be allowable, allocable and reasonable. Grant applications must be supported by a detailed and realistic budget as described in Section IV.

Issuance of this RFA and assistance with application development do not constitute an award or commitment on the part of ARDS, nor does it commit ARDS to pay for costs incurred in the preparation and submission of an application. Further, ARDS reserves the right to accept or reject any application received and reserves the right to ask further clarifications from the offerors. Applicants will be informed in writing by e-mail of the decision made regarding their application.

РОЗДІЛ VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТІВ

Гранти будуть узгоджені, деноміновані та надані у гривнях.

Усі витрати, що фінансуються у рамках гранту, повинні бути прийнятними, асигнованими та обґрунтованими. Заявки на отримання гранту повинні бути підкріплені детальним і реалістичним бюджетом, як описано в розділі IV.

Опублікування цього ЗПЗ і допомога у підготовці заявки не є свідченням надання гранту або зобов'язанням проекту «Агросільрозвиток» перед заявником, і проект «Агросільрозвиток» не зобов’язаний покривати витрати, понесені заявниками при підготовці та поданні заявки. Більше того, проект «Агросільрозвиток» залишає за собою право прийняти чи відхилити будь-яку отриману заявку, а також запросити від заявників детальніших пояснень. Про остаточне рішення щодо своїх заявок заявники будуть повідомлені в письмовій формі електронною поштою.

LIST ANNEXES

- Annex A – Grant Application Form

- Annex B – Grant Application Budget Form

- Annex С – Applicant Self-Assessment Form

- Annex D – Required Certifications

Which should be submitted as part of Grant Application

 • Prohibition on Providing Federal Assistance to Entities that Require Certain Internal Confidentiality Agreements – Representation (April 2015)
 • Certification of “Representation by Organization Regarding a Delinquent Tax Liability or a Felony Criminal Conviction (AAPD 14-03, August 2014)”

Which should be submitted by selected applicant before grant award

- Annex E – Mandatory and Required As Applicable Standard Provisions:

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

-  Додаток A – Форма заявки на одержання гранту

-  Додаток B – Форма бюджету грантового проекту

-  Додаток  C– Форма самооцінювання заявника

-  Додаток  D – Необхідні засвідчення

Подаються разом із заявкою на одержання гранту:

 • Заборона надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність - Заява (квітень 2015)
 • Інформація щодо заборгованості організації за сплатою податків або відкритих проти неї кримінальних справ (AAPD 14-03, серпень 2014)

Подаються відібраним заявником перед присудженням гранту:

 • Засвідчення реципієнта
 • Засвідчення стосовно фінансування тероризму
 • Засвідчення стосовно лобіювання (вимагається для всіх грантів, що перевищують $ 100 000).

-  Додаток E–Обов’язкові та необхідні за відповідних умов стандартні положення:

 • Обов’язкові положення стосовно неамериканських неурядових реципієнтів, що отримують гранти стандартного типу, можуть бути отримані за такою адресою: http://www.usaid.gov/sites/default/files/ documents/1868/303mab.pdf
     

Додаток AФорма заявки на одержання гранту

A.1. Загальні інструкції

Проект «Агросільрозвиток» допоможе заявникам розібратися в процесі подачі заявки, надасть відповіді на запитання заявників і консультації з розробки заявки на прохання заявників. Додаток  В до ЗПЗ містить форму детального бюджету, яка має бути заповнена і подана разом із заявкою. Додаток А.1  «Графік виконання плану реалізації проекту» також повинен бути заповнений на час подання заявки на отримання гранту. Ця заявка не може перевищувати 20 сторінок. Якщо кількість сторінок перевищуватиме 20, то надлишкові сторінки не розглядатимуться (сюди не входить додаток А.1 «Графік виконання плану реалізації проекту» та додаток  В , «Бюджет грантового проекту»).

А.2. Інструкції за розділами

Шаблони для подання як технічних, так і бюджетних аспектів заявки представлені в розділі А3 та додатку А1 цього додатку та додатку В до ЗПЗ. Заявники повинні представити свої пропозиції у передбачених форматах. Заявки, які не відповідатимуть передбаченим форматам, і інструкціям, викладеним у цьому ЗПЗ, вважатимуться такими, що не відповідають вимогам, і будуть дискваліфіковані.

Складові елементи заявки і вказівки щодо їх складання наведені нижче.

Заявка має бути підписана уповноваженою особою Заявника.

Розділ I (Базова інформація). Заявник надає базову контактну інформацію та інформацію про статус організації.

Пункти 1-2: Назва організації, дата її заснування і поточний статус реєстрації.

Пункт 3:    Контактна інформація – контактна особа, її посада, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти тощо. Контактна особа відповідає за зв'язок між проектом «Агросільрозвиток» і Заявником. Це стосується всіх аспектів грантового проекту, від початкової заявки, ведення переговорів, присудження гранту і аж до закриття грантового проекту. Контактна особа має бути наділена всіма повноваженнями, щоб діяти від імені Заявника. Контактною особою повинна бути особа, безпосередньо пов'язана з грантовою діяльністю і має підтверджений, чітко визначений зв'язок із заявником.

Пункт 4:    Організаційна структура – надайте перелік членів ради директорів (або засновників – за відсутності формальної ради директорів) і ключових співробітників (президент, директор, головний бухгалтер тощо). Бажано долучити схему організаційної структури.

Пункт 5:    Коротко опишіть організацію та її діяльність – необхідно представити Заявника і відомості про нього: історія формування організації, її місія або цілі, основні досягнення у сфері цільової діяльності, поточна діяльність, відповідний досвід у минулому, клієнти. Цей розділ не повинен перевищувати 2 сторінок

Пункт 6:    Список надавачів рекомендацій – надайте контактну інформацію трьох організацій або громадських лідерів, які можуть надати рекомендації вашій організації, підтвердивши її спроможність успішно виконувати фінансові, адміністративні та технічні вимоги грантової діяльності. Коротко опишіть ваші відносини з надавачем рекомендацій і характер та тривалість вашої співпраці. Якщо рекомендації надає попередній донор, перерахуйте напрями і місце провадження діяльності, яку він фінансував. Обов'язково надайте повну інформацію, в тому числі контактну, з телефоном і адресою електронної пошти.

Розділ II (Опис грантового проекту). Заявник описує найважливіші складники грантового проекту, такі як його цілі і прив'язка до цілей проекту «Агросільрозвиток», очікувані результати, передбачені вигодонабувачі і заплановані шляхи поширення інформації про кінцеві результати діяльності. Цей розділ не повинен перевищувати 8 сторінок.

Пункт 7:    Назва грантового проекту – надана грантовому проекту назва повинна відображати мету підтримуваної грантом діяльності.

Пункт 8:    Загальна інформація – опишіть проблему, на розв’язання якої передбачається спрямувати підтримувану грантом діяльність. Цей розділ не повинен перевищувати 2  сторінок.

