Додаток 1

                                                                                       до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                                       від _________2016 року № ______

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно в частині плати за землю

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про податок на майно в частині плати за землю на території Нововодянської сільської ради в межах та за межами населених пунктів (далі – Положення) визначає порядок справляння місцевого податку, розроблено на основі Закону України від 21.05.1997 №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та  Податкового кодексу України від 02.12.2010р.№2755-VI (зі змінами та доповненнями).

1.2. Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

ПРОЕКТ

Аналіз регуляторного впливупроекту рішення сесії Нововодянської

сільської ради Добропільського району  «Про встановлення місцевих податків                    (в частині плати за землю) на території Нововодянської сільської ради»

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від    25.04.2016  року   № VIІ/9-4

с. Нововодяне 

Про наданняворендуземельної ділянки

Борисовій Ользі Валентинівні

для ведення фермерського господарства

(Нововодянська сільська рада, за межами

населених пунктів)

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від    _________2016  року   № VIІ/____

с. Нововодяне 

Про встановлення місцевих податків

частині плати за землю)на території

Нововодянськоїсільської ради

        

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  25.04.2016  року   № VIІ/9-3

с. Нововодяне 

Про затвердження технічної

документації із землеустрою

щодо проведення інвентаризації

земель під кладовищами