УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКАСІЛЬСЬКА   РАДА

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

____________2020 № VII/

с. Нововодяне

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2021 рік

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити з 01.01.2021 по 31.12.2021 року включно на території Нововодянської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Встановити елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України;

- об’єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України;

- база оподаткування визнається пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України;

- пільги зі сплати податку визначаються пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

- порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України;

- податковий період встановлюється відповідно до пунктів 266.6 статті 266 Податкового кодексу України;

- строк та порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 266.10 статті 266 та пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України;

- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Вважати таким, що втратили чинність рішення сільської ради від 25.06.2019 №VII/42-2 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік ».
 2. Рішеннянабуває чинності з 01.01.2021 року.

5. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації ( або іншим можливим способом).

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань економічної політики, бюджету, фінансів і цін                  (Симоненко Т. Л.)

        

Сільський голова                                                   О.М. Холод

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області»

 1. 1.Визначення проблеми

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи з цього, з метою безумовного виконання законодавства, недопущення суперечливих ситуацій сільська рада повинна прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Проблема, яку пропонується розв’язати - забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської ради шляхом врегулювання справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території сільської ради відповідно до Податкового кодексу України, визначення на законних підставах розміру ставок та пільг із спати відповідного податку.

Причина виникнення проблеми: у зв’язку із збільшенням за останні 3 роки ціни на газ, тверде паливо, на електроенергію, зростання розміру мінімальної заробітної плати, витрати на фінансування об’єктів, які утримуються за рахунок коштів сільської ради, витрати на реалізацію соціальних проектів на території сільської ради. В той же час надходження до загального фонду бюджету сільської ради від сплати місцевих податків і зборів не дає змогу вирішувати в повній мірі всі проблеми на території громади.

Перед сільською радою постає проблема вирішення питання щодо збільшення надходжень до бюджету, шляхом використання своїх повноважень, а саме встановлення нових ставок податку, що будуть діяти на території сільської ради у 2021 році.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування мають щорічно (до 15 липня кожного року) затверджувати рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які будуть діяти лише протягом року на який прийняті.

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку пропонується вирішити є дуже важливою для сільської громади. Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.

Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є одним з джерел надходжень загального фонду місцевого бюджету, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізується ряд соціальних програм села.

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів.

У разі не прийняття рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, оскільки мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, припускається що його розмір дорівнює 0.

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати відповідного податку.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отриманні кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

Поповнення у 2021 році дохідної частини місцевого бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки планується в розмірі не менше 1,0 тис.грн. (табл.2).

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* + .  

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення податку на нерухоме майно не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 1. 2.Цілідержавного регулювання.

Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів. Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

-    виконання вимог чинного законодавства;

-        встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-    поповнення дохідної частини місцевого бюджету у 2021 році за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в розмірі не менше               1,0 тис. грн. (табл.2), що забезпечить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Вид альтернати Опис альтернативи
Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту, ставка податку становить 0%)

Альтернативою регулювання є існуюча ситуація. У цьому випадку, відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, оскільки мінімальний розмір на законодавчому рівні не встановлено, припускається що його розмір дорівнює 0)

Це призведе до втрат доходів місцевого бюджету (близько 1,1 тис.грн.) та неналежного фінансування програм соціально- економічного розвитку сільської ради.

Альтернатива 2 (прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються 3 Податковим Кодексом України)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення. Забезпечує сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Так прогнозні надходження до місцевого бюджету від запропонованого регуляторного акту складуть близько 1,1 тис.грн. (табл.2), забезпечить належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

3.Визначення   та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 1. Визначення альтернативних способів.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави


 


Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту Можливо покращиться інвестиційна привабливість території через мінімальні ставки податку на нерухоме майно

Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься з ставки податку 0%, що призведе до втрат доходів місцевого бюджету та неналежного фінансування програм                             соціально-

економічного  розвитку

Альтирнатива 2 (прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються 3 Податковим Кодексом України)

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально- економічного розвитку сільської ради.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту) Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Витрати відсутні для громадян у частині плати податку однак, відсутність можливості додаткового наповнення доходної частині бюджету сільської ради, та відповідно збільшення його видаткової частини для фінансування соціально важливих програм. Бюджет сільської ради недоотримає 1,1 тис.грн. (табл.2)
Альтернатива 2 (прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються 3 Податковим Кодексом України)

Альтернатива може бути прийнятною.