Пункт 9:    Мета грантового проекту – коротко викладіть мету пропонованої діяльності.

Пункт 10: Докладний опис грантової діяльності – надайте всебічний, детальний опис діяльності, зокрема, вкажіть, як пов'язана ця діяльність з цілями проекту «Агросільрозвиток», а також опишіть очікувані результати. Цей розділ не повинен перевищувати 6 сторінок. Будь ласка, уважно ознайомтеся з розділами, присвяченими опису програми в ЗПЗ, та викладеними в них критеріями оцінки.

Пункт 11: Вигодонабувачі – визначте вигодонабувачів/учасників, з розбивкою за гендером, якщо це можливо, оціночно їхню кількість і місцезнаходження. Визначте, яким чином підтримувана грантом діяльність допоможе вигодонабувачам, як вони отримають вигоду від неї і в який спосіб будуть визначатися або відбиратися.

Просимо вказати якісні і кількісні показники впровадження проекту, а також очікувані зміни після впровадження проекту. Для цього Заявник має використовувати таблицю, заповнивши кількісні і якісні показники, на які впливає запропонований проект.

Розділ III (План впровадження проекту). Цей розділ має містити інформацію про реалізацію діяльності, в тому числі перелік пропонованого персоналу і опис кожного завдання. Це має бути найбільш детальний розділ, і він не може перевищувати 10 сторінок, залежно від характеру підтримуваної грантом діяльності і передбачених завдань.

Пункт 12: Передбачувана тривалість повинна бути визначена з точністю плюс-мінус два тижні і не повинна перевищувати 12 місяців.

Пункт 13: Основні завдання діяльності – надайте докладну інформацію про конкретні завдання діяльності, визначені в Додатку А.1. У Додатку А.1 «Графік виконання плану впровадження проекту» мають бути перелічені всі визначені основні завдання протягом терміну впровадження діяльності. У разі необхідності у якихось заходах на додаток до закупівлі обладнання (тренінги, обговорення, публікації тощо),будь ласка, включіть усі заходи як завдання у таблицю Додатку А.1. Для кожного такого завдання необхідно вказати наступну інформацію:

 1. Завдання № / Назва.
 2. Опис завдання.
 3. Цільова аудиторія.
 4. Необхідні ресурси, що фінансуватимуться за рахунок гранту, і докладне роз’яснення щодо їх використання.
 5. Необхідні ресурси, що фінансуватимуться не за рахунок гранту.
 6. Дата початку і завершення грантового проекту.
 7. Відповідальна(і) особа(и).
 8. Ключові контрольні точки або індикатори досягнення цілей [факультативно].

Кожне завдання має бути:

 • повним і доцільним;
 • інтегрованим і спланованим у прив’язці до взаємопов'язаних завдань;
 • закріпленим за відповідальною стороною;
 • визначеним з точки зору необхідних ресурсів;
 • прив'язаним до досяжної контрольної точки – контрольні точки повинні бути пов'язані з результатами.

Перераховані завдання мають демонструвати логічний, продуманий підхід до загального плану реалізації. У завданнях мають бути описані дії в логічній послідовності. Заявник має викласти також відповідні обґрунтовані припущення і/або умови чи передумови, необхідні для досягнення поставлених завдань.

Пункт 14: Заявник перераховує місця, де буде впроваджуватися діяльність, за потреби додаючи рядки.

Пункт 15:  Заявник перераховує співробітників, які братимуть участь у впровадженні діяльності в рамках гранту.

Розділ IV (Досвід і спроможність).

Пункт 16:  Заявник повинен описати минулий або поточний досвід виконання аналогічної діяльності. Це є важливим чинником при оцінці спроможності заявника здійснитизапропоновану діяльність. Якщо заявник не має аналогічного досвіду, вкажіть це тут і опишіть інші дотичні кваліфікації, які дозволять вам успішно реалізувати діяльність у рамках гранту.

Розділ V (Вартість). Це короткий виклад інформації, представленої у формі бюджету заявки; він включає загальну суму запитуваного гранту та грошові кошти грантоотримувача для діяльності, а також внески з інших джерел для фінансування діяльності. Заявник описує також будь-яке інше фінансування, що він отримує у даний час від уряду США для інших цілей. Заявник повинен визначити будь-які довгострокові, поточні зобов'язання, що випливають з грантової діяльності, а також свій план щодо забезпечення сталого покриття витрат.

Пункт 17:  Детальна вартість цієї діяльності.

Пункт 18:  Обговорення стратегій для забезпечення сталості планованої діяльності і організації, очікуване отримання доходу від проекту (якщо таке передбачається) і використання коштів третіх сторін (якщо таке передбачається).

Пункт 19:  Перерахуйте основні напрями діяльності, що фінансувалися донорами (США та іншими), коштами яких ваша організація управляла протягом останніх двох років, які вона одержує в даний час або очікує отримати протягом терміну дії підтримуваної грантом діяльності.

До заявок має бути доданий Додаток В «Бюджет грантового проекту». Цей шаблон бюджету у форматі Excel після того, як він буде належним чином заповнений, розглянутий і затверджений проектом «Агросільрозвиток», слугуватиме взаємно узгодженим орієнтиром для фінансового управління під час провадження діяльності. Усі витрати на діяльність мають бути ідентифіковані. Дані про витрати повинні бути точними; пропоновані суми не можуть бути неправдоподібно високими або низькими.

Важливо, щоб у бюджеті було чітко вказано, з якого джерела повинні надходити конкретні кошти проекту (від USAID, співфінансування з боку іншого донора або внесок заявника). Крім того, внесок від інших донорів і зобов'язання Заявника щодо надання ресурсів будуть досліджені і задокументовані. Щоб уникнути подвійного фінансування / виставлення двох рахунків за одне і те саме, проект «Агросільрозвиток» вимагатиме повного розкриття інформації від усіх зацікавлених сторін і підтримуватиме контакт із надавачами співфінансування, щоб контролювати їхні внески. Передбачені в бюджеті суми також повинні бути підтверджені, а Заявник має бути в змозі,у разі потреби,надати таку підтверджувальну інформацію на ім'я проекту.

Усі витрати на підтримувану грантом діяльність повинні перебувати в межах нормальної операційної практики Заявника і узгоджуватися з його оформленими в письмовій формі внутрішніми положеннями і процедурами.


 

А.3. Заявка на грант

Ця заявка подається у відповідь на ЗПЗ № 04

Розділ I. Загальна інформація

 1. Назва організації:
 2. Дата заснування і реєстрації:
 3. Контактна інформація:
Ключова(і) контактна(і) особа(и) і її(їх) посада(и):
Адреса: Робочий телефон:  
Мобільний телефон: Факс:  
E-mail: Веб-сайт:  
 1. Організаційна структура – надайте перелік членів ради директорів (або засновників,  за відсутності формальної ради директорів) і ключових співробітників (президент, директор, головний бухгалтер, головний інженер тощо). Бажано долучити схему організаційної структури.
 2. Коротко опишіть організацію, її цілі і попередній аналогічний досвід.
  1. Надайте перелік з контактною інформацією трьох надавачів рекомендацій – установ або організацій, з якими Ваша організація співпрацювала за останні два роки
Назва організації

Характер взаємин або

Назва проекту, місце його реалізації

Дати початку і завершення співпраці Контактна особа
      П.І.Б. та посада:
  E-mail:
  Тел:
      П.І.Б. та посада:
  E-mail:
  Тел:
      П.І.Б. та посада:
  E-mail:
  Тел:

Розділ II. Опис грантового проекту

 1. Назва пропонованої грантової діяльності:
 2. Загальна інформація. У чому полягає проблема або питання, на вирішення яких спрямовуватиметься грантова діяльність? Чому вирішення цієї проблеми є важливим? Опишіть пропоновану діяльність та очікувані результати в деталях. Опишіть основні завдання, які пропонуються для досягнення мети грантового проекту. Опишіть відповідні обґрунтовані припущення і/або умови чи передумови, необхідні для досягнення визначеної грантовим проектом мети. При цьому слід мати на увазі критерії оцінки, що містяться в ЗПЗ.

Використовуйте таблицю, наведену нижче.

Показники До впровадження проекту Очікується після впровадження проекту
Кількісні та якісні показники    
Кількісні та якісні показники (додайте кількість строк за необхідності)    
 1. Охарактеризуйте запропонованих учасників і/або вигодонабувачів, а також метод, який ви застосовуватимете при ідентифікації або відборі учасників та вигодонабувачів.

Розділ III. План впровадження проекту

 1. Очікувана тривалість грантової діяльності: ______ місяців.

Дата початку грантового проекту: (день, місяць і рік)

Дата завершення грантового проекту (день, місяць і рік)

 1. Усі плани реалізації повинні бути доповнені Додатком А.1, в якому мають бути перелічені всі визначені основні завдання протягом терміну впровадження діяльності.
 2. Місцезнаходження діяльності (за потреби додайте рядки). В разі проведення публічних заходів і громадських обговорень вкажіть, будь ласка, місце їх проведення.
# Заходи Місто/область Пропоноване місце проведення
1      
2      
3      
 1.  Список співробітників, які братимуть участь у реалізації цього проекту.

Розділ IV. Досвід і спроможність

 1. Опишіть досвід організації з реалізації аналогічної діяльності.

Розділ V. Вартість

Примітка: До всіх заявок має бути доданий «Бюджет грантового проекту». Форма таблиці наведена у Додатку В до цього ЗПЗ.

 1. Вартість у місцевій валюті згідно з бюджетом, що додається:
Сума, запитувана від проекту «Агросільрозвиток»:  

Сума співфінансування заявника:

 

Ресурси інших донорів або третіх сторін:

 

Загальна кошторисна вартість запропонованого проекту:

 
 1. Опишіть плани подальшого розвитку організації, а також стратегії для забезпечення сталості пропонованої діяльності і організації.
 2. Перерахуйте основні напрями діяльності, що фінансувалися донорами (США та іншими), коштами яких ваша організація управляла протягом останніх двох років, які вона отримує в даний час або очікує отримати протягом терміну дії підтримуваної грантом діяльності. Додайте за потреби додаткові рядки:
Донор Назва проекту, місце його реалізації і дати початку та завершення

Загальне фінансування

(у місцевій валюті)

Контактна особа у донора
      П.І.Б.:
E-mail:
Тел:

Я, що нижче підписався(-лася), підтверджую, що, наскільки мені відомо, інформація, представлена в даній заявці, є точною і правильною:

Подано (П.І.Б. та посада): ____________________________________________________

           

Підпис: _____________________________________ Дата: __________________________


ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТОМ «АГРОСІЛЬРОЗВИТОК»

Дата отримання _______________ Номер заявки для посилань RFA-04-2/___

Я, що нижче підписався(-лася), нинішнім підтверджую, що: (а) потенційний грантоотримувач  одержав офіційне повідомлення про одержання його Заявки на отримання гранту, (б) копія цього підтвердження зберігається в архіві, (в) заявці присвоєний реєстраційний номер і (г) для даної заявки на грант заведено папку. Крім того, потенційному грантоотримувачу був роз’яснений процес розгляду та оцінки, а також надано інформацію про те, хто є його основною контактною особою в проекті.

Відповідальна особа ___________________________________ (ПІБ)

Дата ________________


ДодатокА.1 – Графік виконання плану впровадження проекту

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Завдання

Перерахуйте всі завдання. Будь ласка,  виконайте це якомога детальніше. За необхідності використовуйте додаткові сторінки.

Цільова аудиторія

Хто є цільовою аудиторією, на яку  розраховане виконання цього завдання?

Необхідні ресурси, що фінансувати-муться за рахунок гранту, і докладне пояснення їх використання Необхідні ресурси, що фінансувати-муться не за рахунок гранту (внесок грантоотримува-ча і третьої сторони), і докладне пояснення їх використання

Графік на 6 місяців

Поставте X у  відповідних полях, щоб вказати перший і останній місяць завдання, з наближеними датами початку і завершення. (За необхідності додайте ще місяці)

Відповідальна(і) особа(и)

Хто відповідає за контроль і здійснення цього завдання?

Індикатори і контрольні точки оцінки

Як ви будете оцінювати успішність виконання завдання?

 
        1 2 3 4 5 6      
                         
                         
                         
                         
                         


Додаток B– Форма бюджету грантового проекту

Наведена в окремому Excelфайлі


Додаток CФорма самооцінювання заявника

форма самооцінювання заявника

У разі необхідності данаформа заповнюється заявником і подається проекту «Агросільрозвиток» разом із заявкою про участь у конкурсі на надання гранту. Інформація у заповненому бланку оцінюється проектом «Агросільрозвиток» разом з іншими даними про заявника на предмет відповідності заявника вимогам до одержувачів грантів та його спроможності належним чином використати надані кошти. Форма самооцінювання заявника може використовуватися замість або на додачу до інших засобів оцінювання заявника.

Одержання гранту від проекту «Агросільрозвиток» накладає на одержувача гранту правовий обов’язок використовувати одержані кошти згідно з умовами договору про надання гранту і відповідних федеральних правил США. Перш ніж надавати грант, проект «Агросільрозвиток» зобов’язаний переконатися в тому, що фінансова та бухгалтерська системи потенційного одержувача гранту спроможні забезпечити належну підзвітність у разі надання гранту.

