УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  22.02.2018  року   № VII/29-8

с. Нововодяне 

Про надання дозволу на інвентаризацію

земельної  ділянки  під  квартирним

(багатоповерховим) житловим будинком

с. Нововодяне, вул. Донецька, буд. 54

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 204 Земельного кодексу України, Законом України «Про державний земельний кадастр», «Про землеустрій», п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513 із змінами та доповненнями, з метою забезпечення подальшого розвитку земельних відносин на території Нововодянської сільської ради, створення умов для раціонального використання і охорони земель, одержання достовірної інформації та створення інформаційної бази, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виконання робіт з інвентаризації земельної ділянки під квартирним (багатоповерховим) житловим будинком орієнтовною площею 0,40 га із земель житлової та громадської забудови комунальної власності в межах населеного пункту с. Нововодяне, вул. Донецька, буд. 54 Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області.

2. Доручити сільському голові Холоду Олегу Миколайовичу укласти договір на виконання вищезазначених робіт.

3. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під квартирним (багатоповерховим) житловим будинком в межах населеного пункту с. Нововодяне, вул. Донецька, буд. 54  направити до Нововодянської сільської ради на розгляд та затвердження.

4. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

  Сільський голова                                                      О.М. Холод