УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКАСІЛЬСЬКА   РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

20.10.2020 №VII/53-12

с. Нововодяне

 

Про затвердження Генерального плану,

поєднаний з детальним планом території,  

с. Первомайське на території Нововодянської

сільської ради Добропільського району

Донецької області

З метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого й комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності, статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Водного Кодексу України, розглянувши «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с. Первомайське Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області», розроблений    МПП «Майстерня С» у 2020 році, Нововодянська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с. Первомайське Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку».

2. Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації та на офіційному сайті Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища.

Сільський голова                                                                                 О. М. Холод