У К Р А Ї Н А

МПП Майстерня С

          Замовник:                                            Нововодянська сільська рада

                                                                       Добропільського району Донецької області

          Найменування об’єкту:                     Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Первомайське на території Нововодянської сільської ради

                                                                       Добропільського району Донецької області

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Первомайське на території Нововодянської сільської ради

Добропільського району Донецької області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГП-VI-17.1/608.2

Керівник архітектурного бюро                                                        Н.В. Лаврова

Головний архітектор проекту                                                           Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АА №002099

Головний інженер проекту                                                               О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АР №006239

м.Дніпро

2017 р.

З М І С Т

Найменування розділів Стор.

1. додатКИ.......................................................................................................................... 4

2. СКЛАД ПРОЕКТУ............................................................................................................. 5

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву.......................................................................... 6

4. ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................... 7

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................. 8

1.1 Мета та призначення генерального плану............................................................... 8

1.2 Терміни та визначення понять.................................................................................. 9

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ..... 11

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с. Первомайське, місце в системі розселення.................................................................. 11

2.2 Природно-кліматичні умови.................................................................................... 13

2.2.1 Клімат...................................................................................................................... 13

2.2.2 Рельєф...................................................................................................................... 14

2.2.3 Ґрунти та рослинність........................................................................................... 14

2.2.4 Геологічна будова.................................................................................................. 14

2.2.5 Тверді корисні копалини....................................................................................... 15

2.2.6 Гідрогеологічні умови........................................................................................... 15

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації................................ 15

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища....................................................................................................................... 16

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Первомайське................................................................................................................ 16

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду............................................. 17

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери........................................................................ 17

2.4.4 Транспортна мережа.............................................................................................. 17

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти........................................................................ 18

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення..................................... 18

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища........................................... 19

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій...... 20

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту.......................................................................................................... 21

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.......................................................... 21

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.......................................................................................... 22

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту.......................................................................................... 23

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж......................................................... 24

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території................. 25

3.4.1 Існуюче зонування території села........................................................................ 25

3.4.2 Планувальне зонування території села................................................................ 26

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-1, Г-4, Г-5, Г-6.................................................. 27

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1............................................................. 28

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-4........................................................................ 29

3.4.2.4 Зона розміщення установ відпочинку і туризму КВТ.................................... 30

3.4.2.5 Зона транспортної інфраструктури ТР-2......................................................... 30

3.4.2.6 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3........................................... 30

3.4.2.7 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4, КС-5............................................ 31

3.4.2.8 Виробнича зона В-4, В-5, В-6............................................................................ 31

3.4.2.9 Зона озеленення спеціального призначенняС-4............................................. 32

3.4.3 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1................................... 32

3.4.4 Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ-2........................................................................................................................................... 32

3.4.5 Зона земель та територій зарезервованих для містобудівних потреб СР-1..... 32

3.4.6 Містобудівні умови та обмеження забудови...................................................... 33

3.4.6.1 Громадські зони.................................................................................................. 33

3.4.6.2 Житлові зони Ж................................................................................................... 38

3.4.6.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р....................................................................... 40

3.4.6.4 Курортні зони К.................................................................................................. 43

3.4.6.5 Зони транспортної інфраструктури ТР............................................................ 45

3.4.6.6 Зони інженерної інфраструктури ІН................................................................. 47

3.4.6.7 Комунально-складські зони КС.................................................................................. 51

3.4.6.8 Виробничі зони В................................................................................................ 57

3.4.6.9 Спеціальні зониС................................................................................................ 62

3.4.7 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.................................... 63

3.4.8 Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ-2........................................................................................................................................... 64

3.4.9 Зона земель та територій зарезервованих для містобудівних потреб СР........ 66

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення......................................................................................................................... 66

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва...................................................................................................................... 68

3.7 Організація системи обслуговування. Розрахунок і розміщення закладів обслуговування................................................................................................................ 69

3.8 Архітектурно-планувальна організація виробничої зони та комунальних територій.......................................................................................................................... 72

3.9 Організація руху транспорту та пішоходів............................................................ 73

3.10 Зовнішній благоустрій та озеленення................................................................... 74

3.11 Інженерне забезпечення території........................................................................ 75

3.11.1 Водопостачання.................................................................................................... 75

3.11.1.1 Водопровідні мережі та споруди..................................................................... 75

3.11.1.2 Протипожежні заходи...................................................................................... 77

3.11.2 Каналізація............................................................................................................ 78

3.11.2.1 Каналізаційні мережі та споруди.................................................................... 78

3.11.2.2 Дощова каналізація........................................................................................... 79

3.11.3 Санітарне очищення............................................................................................ 80

3.11.4 Теплопостачання.................................................................................................. 81

3.11.5 Газопостачання.................................................................................................... 81

3.11.6 Електропостачання.............................................................................................. 82

3.11.7 Політика енергозбереження та енергоефективності........................................ 83

3.11.8 Телефонізація та радіофікація............................................................................ 84

3.11.8.1 Телефонізація.................................................................................................... 84

3.11.8.2 Радіофікація....................................................................................................... 84

3.11.8.3 Інтернет.............................................................................................................. 84

3.12 Заходи з охорони навколишнього середовища.................................................... 85

3.12.1 Заходи з охорони навколишнього середовища................................................. 85

3.12.2 Інженерна підготовка території......................................................................... 87

3.13. Заходи з охорони об’єктів культурної спадщини.............................................. 88

3.14. Інженерно - технічні заходи цивільного захисту. Загальні положення........... 88

3.15. Основні техніко-економічні показники генерального плану села Первомайське.................................................................................................................. 89


1. додатКИ

1. Завдання на розробку містобудівної документації.

2. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/16-6 від 07.02.2017р. про дозвіл на розробку генеральних планів с.Нововодяне, с.Первомайське, с.Благодать, с.Весна, с.Веселе Поле.

3. Довідка-інформація Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації № 01-223-18/01 від 23.06.2017р.

4. Довідка-інформація Нововодянської сільської ради.

5. Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради на 01.01.2017р.

6. Паспорт сільського населеного пункту с.Первомайське.

7. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/2-1 від 23.11.2017р. «Про перейменування села Урицьке, вулиць с.Благодать та с.Первомайське».

8. Картографічна основа в М 1:2000.

9. Картографічні матеріали.


2. СКЛАД ПРОЕКТУ

№ п/п Найменування матеріалів На чому виконано Масштаб Номери креслень чи томів проектної документації
І. Графічні матеріали
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення

папір

б/м

ГП-1

2. План існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-2
3. Генеральний план (основне креслення) зі схемою проектних планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-3
4. Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту папір 1:2 000 ГП-4
5. Схема інженерного обладнання території папір 1:2 000 ГП-5
6. Схема інженерної підготовки та захисту території папір 1:2 000 ГП-6
7. Детальний план території папір 1:2 000 ГП-7
ІІ. Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка книга   1


3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву

В розробці цього проекту приймали участь:

Головний архітектор проекту                                                        Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №002099

Головний інженер                                                                           О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АР №006239

Архітектор І категорії                                                                    О.Н. Реутова

Кваліфікаційний сертифікат                                                                     серія АА №000850

Інженер І категорії                                                                          О.В. Парубець

Керівник санітарно-технічної групи                                            І.Ю. Морозова

Інженер-електрик І категорії                                                         Г.І. Жигалова

Економіст                                                                                         Н.Г. Троценко

Нормоконтроль                                                                               Н.В. Лаврова

Даний проект «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Первомайське, Добропільського району Донецької області», розроблено у відповідності з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92 «Планування і забудова територій», екологічними, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими нормами, правилами та стандартами, що діють на території України, та передбачають безпечні умови для життя та здоров’я людини при дотриманні заходів, передбачених кресленнями.

ГАП                                                                                                     Ю.П. Синьковський


4. ПЕРЕДМОВА

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Первомайське, Добропільського району Донецької області, розроблено спеціалістами МПП «Майстерня С» на замовлення Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області (договір №1-337/03-17 від 07.04.2017р.)

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Первомайське, Добропільського району Донецької області, розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- вихідних матеріалів, наданих Нововодянською сільською радою та її службами;

- матеріалів аерофотогеодезичних вишукувань, виконаних ФОП Саприкін О.В. в 2017р.

- натурних обстежень.

В розробці проектної документації враховано вимоги нижче приведених нормативно-правових документів:

&Конституція України від 28 червня 1996р.;

&Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001р. №2768-ІІІ;

&Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003р.;

&Водний Кодекс України від 6 червня 1995р.;

&Лісовий Кодекс України № 3404-ІV від 8 лютого 2006р.;

&Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.;

&Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами

від 17 лютого 2011р. – 2013р.;

&Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003р.;

&ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

&ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

&ДБН 360-92 «Планування і забудова територій»;

&ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів», 2002р.;

&ДСанПіН 145-2011 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць»;

&ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

&ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека обєктів будівництва»;

&ДБН Б.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

&ДБН Б.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

&ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

&ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

&ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок»;

&СН 369-74 «Вказівка з розрахунку розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств»;

&ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій будинків і споруд від шуму»;

&ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях та на територіях»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»;

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови; функціональне зонування, планувальна структура; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Необхідність розроблення генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Первомайське, викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбуваються у країні за роки незалежності, особливо в 2014-2016рр.

Проект виконано на розрахунковий період – 20 років (до 2037р.) – ІІ черга, з виділенням І черги – 5 років (2022р.).

При виконанні цієї роботи були використані нижченаведені матеріали:

- Схема планування території Донецької області, затверджена 09.06.2011р.;

- Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради;

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів Нововодянської сільської ради Добропільського району 1994р.

- Проект формування території та встановлення меж Нововодянської сільської ради,

1994р.;

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Нововодянської сільської ради, с.Нововодяне, с.Первомайське, с.Благодать, с.Веселе Поле, с.Весна, Добропільського району Донецької області 2017р.;

- Програми економічного та соціального розвитку Нововодянської сільської ради

на 2017р.;

- Геологічний звіт про результати пошукової розвідки на майданчиках Червоноармійської - Західної перспективи, складений трестом «Артемгеологія» в 1971р.;

- Кадастрова карта України;

- Актуалізована картографічна основа в цифровій формі надана ФОП Саприкін О.В. в 2017р.;

- Технічна документація по землеустрою щодо інвентаризації земель під водними об’єктами на території Нововодянської сільської ради населених пунктів.