Відповідь на кожне запитання анкети давайте у повному обсязі.  За необхідності скористайтеся додатковими аркушами. Заповнений бланк самооцінювання надішліть відповідальному працівникові проекту «Агросільрозвиток».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА

Назва організації: ___________________________________________________________

Назва діяльності: ____________________________________________________________

ПІБ, посада і контактна інформація про особу, яка заповнювала бланк самооцінювання:

___________________________________________________________________________

Розділ A. Система внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю складається з процедур, спрямованих на забезпечення того, що:

(а)   дозволи на виконання фінансових операцій надаються уповноваженим працівником організації, а самі фінансові операції відповідають вимогам законів, нормативних актів та політиці організації;

(б)   активи організації надійно захищені;

(в)   дані бухгалтерського обліку є повними і точними, а сам облік ведеться регулярно.

Будь ласка, дайте відповіді на подані нижче запитання, що стосуються системи внутрішнього контролю Вашої організації:

1. Вкажіть ПІБ, посади і номери телефонів працівників, які відповідають за перевірку відповідності витрат встановленим вимогам щодо їх оплати за рахунок грантів:

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

2. Вкажіть ПІБ, посади і номери телефонів працівників, які відповідають за ведення бухгалтерського обліку:_____________________________________

3. Вкажіть ПІБ, посади і номери телефонів працівників, які відповідають за підготовку фінансових звітів:_________________________________________

4. Вкажіть ПІБ, посади і номери телефонів працівників, які відповідають за підготовку описових звітів:_________________________________________

5. Чи ведуться табелі обліку робочого часу на кожного працівника, чия робота оплачується? 

Так: __             Ні: __  

6. Чи ознайомлені відповідальні працівники Вашої організації з нормативними документами уряду США, якими встановлено вимоги до витрат, які можуть оплачуватися за рахунок грантів США (Циркуляр OMB A-122 "Принципи витрат неприбуткових організацій" або Циркуляр OMB A-21 "Принципи витрат навчальних закладів")?

Так: __             Ні: __

Розділ Б. Система бухгалтерського обліку

Система бухгалтерського обліку покликана забезпечити (1) ведення точного обліку всіх фінансових операцій та (2) супровід усіх фінансових операцій документами, що свідчать про їх виконання (рахунками, табелями обліку робочого часу тощо). Вибір типу системи бухгалтерського обліку часто залежить від розміру організації. Деякі організації впроваджують у себе комп’ютеризовані системи, інші користуються системою введення відомостей про кожну операцію у гросбух уручну. У будь-якому разі кошти, одержані як грант, мають бути належним оприбутковані, витрачатися на дозволені цілі та регулярно обліковуватися.

1.  Стисло опишіть систему бухгалтерського обліку Вашої організацій . При цьому вкажіть (а) реєстри бухгалтерського обліку, що використовуються (головна книга, касова книга, журнал обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками); (б) комп’ютеризовані системи бухгалтерського обліку, що використовуються (будь ласка, зазначте їх назви); (в) порядок узагальнення операцій у фінансових звітах (за періодами, проектами, статтями витрат).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2.  Чи існують у Вашій організації внутрішні документи з описом політики і порядку ведення бухгалтерського обліку?

Так:  ___          Ні:  ___

3. За яким методом складаються фінансові звіти Вашої організації:
Касовий метод: 
__      За нарахуванням: __
(Метод "за нарахуванням" передбачає облікування витрат до того, як вони фактично здійснені)

4. Чи дозволяє система бухгалтерського обліку Вашої організації розмежувати одержання і витрати коштів, одержаних як грант проекту «Агросільрозвиток», від одержання і витрат коштів в рамках іншої діяльності організації?

Так:  ___          Ні:  ___

5. Чи дозволяє система бухгалтерського обліку Вашої організації узагальнити/ впорядкувати витрати коштів, одержаних як грант проекту ARDS за різними статтями бюджету, як‑то: заробітна плата, орендна плата, витратні матеріали, обладнання?

Так:  ___          Ні:  ___

6. Як ви обліковуєте витрати, що фінансуються одночасно з різних джерел, наприклад, орендна плата, оплата комунальних послуг тощо?

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. З якою періодичністю складаються фінансові звіти?

 Щомісяця: __      Щокварталу: __     Щороку: __     Не складаються: __   (Поясніть, чому)

8. З якою періодичністю вводяться дані у фінансову систему?

(a) Щоденно __            (б) Щотижня __            (в) Щомісяця  __          (г) За необхідності __

9. З якою періодичністю здійснюється звірення даних бухгалтерського обліку?

(a) Щоденно  __           (б) Щотижня __           (в) Щомісяця  __          (г) За рішенням бухгалтера __

10. Чи зберігаєте ви рахунки, платіжні доручення і табелі обліку робочого часу по всіх платежах за кошти, одержані як грант?

Так:  ___          Ні:  ___

Розділ В:  контроль за витратами коштів

Одержувачі грантів проекту «Агросільрозвиток»зобов’язані мати окремий банківській рахунок у місцевій валюті, відкритий на ім’я організації для цілей зберігання виключно коштів, одержаних як грант проекту «Агросільрозвиток». Зазвичай проект «Агросільрозвиток»перераховує кошти гранту на такий рахунок раз на місяць. Доступ до коштів на рахунку повинні мати лише спеціально уповноважені для цього особи. Фактичний залишок коштів на рахунку щомісяця звіряється з відомостями бухгалтерського обліку. Готівкові кошти на дрібні витрати мають зберігатися у надійному сейфі, а витрати цих коштів мають суворо контролюватися.

1. Чи є у вас рахунок у банку, відкритий на ім’я вашої організації?

Так:  ___          Ні:  ___

2. Чи нараховуються проценти на залишок на цьому рахунку?

Так:  ___          Ні:  ___

3. Чи мають особи з правом підпису чеків та інших банківських документів відповідні повноваження, надані радою директорів, радою попечителів чи іншими уповноваженими на це особами?

Так:  ___          Ні:  ___

4. Чи зберігатимуться кошти, одержані як грант проекту «Агросільрозвиток»не на банківському рахунку (готівка для здійснення дрібних витрат тощо)?                 

Так:  ___          Ні:  ___

4(a) Якщо «Так», укажіть суму таких коштів і ПІБ і посаду особи, відповідальну за зберігання цих коштів.

Розділ г. Аудит

Проект «Агросільрозвиток»може вимагати проведення аудиторської перевірки даних бухгалтерського обліку вашої організації. Аудиторська перевірка полягає у проведенні аналізу даних бухгалтерського обліку незалежним бухгалтером – співробітником бухгалтерської компанії. Висновок аудитора містить вашу фінансову звітність та висновок аудитора про її правильність. Буду ласка, надайте зазначену нижче інформацію про проведені раніше аудиторські перевірки вашої організації.

1. Чи користується ваша організація для проведення регулярних аудиторських перевірок послугами незалежного аудитора на платній договірній основі?

Так: ___(Будь ласка, надайте копію останнього висновку аудитора)
Аудиторські перевірки не проводяться:
___

2. Якщо «Так», хто виконує аудиторські перевірки?

______________________________________________________________________________

3. З якою періодичністю виконуються аудиторські перевірки?

