УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від    21.12.2017  року   № VIІ/28 - 13

с. Нововодяне 

Про наданняворендуземельної ділянки

Дулі Олександру Васильовичу

для ведення городництва

с. Первомайське

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», ст.ст. 12, 93, 122, 123 та 134 Земельного кодексу України,             ст.ст. 6, 14, 31   Закону України «Про оренду землі», п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», розглянувши заяву Дулі О.В., який зареєстрований за адресою: с. Первомайське, вул. Миру, буд. 7,  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду,  сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину України Дулі Олександру Васильовичу для ведення городництва с. Первомайське.

2. Надати Дулі Олександру Васильовичу  (ідентифікаційний номер – 2780904650), в оренду строком на 7 (сім) років земельну ділянку загальною площею 6,9328 га ріллі кадастровий номер 1422085500:01:000:0829, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення городництва в межах населеного пункту с. Первомайське  Нововодянської сільської  ради Добропільського району Донецької області.

  1. Дулі О.В.:

- виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;  

- право оренди зе­ме­ль­ної ді­ля­н­ки (ст.125 Зе­ме­ль­но­го ко­де­к­су Укра­ї­ни)               ви­ни­кає  з моменту  державної реєстрації.

  1. Координацію роботи щодо виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

Сільський голова                                                      О.М. Холод