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета та призначення генерального плану

Генеральний план розробляється з метою:

- визначення перспектив розвитку населеного пункту, враховуючи розвиток всіх функціональних зон: сельбищної, виробничої, сільськогосподарського використання, рекреаційної, об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини;

- забезпечення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, раціонального використання і органічного включення до забудови пам’яток історії і культури;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Введення генерального плану вирішує наступні основні задачі:

- обґрунтування та встановлення нових меж населеного пункту;

- визначення напрямку територіального розвитку з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних і природних ресурсів;

- функціональне зонування території населеного пункту, що забезпечує найкращі умови праці, побуту та відпочинку населення, а також розвиток та реконструкцію населеного пункту в цілому;

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

Генеральний план, поєднаний з детальним планом с.Первомайське, є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту.

При виконанні проекту генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Первомайське, Добропільського району Донецької області у відповідності з п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 та завдання на проектування розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» в даній містобудівній документації не розробляється.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється за спеціальним завданням окремим проектом, відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.11, п.3 та розділу VI, п.5 в проекті розроблено розширений розділ «Охорона навколишнього середовища», який є одночасно звітом про стратегічну екологічну оцінку.

1.2 Терміни та визначення понять

Нижче наведені терміни та визначення понять, використані в цій пояснювальній записці:

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного виробничого або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

Генеральний план міста – це містобудівна документація, яка відповідно до вимог державних будівельних норм визначає принципові рішення щодо планування, забудови, реконструкції та іншого використання території міста, встановлює в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення території, розміщення об'єктів, вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, заходи щодо інженерної підготовки, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

Громадське обговорення – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови, тощо.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Документація проектна – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємнопланувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Експертиза містобудівної документації – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

Зона охоронна – територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв’язку, електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

Зона санітарно-захисна – територія, що відокремлює від житлової забудови об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд та комунікацій.

Історичний ареал – частина території міста, селища, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування.

Лінія регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків та споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) – будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Орган місцевого самоврядування – виборчий орган (рада), який складається з депутатів і в відповідності з законом наділений правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення.

Прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

Проект забудови території – документація, яка поєднує властивості містобудівної та проектної документації, що розробляється для будівництва комплексів будинків та споруд.

Територія – частина земної поверхні у встановленій межі з притаманним їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця.

Функціональне використання (призначення) території – використання території за переважними функціями (багатофункціональна, громадська, житлова, промислова тощо), що існує або встановлюється містобудівною документацією, та наявність інших супутніх функцій, які не суперечать функціям, що переважають.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с. Первомайське, місце в системі розселення

Відповідно до Схеми розселення села: Нововодяне, Первомайське, Благодать, Веселе поле та Весна відносяться до Покровської міжрайонної системи розселення. Село Первомайське розташовано у Добропільському районі Донецької області в південно-західній частині території Нововодянської сільської ради. Територія села межує на півдні, півночі, сході з землями сільськогосподарського призначення, а на південному заході межує із територією м.Білозерське.

Село знаходиться в складі Нововодянської сільської ради, до якої входять п’ять сіл:

- с.Нововодяне – площа – 259,40 га, населення – 391 чол.;

- с.Первомайське - площа – 190,80 га, населення – 362 чол.;

- с.Весна – площа – 112,50 га, населення – 39 чол.;

- с.Благодать – площа – 101,30 га, населення – 65 чол.;

- с.Веселе Поле – площа – 44,40 га, населення – 39 чол.

Відстань від меж с.Первомайське до адміністративно-територіального центру с.Нововодяне, Нововодянської сільської ради – 4,50км., до районного центру м.Добропілля шосейним шляхом – близько 16,30км.

Коротка історічна справка.

Село Первомайське виникло в ХІХ ст.

Село Первома́йське — село в Україні, Добропільському районі Донецької області, над річкою Гнилуша. Гнилуша — річка в Україні, в межах Добропільського й Олександрівського районів Донецької області та Близнюківського району Харківської області.

В середині 20-х рр. в с.Первомайському відкривається початкова школа. Перші колгоспи в селі й околицях виникли в кінці 20-х рр.

У 1945р. постановою Сталінського облвиконкому хутір Фідлерово Благодатскої сільради Андріївського району перейменований в Червону Зірку. 21.02.2013р. в селі було проведено урочисте відкриття пам'ятника загиблим радянським воїнам 106 стрілецької дивізії у зимовій кампанії 1942 року.У 1953 році в с.Первомайське (хутір Гнилуша, Фідлерово, Мало-Васильевка) створено зону відпочинку.

31 березня 2017 року заступник голови районної ради Ірина Стрепоченко разом з працівниками ради взяли участь у толоці в с.Первомайське. Разом з сільською громадою висадили дерева, кущі в рамках проекту обласної екологічної акції з висадки дерев «Алея єднання», яка присвячена відзначенню 85-річчя Донецької області.

Село забудовано переважно одноповерховими садибними житловими будинками.

З об’єктів соцкультпобуту у селі розташовано багатофункціональний магазин з продажу продовольчих та промислових товарів та дитячий майданчик активного відпочинку. Центральні вулиці мають асфальтобетонне покриття, загальною протяжністю 3,00км, з них районного значення - 1,50км.

Народно-господарський комплекс села представлено фермерським сільським господарством.

Розвиток сільського господарства було орієнтовано на вирощування сільськогосподарських (зернових) культур, вирощування соняшнику, картоплярство, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство, свинарство. Підприємства спеціалізуються на зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції.

На теперішній час повністю скорочено поголів’я великої рогатої худоби, свиней, частина капітальних приміщень пустує, частина - зруйнована.

На південному заході територія с.Первомайське межує з землями території м.Білозерське. На північному сході від села, з пагорба, відкривається мальовничий краєвид на глибоку Малу Водянубалку системи річки Водяна. На півночі, за пагорбами – розташовано село Весна (колишнє Урицьке). Саме між останнім населеним пунктом і селом Степанівка Олександрівського району були розвідані величезні поклади цегляної сировини, які були визнані придатними до промислової розробки.

Населення с.Первомайське на 08.11.2017р. складає - 362 чол. Структуру населення і динаміку кількісних змін с.Первомайське, дивись табл.2.1.1 і табл.2.1.2.

Таблиця 2.1.1

Населення 0-5 років 6-17 років 18-39 років 40-59 років 60+
362 чол. 5 чол. 33 чол. 103 чол. 127 чол. 94 чол.
3,09% 7,69% 27,69% 38,46% 23,07%

Таблиця 2.1.2

Населення За 2014рік За 2015рік За 2016рік За 2017рік
Кількість померлих 4 4 3 3
Кількість народжених 2 2 2 5

Транспортні зв’язки між селищами і районним центром – м.Добропілля, іншими населеними пунктами здійснюється автошля́хом Т-0515. Автошлях територіального значення - Олександрівка – Добропілля – Покровськ – Констянтинопіль, ІІІ категорії, Загальна довжина — 92,5 км, таТ-0514 автошляхом обласного значення Добропілля – Лиман. Зв’язок з населеними пунктами на території Нововодянської сільської ради виконується по місцевих дорогах з твердим покриттям.

2.2 Природно-кліматичні умови

Село Первомайське знаходиться в північній частині Добропільського району Донецької області.

2.2.1 Клімат

Територія села належить до зони помірно-континентального клімату з частими посухами та суховіями в літній час і відлигами, туманами взимку.

Характеристика кліматичних умов основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування та прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень на метеостанції м.Ізюм в нижченаведених таблицях.

Таблиця 2.2.1.1

Метеорологічні показники Цифрова характеристика
Середньодобова сонячна радіація в липні на вертикальну поверхню південної орієнтації

143,5 Вт/м2

Те ж саме з західного та східного боку 183 Вт/м2
Температура повітря і ґрунту  
Температура повітря, середньорічна +7,50С
Абсолютний мінімум -25,00С
Абсолютний максимум +38,00С
Розрахункові температури:  
- найбільш холодної п’ятиденки -26,00С
Опалювальний період:  
- середня температура -2,10С
- тривалість 189 днів
Тривалість без морозного періоду 126 днів
Глибина промерзання ґрунту 100 см
Вологість і атмосферні опади  
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця 60%
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця 25%
Кількість опадів за рік 480 мм
Добовий максимум опадів 74 мм

Таблиця 2.2.1.2

Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
СІЧЕНЬ
Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль Максимальна швидкість за січень по румбам

6

2,9

11

4,4

17

3,9

13

2,4

10

4,2

19

4

15

3,6

9

3,7

10 4
Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
ЛИПЕНЬ

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх

Пд

Пд-Зх

Зх

Пн-Зх

Штиль

Максимальна швидкість за січень по румбам

11

2,9

13

3,1

7

2,2

8

2

6

2

16

2,6

16

2,7

23

2,9

20 2

Характеристичні значення навантажень і впливів (ДБН В.1.2-2:2006) наведено у табл. 2.2.1.3.

Таблиця 2.2.1.3

Вітрове навантаження 460 Па
Снігове навантаження 1390 Па
Товщина стінки ожеледі 21 мм
Вітрове навантаження при ожеледі 210 Па

Природно-кліматичні особливості району сприятливі, особливості температурного і вітрового режиму сприяють добрій аерації території, формують комфортне мікрокліматичне середовище і сприятливі умови для організації відпочинку, а також являють велику практичну цінність при лікуванні багатьох захворювань і організації оздоровчих заходів з метою профілактики.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДБН 360-92 додатки А, Б територія, що розглядається, розташована в ІІ (Південно-східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, північно-степовій підзоні.

2.2.2 Рельєф

Рельєф території, прилеглої до с.Первомайське – пагористий, розчленований ярово-балочною мережею. Територія відноситься до області північно-західного схилу Донецького кряжу, Донецької складчатої споруди.

Абсолютні позначки території с.Первомайське змінюються від 195,00м до 172,00м над рівнем моря. Система висот – Балтійська. Похили поверхні в основному не перевищують 25‰.

Загальний похил місцевості, з північного сходу на південний захід до ставків і ярів.

2.2.3 Ґрунти та рослинність

В геологічному відношенні район с.Первомайське складений породами крейдової, юрської і тріасової систем, які прикриті ґрунтово-рослинним шаром.

Село розташоване в північно-степовій підзоні, де зональним типом ґрунтів є чорноземи звичайні.

Ґрунти представлені середньо та сильно змитими чорноземами з потужністю гумусового шару від 20 см до 60 см.

В понижених ділянках балок зустрічаються лугові і лугові шаруваті ґрунти, які більшою частиною слугують високоякісними сіножатями.