Раз на квартал: ___      Раз на рік: ___     Раз на два роки: ___     Інше: ___ (Поясніть)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Якщо у вашій організацій аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилася, будь ласка, надайте копії таких документів:

(a) Баланс за попередній фінансовий чи календарний рік

(б) Звіт про фінансові результати за попередній фінансовий чи календарний рік.

5. Чи існують причини (місцеві умови, закони, обставини інституційного характеру), що унеможливлюють проведення аудиторської перевірки вашої організації незалежним бухгалтером?

Так: ___                       Ні: ___

Якщо «Так», поясність, чому:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

контрольний перелік та підписи

Проект «Агросільрозвиток»вимагає, щоб ваша організація подала певні документи і заповнений бланк анкети. Підготуйте всі необхідні документи згідно з наведеним нижче контрольним переліком. Поставте позначки навпроти кожного пункту контрольного переліку. Поставте підпис під контрольним переліком і надішліть його до проекту «Агросільрозвиток»разом із заповненим бланком анкети та всіма необхідними документами.

Контрольний перелік

___       Установчі документи або свідоцтво про реєстрацію організації та статут організації

___       Схема організаційної структури, якщо вона існує

___       Копія висновку аудитора за результатами останньої аудиторської перевірки.
Якщо аудиторська перевірка у недавньому минулому не проводилася, – надайте копію балансу та звіту про доходи і витрати за попередній фінансовий рік

___       На всі запитання надано вичерпні відповіді

___       Уповноважений працівник організації підписав цю сторінку і вказав дату

Дана анкета має бути підписана уповноваженим працівником організації, який заповнював чи перевіряв заповнену анкету.

Ухвалено:

                                                                                                          __________________

ПІБ                                                                                                     Підпис

 

                                                                                                          __________________


AnnexDRequiredCertificationsДодаток D – Необхідні засвідчення

PROHIBITION ON PROVIDING FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL CONFIDENTIALITY AGREEMENTS – REPRESENTATION (APRIL 2015) ЗАБОРОНА НАДАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ УКЛАДЕННЯ ПЕВНИХ ВНУТРІШНІХ ДОГОВОРІВ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ – ЗАЯВА (КВІТЕНЬ 2015 Р.)
(a) In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the Consolidated and further Continuing Resolution Appropriations Act, 2015 (Pub. L. 113-235), Government agencies are not permitted to use funds appropriated (or otherwise made available) under that or any other Act for providing federal assistance to an entity that requires employees, subawardees or contractors of such entity seeking to report fraud, waste, or abuse to sign internal confidentiality agreements or statements prohibiting or otherwise restricting such employees, subawardees, or contractors from lawfully reporting such waste, fraud, or abuse to a designated investigative or law enforcement representative of a Federal department or agency authorized to receive such information. (а) Відповідно до параграфа 743 Розділу E, титул VII Закону про загальні асигнування і Резолюції, що тривають, 2015 року (Pub. L. 113-235), державним установам не дозволяється використовувати кошти, виділені (або надані в інший спосіб) відповідно до цього або будь-якого іншого закону про надання федеральної допомоги організації, яка вимагає від своїх співробітників, субпідрядників або підрядників, які прагнуть повідомити про випадки шахрайства, марнування коштів або зловживання, підписувати внутрішні угоди про конфіденційність або заяви, що забороняють або іншим чином обмежують таких співробітників, субпідрядників або підрядників законно повідомляти про такі випадки марнування коштів, шахрайства або зловживання призначеному слідчому або представнику правоохоронних органів федерального відомства або установи, уповноваженої отримувати таку інформацію.
(b)The prohibition in paragraph (a) of this provision does not contravene requirements applicable to Standard Form 312, Form 4414, or any other form issued by a Federal department or agency governing the nondisclosure of classified information. (b) Заборона у параграфі (а) даного положення не суперечить вимогам, які застосовуються до стандартної форми 312, форми 4414, або будь-якої іншої форми, виданої Федеральним департаментом або установою, що регулює питання нерозголошення секретної інформації.
(c) By submission of its application, the prospective recipient represents that it does not require employees, subawardees, or contractors of such entity seeking to report fraud, waste, or abuse to sign internal confidentiality agreements or statements prohibiting or otherwise restricting such employees, subawardees, or contractors from lawfully reporting such waste, fraud, or abuse to a designated investigative or law enforcement representative of a Federal department or agency authorized to receive such information. (c) Подаючи свою заявку, потенційний реципієнт заявляє, що він не вимагає від своїх співробітників, субпідрядників або підрядників, що прагнуть повідомити про випадки шахрайства, марнування коштів, або зловживання, підписувати внутрішні угоди про конфіденційність або заяви, що забороняють або іншим чином обмежують таких співробітників, субпідрядників або підрядників законно повідомляти про такі випадки марнування коштів, шахрайства або зловживання призначеному слідчому або представнику правоохоронних органів федерального відомства або установи, уповноваженої отримувати таку інформацію.

_________________________

Signature

_________________________

Підпис

_________________________

Type or Print Name

_________________________

Повне ім’я, написане друкованими літерами (надруковане)

_________________________

Position Title

_________________________

Посада

_________________________

Date of Execution

_________________________

Дата виконання


REPRESENTATION BY ORGANIZATION REGARDING A DELINQUENT TAX LIABILITY OR A FELONY CRIMINAL CONVICTION (August 2014)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАБОРГОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКІВ АБО ЗВИНУВАЧЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНАХ (AAPD 14-03, СЕРПЕНЬ 2014)

(a) In accordance with section 7073 of the Consolidated Appropriations Act, 2014 (Pub. L. 113-76) none of the funds made available by that Act may be used to enter into an assistance award with any organization that –

(1)Was “convicted of a felony criminal violation under any Federal law within the preceding 24 months, where the awarding agency has direct knowledge of the conviction, unless the agency has considered, in accordance with its procedures, that this further action is not necessary to protect the interests of the Government”; or

(2)Has any “unpaid Federal tax liability that has been assessed for which all judicial and administrative remedies have been exhausted or have lapsed, and that is not being paid in a timely manner pursuant to an agreement with the authority responsible for collecting the tax liability, where the awarding agency has direct knowledge of the unpaid tax liability, unless the Federal agency has considered, in accordance with its procedures, that this further action is not necessary to protect the interests of the Government”.

For the purposes of section 7073, it is USAID’s policy that no award may be made to any organization covered by (1) or (2) above, unless the M/OAA Compliance Division has made a determination that suspension or debarment is not necessary to protect the interests of the Government.

