Експертний висновок
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціального розвитку села, раціонального використання землі та охорони навколишнього середовищащодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту–рішення Нововодянсьоїсільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2020 рік »

Відповідно до ст.10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 10.2 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування установлюють єдиний податок, статтею 293.2 визначено, що ставки для першої і другої категорії платників єдиного податку встановлюються місцевими радами.

Важливість проблеми при затверджені єдиного податку полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сільської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення доходної частини місцевого бюджету, виконання програм соціального та економічного розвитку сільської ради пропонується прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього регуляторного акта необхідне для прозорого ефективного встановлення ставки єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Додаткові надходження до місцевого бюджету від платників єдиного податку І–ІІ груп прогнозуються близько 271,2 тис. грн.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Альтернативою регулювання є існуюча ситуація. У цьому випадку, відповідно до ст.12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку (0%), що призведе до втрат доходів місцевого бюджету та неналежного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Встановлення податку забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до місцевого бюджету, що в свою чергу призведе до належного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради.

Також, варто зазначити, що дане рішення потребує врахування в роботі органами Державної фіскальної служби України при здійсненні контролю за повнотою надходжень податків і зборів.

Даний проект регуляторного акта розроблено органом місцевого самоврядування в межах наданих повноважень, згідно вимог законодавства України та відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності, поєднання місцевих та державних інтересів.

         Після провадження даного рішення передбачається здійснення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів, а саме:базове та повторне відстеження результативності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань внаслідок проведення аналізу показників дії цього акту, їх буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

           Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення Нововодянської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2020 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова комісії                                                 Т.Л. Симоненко