УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VІI/28- 4

с. Нововодяне 

 Про затвердження Положення

 про преміювання працівників

 сільської ради

         З метою забезпечення єдиного підходу до стимулювання праці державних службовців та їх особистого вкладу в кінцевий результат праці, у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами та доповненнями), керуючись ст.33 Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити Положення про преміювання працівників сільської ради  ( додається ).

2. Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на голову  сільської   ради  (Холод О.М.), постійну  комісію з питань  економічної політики, бюджету, фінансів і цін (Симоненко Т.Л.).

  Сільський голова                                                       О.М. Холод

                                                                                             Додаток

                                                                                             до рішення  № VIІ/28-4

                                                                                             від 21.12.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

щодо преміювання працівників

Нововодянської сільської ради на 2018 рік

1.Загальні положення

  1. Положення щодо преміювання працівників апарату  сільської ради  розроблено відповідно до  підпункту 2, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 Кодексу Законів про працю України, “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами та доповненнями), Законів України “Про державну службу”,  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оплату праці”.
  2. Сільський голова має право здійснювати преміювання працівників апарату, структурних підрозділів сільської ради (далі працівників) відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи.
  3. Преміювання працівників проводиться за результатами роботи за місяць.

                                           2. Визначення фонду преміювання.

2.1. Преміювання працівників здійснюється в межах коштів, передбачених на      преміювання    у     кошторисі     та      економії     коштів     на     оплату        праці, а  починаючи  з  1  січня    2018р.  у  межахфонду     преміювання,       утвореного    у    розмірі   не      менше     як     10  відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, сільському голові – не менше 10% посадового окладу.                       

                        3.Показники преміювання і розмір премії.

3.1. За результатами роботи за місяць для визначення премії враховуються такі показники для апарату:

3.1.1.працівників апарату:

-         стан виконання посадових обовязків,

-         обсяг і якість виконаних робіт;

-         подання ініціативних пропозицій щодо вдосконалення роботи;

-         своєчасне виконання завдань і доручень Президента України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів вищого рівня, голови і заступників голови райдержадміністрації;

-         якісна підготовка проектів розпоряджень голови сільської ради, рішень сесій та виконкомів;

-         забезпечення своєчасного і всебічного розгляду звернень громадян;

-         відсутність актів прокурорського реагування;

-         виконання заходів, передбачених планами роботи (виконавська дисципліна);

-         дотримання трудової дисципліни.

3.2.Розмір премії встановлюється конкретно працівнику у відсотках до посадового окладу.

      Розмір премії, визначений за виконання відповідно до пункту 3.1. цього Порядку, може бути збільшено або зменшено з урахуванням особистого вкладу працівника у загальні результати роботи. Збільшення розміру премії здійснюється у межах загального місячного фонду преміювання.

3.3.Преміювання працівників до державних, професійних свят здійснюється згідно з порядком, передбаченим підрозділом 4 цього Положення. Розмір премії складає:

-         до державних і професійних свят – до 1000 грн..;

-         до ювілейних дат (з нагоди 55-60 річчя) – від 50 до 100% посадового окладу.

3.4.Премії не виплачуються працівникам під час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордоном.

3.5.Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно п.1ч.1 ст.40 КЗпП України у разі переведення на іншу роботу, а також у разі надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Виплата премії у цих випадках проводиться за фактично відпрацьовані у цьому місяці дні.

3.6.Працівники, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності, позбавляються премії за той місяць, у якому накладено стягнення.

3.7.Працівників, які не забезпечили своєчасного і якісного виконання покладених на них завдань, допустили суттєві помилки та упущення в роботі, порушення трудової, виконавської, фінансової дисципліни, може бути позбавлено премії повністю або частково.

                                                      4.Виплата премії

4.1.Підставою для виплати премії та її позбавлення працівників, перелічених у п.1.2 цього Положення, є розпорядження сільського голови.

4.2. Проект розпорядження сільського голови про преміювання готує  секретар сільської ради.

4.3.Премію працівники одержують за результатами роботи разом із заробітною платою.

Секретар сільської ради                                          Ю.В. Чучин