(a) Згідно розділу 7073 Закону про загальні асигнування 2014 р.(публічний закон 113-76), виділені за цим Законом кошти не можуть бути використані для укладання договорів з організаціям, які:

 1. Були “звинувачені у кримінальному злочині згідно будь-якого федерального закону протягом попередніх 24 місяців і при цьому установа, що надає грант, володіє достовірною інформацією щодо такого звинувачення, окрім випадків, коли така установа-замовник з урахуванням своїх процедур вважає, що захист інтересів Уряду не потребує вживання таких подальших заходів”; або
 2. Мають будь-яку “заборгованість по сплаті нарахованих федеральних податків, щодо якої вичерпались або сплили терміни будь-яких судових або адміністративних засобів захисту прав, а також що така заборгованість не сплачується вчасно відповідно до угоди з органом, відповідальним за збір податків; при цьому установа, що надає грант,  володіє достовірною інформацією щодо несплаченої податкової заборгованості, окрім випадків, коли така установа-замовник з урахуванням своїх процедур вважає, що захист інтересів Уряду не потребує вживання таких подальших заходів”.

В значенні розділу 7073, політика USAID полягає в тому, щоб не укладати угод з будь-якими організаціями, згаданими у пунктах (1) та (2) вище за текстом, окрім випадків, коли Підрозділ внутрішнього контролю M/OAA прийняв рішення про те, що захист інтересів Уряду не потребує відсторонення або недопущення підрядника.

(b) Applicant Representation:

 1. The Applicant represents that it is [ ] is not [ ] an organization that was convicted of a felony criminal violation under a Federal law within the preceding 24 months.
 2. The Applicant represents that it is [ ] is not [] an organization that has any unpaid Federal tax liability that has been assessed for which all judicial and administrative remedies have been exhausted or have lapsed, and that is not being paid in a timely manner pursuant to an agreement with the authority responsible for collecting the tax liability.

(b) Заяви організації-заявника:

 1. Організація-заявник заявляє, що є [ ] не є [ ] організацією, яку було звинувачено у кримінальному злочині згідно федерального закону протягомпопередніх 24 місяців.
 2. Організація- заявникзаявляє, що є [ ] не є [   ] організацією, що має будь-яку заборгованість по сплаті нарахованих федеральних податків, щодо якої вичерпались або сплили терміни будь-яких судових або адміністративних засобів захисту прав, а також що така заборгованість не сплачується вчасно відповідно до угоди з органом, відповідальним за збір податків.

_________________________

Signature

_________________________

Підпис

_________________________

Type or Print Name

_________________________

Повне ім’я, написане друкованими літерами (надруковане)

_________________________

Position Title

_________________________

Посада

_________________________

Date of Execution

_________________________

Дата виконання


CERTIFICATION OF RECIPIENT

Certification Regarding Knowledge of USG Compliance

To: Patrick Rader, Authorized Representative – Director of the USAID Agriculture and Rural Development Support (ARDS) Project

I,_____________________(Name), ______________________(Position Title),

as a legally authorizedrepresentative of

______________________________Organization Name

do hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, this organization's management and other employees responsible for their implementation are aware of the requirements placed on the organization by OMB Circulars, and Federal and USAID regulations with respect to the management of, among other things, personnel policies (including salaries), travel, indirect costs, and procurement under this agreement and I further certify that the organization is in compliance with those requirements and other applicable U.S. laws and regulations.

I, we, understand that a false, or intentionally misleading certification could be the cause for possible actions ranging from being found not responsible for this award, termination of award, or suspension or debarment of this organization in accordance with the ADS 303 Standard Provision for Non-U.S. Nongovernmental Organizations (for in-kind, standard, and simplified grants) entitled “Award Termination and Suspension” and the ADS 303 Standard Provision for Fixed Amount Awards to Nongovernmental Organizations entitled “Debarment and Suspension.

I, we, further agree that by signing below, we provide certification and assurance for the following:

(1)    The Certification Regarding Terrorist Financing

These certifications and assurances are given in consideration of and for the purpose of obtaining any and all U.S. Federal grants, loans, contracts, property, discounts, or other U.S. Federal financial assistance extended after the date hereof to the recipient by Chemonics, including installment payments after such date on account of applications for U.S. Federal financial assistance which was approved before such date. The recipient recognizes and agrees that such U.S. Federal financial assistance will be extended in reliance on the representations and agreements made in these assurances, and that the United States will have the right to seek judicial enforcement of these assurances. These assurances are binding on the recipient, its successors, transferees, and assignees, and the person or persons whose signatures appear below are authorized to sign these assurances on behalf of the recipient.

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

Grantee Authorized Representative:

________________________________Signature

________________________ Type or Print Name

_____________________________ Position Title

_________________________Date of Execution

ЗАСВІДЧЕННЯ РЕЦИПІЄНТА

Засвідчення щодо виконання вимог Уряду США

Кому: Патріку Рейдеру, Керівнику Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (Агросільрозвиток)

Я, _________________________ (ПІБ), ____________________________ (Посада),

як юридично уповноважений представник,

________________________________ назва організації

цим засвідчую, що у міру своїх знань та переконань керівництво цієї організації та її персонал, що відповідає за впровадження, обізнані стосовно вимог, що висуваються до організації циркуляром Адміністративно-бюджетного управління США, федеральними актами та регулюючими документами USAID щодо управління, а також внутрішніми положеннями щодо персоналу (включаючи заробітну плату), відряджень, непрямих витрат та закупівель за цією угодою, і далі засвідчую, що організація відповідає цим вимогам та іншим відповідним вимогам нормативно-правової бази США.

Я (ми) розумію (-ємо), що недостовірне або навмисно неправдиве засвідчення може стати причиною наступних дій від визнання невідповідним присудження договору, припинення договору, призупинення або відсторонення цієї організації відповідно до стандартного положення Автоматизованої системи директив (ADS) 303 стосовно неурядових організацій за межами США (для нематеріальних, стандартних та спрощених грантів) під заголовком «Призупинення та відкликання присудження договору» та відповідно до стандартного положення Автоматизованої системи директив (ADS) 303 стосовно грантів з фіксованими зобов’язаннями для неурядових організацій під заголовком «Відсторонення та призупинення» 

Я, ми, також погоджуюсь (-ємось), що проставивши нижче підпис, ми надаємо засвідчення та гарантуємо таке:

 1. Засвідчення щодо заборони торгівлі людьми

Ці засвідчення та гарантії надаються з метою отримання всіх без винятку федеральних грантів, позик, контрактів, власності, знижок або інших видів фінансової допомоги від федерального уряду США, що надаватимуться реципієнту компанією Кімонікс з дати підписання цього документу, включно з частковими виплатами, що здійснюватимуться після такої дати на рахунки заявників на отримання фінансової допомоги з боку федерального уряду США, що були затверджені до такої дати. Реципієнт визнає та погоджується, що така фінансова допомога федерального уряду США буде надана у залежності від даних та погоджень, представлених в цих гарантіях, а також з огляду на те, що Сполучені Штати матимуть право домагатись судового забезпечення виконання цих гарантій. Ці гарантії є обов‘язковими для реципієнта, його наступників, правонаступників та цесіонаріїв, а також для особи або осіб, чиї підписи проставлені нижче, що уповноважені підписувати ці гарантії від імені реципієнта.

Я заявляю, усвідомлюючи можливість покарання за лжесвідчення, що надана тут інформація є правдивою та відповідає дійсності.

Уповноважений представник грантоотримувача:

__________________________________ (Підпис)

__________________________________ (ПІБ)

__________________________________ (Посада)

__________________________________ (Дата)CERTIFICATION REGARDING TERRORIST FUNDING (AAPD 04-14 E.O. 13224)

By signing and submitting this application, the prospective recipient provides the certification set out below:

 1. The Recipient, to the best of its current knowledge, did not provide, within the previous ten years, and will take all reasonable steps to ensure that it does not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated, or participated in terrorist acts, as that term is defined in paragraph 3.
  1. The following steps may enable the Recipient to comply with its obligations under paragraph 1:
 2. Before providing any material support or resources to an individual or entity, the Recipient will verify that the individual or entity does not (i) appear on the master list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, which list is maintained by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and is available online at OFAC’s website: http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf, or (ii) is not included in any supplementary information concerning prohibited individuals or entities that may be provided by USAID to the Recipient.
 3. Before providing any material support or resources to an individual or entity, the Recipient also will verify that the individual or entity has not been designated by the United Nations Security (UNSC) sanctions committee established under UNSC Resolution 1267 (1999) (the “1267 Committee”) [individuals and entities linked to the Taliban, Usama bin Laden, or the Al Qaida Organization]. To determine whether there has been a published designation of an individual or entity by the 1267 Committee, the Recipient should refer to the consolidated list available online at the Committee’s website: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
 4. Before providing any material support or resources to an individual or entity, the Recipient will consider all information about that individual or entity of which it is aware and all public information that is reasonably available to it or of which it should be aware.
 5. The Recipient also will implement reasonable monitoring and oversight procedures to safeguard against assistance being diverted to support terrorist activity.

3. For purposes of this Certification-

 1. “Material support and resources” means currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safehouses, false documentation or identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal substances, explosives, personnel, transportation, and other physical assets, except medicine or religious materials.”
 2. “Terrorist act” means-(i) an act prohibited pursuant to one of the 12 United Nations Conventions and Protocols related to terrorism (see UN terrorism conventions Internet site: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); or (ii) an act of premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents; or (iii) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.
 3. “Entity” means a partnership, association, corporation, or other organization, group or subgroup.
 4. References in this Certification to the provision of material support and resources shall not be deemed to include the furnishing of USAID funds or USAID-financed commodities to the ultimate beneficiaries of USAID assistance, such as recipients of food, medical care, micro-enterprise loans, shelter, etc., unless the Recipient has reason to believe that one or more of these beneficiaries commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated or participated in terrorist acts.
 1. The Recipient’s obligations under paragraph 1 are not applicable to the procurement of goods and/or services by the Recipient that are acquired in the ordinary course of business through contract or purchase, e.g., utilities, rents, office supplies, gasoline, etc., unless the Recipient has reason to believe that a vendor or supplier of such goods and services commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts, or has committed, attempted to commit, facilitated or participated in terrorist acts.

This Certification is an express term and condition of any agreement issued as a result of this application, and any violation of it shall be grounds for unilateral termination of the agreement by USAID prior to the end of its term.

Grantee Authorized Representative:

_________________________________Signature

_________________________Type or Print Name

______________________________ Position Title

__________________________Date of Execution

ЗАСВІДЧЕННЯПРОЗАБОРОНУФІНАНСУВАННЯТЕРОРИЗМУ(AAPD 04-14 E.O. 13224)

Шляхом підписання та подання цієї заяви майбутній реципієнт засвідчує таке:

 1. Реципієнт за наявними у нього відомостями не надавав за останні десять років та здійснює всі необхідні кроки для ненадання у майбутньому фінансової підтримки або ресурсів будь-якій особі або організації, яка здійснює, намагається здійснити, захищає, сприяє або бере участь у терористичних актах або здійснила, намагалася здійснити, сприяла або брала участь у терористичних актах відповідно до визначення цього поняття у пункті 3.
 2. Наступні кроки можуть сприяти виконанню реципієнтом зобов’язань за пунктом 1:

a.  Перед наданням будь-якої матеріальної підтримки або ресурсів особі або організації, реципієнт переконується, що особа або організація (i) не потрапила у головний перелік громадян особливих категорій та заборонених осіб, який ведеться управлінням контролю за іноземними активами Казначейства США та знаходиться на сайті управління: http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf або (ii) не включена у додаткову інформацію стосовно заборонених осіб та організацій, яка може бути надана реципієнту Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

b.  Перед наданням будь-якої матеріальної підтримки або ресурсів особі або організації реципієнт також переконується, що особа або організація не потрапила під дію санкцій комітету Ради безпеки ООН, заснованому згідно з резолюцією Ради 1267 (1999) («Комітет 1267») [особи та організації, пов’язані з Талібаном, Усама Бен Ладаном та Аль-Каїдою]. Для визначення наявності або відсутності особи або організації в опублікованих документах Комітету 1267 реципієнт повинен передивитися зведений список на сайті Комітету:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

c.  Перед наданням будь-якої матеріальної підтримки або ресурсів особі або організації реципієнт розглядає всю інформацію стосовно особи або організації, яка йому відома, та всю публічну інформацію, яку він може знайти і яка може бути йому відомою у розумних межах.

d.  Крім того, реципієнт здійснює відповідні процедури моніторингу та нагляду з метою недопущення допомоги на підтримку терористичної діяльності.

3. Для цілей цього засвідчення -

a. «Матеріальна підтримка та ресурси» означають валюту або грошові інструменти чи цінні папери, або фінансові послуги, надання житла, тренінгів, експертних порад або допомоги, конспіративних приміщень, фальшивих документів або посвідчень особистості, засобів зв’язку, обладнання, зброї, смертоносних речовин, вибухівки, амуніції, транспорту та інших фізичних активів окрім ліків та релігійних матеріалів»

b. «Терористичний акт» означає- (i) акт, заборонений згідно з однією з 12 Конвенцій та Протоколів ООН стосовно тероризму (див. сайт Конвенцій та Протоколів ООН стосовно тероризму: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); або

(ii) акт передбачуваного, політично мотивованого насильства проти невійськової цілі з боку суб-національних груп або секретних агентів; або (iii) будь-який інший акт, спрямований на спричинення смерті або серйозних тілесних ушкоджень цивільній особі або будь-якій іншій особі, яка не бере участь у військових діях у разі збройного конфлікту, якщо цей акт за своїм характером спрямований на залякування населення або на змушення уряду або міжнародної організації діяти або утримуватися від дій.

c. «Організація» означає партнерство, об’єднання, корпорацію або іншу організацію, групу або підгрупу.

d. Посилання у цьому засвідченні на надання матеріальної підтримки та ресурсів не включає надання коштів USAID або товарів, фінансованих USAID, кінцевим бенефіціарам допомоги USAID, таким як одержувачі харчових продуктів, медичної допомоги, мікро кредитів на розвиток підприємництва, надання притулку та інше, за винятком випадків, коли реципієнт не має підстав вважати, що один або більше одержувачів здійснюють, намагається здійснити, захищають, сприяють або беруть участь у здійсненні терористичних актів або здійснили, намагалися здійснити, сприяли або брали участь у терористичних актах.

e. Зобов’язання реципієнта згідно з пунктом 1 не застосовуються до закупки товарів та\або послуг, які закуповуються в межах звичайної діяльності на підставі контрактів, наприклад комунальні послуги, оренда, оргтехніка, пальне та інше, якщо реципієнт не має підстав вважати, що продавець товарів або постачальник послуг здійснюю, намагається здійснити, захищає, сприяє або бере участь у здійсненні терористичних актів або здійснив, намагався здійснити, сприяв або брав участь у терористичних актах.

