УКРАЇНА

НОВОВОДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

від  24.10.2017  року   № VIІ/26 - 5

с. Нововодяне 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведенняземельних

ділянок для ведення городництва

громадянину Тарасенку Євгенію Юрійовичу    

(Нововодянська сільська рада

с. Веселе Поле)

           Керуючись ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123 Земельного кодексу України, п.3 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши заяву Тарасенка Є.Ю., який мешкає в селі Первомайське за адресою: вул. Миру (колишня назва Радянська), буд. 22, сільська  рада

 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Тарасенку Євгенію Юрійовичу в орендустроком на 7 (сім) років, орієнтовною площею 1,10 га ріллі, для ведення городництва, із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах населеного пункту с. Веселе Поле Нововодянської сільської ради.

  1. Громадянину Тарасенку Є.Ю. забезпечити:

2.1. Розробку та погодження у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо відведення зазначених у пункті 1 цього рішення земельних ділянок.

2.2. Подання погодженого проекту землеустрою до сільської ради для подальшого розгляду у встановленому законом порядку.

2.3. Державну реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі в установленому законодавством порядку.

3. Координацію роботи щодо  виконання  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  регулювання земельних відносин, соціального розвитку сіл та охорони навколишнього природного середовища (Короття).

  Голова сільської ради                                                      О.М. Холод