В пониженнях балок зустрічаються болотні, солонцюваті, солончакові ґрунти, які характеризуються постійним надлишковим зволоженням, оглиністю всього профілю ґрунту.

Найхарактернішою дерев’яною рослинністю даної території є липа, горобина, акація, тополя, клен гостролистий, ясен.

2.2.4 Геологічна будова

За геологічною будовою територія належить до західного крила синклінарної складки Кальміус-Торецької котловини Донбасу. В геологічній будові району беруть участь кам’яновугільні третинні і четвертинні відкладення систем.

Кам’яновугільні відкладення представлені світами і виражені головним образом піщано-глинистими сланцями, перешаровані з піщаниками. Залягання порід в межах площі відносно спокійне, тектонічних порушень безпосередньо в межах, території, що розглядається, не виявлено.

2.2.5 Тверді корисні копалини

В тектонічному відношенні територія с.Первомайське, що розглядається, приурочена к західному крилу Кальміус-Торецької котловини Донбасу.

Товщина кам'яновугільних порід характеризується спокійними закладенням порід.

Падіння порід на південний схід і простилання на північний захід. Кут падіння складає 8º.

Стратиграфічно кам'яновугільна товща порід, складова надр ділянки представлена свитими:С42 – Безвугільної, С32 – Смолановської, С52 – Каменської.

В даному районі робочими пластами являються С32 – С42, в існуючий період не підробляються, гірничі породи які під ділянку селища не підійшли.

Територія села Первомайське по величинам деформації, відноситься к І-ІІ групам територій. Територія під селом на теперішній час не підробляється.

Під час проектування нових ділянок під забудову необхідно узгодити проекти з:

      Управлінням Донецького округу Держгіртехнадзору України;

      П/о «Красноармійськвугілля».

2.2.6 Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району зумовлені орогідрограічними і кліматичними умовами, геологічною будовою і степеню підробітки надр. Перечисленні два фактори не внесли свій відбиток на характер накопичення підземних вод і формування їх хімічного складу. У межах села підземні води приурочені к кам’яновугільним та четвертинним відкладенням.

Водоносний горизонт в цих відкладеннях приурочений до низів лісовидних суглинок, малопотужною, непостійний к практичному значенню і для цілей питного та господарського водопостачання значення не має.

В кам’яновугільних відкладеннях підземні води зосереджені к піщаникам і вапнякам. Що стосується піщаних сланців, то вони також утримують воду, але являються слабким водоносним горизонтом і практичного значення не мають.

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації

Генеральний план с.Первомайське на теперішній період відсутній.

Основною діючою містобудівною документацією на території, що розглядається, є розроблена Українським державним науково-дослідницьким інститутом проектування міст «Гипроград» в 2011р. «Схема планування території Донецької області», що затверджена рішенням ІV сесії 6 скликання обласної ради від 09.06.2011р.

Цей генеральний планпо кількості населення, кількості та якості житлового фонду, кількості та переліку об’єктів обслуговування, кількості та переліку виробничих об’єктів та об’єктів комунально-складського призначення не було реалізовано внаслідок змін у політичному та економічному житті України, погіршення соціально-економічних умов в регіоні внаслідок воєнних дій на території Донбасу.

Концепцію розвитку території, відображену в Схемі планування, було прийнято за основу при розробленні нового генерального плану села. Також при прийнятті напрямків розвитку с.Первомайське в новому генеральному плані було враховано рішення раніше розробленого генплану села.

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища.

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Первомайське

На даний час с.Первомайське являє собою сільський населений пункт, який за чисельністю населення можна віднести до групи середніх, згідно ДБН 360-92, табл. 4.2

На даний час територія на якій знаходиться с.Первомайське, має умовне розділення на ділянки різного функціонального призначення. В межах с.Первомайське розглядаються нижче наведені території: житлова, що включає існуючі садибні ділянки; громадського використання, де розміщено будинки та споруди обслуговування населення, комунальні (існуючі кладовища, ділянки особистих гаражів тощо); територія транспортної та інженерної інфраструктури; резервні території, невгіддя, пасовища.

Чисельність населення с.Первомайське на 01.01.2017р. складала 362чол. Площа села – 190,80 га.

Сельбищна зона с.Первомайське включає квартали громадської та житлової забудови, сквери, вулиці та місцеві проїзди, а також городні дорізки, які прилягають до придомових ділянок в межах житлових кварталів. Квартали житлової та громадської забудови займають до 30% площі населеного пункту.

Площа земельної ділянки для обслуговування житлового будинку в с.Первомайське, згідно ст.121 Земельного кодексу України складає від 0,12 до 0,51га. Прилеглий до неї земельний дорізок використовується для ведення садівництва та городництва, в межах житлових кварталів в середньому має площу до 0,60га (сумарно може складати до 2,0га).

Інфраструктурні об’єкти обслуговування періодичного та повсякденного користування (адмінбудівля сільради, Нововодянський будинок культури на 238 місць з бібліотекою на 9393од., дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 15 місць, Нововодянська ЗОШ I-IIступенів на 80 місць, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, відділення зв’язку та пошта) розміщені в с.Нововояне на відстані близько 4,5км.

Зона громадського центру забудована приміщеннями торгівлі повсякденного користування та обслуговування, розташована переважно по вул.Ватутіна, зосереджена переважно в північно-східній частині села.

На центрі села, по вул.Ватутіна, розташовано меморіал-пам’ятник «Братська могила загиблим воїнам».

В існуючих межах та частково за межами села, на заході та північному сході, розташована комунально-виробнича зона включає ділянки підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, комплекс будівель та споруд, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об'єкти, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території.

В межах села, в північно-східній частині, розташовано кладовище традиційного поховання, загальною площею 1,0111га.

Транспортну інфраструктуру села складає мережа вулиць, проїздів та майданчиків, що створюють вулично-дорожню систему.Ширина центральної вул.Ватутіна складає від 20,0м до 25,0м.

Незадіяні ділянки пасовищ та рілля, що прилягають до житлових територій та розташовані в існуючих межах села, визначені в якості територій сільськогосподарського використання. Також в межах села є лісосмуги.

За рахунок вільних ділянок планується розміщення нової забудови, забезпечення необхідного габариту вулиць, формування зон відпочинку, озеленення спеціального та загального призначення.

Прибережна зона водних поверхонь, планується для використання в рекреаційних цілях.

Джерелами водопостачання селища є існуючий магістральний водогін Ø150мм від с.Золотий Колодязь, КП «Компанії «Вода Донбасу». Загальна протяжність водопровідних мереж – 5,00км. Також на окремих присадибних ділянках використовуються шахтні колодязі.

Централізовані системи каналізування та теплопостачання в селі відсутні. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних і електричних котлів.

Централізована система газопостачання – відсутня. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

Електропостачання с.Первомайське здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано 5 КТП (трансформаторних підстанцій). Загальна довжина магістральних мереж ПЛ 6кВ – 3,72км, повітряних мереж 0,4кВ – 6,96км. Мережі зовнішнього освітлення, загальна довжина – 2,20км.

Село телефонізовано від підприємства «Укртелеком». Загальна кількість номерів - 35. Радіофікація села – відсутня, почтове відділення - відсутнє.

Нововодянська сільська рада (с.Первомайське) користується звалищем побутових твердих відходів, що розташоване в Добропільському районі. Укладена угода з підприємством ТОВ «Екологічна компанія «Громада-Добропілля» на вивіз твердих побутових відходів на існуючий полігон.

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду

На даний час в с.Первомайське налічується – 129 індивідуальних садибних будинки (садиби). Загальна площа існуючого житлового фонду садибного типу складає 9288м2. В кожному будинку в середньому проживає одна - дві людини (2,6чол.). Середня житлова забезпеченість постійного населення – 36,00м2/чол.

Садибні будинки с.Первомайське є приватною власністю мешканців села та інших громадян, тому їх ремонт та утримання здійснюються за кошти власників.

Площа існуючих присадибних ділянок складає від 0,1 до 0,9га (до 2,0га): частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, вирощування городини.

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери

На території села розміщено декілька об’єктів обслуговування населення, які формують громадський центр села.

Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування на території села сконцентровані в центрі села, це: приміщеннями торгівлі повсякденного користування та дитячий ігровий майданчик. Торговельна сфера представлена магазином продовольчих, господарчих та промислових товарів, а саме: магазин ФОП Бородіч В.В. вул.Ватутіна,11а.

Громадський центр не відповідає потребам мешканців с.Первомайське на первинному рівні.

2.4.4 Транспортна мережа

Транспортна інфраструктура с.Первомайське складається з мережі житлових вулиць, місцевих проїздів та майданчиків для автомобільного транспорту.

Центральна частина території с.Первомайське розділена головною вулицею вул. ім.Ватутіна, (автомобільною дорогою місцевого значення), яка здійснює зв’язок населеного пункту на північному сході з с.Нововодяне, с.Благодать та з автомобільним шляхом територіального значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, на сході з с.Веселе Поле, на заході з м.Білозерське, та з автодорогою територіального значенняТ-0515 — автомобільний шлях територіального значення у Донецькій області. Пролягає територією Олександрівського, Добропільського, Покровського, Великоновосілківського районів та Добропільської, Покровської міськради через Олександрівку — Новодонецьке — Святогорівку — Добропілля — Білицьке — Родинське — Покровськ — Шевченко — Костянтинопіль, на півночі з с.Весна.

Фактична ширина житлових вулиць села, між огородженнями домоволодінь, складає від 20,0м до 25,0м, ширина проїзної частини від 3,0м до 6,0м.

Площа транспортної інфраструктури (вулиці, дороги, проїзди) – 2,79га: асфальтове покриття – 2,10га; шлакове, щебеневе, піщане покриття – 0,69га. Довжина вулиць з твердим покриттям – 3,00км. Рівень автомобілізації легкового автотранспорту 180 машин на 1 тис.чол.

Громадський рейсовий транспорт проходить вздовж села по вул.Ватутіна, на дорозі розташовані зупинки. Автобусне сполучення «м.Покровськ – м.Краматорьк» - 2 рейси, «м.Краматорськ – с.Покровськ» - 2 рейси.

Озеленення вулиць одночасно відіграє роль пилозахисних насаджень.

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти

В існуючих межах та частково за межами села, на заході та північному сході, розташована комунально-виробнича зона включає ділянки підприємств для виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, комплекс будівель та споруд, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об'єкти, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території.

На сході с.Первомайське, в межах населеного пункту, розташовано цвинтар традиційного поховання, загальною площею – 1,0111га. Кладовища розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву (СЗЗ – 300,0м згідно ДСП 173-96, дод.4) до житлової забудови.

