УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  21.12.2017  року   № VIІ/28- 5

с. Нововодяне 

„ Про   затвердження ліміту споживання

  бензину на 2018 рік “

        Згідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 року  сесія сільської ради

ВИРІШИЛА: 

          1. Встановити ліміт споживання бензину на місяць в розмірі 120 літрів.

 2. Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на голову  сільської   ради  (Холод О.М.), постійну  комісію з питань  економічної політики, бюджету, фінансів і цін (Симоненко Т.Л.).

  Сільський голова                                                      О.М. Холод