УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  22.02.2018  року   № VIІ/29-11

с. Нововодяне 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення  земельноїділянки   для  будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд громадянину Іванову Віктору Вікторовичу

с. Первомайське, вул. Молодіжна, буд. 6

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 33, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши заяву Іванова Віктора Вікторовича, який мешкає за адресою: с.Первомайське, вул. Молодіжна,  буд. 6, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іванову Віктору Вікторовичу безоплатно у власність орієнтовною площею 0,25 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту                        с. Первомайське, вул. Молодіжна, буд. 6 Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області.

  1. Громадянину Іванову В.В. забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення зазначеної у пункті 1 цього рішення земельної ділянки.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законом порядку.

2.3. Державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі в установленому законодавством порядку.

3. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                                 О.М. Холод

.02.2014