УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКАСІЛЬСЬКА   РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

20.10.2020 №VII/53-7

с. Нововодяне

Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою

щодо відведенняземельноїділянки  для ведення

особистого селянського господарства громадянину

Малакаускас Геннадію Стасовичу

(с. Нововодяне)

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 33, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законами України «Про особисте селянське господарство», «Про землеустрій»,             п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України              «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши заяву     Малакаускас Г.С., який зареєстрована за адресою: с. Нововодяне,                    вул. Донецька, буд. 7, Нововодянська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом поділу із складу земельної ділянки площею 6,8973 га (кадастровий номер 1422085500:05:000:0083) для ведення особистого селянського господарства громадянину Малакаускас Геннадію Стасовичу орієнтовною площею 0,8 га для експлуатації та обслуговування будівлі гаражу із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у запасі під господарськими будівлями і дворами в межах населеного пункту с. Нововодяне Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області.

  1. Громадянину Малакаускас Г.С. забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законом порядку проєкту землеустрою щодо відведення зазначеної у пункті 1 цього рішення земельної ділянки.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законом порядку.

2.3. Державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі в установленому законодавством порядку.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                                                 О. М. Холод