Біля житлових будинків розташовані господарські споруди (сараї) та гаражі.Пожежне депо в селі відсутнє, пожежогасіння здійснюється спеціалізованим автотранспортом м.Добропілля.

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення

Водозабезпечення

Джерелами водопостачання селища є існуючий магістральний водогін Ø150мм від с.Золотий Колодязь, КП «Компанії «Вода Донбасу». Загальна протяжність водопровідних мереж – 5,00км. Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими шахтними колодязями.

Каналізування

Індивідуальні житлові будинки, що обладнані внутрішньою каналізацією, відводять стоки в водонепроникні септики, або в фільтруючі колодязі.

Вивезення стоків здійснюється спеціалізованими автоцистернами на зливну станцію каналізаційних споруд м.Доропілля.

Газозабезпечення

Забудова с.Первомайське не газифікована. Населення користується балонами скрапленого газу.

Теплозабезпечення

В житлових будинках теплопостачання автономне, за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Електропостачання

Електропостачання с.Первомайське здійснюється від державної енергосистеми.

В селі розташовано (5 КТП):

КТП № 369 – 160кВа (трансформаторна підстанція);

КТП № 349 – 100кВа;

КТП № 315 – 100кВа;

КТП № 314 – 40кВа;

КТП № 344 – 160кВа;

Протяжність мереж – 10,68км, опори ліній СВ 9,5-233шт., СВ 10,5-42шт. Телефонізація та радіофікація

Село телефонізовано від підприємства «Укртелеком». Загальна кількість номерів - 35. Основна кількість населення використовує пристрої стільникового зв’язку. Радіофікація села – відсутня.

Сміттєвидалення

Централізоване вивезення сміття в с.Первомайське виконує комунальне підприємство КП «Шахове 2016». Вивезення забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляють ТПВ на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника». Сміттєві баки для збирання побутових відходів постачає підприємство КП «Шахове 2016».

Територія полігону має по периметру огорожу і смугу зелених насаджень, що відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення".

Обсяги твердих побутових відходів, всього 108,61 тис.т/рік.

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища

За результатами комплексної оцінки території в «Схемі планування території Донецької області» вказано, що с.Первомайське знаходиться в зоні з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами містобудівного розвитку, високим рівнем природно-техногенної безпеки, сприятливій для рекреаційного використання, а також природоохоронного, оздоровчого призначення. В цілому екологічний стан навколишнього середовища – задовільний.

У відповідності з Комплексною оцінкою регіональних техногенних змін гідромеханічних умов Донецької області території відносяться до незабруднених.

В с.Первомайське головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство і транспорт.

Однією з основних причин деградації агроландшафтів є високий рівень розораності території. Основні несприятливі впливи на земельні ресурси пов’язані з частковим підтопленням земель навколо водних поверхонь, внаслідок чого спостерігається значна заболоченість прилеглої до ставків території. Ділянки біля водних поверхонь частково підтоплюються, вздовж ставків є значна поросль з очерету. Також з прилеглих разораних ділянок по селу в весняний період танення снігів та сильних злив стікають значні потоки поверхневих вод, що розмиває територію в окремих напрямках.

Інтенсивна сільськогосподарська діяльність і природно-кліматичні умови призводять до значної ерозії ґрунтів. Для території Нововодянської сільської ради характерна висока ерозійність ґрунтового покрову. Однією з основних причин деградації агроландшафтів є високий рівень розораності території.

Проблемою в с.Первомайське є також утилізація твердих побутових відходів. Повністю не вирішене питання про вивіз твердих побутових відходів з території селища на організоване звалище спеціалізованим транспортом. Побутові відходи: харчові, відсів попелу (від горіння твердопаливних котлів), пластмаса, скло, відпрацьовані джерела току, тара від засобів побутової хімії, фарб, люмінесцентних ламп – збираються без сортування і містять у собі екологічно небезпечні компоненти.

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій

Згідно зі «Схемою планування території Донецької області», Нововодянська сільська рада та с.Первомайське входять до Північної підзони урбанізації Покровського промислового вузлу.

При розгляді потенційних ресурсних можливостей розвитку с.Первомайське можливо підкреслити нижченаведені напрямки:

-           територіальний потенціал;

-           промисловий потенціал;

-           людський потенціал;

-           природній потенціал;

-           історико-культурний потенціал.

Територіальний розвиток села обмежений охоронними, санітарними та нормативними розривами від оточуючих об’єктів, а саме: автодороги місцевого значення, мережею ЛЕП-6кВ, 35кВ, 110кВ, водоохоронної зони водних поверхонь річки Гнилуши, ставків: Фідлерове (Первомайське) та Качуринського, а також розпайованими землями сільськогосподарського та комерційного призначення. Розглядаючи можливості територіального розвитку села, важливо відмітити наявність вільних незабудованих та незадіяних територій в межах с.Первомайське. Території розвитку мають інженерну та транспортну інфраструктуру та привабливе розташування.

Промисловий потенціал території базується на розвитку сільськогосподарського виробництва, переробці та зберіганні, його структурного трансформування. В межах с.Первомайське на теперішній час маються об’єкти виробничої сфери, в південно-західної частині знаходиться територія господарського двору – мале фермерське господарство по вирощуванню свиней (до 75 голів), СЗЗ - 100м. Розвиток сільського господарства орієнтовано на вирощування сільськогосподарських (зернових) культур, вирощування соняшнику, картоплярство, кормових культур, молочно-м’ясне скотарство, свинарство в поєднані з переробними цехами. Забезпечити інноваційну модель економіки має розвиток переробної промисловості з організацією малих підприємств по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Розвиток людського потенціалу може бути пов’язаний з розвитком малого підприємництва, інформаційних технологій, які дозволяють віддалене працевлаштування, розширенням «зеленого» туризму, який об’єднує місце проживання з місцем працевлаштування, влаштування на селі комфортних умов проживання через розширення та модернізацію інженерної та транспортної інфраструктури, об’єктів повсякденного та періодичного обслуговування населення. Будівництво житла та об’єктів громадського призначення можливо за рахунок незадіяних територій та ділянок з порушеними будівлями в фактичних межах села.

Село Первомайське має надзвичайно привабливий природній та історико-культурний потенціал. Вздовж села мальовниче розташовані водні поверхні ставків протікає р.Гнилуша, є лісні масиви, сприятливий для спортивно-оздоровчого відпочинку клімат.

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту

До факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, можливо віднести:

-загальна економічна ситуація в країні, дороге кредитування, відсутність мікрокредитування;

-обмеженість місць працевлаштування, необхідність пошуку роботи поза межами населеного пункту;

-слабка економічна активність мешканців села в розвитку приватного бізнесу;

-віковий склад мешканців села, негативне співвідношення працездатного населення до людей пенсійного віку;

-відсутність прагнення мешканців власними силами створити унікальне сільське середовище шляхом художнього прикрашання фасадів та огороджень, благоустрою вулиць, відновлення традицій доброзичливості, народних обрядів та промислів, сільських празників для розвитку осередку сільського туризму;

-часткове підтоплення території села;

-ерозійні процеси;

-відсутність озеленення загального призначення (бульварів, скверів), велодоріжок, велосмуг та інших елементів благоустрою;

-умови степової зони, в якій необхідно поливати городні та декоративні рослини;

-відсутність мереж каналізування;

-відсутність мереж газозабезпечення.

До факторів, що сприяють розвитку населеного пункту, можливо віднести:

-розташування поблизу районного центру м.Добропілля з зручним транспортним зв’язком (відстань близько 15,0км), де розміщуються об’єкти адміністративного, культурно - побутового, медичного та освітнього призначення, епізодичного рівня, та є розвинутий ринок праці;

-розміщення села вздовж автодороги місцевого значення, що сприяє прямому зв’язку з районним центром, надає можливості для реалізації власної сільгосппродукції;

-можливість створення привабливої туристично-рекреаційної зони спортивно-оздоровчого відпочинку – водні поверхні ставків, близьке розташування земель лісового фонду;

-наявність умов для сільського способу життя – індивідуальний будинок, підсобне господарство, тісні суспільні взаємовідносини та близькість природного середовища;

-можливість забезпечення найсприятливіших умов для ведення всіх форм сільськогосподарської діяльності (включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство та інші види господарювання),

-наявність водоносних горизонтів питної якості та діючого свердловинного водозабору достатнього дебіту;

-наявність ініціативних мешканців, які прагнуть розвивати село.

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план, поєднаний з детальним планом, населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території с.Первомайське, строк дії якого не обмежується, а основні показники генерального плану розраховуються на 20 років з виділенням першої черги – 5 років.

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.

Згідно зі схемою планування території та схемою формування туристично- рекреаційної схеми області населені пункти Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони. В селах Нововодяне та Первомайське знаходяться об’єкти історії місцевого значення.

На території Нововодянської сільської ради пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку, православного, культурно-пізнавального («зеленого»), спортивного (рибальство, мисливство), туризму.

«Зелений» туризм дає можливість ознайомитись з культурою краю, його історією, релігією і природним потенціалом. Цей вид туризму дає можливість міським жителям відпочити в приватних сільських господарствах – садибах.

Сільський туризм – явище багатогранне. Один з основних його аспектів, з огляду на сучасний стан економічного розвитку України – соціальний. Тому його слід розглядати як один із засобів диверсифікації джерел доходів сільських мешканців, як складову частину розвитку сільської інфраструктури і сільських територій. Саме тому в багатьох країнах сільський «зелений» туризм активно підтримується та заохочується державою. Доступ до діяльності в цій сфері максимально спрощено, а суб’єкти, що надають такі послуги, отримують всілякі преференції, в тому числі і податкові.

Другий основний аспект полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації української культури, розповсюдження знань і інформації про історичні, географічні, природні, етнографічні особливості України, які є вагомою підставою для признання сільського «зеленого» туризму суспільно цінною і корисною сферою відносин, що заслуговує всебічної підтримки законодавчими та виконавчими органами влади.

Крім рекреаційної діяльності, у відповідності зі схемою планування території Донецької області на території області виділено зони урбанізації, в межах яких рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток виробничого потенціалу.

Село Первомайське входить в Північну підзону урбанізації, де формується інфраструктура короткочасного відпочинку, а також рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва ринкового і приміського типу, розвиток пунктів по переробці місцевої сільськогосподарської сировини для обслуговування туристичних і рекреаційних зон.

