УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  22.02.2018  року   № VII/29-10

с. Нововодяне 

Про надання згоди на проведення робіт  

з інвентаризації земель зайнятих під

господарськими будівлями і дворами

(Нововодянська сільська рада)

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 209 Земельного кодексу України, законами України       «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513 із змінами та доповненнями, з метою забезпечення подальшого розвитку земельних відносин на території Нововодянської сільської ради, створення умов для раціонального використання і охорони земель, одержання достовірної інформації та створення інформаційної бази, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на використання топографо-геодезичних, земельно-кадастрових та землевпорядних робіт з проведення інвентаризації земель зайнятих під господарськими будівлями і дворами на території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області за межами населених пунктів.

           2. Доручити сільському голові Холоду Олегу Миколайовичу укласти договір на виконання вищезазначених робіт.

3. Фінансування робіт пов’язаних з інвентаризацією земель зайнятих під господарськими будівлями і дворами на території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області передбачити за рахунок коштів, які надійшли до сільського бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

4. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                                                 О.М. Холод

Згідно