ПОВІДОМЛЕННЯ

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

 (Нововодянська сільська рада с. Первомайське, вул. Молодіжна)

1. Мета, склад та зміст детального плану території.

Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення обєкта будівництва, визначенні всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені: основніпринципипланування та забудовитериторії.

2. Основні техніко-економічні показники:

Площа земельної ділянки складає 0,25 га - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Детальний план розроблений на підставі рішення сесії Нововодянської сільської ради від 21.12.2018 № VII/38-15 «Про розроблення детального плану території для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Нововодянська сільська рада с. Первомайське, вул. Молодіжна

Замовником розроблення проекту є Нововодянська сільська рада

Розробником – "МЧП Майстерня С", кваліфікаційний сертифікат           від 24 березня 2014 серія АА № 002099.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з детальним планом:        з проектом детального плану території можна ознайомитися з 22.12.2018 по 21.01.2019 в приміщенні будівлі Нововодянської сільської ради за адресою   с. Нововодяне вул. Донецька, буд. 60  а також на офіційному веб-сайті Нововодянської сільської ради (novovodyane.in.ua ).

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій: землевпорядник Нововодянської сільської ради Короття Тетяна Василівна(с. Нововодяне вул. Донецька, буд. 60 )

6.Відомості про строк подання і строк завершеннярозглядупропозицій:Пропозиції до проекту приймаються в строки з 22.12.2018 по 21.01.2019  у письмовомувигляді за адресою: с. Нововодяне вул. Донецька, буд. 60 (будівля сільської ради). Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Вони повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Сільський голова                                                                     О.М. Холод