Прогноз надходження від сплати податку 1,1 тис.грн. (табл.2), що дасть можливість забезпечити сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально- економічного розвитку сільської ради.

За 1 кв. м нерухомості, що перебуває у власності громадян, сплачується податок в розмірі 7,65 грн. при ставці 0,15% (табл.1)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць    - -

1

(ФОП)

1
Питома вага групи у загальній кількості, %       100 X

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету. На території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єкти господарювання, які зареєстровані за межами сільської ради, але мають нерухомість на її території.


 


Альтернатива 1 (не прийняття регуляторного акту)

Унеможливлює обрахування та сплата податку. Оскільки на законодавчому рівні не визначено                        розмір

мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2021 рік.

Відсутні витрати в частині сплати податку. У зв’язку з чим відсутність можливості додаткового наповнення доходної частині бюджету сільської ради

Альтернатива 2 (прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з Податковим Кодексом України)

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, прямі матеріальні витрати на сплату даного податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Альтернатива може бути прийнятною. Прогноз надходження від сплати податку 1,1 тис.грн. (табл.2), в тому числі відсуб’єктів господарювання 1,1 тис.грн., що забезпечить сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально- економічного розвитку сільської ради

Прогнозні витрати при сплаті податку для суб’єктів господарювання становлять 1,1 тис.грн. (табл.2)
 


Категорія впливу Відповідь
Так Ні
А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:   +
1. Надає суб'екту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;   +
2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади;   +
3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);   +
4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;   +
5. Створює географічний бар'єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.   +
Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:   +
1. Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;   +
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг їх товарів чи послуг;   +
5. Встановлює стандарти якості, що надають необгрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;   +
4. Суттєво збільшує витрати окремих суб ’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).   +
В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:   +
1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;   +
2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств;   +
Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідності інформації Такий наслідок маже мати місце, якщо регуляторна процедура:   +
1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар:   +
2. Знижує можливість споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;   +
3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.   +


 


4.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Згідно з Податковим кодексом до повноважень сільської ради належить ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Тому, вирішити питання встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом прийняття запропонованого рішення сільської ради.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області», з метою отримання зауважень та пропозицій буде оприлюднений на стендах адмінбудівлі виконкому сільської ради.

При встановленні податків очікувані вигоди будуть завжди менше ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.

При впроваджені регуляторного акта у 2021 році прогнозується надходження до місцевого бюджет коштів в розмірі 1,1 тис.грн. (табл.2) від 1 суб’єкту господарювання, які планується сільською радою направити на фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

 1. 5.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або

виконувати ці вимоги.

У зв’язку з тим, що суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснено згідно з додатком до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 1. 6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений, регуляторний акт буде діяти протягом поточного (2021) бюджетного року починаючі з 01.01.2021 року, оскільки така вимога міститься у статті 12 Податкового кодексу України.

Упровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 1. 7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до місцевого бюджету коштів для виконання заходів, передбачених програмами розвитку.

Визначення показників результативності дії регуляторного акта буде проводитись за допомогою статистичного методу.

Показники результативності даного проекту рішення передбачається визначати за наступними критеріями:

-    кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-    нараховано плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаного з державними регулюванням.  _______________________________________________________________________

Назва показника 2019 рік Очікувано у 2020 році Прогноз на 2021 рік
Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, од, з них: 1 1 1
- фізичних осіб, од. 1 1 1
- юридичних осіб, од.      
Нараховано плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки*, тис.грн. з них: 1,0 1,0 1,1
фізичних осіб, тис.грн. 1,0 1,0 1,1
- юридичних осіб, тис.грн.      
Розмір часу і коштів, що витрачатимуть суб’єкти господарювання (малого підприємництва), пов’язаними з виконанням вимог акта(год/тис.грн.)

3,9

год./0,4

тис.грн.

3,9 год./0,4 тис.грн. 3,9 год./0,6 тис.грн.**
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаного з державними регулюванням Високий

*- розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати податку згідно табл.2

**- 3,9 год. - розмір часу з Додатку 4 до Методики проведення аналізу регуляторного акту М-тест (рядок 9, 10, 11,12); 0,6 тис.грн. — розмір коштів з Додатку 4 до Методики проведення аналізу регуляторного акту М-тест (рядок 16).

 

Проект рішення оприлюднюється на сайті сільської ради. Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 1. 8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстежсиин результативності дії регуляторного акта.

Відносно регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове та повторне відстеження його результативності. Базове відстеження буде проведено до набрання чинності регуляторного акту (4 квартал 2020 року), повторне відстеження буде здійснено до втрати чинності акта (4 квартал 2021 року).

З  огляду на показники результативності, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування. У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з державним регулюванням. З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу.

Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніше як у 10-денний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його.

Сільський голова                                                                               О.М. Холод

 

 

                                

 

 

Розрахунок витрат суб'єктів господарювання за 1 кв.м. житлової та/або нежитлової нерухомості у що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб

Кваліфікація

будівель

Розмір ставок податку від мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування, % Вартість 1 кв.м, грн. Відхилення, від 2021 року (+г)
2020 рік 2021 рік 2020 рік 2021 рік
1 2 3 4 5 6
Будівлі житлові, що перебувають у власності
- Фізичних осіб 0,15 0,15 6,64 7,65 +1,01
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:
- Фізичних осіб 0,15 0,15 6,64 7,65 +1,01
- Юридичних осіб 0,15 0,15 6,64 7,65 +1,01

Таблиця 2

Розрахунок витрат су б уєктів господарювання та вигод органу місцевого самоврядування

при впровадженні (иьтернативи 2 (прийняття регуляторного акта Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області) *

Кваліфікація

будівель

Розмір ставки від мінімальної заробітної плати, встановлено ї на 01.01.2021, % Вартість 1 кв. м, грн Розрахункова чисельність на 2021 рік, осіб Розрахункова площа нерухомості**, кв. м.

Прямі втрати суб’єктів господарювання на сплату податку/надход ження до місцевого бюджету, .грн.

(рядок 4 х рядок5 х рядок 6)

1 3 4 5 6 7
Будівлі житлові, що перебувають у власності:          
- Фізичних осіб          
Будівлі нежитлові, що перебувають у власності:          
- Фізичних осіб 0,15 7,65 1 150 1147,50
- Юридичних осіб          
Всього         1147,50

на 01.01.2019 — 4173,0 грн., на 2020 рік - 4723,0 грн., прогноз на 2021 рік - 5100 грн. (ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020» від 07.12.2017 №2246-УІІІ, ст.8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019» від 23.11.2018 №2629-УІІІ, проект постанови Верховної Ради України про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки)

**- розрахунок площі визначено таким методом: співвідношення фактичних надходжень 2019 року до вартості 1 кв.м нерухомості за відповідний період

Прогноз нарахувань у 2020 році

  Ставка Вартість 1 Площа Кількість Надходження ДО
  податку кв.м. оподаткування, м.кв

платників, од.

У

бюджету, грн.  
- Фізичні особи 0,15 6,64 150 1 996
- Юридичні особи          
Всього         996

Додаток

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “02” січня

2019р. по “30”січня 2019 р.__________________________________________________

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)
1 Телефонні запити 4 Отримання інформації та пропозицій
2 Робочі зустрічі 4 Отримання інформації та пропозицій

Телефонні запити проводились до представників бізнесу, до податкової служби та працівників райдержадміністрації.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:

_-_ (одиниць), у тому числі малого підприємництва - (одиниць) тамікропідприємництва - (одиниць),            ФОП - 1 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Мінімальний розмір заробітної плати на 01.01.2021 складе 5100,0 грн. (проект постанови Верховної Ради України про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки).

Норми робочого часу на 2020 рік при 40-годинному робочому тижні - 2002 години

Прогнозно у погодинному розмірі 5100,0 грн*12./2002 год = 30,57 грн.

 

Порядко-вий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років*
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

     
2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

     
5 Інші процедури (сплата податку) 1147,50 1147,50  
6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1147,50 Х  
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1
8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1147,50 Х  
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

16,0

(0,3 год. * 26,66 грн. *2)

16,0  
10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

13,33

(0,5 год. * 26,66 грн. *1)

-  
11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

55,99

(1 год. +0,5 год. + 0,1 год. +0,5 год.) *26,66 грн.*1*1)

55,99  
12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

26,66

(1 ч. *26,66 грн.*1)

26,66  
13 Інші процедури (уточнити)      
14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

111,98 Х  
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1 1  
16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

111,98 Х  

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Покровсько – Добропільськеуправління ГУДФС у Донецькій області
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання - - - - -
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - -
камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6. Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): __ - - - - -
Разом за рік Х Х Х Х -
Сумарно за п’ять років** Х Х Х Х  

_________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

     ** - витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Порядковий номер Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років*, гривень
       
       
1 Покровсько - Добропільське управління ГУДФС у Донецькій області -  
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва   -  

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років*
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1147,50

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

111,98

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

 
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

                     1259,48

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

 
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

 
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1259,48

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

*- витрати за 5 років не розраховано оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік.

Сільський голова                                                                           О.М. Холод

                                                                                                  

                                                                                             Додаток 1

                                                                                             рішення сільської ради

                                                                                            від               2020VII/

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на 2021 рік,

введені в дію 01.01.2021

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
  1422085501 Нововодянська сільська рада Добропільського району Донецької області
Класифікація будівель та споруд

Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

Код Назва

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

1 2 3 6
11 Будівлі житлові х х
111 Будинки одноквартирні х х
1110 Будинки одноквартирні х х
   Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 

х

 
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,15 0,15
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,15 0,15
1110.3  Будинки садибного типу  0,15 0,15
1110.4  Будинки дачні та садові  0,15 0,15
112 Будинки з двома та більше квартирами х х
1121 Будинки з двома квартирами х х
   Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 
х х
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,15 0,15
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,15 0,15
1122 Будинки з трьома та більше квартирами х х
   Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 
х х
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,15 0,15
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,15 0,15
1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,15 0,15
113 Гуртожитки х х
   Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 
х х
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців  0,15 0,15
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів  0,15 0,15
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів  0,15 0,15
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів  0,15 0,15
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки  0,15 0,15
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних  0,15 0,15
1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,15 0,15
12 Будівлі нежитлові х х
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі х х
1211 Будівлі готельні х х
   Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 
х х
1211.1  Готелі  0,15 0,15
1211.2  Мотелі  0,15 0,15
1211.3  Кемпінги  0,15 0,15
1211.4  Пансіонати  0,15 0,15
1211.5  Ресторани та бари  0,15 0,15
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання х х
   Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 
х х
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,15 0,15
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,15 0,15
1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,15 0,15
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,15 0,15
122 Будівлі офісні х х
1220 Будівлі офісні х х
   Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 
х х
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5  0,15 0,15
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,15 0,15
1220.3  Будівлі органів правосуддя5 0,15 0,15
1220.4  Будівлі закордонних представництв  0,15 0,15
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,15 0,15
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,15 0,15
123 Будівлі торговельні х х
1230 Будівлі торговельні х х
   Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 
х х
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,15 0,15
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків  0,15 0,15
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,15 0,15
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.  0,15 0,15
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування  0,15 0,15
1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,15 0,15
1230.9  Будівлі торговельні інші  0,15 0,15
124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку х х
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі х х
   Цей класс включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 
х х
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,15 0,15
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,15 0,15
1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,15 0,15
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  0,15 0,15
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі  0,15 0,15
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,15 0,15
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.  0,15 0,15
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  0,15 0,15
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші  0,15 0,15
1242 Гаражі х х
   Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 
х х
1242.1  Гаражі наземні  0,15 0,15
1242.2  Гаражі підземні  0,15 0,15
1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,15 0,15
1242.4  Навіси для велосипедів  0,15 0,15
125 Будівлі промислові та склади х х
1251 Будівлі промислові5 х х
   Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 
х х
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості  0,15 0,15
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії  0,15 0,15
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості  0,15 0,15
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості  0,15 0,15
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості  0,15 0,15
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості  0,15 0,15
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості  0,15 0,15
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості  0,15 0,15
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне  0,15 0,15
1252 Резервуари, силоси та склади5 х х
   Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 
х х
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  0,15 0,15
1252.2  Резервуари та ємності інші  0,15 0,15
1252.3  Силоси для зерна  0,15 0,15
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,15 0,15
1252.5  Склади спеціальні товарні  0,15 0,15
1252.6  Холодильники  0,15 0,15
1252.7  Складські майданчики  0,15 0,15
1252.8  Склади універсальні  0,15 0,15
1252.9  Склади та сховища інші  0,15 0,15
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення х х
1261 Будівлі для публічних виступів х х
   Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 
х х
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,15 0,15
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,15 0,15
1261.3  Цирки  0,15 0,15
1261.4  Казино, ігорні будинки  0,15 0,15
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,15 0,15
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,15 0,15
1262 Музеї та бібліотеки х х
   Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 
х х
1262.1  Музеї та художні галереї  0,15 0,15
1262.2  Бібліотеки, книгосховища  0,15 0,15
1262.3  Технічні центри  0,15 0,15
1262.4  Планетарії  0,15 0,15
1262.5  Будівлі архівів  0,15 0,15
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів  0,15 0,15
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів5 х х
   Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 
х х
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  0,15 0,15
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,15 0,15
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів   0,15 0,15
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів  0,15 0,15
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів  0,15 0,15
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами  0,15 0,15
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,15 0,15
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій  0,15 0,15
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші  0,15 0,15
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів х х
   Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 
х х
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів  0,15 0,15
1264.2  Лікарні профільні, диспансери  0,15 0,15
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки  0,15 0,15
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації  0,15 0,15
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил  0,15 0,15
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації  0,15 0,15
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші  0,15 0,15
1265 Зали спортивні х х
   Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 
х х
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін.  0,15 0,15
1265.2  Басейни криті для плавання  0,15 0,15
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,15 0,15
1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,15 0,15
1265.5  Тири  0,15 0,15
1265.9  Зали спортивні інші  0,15 0,15
127 Будівлі нежитлові інші х х
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 х х
   Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 
х х
1271.1  Будівлі для тваринництва  0,15 0,15
1271.2  Будівлі для птахівництва  0,15 0,15
1271.3  Будівлі для зберігання зерна  0,15 0,15
1271.4  Будівлі силосні та сінажні  0,15 0,15
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства  0,15 0,15
1271.6  Будівлі тепличного господарства  0,15 0,15
1271.7  Будівлі рибного господарства  0,15 0,15
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва  0,15 0,15
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші  0,15 0,15
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 х х
   Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 
х х
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.  0,15 0,15
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,15 0,15
1272.3  Цвинтарі та крематорії  0,15 0,15
1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою х х
   Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 
х х
1273.1  Пам’ятки історії та архітектури  0,15 0,15
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою  0,15 0,15
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї  0,15 0,15
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше х х
   Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 
х х
1274.1  Казарми збройних сил  0,15 0,15
1274.2  Будівлі міліцейських та пожежних служб  0,15 0,15
1274.3  Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів  0,15 0,15
1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,15 0,15
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,15 0,15

 

Сільський голова                                                                     О.М. Холод

       Додаток 2
                                 до рішення сільської ради

                 від 2020VII/

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січня 202
1 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
    1422085501 Нововодянська сільська рада
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи - громадяни: 1999.9 «Інші будівлі»: господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності громадян 100%

 

Примітка: пільги з податку не застосовуються до об’єкта/ об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовується в підприємницькій діяльності).

Крім цього встановити пільги відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, а саме:

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

     

 

Сільський голова                                         О.М. Холод