УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від    21.12.2017  року   № VIІ/28 - 13

с. Нововодяне 

Про наданняворендуземельної ділянки

Дулі Олександру Васильовичу

для ведення городництва

с. Первомайське

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», ст.ст. 12, 93, 122, 123 та 134 Земельного кодексу України,             ст.ст. 6, 14, 31   Закону України «Про оренду землі», п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», розглянувши заяву Дулі О.В., який зареєстрований за адресою: с. Первомайське, вул. Миру, буд. 7,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VІI/28-6

с. Нововодяне 

 Про   преміювання

 сільського голови на  2018  рік “

             Згідно з Постановою кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування умов оплати праці робітників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів і інших органів », ст. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», сесія сільської ради:

ВИРІШИЛА: 

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VIІ/28- 7

с. Нововодяне 

„ Про   умови оплати праці

   працівників сільської ради у  2018  році “

     Згідно з Постановою кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року        № 268 « Про упорядкування умов оплати праці робітників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів і інших органів» зі змінами,        ст. 21 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування» сесія сільської ради

ВИРІШИЛА: 

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VІI/28- 4

с. Нововодяне 

 Про затвердження Положення

 про преміювання працівників

 сільської ради

         З метою забезпечення єдиного підходу до стимулювання праці державних службовців та їх особистого вкладу в кінцевий результат праці, у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами та доповненнями), керуючись ст.33 Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VIІ/28- 5

с. Нововодяне 

„ Про   затвердження ліміту споживання

  бензину на 2018 рік “

        Згідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 року  сесія сільської ради

ВИРІШИЛА: