УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від    22.02.2018  року   № VIІ/29-5

с. Нововодяне 

Про надання в орендуземельної ділянки

Дулі Андрію Васильовичу для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва

(обслуговування комплексу об’єктів тракторної

бригади) с. Первомайське, вул. Ватутіна 11Б

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», ст.ст. 12, 93, 122, 123 та 134 Земельного кодексу України,             ст.ст. 6, 14, 31   Закону України «Про оренду землі», п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», розглянувши заяву Дулі А.В., який зареєстрований за адресою: с. Первомайське, вул. Молодіжна, буд. 9,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дулі Андрію Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування комплексу об’єктів нерухомості тракторної бригади) с. Первомайське, вул. Ватутіна 11Б.

2. Надати Дулі Андрію Васильовичу  (ідентифікаційний номер – 2696407695), в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку загальною площею 0,7519 га, кадастровий номер 1422085500:01:000:0899, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування комплексу об’єктів нерухомості тракторної бригади) в межах населеного пункту                 с. Первомайське, вул. Ватутіна 11Б  Нововодянської сільської  ради Добропільського району Донецької області.

  1. Дулі А.В.:

- виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;  

- право оренди зе­ме­ль­ної ді­ля­н­ки (ст.125 Зе­ме­ль­но­го ко­де­к­су Укра­ї­ни)               ви­ни­кає  з моменту  державної реєстрації.

  1. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                      О.М. Холод