У сучасних умовах економічних і соціальних перетворень, пов’язаних з реорганізацію промисловості та системи місцевого самоврядування, розвитком ІТ-технологій, можливістю віддаленого працевлаштування та підвищенням привабливості території приміської зони м.Добропілля (міжрайонний центр в системі міжселенного культурно-побутового обслуговування, центрДопропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони), с.Первомайське отримує нові можливості здійснювати активний розвиток території.

Такі можливості випливають з ряду об’єктивних причин і процесів. З одного боку це пов’язано з розширенням можливостей малого бізнесу, який створює підприємства у різних сферах: переробній галузі, об’єкти торгівлі, обслуговування, інтелектуальна продукція тощо. Дані об’єкти вигідніше розміщувати у приміських зонах міст: по-перше, тут менша плата за землю, по-друге, тут менша щільність населення і, відповідно, більше можливостей розміщення підприємств, по-третє, велика кількість безробітного населення, для якого це робочі місця. З іншого боку, посилюється бажання населення проживати у приміських зонах міст. Це території, не забруднені великою кількістю виробництв, автошляхів тощо, тобто вони є сприятливими для проживання.

Інвестиційно-привабливою сферою даної території (с.Первомайське) є розвиток малих приватних підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції для задоволення зростаючих потреб місцевого населення.

На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та організацій усіх форм власності. Важливу роль у підтримання стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного та місцевого бюджетів.

Територія села має розгалужену форму. Розвиток транспортного коридоруавтодороги місцевого значення, передбачає створення мережі пунктів дорожнього сервісу вздовж траси.

Враховуючи поєднання вищенаведених факторів, даним генеральним планом пропонується розвиток с.Первомайське в трьох напрямках:

І – виробництво сільськогосподарської продукції та створення сучасних підприємств по зберіганню, переробці сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва з виділенням двох типів, а саме:

а) ринкове сільськогосподарське виробництво: вирощування зернових, олійних

і кормових культур, мале молочно-м’ясне тваринництво в комплексі з переробними цехами;

б) приміське сільськогосподарське виробництво: городництво, садівництво, птахівництвов комплексі з переробними цехами.

ІІ – розвиток православного, спортивного (рибальство, мисливство) і культурно-пізнавального («зеленого») туризму, пов’язаний з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами і природно-техногенної безпеки (комфортний клімат, безцінний природній потенціал, красу краю, наявність водних поверхонь ставків, розмаїття природних ресурсів, безкрайні ліси, луки, поля, насичене подіями історичне минуле);

ІIІ – cтворення сучасної громадської та рекреаційної інфраструктури в населених пунктах.

Обрані напрямки розвитку с.Первомайське відповідають основним напрямкам «Схеми планування території Донецької області», нормативним документам і законодавству України в сфері містобудівництва.

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту

Село Первомайське відноситься до населених пунктів, що зберігаються. Генеральним планом розвитку території села розробляються заходи, які забезпечують впорядкування території населеного пункту, згідно існуючих вимог щодо планування, обслуговування населення та санітарного стану.

Пріоритетним завданням є створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Основні розрахункові показники забудови території села визначені згідно діючих нормативів.

Території кварталів житлової забудови садибного типу формуються на основі нижченаведених параметрів:

- індивідуальна житлова забудова, присадибна ділянка - розмір ділянки 0,15га-0,25га (відповідно умов ст.121 Земельного Кодексу України), коефіцієнт сімейності 2,5 особи/сім’ю, щільність розселення 8-10 осіб/га.

- городи – додаткові до прибудинкових територій житлових будинків ділянки, площею до 2га, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, які розглядаються як резервні для ущільнення житлової забудови.

Громадський центр села - потужність об’єктів обслуговування для с.Первомайське розрахована відповідно норм ДБН 360-92 12:2018 дод. Е.1, 4:

- дитячий дошкільний заклад – 45 місць/1тис. населення (розташовано с.Нововодяне);

- відкриті спортивні споруди в складі громадського центру місцевого значення плануються 35% від норми ДБН 360-92 дод. Е.1, 4 (0,01га/1тис.нас. х 35%), інші площі делегуються в склад регіональних об’єктів спортивного профілю;

- об’єкти торгівлі – 250м2 торг. площі/1 тис. осіб;

- ринки – для торгівлі продуктами домогосподарств (відповідно до встановленого переліку) можуть бути обладнані торгівельні місця біля автодороги;

- медичні заклади – ФАП, орієнтовно 14 відвідування/зміну на 1тис. населення, в т.ч. приватні кабінети, показники можливо коригувати відповідно до нової системи медичного обслуговування, завдання на проектування, ветеринарний пункт;

- центр дозвілля - 300 місць/1 тис. населення, в т.ч. приміщення для виїзної роботи органів влади;

- відділення банків – при переході на електронні платежі ці заклади стають об’єктами частого відвідування, необхідно обладнання робочого місця оператора в складі об’єктів громадського центру села;

- готель передбачено в м.Добропілля;

- заклади побутового обслуговування місцевого рівня (перукарні, ремонтні майстерні, приймальні пункти пральнь та хімчисток) – 2 роб. місця/ на 1 тис. населення.

Норма в озеленених територіях загального користування (сквери, бульвари) забезпечується не менше 14м2/особу.

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж

Архітектурно-планувальна організація території села Первомайське розроблена з урахуванням природних умов, існуючої мережі вулиць та забудови.

Даним проектом пропонується модель розвитку села, націлена на підвищення комфортності проживання населення (збільшення житлової забезпеченості до 50м2/чол., розвиток системи обслуговування і зони відпочинку, удосконалення транспортної структури, створення робочих місць за рахунок розвитку агропромислового комплексу та місцевої переробної промисловості та об’єктів туризму, тощо).

Враховуючи наявні тенденції розвитку поселень на території Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної, курортно-рекреаційної зони та особливості с.Первомайське, пропонується включити в межі села території для перспективної забудови виробничими об’єктами та розміщення зеленої зони, а також використати наявні земельні ділянки, в існуючих межах вільні від забудови, для перспективного розміщення житлових та громадських об’єктів та розвиту зони відпочинку.

Існуюча планувальна структура села характеризується як лінійна, розчленована. Подальший її розвиток планується шляхом засвоєння існуючих територій на півдні та заході села.

Згідно з проектними пропозиціями нового генерального плану розвиток села передбачається за рахунок земель запасу: за рахунок земель ведення товарного сільськогосподарського виробництва (7,33га), земель запасу територій озеленення загального користування (143,44га), території рекреаційної зони біля водних поверхонь ставків та водних поверхонь ставків – 16,22га. Враховуючи існуючі планувальні обмеження (на сході, півночі та заході - розпайовані землі), розвиток зі сходу – землі відводу залізничного транспорту, розвиток села на першу чергу (5 років) та на розрахунковий період (20 років) передбачається переважно в північно-західному, північному та південному напрямках. Таким чином близько 56,87га в межах існуючої території села під виробничу та комунально - складську забудову, під житлову та ландшафтно-паркову зону населеного пункту.

Таким чином близько - 36,35га території під розвиток житлової забудови в межах села, біля - 14,37га під розвиток туристичної та ландшафтно-рекреаційної зони, орієнтовно - 15,75га під розбудову сільськогосподарського виробництва, а також близько 8,15га під території земель озеленення спеціального призначення, під інше (комунальна, транспортна інфраструктура, тощо).

Територію існуючої житлової забудови передбачається залишити в наявних обсягах. Ущільнення існуючої житлової забудови планується за рахунок використання садибних ділянок, які в даний час знаходяться в занедбаному стані. Розміри ділянок приймаються за існуючим положенням.

Для забезпечення будівництва «агросадиб», розвитку «зеленого» туризму, розширення інфраструктурних можливостей села проектом передбачено формування в північно-західній, центральній, східній частинах розвинутої ландшафтно-паркової території із спортивними майданчиками, майданчиком для проведення масових заходів, етнографічних фестивалів та ділянками тихого та активного відпочинку, орієнтованих на існуючі ставки.

З метою створення додаткових робочих місць для забезпечення привабливості мешкання в с.Первомайське планується розвиток виробничої зони в східній та західній частинах населеного пункту. Проектом пропонується розташування в виробничій зоні малих підприємств IV, Vкласу шкідливості з розміром санітарно-захисних зон – 50.0м÷100.0м, та підприємств без екологічних наслідків, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства, згідно ДСП 173-96, дод.4. Між виробничою територією та житловою забудовою планується зона зелених насаджень шириною 30м.

Проектна планувальна структура є відкритою, тобто мається можливість її подальшого розвитку на наступних етапах будівництва.

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території

3.4.1 Існуюче зонування території села

В теперішній час с.Первомайське не має чіткого функціонального зонування території. Сельбищна зона являє собою садибну одноповерхову зону з вільною системою вулиць.

Головна вулиця села – вул.Ватутіна є житловою вулицею, перетинає с.Первомайське зі сходу на захід, по дорозі здійснюється рух громадського автотранспорту на півночі до с.Весна, на сході: до с.Веселе Поле, с.Нововодяне, на південному заході до м.Білозерське і далі. Інші вулиці населеного пункту є житловими – місцевого значення. Вулиці села не диференційовані за значенням, лінія забудови не дотримана.

На території села чітко не виділені громадська, комунальна та ландшафтна зони. Заклади культурно-побутового обслуговування відсутні.

Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування на території села сконцентровані в центрі села, це: приміщення торгівлі повсякденного користування, та дитячий ігровий майданчик активного відпочинку.Також в центрі села, по вул.Ватутіна, розташовано меморіал-пам’ятник «Братська могила загиблим воїнам».

Комунальна зона включає територію кладовища у східній частині села, розташованого з порушенням санітарно-захисної зони (СЗЗ-300м, згідно ДСП 173-96, дод.4) Виробнича зона розташована в частково в західній частині села, частково у східній частині.Зона включає території сільськогосподарських підприємств: будівель колишньої свиноферми та складських будівель та споруд. В південній частині села, за його межами, розташовано територія комунально-господарського призначення насосна станція водопостачання КП «Компанія «Вода Донбасу».

Ландшафтно-рекреаційна зона займає неорганізовану територію вздовж водних поверхонь ставків.

3.4.2 Планувальне зонування території села.

В цілому пропозиції генплану щодо планувальної організації с.Первомайське передбачають, насамперед, формування комфортного поселення зі створеними умовами для життєдіяльності людини, збільшенню інвестиційної привабливості села та створенню нових робочих місць.

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив функціонального та планувального розвитку території проектом пропонується впорядкування існуючої забудови населеного пункту.

