УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  22.02.2018  року   № VII/29-9

с. Нововодяне 

Про  надання   дозволу  на   інвентаризацію

земель зайнятих під господарськими будівлями

і дворами в межах населених пунктів  

Нововодянської    сільської    ради

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 209 Земельного кодексу України, Законом України «Про державний земельний кадастр», «Про землеустрій», п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513 із змінами та доповненнями, з метою забезпечення подальшого розвитку земельних відносин на території Нововодянської сільської ради, створення умов для раціонального використання і охорони земель, одержання достовірної інформації та створення інформаційної бази, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виконання робіт з інвентаризації земель зайнятих під господарськими будівлями і дворами в межах населених пунктів с. Нововодяне, с. Веселе Поле, с. Первомайське, с. Благодать, с.Весна Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області сільськогосподарського призначення комунальної власності.

2. Доручити сільському голові Холоду Олегу Миколайовичу укласти договір на виконання вищезазначених робіт.

3. Фінансування робіт пов’язаних з інвентаризацією земель зайнятих під господарськими будівлями і дворами на території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області передбачити за рахунок коштів, які надійшли до сільського бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

4. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під господарськими будівлями і дворами в межах населених пунктів направити до Нововодянської сільської ради на розгляд та затвердження.

5. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                      О.М. Холод