УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

21.12.2018 № VII/38-15

с. Нововодяне 

Про розроблення детального плану території

для   будівництва  і   обслуговування  жилого

будинку,  господарських  будівель  і   споруд

Нововодянська сільська рада с.Первомайське

вул. Молодіжна

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за №1468/20206, розглянувши заяву громадянина Бошкевича О.А., який зареєстрований  за адресою: м. Білозерське, вул. Будівельна, буд. 10, кв. 18,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,25 га в межах населеного пункту                          с. Первомайське, вул. Молодіжна Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області  (далі – детальний план).

           2.Визначити замовником містобудівної документації, вказаної в пункті 1 даного рішення виконавчий комітет Нововодянської сільської ради.

3. Фінансування розроблення детального плану здійснити за рахунок коштів громадянина Бошкевича Олександра Анатолійовича, на підставі укладеного договору.

  1. Виконавчому комітету Нововодянської сільської ради забезпечити:

- організацію розроблення детального плану;

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану покласти на виконавчий комітет.

5. Координацію роботи щодо виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                                           О.М. Холод