За генеральним планом в с.Первомайське передбачені наступні функціональні зони:

-       Г-1, зона загальноміського центру, для розміщення об’єктів загальноміського (селищного, сільського) – для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ будівель та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури;

-       Г-4, зона розміщення культурно-мистецьких та спортивних об’єктів;

-       Г-5, лікувальні зони, зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів – для розташування лікарень, поліклініки, амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів. Зону формують території, на яких розміщуються об’єкти, що відносяться до установ охорони здоров’я та соціального забезпечення;

-       Г-6, зони розміщення об’єктів торгівлі - для розташування магазинів, торговельних комплексів, ринків та ринкових комплексів;

-       Ж-1, зона садибної забудови – для розташування одноквартирних житлових будинків до 4-х поверхів із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів;

-       Р-2, рекреаційна зона активного відпочинку - призначається для розміщення територій загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення та громадсько-рекреаційні центри;

-       Р-3, рекреаційна зона озеленених територій загального користування - призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, меморіальні та інші спеціалізовані парки;

-       Р-3-4, меморіальна зона - для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних комплексів, для організації нових на честь пам’ятних подій;

-       КВТ, зона установ відпочинку і туризму - розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, баз відпочинку, кемпінгів, центрів обслуговування туристів та відпочиваючих;

-       ТР-2, зона транспортної інфраструктури - території вулиць, майданів, (в межах червоних ліній), доріг;

-       ІН-1, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів електромережі;

-       ІН-2, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів тепломереж, мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації;

-       ІН-3, зона магістральних інженерних мереж - для розміщення магістральних мереж водопостачання, каналізації, тепломереж, газопостачання, зливної каналізації;

-       КС-3-1, зона розміщення об’єктів III класу санітарної класифікації - для розміщення об’єктів (кладовищ), що потребують встановлення СЗЗ – 300,0м;

-       КС-3-2, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації – очисних споруд з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях, що потребують встановлення СЗЗ – 100,0м;

-       КС-4, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації -для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ – 100,0м (закрите кладовище, зерновий ток, тощо);

-       КС-5, зона розміщення об’єктів V класу санітарної класифікації - для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ – 50,0м (підприємства по обслуговуванню автомобілів, котельні, громадські вбиральні, тощо);

-       В-4,зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 100,0м;

-       В-5, зона розміщення підприємств V класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 50,0м;

-       В-6, зона розміщення підприємств, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства;

-       C-4, зона озеленення спеціального призначення - зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон;

-       СВ-1, зона земель сільськогосподарського призначення – використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств;

-       СВ-2, зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій – використовується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

-       СР-1, території зарезервовані для містобудівних потреб.

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-1, Г-4, Г-5, Г-6

У відповідності з організацією системи міжселеного культурно-побутового обслуговування, що прийняте в «Схемі планування території Донецької області» для с. Первомайське передбачена ступінчаста система культурно-побутового обслуговування: місцеві центри (1 година), міжрайонні центри (1,5-2 години), зональні центри (більш 2 годин), а саме:

-       сільський центр – с.Первомайське з частковим складом повсякденного обслуговування на первинному рівні;

-       місцевий центр (з зоною обслуговування 5,8км) – с.Нововодяне з повним складом повсякденного та частково періодичного користування;

-       районний і міжрайонний центри (з зоною обслуговування до 30км) –

м.Добропілля з повним складом закладів епізодичного користування.

Громадський центр села є найважливішим структурним елементом, де концентруються заклади обслуговування, установи культурно-побутового призначення, а також проводяться масові громадські заходи.

Внаслідок того, що с.Первомайське входить до складу Нововодянської сільської ради більша частина об’єктів системи обслуговування населення знаходиться на території с.Нововодяне, а саме: сільська рада, пошта, АТС «Укртелекома», загальноосвітня школа, дитячий садочок, спортивні споруди, об’єкти комунально-побутового і торговельного обслуговування.

В с.Первомайське переважно в районі геометричного центру по вул.Ватутіна розташовані та будуть збудовані та реконструйовані: центр громадських організацій, «Центр дозвілля», «Центр фізкультури і спорту» (відкритого типу, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами), спортивно-ігрові майданчики, кафе-ресторан, комбінат побутового обслуговування на 4 робочих місця, фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), об’єкти торгівлі, підприємства торгівлі товарами повсякденного типу (господарські товари). Запроектовано розвинуті майданчики для культурних заходів та гулянь, ремесляних майстер-класів, масових заходів.

Аналіз доцільності використання існуючих закладів, розрахунок потреб в об’єктах культурно-побутового призначення на розрахунковий період, наведено в таблицях розділу 3.7.

На території центральної частини с.Первомайське планується подальший розвиток і вдосконалення громадського центру, що сприятиме кращій організації культурно-побутового обслуговування, торгівлі, привабливості поселення та поліпшення комфортності середовища поселення. З цією метою генпланом пропонується:

– комплексне впорядкування та реконструкція окремих споруд;

– розміщення нових об’єктів обслуговування, що сприятиме залученню інвестицій.

Об’ємно-просторова композиція громадського центру, реконструкція об’єктів обслуговування і розміщення нових базується на містобудівних особливостях складеної планувальної структури та масштабу забудови поселення.

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об’єктів та будівництвом нових.

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, а також передбачено компактну організацію нових житлових кварталів, природньо пов’язаних з існуючою житловою забудову.

У житлових кварталах старої забудови в останні роки поетапно здійснювалось реконструкція старих будівель та ліквідація аварійних і малопридатних для проживання будинків, а на вивільнюваних ділянках відбувалось розміщення нового індивідуального житла.

Генеральним планом передбачається вдосконалення та впорядкування сельбищних утворень шляхом:

– реконструкції малоцінної забудови, а також добудови і надбудови житлових будинків;

– розміщення нового будівництва на вільних ділянках серед існуючої забудови.

Згідно проекту на територіях, які знаходяться в межах планувальних обмежень, розміщення нової житлової забудови не передбачається. Існуючи житлові будинки які на теперішний час знаходяться в санітарно-захисних зонах не підлягають реконструкції, розширенню і зберігаються на час по завершенню експлуатаційного періоду. При плануванні нової житлової забудови в проекті зарезервовано вільні ділянки для відселених садиб.

Генеральним планом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови: частково котеджної забудови для забезпечення нових працівників та їх сімей, воїнів АТО, ООС – в південній частині села, частково – для будівництва біфункціонального житла з метою розвитку «зеленого туризму» – в південно-західній частині села, та – садибної забудови в північній частині села. Біфункціональне житло є одночасно місцем проживання та місцем прийому та обслуговування відпочиваючих. Крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв’язати житлову забудову з системою громадських центрів, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типу.

Навколо будинків запроектовано виконати розвинутий благоустрій.

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-4

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с.Первомайське та місць відпочинку селян, туристів та відпочиваючих.

Рекреаційна зона включає організацію природньої ландшафтної зони відпочинку в південній, центральній та східних частинах села в прибережній зоні існуючих водних поверхонь ставків, підлягає частковому розчищенню. Доповнює розвиток рекреаційної зони - невеликий парк в центральній частині села біля об’єктів торгівлі і культури.Вздовж вулиці Ватутіна розвинуто «Центр фізкультури і спорту» (відкритого типу, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами).

Ділянка зелених насаджень з розвиненою інфраструктурою для активного відпочинку планується на території нової житлової забудови.

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової забудови садибного типу створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села Первомайське.

Генеральним планом передбачається формування безперервної структури рекреаційних територій та відкритих просторів.

Зелені насадження загальносільського значення, житлових кварталів, садибних ділянок, а також санітарно-захисних зон – основний фактор охорони повітряного басейну і покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Генеральним планом передбачається формування меморіальних зон на території села, а саме:

- «Братська могила радянських воїнів», охоронний номер 2.4.1016-2.5.8 розташована в південній частині села с.Первомайське, вул.Ватутіна,13/а;

- в результаті дослідження архівних матеріалів врахованих археологічних матеріалів, щодо територій села Первомайське, близько 1,0км на південь від села, розташовано курган із обліковим номером 1107006, розміром 254/354х60/160, землекористувач ТОВ «Зоря».

З метою визначення охоронних зон наведених об’єктів, необхідно звернутися до відділу культури і туризму Добропільської райдержадміністрації Донецької області.

На території даного населеного пункту можлива наявність неврахованих археологічних об’єктів, оскільки заходи, передбачені пунктом 15 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статті 1 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» щодо виявлення неврахованих об’єктів археологічної спадщини, а саме наукові археологічні розвідки із шурфуванням, на цих територіях не проводилися. У випадку виявлення на даній території об’єктів археології, під час проведення земляних робіт, виконавець, відповідно до статей 36, 37 Закону України « Про охорону культурної спадщини», повинен зупинити роботи і протягом однієї доби повідомити про це відповідні органи.

Статтею 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» визначено, що усі пам’ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності. Землі, на яких розташовані пам’ятки археології перебувають в державній власності, або викуповуються в державну власність у встановленому Законом порядку.

Відповідно до статті 37 Закону будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовника зазначених робіт.

3.4.2.4 Зона розміщення установ відпочинку і туризму КВТ

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с.Первомайське та місць відпочинку селян, туристів та відпочиваючих.

Рекреаційна зона включає організацію природньої ландшафтної зони повсякденного відпочинку в північній, центральній та південно-східній частинах села в прибережній зоні існуючих ставків із спортивними та ігровими майданчиками. Тут запроектовано будиночки для відпочиваючих «Будинок рибалки» (будівлі сезонного використання), човнова станція, пірс, пляж, місця для риболовлі та пересувної торгівлі. В центральній частині села розташування майданчиків для культурних заходів та гулянь, ремесляних майстер класів, масових заходів, а також розвиток «Центру фізкультури і спорту» (відкритого типу, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами).

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової забудови садибного типу створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с.Первомайське.

Зелені насадження загальносільського значення, житлових кварталів, садибних ділянок, а також санітарно-захисних зон – основний фактор охорони повітряного басейну і покращення екологічного стану навколишнього середовища.

3.4.2.5 Зона транспортної інфраструктури ТР-2

Зона транспортної інфраструктури включає вулично-дорожню мережу с.Первомайське. Головна вулиця с.Первомайське – вулиця Ватутіна, пов’язує село з с.Веселе Поле, с.Нововодяне в одному напрямку, з м.Білозерське - в іншому. Для автошляху передбачена реконструкція та будівництво інфраструктурних об’єктів (магазини, торгівельні павільйони, кафетерій, тощо) з відкритими паркувальними майданчиками для легкових та вантажних автомобілей.