Це засвідчення є прямою умовою оформлення будь-якої угоди щодо його застосування, та будь-яке порушення зобов’язань за цим засвідченням тягне за собою одностороннє припинення угоди за ініціативи USAID до дати її завершення.

Уповноважений представник грантоотримувача:

___________________________________(Підпис)

______________________________________(ПІБ)

___________________________________(Посада)

____________________________________(Дата)


B.4. CERTIFICATION REGARDING LOBBYING B.4. ЗАСВІДЧЕННЯ СТОСОВНО ЛОБІЮВАННЯ
The undersigned certifies, to the best of his or her knowledge and belief, that:

Виходячи з наявних у неї відомостей, особа, підпис якої міститься нижче, засвідчує, що:

(1) No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of any Federal Cooperative Agreement, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, amendment or modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.

1) Не було або не буде виплати будь-якої суми федеральних коштів від імені особи, яка підписалася нижче, будь-якій іншій особі з метою впливу або спроби вплинути на посадову особу чи співробітника будь-якої організації, члена Конгресу, посадову особу або співробітника Конгресу, або співробітника члена Конгресу в зв'язку з наданням будь-якого федерального контракту, укладання будь-якої федеральної угоди про співпрацю, надання будь-якої федеральної позики, укладання будь-якої угоди про співпрацю, а також продовження, внесення поправок або змін до будь-якого федерального контракту, гранту, позики чи угоди про співпрацю.

(2) If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form-LLL, "Disclosure of Lobbying Activities," in accordance with its instructions.

(2) Якщо будь-які інші, ніж федеральні кошти, були виплачені або будуть виплачені будь-якій особі з метою впливу або спроби вплинути на посадову особу чи співробітника будь-якої організації, члена Конгресу, посадову особу або співробітника Конгресу, або співробітника члена Конгресу в зв'язку з наданням даного федерального контракту, гранту, позики або укладання угоди про співпрацю, особа, що підписалася нижче, повинна заповнити та подати стандартну форму-LLL «Розкриття відомостей про лобістську діяльність», відповідно до інструкцій, що містяться у цій формі.

(3) The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under grants, loans, and cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose accordingly.

(3) Особа, яка підписалася нижче, повинна вимагати, щоб формулювання даного засвідчення було включено до контрактних документів, що стосуються всіх субконтрактів усіх рівнів (у тому числі субконтрактів, субгрантів та контрактів, наданих у рамках грантів, позик, а також угод про співпрацю), і що всі субреципієнти повинні зробити відповідне засвідчення.

This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by section 1352, title 31, United States Code. Any person who fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each such failure.

Дане засвідчення є матеріальним представленням факту, на основі якого було укладено цю угоду. Подання даного засвідчення є необхідною умовою для ухвалення або укладання цієї угоди, у відповідності до частини 1352 розділу 31 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки. Будь-яка особа, яка не подала необхідне засвідчення, підлягає цивільно-правовомустягненню у розмірі не менше ніж 10 000 і не більше ніж 100 000 доларів США у випадку кожного такого неподання.

Statement for Loan Guarantees and Loan Insurance

Заяващодо кредитних гарантійта страхування кредитів

The undersigned states, to the best of his or her knowledge and belief, that: If any funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with this commitment providing for the United States to insure or guarantee a loan, the undersigned shall complete and submit Standard Form-LLL, "Disclosure Form to Report Lobbying," in accordance with its instructions. Submission of this statement is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by section 1352, title 31, U.S. Code. Any person who fails to file the required statement shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each such failure.

Виходячи з наявних у неї відомостей, особа, підпис якої міститься нижче, стверджує таке: якщо будь-яка сумакоштів булавиплаченаабобуде виплаченабудь-якій особі з метою впливу або спроби вплинути на посадову особу чи співробітника будь-якої організації, члена Конгресу, посадову особу або співробітника Конгресу, або співробітника члена Конгресу в зв'язку з цимзобов'язанням, що передбачає  страхування абогарантування з боку СШАкредиту (позики), особа, що підписалися нижче, повинна заповнитита податистандартнуформу-LLL, «Форма розкриття відомостей пролобіювання», відповіднодо інструкцій, що містяться в цій формі. Подання даної заяви є необхідною умовою для ухвалення або укладання цієї угоди, у відповідності до частини 1352 розділу 31 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки. Будь-яка особа, яка не подала необхідну заяву, підлягає цивільно-правовомустягненню у розмірі не менше ніж 10 000 і не більше ніж 100 000 доларів США у випадку кожного такого неподання.

Grantee Name _________________________

______________________________________

Назва ґрантоотримувача  ____________________

__________________________________________

Grantee’s Authorized Representative Name_________________________________

_____________________________________

П.І.Б. уповноваженого представника ґрантоотримувача___________________________________________

Grantee’s Authorized Representative Title__________________________________

______________________________________

Посада уповноваженого представника ґрантоотримувача  _________________________

_________________________________________

Grantee Authorized Representative Signature

____________________________

Підпис уповноваженого представника ґрантоотримувача

_________________________________________

Date____________________________

Дата ____________________________


 

Annex Е– Mandatory and Required as Applicable Standard Provisions:

Додаток ЕОбовязкові та необхідні за відповідних умов стандартні положення:

 1. StandardProvisionsforU.S. andNon-U.S. NongovernemtalorganizationsreceivingafixedamountawardcanbeaccessedthroughthefollowingURL: / Обов’язкові положення стосовно неурядових організацій з США та з числа неамериканських неурядових організацій, що отримують грант з фіксованоюсумою, можуть бути отримані за такою адресою: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
 1. StandardProvisionsforNon-U.S., NongovernmentalrecipientsrecevingallothertypesofgrantscanbeaccessedthroughthefollowingURL: / Обов’язкові положення стосовно неамериканських неурядових реципієнтів, що отримують всі інші типи грантів, можуть бути отримані за такою адресою: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf