Експертний висновок
постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціального розвитку села, раціонального використання землі та охорони навколишнього середовища щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту–рішення Нововодянської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Податковим кодексом України встановлено перелік місцевих податків і зборів у державі. Зокрема, відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обов’язок встановлення якого покладено на органи місцевого самоврядування.

На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської ради, виникла необхідність прийняти рішення, яким запроваджується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів. Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10, 12 та 265 Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків та зборів; поповнення дохідної частини міського бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У разі не прийняття цього регуляторного акту, відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку (0%), що призведе до втрат доходів місцевого бюджету та не врегулювання питань нарахування та сплати податку на території сільської ради, а у разі прийняття акту забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України та збільшення надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків та зборів.

Також, варто зазначити, що дане рішення потребує врахування в роботі органами Державної фіскальної служби України при здійсненні контролю за повнотою надходжень податків і зборів.

Даний проект регуляторного акта розроблено органом місцевого самоврядування в межах наданих повноважень, згідно вимог законодавства України та відповідно до принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності, поєднання місцевих та державних інтересів.

         Після провадження даного рішення передбачається здійснення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів, а саме:базове та повторне. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань внаслідок проведення аналізу показників дії цього акту, їх буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

           Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення Нововодянської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова комісії                                                                                  Т.Л. Симоненко