Вулично-дорожня мережа в с.Первомайське має вільну конфігурацію. Категорію вулиць встановлено відповідно до класифікації як житлової вулиці місцевого значення, згідно ДБН В.2.3-5:2018 табл.5.2. та ДБН 360-92 дод.Ж.1.

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючи вулиці. Для всіх вулиць пропонується тверде покриття (асфальтобетон). Біля громадських споруд пропонується обладнання паркувальних майданчиків. Вздовж вулиць пропонується організація велодоріжок, та тротуарів. Зупинки громадського транспорту проектуються з радіусом дії – 800м. Таким чином, генеральним планом пропонується упорядкування дорожньо-транспортної та подальше формування вуличної мережі у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв’язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

3.4.2.6 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3

Зона інженерної інфраструктури на території с.Первомайське формується за рахунок ділянок з перехідними трансформаторними підстанціями і територій охоронних зон КТП В селі розташовано (5 КТП):

КТП № 369 – 160кВа (трансформаторна підстанція);

КТП № 349 – 100кВа;

КТП № 344 – 160кВа;

КТП № 315 – 100кВа;

КТП № 314 – 40кВа;

Ділянок обслуговування та охорони електричних мереж 0,4/6кВ, 35кВ, 110кВ.

            Протяжність мереж електропостачання – 10,68км;

            Опори ліній СВ 9,5 – 233шт.;

            Опори ліній СВ 10,5 – 42шт.;

Централізована система водопостачання в населеному – існуючий магістральний водогін Ø150мм від с.Золотий Колодязь, КП «Компанії «Вода Донбасу». Загальна протяжність водопровідних мереж – 5,00км. Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими шахтними колодязями.

Централізована каналізація в населеному пункті відсутня. Населення користується дворовими вбиральнями. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами.

Централізоване теплопостачанням в населеному пункті – відсутнє. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних і електричних котлів.

Централізована система газопостачання в населеному пункті – відсутнє. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

3.4.2.7 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4, КС-5

Генеральним планом передбачено створення комунальної зони в с.Первомайське з реконструкцією існуючих та будівництвом нових обєктів.

Існуюча комунально-складська зона включає цвинтар (в межах села), розміщений з порушенням санітарно-захисної зони поруч з житловими будинками, а також господарчі території біля житлових будівель.

На розрахунковий період передбачається закриття частини існуючого кладовища та його консервація і розширення цього кладовища на північ з дотриманням СЗЗ.

Санітарно-захисна зона від діючого кладовища складає 300,0м, після закриття кладовища, СЗЗ зменшиться до 100,0м, згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 п.3.12. Навколо кладовища, передбачається організація лісосмуги шириною – 30,0м.

Проектоване кладовище з капличкою планується розмістити в північно-східній частині населеного пункту, поряд виробничою зоною (розташування виробничих та сільськогосподарських підприємств), на відстані більше ніж 300,0м від житлових ділянок, згідно з ДСП 173-96, дод.4.

На території с.Первомайське існують та запроектовані нижченаведені об’єкти і споруди комунально-господарського призначення:

      очисна споруда з термомеханічною обробкою осадків в закритих приміщеннях, з продуктивністю до 0,2тис.м3/добу;

      громадські вбиральні з локальними очисними спорудами;

      багатопрофільне комунальне підприємство з майстернями, з комплексним приймальним пунктом, гаражем комунального транспорту;

      споруда газорозподільного пункту (ГРП);

      майданчики для розміщення сміттєзбірників;

      кладовище, (частина) - підлягає консервації;

      нове кладовище традиційного поховання.

Між житловою та комунально-складською зонами проектом передбачена організація зеленої смуги дерево-чагарникових насаджень шириною 20,0м.

3.4.2.8 Виробнича зона В-4, В-5, В-6

Згідно проекту генерального плану на розрахунковий період передбачено поновлення та відбудову територій колишніх ферм в західній частині села, та створення компактної виробничої бази сільськогосподарських підприємств в межах с.Первомайське в західній та північно-східній частинах села.

В проектованій виробничій зоні планується розміщення підприємств малої потужності V класу шкідливості з СЗЗ до 50,0м, ІV класу шкідливості з СЗЗ до 100,0м.

Розвиток сільського господарства на території с.Первомайське орієнтований на підприємства з вирощуванням, переробці та зберіганням зернових, а також овочівництвом, садівництвом, кормовим виробництвом, молочно-м’ясним скотарством, птахівництвом.

Об’єкти виробництва розміщено з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог (використовуючи будівлі і споруди, розташовані на нормативній відстані від житла) та за умов транспортного обслуговування. Між житловою та виробничою зонами проектом передбачена організація зеленої смуги дерево-чагарникових насаджень шириною 20,0м.

Розміщення і функціонування даних об’єктів сприятиме залученню місцевого населення у виробництво, створенню додаткових робочих місць для мешканців с. Первомайське.

3.4.2.9 Зона озеленення спеціального призначенняС-4

Зелені насадження. спеціального призначення висаджують у санітарно-захисних смугах виробничо-комунальних підприємств, кладовищ, а також у прибережній смузі ріки.

Озеленення санітарно-захисної зони складається з багаторядної посадки високорослих дерев (пірамідальні тополі, грецький горіх, біла акація) з рядовою посадкою чагарників

Сформована генеральним планом система зелених насаджень є важливим санітарно-гігієнічним фактором та грає важливу роль у формуванні архітектурного вигляду села, а також місць спілкування людини з природою. Функціональне призначення існуючих земель лісосмуг не змінюється.

3.4.3 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Сільськогосподарські угіддя – частина землі, що використовується для сільськогосподарського виробництва. Угіддя розрізняються за природними особливостями і призначення, а саме:

1. Рілля – землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву різноманітних сільськогосподарських культур;

2. Сіножаті і пасовища (луки, що використовуються для сіножаті і випасу сільськогосподарських тварин);

3. Перелоги (рілля, необроблювані тривалий час землі).

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92, ДСП 173-96.

3.4.4 Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ-2

Зона призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, науково-дослідних та навчальних цілей, а саме:

1. Сільськогосподарські підприємства, господарства;

2. Науково-дослідні сільськогосподарські установи.

Використання території зони розміщення підприємств і установ, здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92, ДСП 173-96.

3.4.5 Зона земель та територій зарезервованих для містобудівних потребСР-1

Використання території зони, здійснюється відповідно до вимог профільнимДБН затипомобєкту та виконується окремо.

3.4.6 Містобудівні умови та обмеження забудови

3.4.6.1 Громадські зони

Ділова зона Г-1, Г-1п.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1, Г-1п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки Згідно зДБН 360-92, п.6.2, Додаток Е.4, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та згіднозпрофільнимДБНза типомобєкту
3. Гранично допустимависотабудівель

Згідноз ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські

будинкиіспоруди.Основніположення», ДБН В.2.2-28-2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБНВ.1.1-7:2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва», та згідно зпрофільним ДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно ДБН Б.2.2-2:2018, п.6.2, табл.6.9 та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови)

Визначаєтьсязгідно зДБН 360-92

п.6, табл. 6.6, дод.В.1.

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92

розділ5, розділ 6, п.9.1та затвердженому генплану населеного пункту

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92 п.6.1.20, розділ 15, п.15.2.1, 15.2.2, табл.15.2, додаток Б, з урахуванням санітарнихнорм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92 додаток И.1,И.2, розділ 11 та профільноюнормативноюдокументацією
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБНА.2.1-1-2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповіднодо ЗУ «Проблагоустрій

населенихпунктів» №4220-VI від

22.12.2011, ДБН Б.2.2-5:2011, та згідно з профільнимДБН за типом обєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92 розділ 10, п.10.4, п.10.7, ДБНВ.2.3-5:2018 «Вулиці та дорогинаселенихпунктів»
13.

Вимогищодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8, пп. 10.8.8÷10.8.10, табл.10.5, 10.6, 10.7, 10.8

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» та зДБН 360-92

розділ 13

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;
13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8, п. 10.8.8÷10.8.10, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Культурна та спортивна зона Г-4-1, Г-4-1п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

Г-4, Г-4п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно зДБН 360-92, дод.Е.4,

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16-2005

«Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБНВ.2.2-13-2003

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчіспоруди» та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-16-2005«Культурно-видовищні тадозвіллєві заклади»,

ДБНВ.2.2-13-2003

«Спортивніта фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно зДБН 360-92, таб.6.9,

та ДБНВ.2.2-9-2009 «Громадські

будинкитаспоруди.Основніположення» та згідно зпрофільнимДБНза типом обєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 5,

п.9.9, таб.9.1 затвердженому генплану населеного пункту

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 15

з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН 360-92, додаткиИ.1,И.2 та профільноїнормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН 360-92, розділи 8.1, 8.2, додаток Д та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10, п.10.4, п.10.7, ДБНВ.2.3-5:2018

«Вулиці та дорогинаселенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8,

п. 10.8.8÷10.8.10, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Лікувальна зона Г-5, Г-5п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-5, Г-5п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідноз ДБН 360-92, дод.Е.4,

ДБН В.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціальногозахисту населення»,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

ЗгіднозДБНВ.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціальногозахисту населення»,

та згіднозпрофільнимДБН затипомобєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 5, розділ 6.2, п.9.9, таб.9.1;

ДБН В.2.2-10:2017 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,

ДСП173-96,та затвердженому генплану населеного пункту

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 15

з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції, ДСП 173-96, з урахуваннямсанітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН 360-92, додаткиИ.1,И.2 та профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН 360-92, розділи 8.1,8.2,додаток Д;

ДБН Б.2.2-5:2011 та згідноз

профільнимДБН за типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10, п.10.4, п.10.7, ДБНВ.2.3-5:2018

«Вулиці та дорогинаселенихпунктів»,

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8,

п. 10.8.8÷10.8.10, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини», Постанови КМУ від 13.03.2002 №318

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Торгівельна зона Г-6, Г-6п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6, Г-6п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідноз ДБН 360-92, дод.Е.4,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» таДБНВ.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

В кожному окремому випадку виходячи

із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно зДБН 360-92,

дод. В.1, ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» тазгіднозпрофільнимДБНза типом обєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 5, розділ 6.2, п.9.9, таб.9.1

ДСП173-96,та затвердженому генплану населеного пункту

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно зДБН 360-92, розділ 15

з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН 360-92, додатки

И.1, И.2, профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН ДБН 360-92 Б.2.2-12:2018, розділи 8.1, 8.2, додаток Д;

ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з

профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10, п.10.4, п.10.7, ДБНВ.2.3-5:2018 «Вулиці

та дорогинаселенихпунктів», Згідно

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8,

пп. 10.8.8÷10.8.10, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.2 Житлові зони Ж

Зона садибної забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1, Ж-1п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання.

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

ДБН 360-92, розд.6, п.6.1.32, п.6.1.35, табл.6.1, 6.6; для об’єктів громадської забудови ДБН 360-92 дод.Е.4 та ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБНза типом обєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідноз ДБН 360-92, розд.6, п.6.1.3, ДБНВ.1.1-7-2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва» тазгідно з профільнимДБН за типомобєкту
4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідноз ДБН 360-92, розділ 6, табл.6.2, дод.В.1 та згідно

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно зпрофільним ДБН затипом обєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Згідно з ДБН 360-92, розділ 6, п.6.1.32, табл.6.6.
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідноз ДБН 360-92, розділ 6, п.6.1.23, 6.1.33
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92, розділ 6, п.6.1.21, п.6.1.24, табл. 6.7, розділ 15 та

з урахуваннямсанітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН 360-92, додатки

И.1,И.2 та профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН 360-92, розділ8.2; ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно

з профільнимДБН затипомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10, п.10.4, п.10. ДБН 360-92 7, ДБНВ.2.3-5:2018«Вулиці

та дорогинаселенихпунктів», Згідно

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92 розділ 10.8,

п. 10.8.8÷10.8.10, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р

Рекреаційназонаактивного відпочинку Р-2, Р-2п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

Р-2, Р-2п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

допустимих видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8, 8.2, 8.4, табл.8.1, 8.2, п. 8.2.5 додаток Д, для об’єктів громадської забудови, згідно

ДБН 360-92, дод. Е.3, Е.4; та

ДБН В.2.2-9:2009«Громадськібудинкитаспоруди» та згідноз профільним

ДБН затипом обєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно містобудівного розрахунку
4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно ДБН 360-92 п.6.2.9, таб.6.9, розділ 8, 8.2, п.8.2.2, п.8.2.3 табл. 8.2 та згідно зпрофільнимДБНза типом обєкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається.
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з Д ДБН 360-92 БН Б.2.2-12:2018, розділи 6, 6.2, 8.4, 8.5 та рішенням затвердженого генерального плану населеного пункту
7.

Планувальніобмеження(зони охорони пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі

історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від об'єктів, якіпроектуються, до існуючих

будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15, урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9. Охоронювані зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН 360-92, додатки И.1, И.2 та профільної нормативної документації;

профільноїнормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11. Вимогищодоблагоустрою(втомучислі щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011;ДБН 360-92, розділ 8.4; ДБН Б.2.2-5:2011, тазгіднозпрофільнимДБНза типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10.4, п.10.7, ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,

Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»

13. Вимогищодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту Згідно з ДБН 360-92 розділ 10.8, п. 10.8.1÷10.8.13, табл. 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини Згідно з ДБН 360-92 розділ 13, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III №2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

РекреаційназонаозелененихтериторійзагальногокористуванняР-3, Р-3п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

Р-3, Р-3п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8, 8.2 табл.8.1, 8.2, п.8.1.2 додаток Д,

для громадської забудови

ДБН 360-92 дод. Е.3, Е.4 та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно містобудівного розрахунку
4.

Максимально допустимий відсоток

щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8, 8.2 п.8.2.2, п.8.2.3 табл. 8.2.та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92, розділ 8.2, та рішенням затвердженого генерального плану
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15 урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92, додатки И.1, И.2 та профільної нормативної документації;
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

Населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011

«Благоустрій територій»,

ДБН 360-92, розділ 8.2 та згідно

з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділи 10, 10.4, 10.7, ДБНВ.2.3-5-2018 «Вулиці

тадорогинаселенихпунктів»,згідно

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92 п.8.4.8 таб.8.6, розділ 10.8, п. 10.8.1÷10.8.13, табл., 10.6, 10.7, 10.8 та

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92 розділ 13, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Меморіальна зона Р-3-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3-4, Р-3-4п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8.1, 8.2, 8.4 табл.8.1, 8.2, п.8.1.2 додаток Д, для громадської забудови, згідно

ДБН 360-92 дод. Е.3, Е.4 та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно містобудівного розрахунку
4.

Максимально допустимий відсоток

щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8, 8.2, 8.4 п.8.2.2, 8.2.3 табл. 8.2.та згідно з профільнимДБНза типом обєкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92, розділи 6.2, 8.4, п.8.2.7 та рішенням затвердженого генерального плану
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15 урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92, додатки

И.1, И.2 та профільної нормативної документації;

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

Населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011

«Благоустрій територій»,

ДБН 360-92, розділ 8.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділи 10, 10.4, 10.7, ДБНВ.2.3-5-2018«Вулиці тадороги населенихпунктів»,Згідно

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»; тазгідно передпроектнихрозробок

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92 п.8.4.8 таб.8.6, розділ 10.8, п.10.8.1÷10.8.13, табл., 10.6, 10.7, 10.8 та

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.4 Курортні зони К

ЗонаустановвідпочинкутатуризмуКВТ-2п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КВТп

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8.5, 8.6 додаток Е.3, Е.4

ДБН В.2.2-20:2008«Готелі»;

ДБНВ.2.2-9:2009 «Громадськібудинки та споруди», ДСП 173-96 та згідноз профільним ДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкитаспорудисновніположення», та ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежнабезпека об’єктів будівництва» та містобудівного розрахунку

4.

Максимально допустимий відсоток

щільність забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92 розділи 8.5, 8.6, ДБН В.2.2-20:2008«Готелі»;

ДБНВ.2.2-9:2009«Громадські будинки та споруди», ДСП 173-96 та згідноз профільним ДБН за типомобєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта,який проектується,

До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92, розділи 8.5, 8.6, ДСП 173-96, та рішеннями затвердженого генерального плану
7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15,

з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92, додатки

И.1, И.2; профільної нормативної документації та передпроектнихрозробок

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» ДБН Б.2.2-5:2011;

ДБН 360-92, розділи 8.1, 8.5 та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділи 10.3, 10.4, 10.7, ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»,

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»; та згідно передпроектних розробок

13.

Вимоги щодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10.8,

п. 10.8.1÷10.8.13, табл.10.5, 10.6, 10.7, 10.8 та ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.5 Зони транспортної інфраструктури ТР

Зона транспортної інфраструктуриТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

ТР-2, ТР-2п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно Земельного кодексу України,Закону України «Про планування і забудову територій», з

ДБН 360-92 розд.10.3÷10.7, дод. Е.4, Ж.2 та ВБНВ.2.3-1-2008«Спорудитранспорту. Проектування, будівництво та експлуатаціябудівельі службово-технічнихспоруд залізничного транспорту пришвидкісному та високошвидкісному русіпоїздів»;та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно ДБН 360-92 розд.10, п.10.8,

ВБН В.2.3-1-2008 «Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів»; та відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки ВБН В.2.3-1-2008 «Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів»; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно «Земельного кодексу України», Закон України «Про планування і забудову територій», згідноз

ДБН 360-92 розділи 6.2, 10.1, п.9.9, таб.9.1, ДСП №173-96тарішенням

генерального плану

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15,

з урахуванням санітарних норм

9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92,

додаткиИ.1, И.2; та профільноїнормативноїдокументації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ«Про благоустрій

населенихпунктів»;ДБН Б.2.2-5:2011, та згідноз профільним ДБН за типом обєкту зурахуванням спеціалізованихнорм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з

ДБН 360-92 розділи 10.4, 10.7,

ДБНВ.2.3-5:2018 «Вулиці тадороги населенихпунктів», та з урахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92 розділ 10.8,

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідля легкових автомобілів», та зурахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.6 Зони інженерної інфраструктури ІН

Зонаінженерноїінфраструктури (розміщенняголовнихоб’єктівелектромережі) ІН-1, ІН-1п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1, ІН-1п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

ЗгіднозДБН 360-92 розділ 11.3,

в залежностівід технологічного процесу та зурахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель ЗгіднозДБН 360-92,розділ 11.3,ДБН В.1.2-7-2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги» та з урахуванням спеціалізованих норм
4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури та містобудівного розрахунку

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92, розділи 11.3 відповідно до спеціалізованих норм та рішень генерального плану
7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92 розділи 11.3, 15.2 з урахуванням санітарнихнорм та спеціалізованих норм
9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92 додатки И.1,И.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ДБН 360-92, розділ 11.3, ДСП 173-96;зурахуванням спеціалізованих норм
12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділи 10.4, 10.7 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» з урахуванням спеціалізованих норм
13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБНВ.2.3-12:2018, розділ 10.8,та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянкиігаражі для легковихавтомобілів»зурахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Зона інженерної інфраструктури (розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації) ІН-2, ІН-2п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2, ІН-2п

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

ЗгіднозДБН 360-92 розділи 7.4, 11.1; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; ДБН В.2.5-20-2001«Інженерне обладнання будівельіспоруд.Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будівельіспоруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

в залежностівід технологічного процесу та зурахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель ЗгіднозДБН 360-92,розділ 7.11,ДБН В.1.2-7-2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні вимоги» та з урахуванням спеціалізованих норм
4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури та містобудівного розрахунку

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92, розділи 11.1, 11.3 відповідно до

спеціалізованих норм та рішень генерального плану

7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92 розділ 15.2

з урахуванням санітарнихнорм та спеціалізованих норм

9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92 додатки И.1,И.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ДБН 360-92, розділ 8.2, ДСП 173-96;зурахуванням спеціалізованих норм
12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92 розділи 10.4, 10.7 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» з урахуванням спеціалізованих норм
13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБНВ.2.3-12:2018, розділ 10.8,та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянкиігаражі для легковихавтомобілів»зурахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Зона магістральних інженерних мереж (розміщення магістральних мереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, тепломереж, зливної каналізації) ІН-3, ІН-3п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

ІН-3, ІН-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92 розділи 7.4, 11.1, 11.3; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

в залежності від технологічного процесу та з урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно з ДБН 360-92, розділ 11.3, ДБН В.1.2-7-2016 «Пожежна безпека.Основні вимоги», та з урахуванням спеціалізованих норм та містобудівного розрахунку
4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури та містобудівного розрахунку
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92, розділи 11.1, 11.3 та ДБН В.2.5-16-99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до

спеціалізованих норм та рішень генерального плану

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідноз ДБН 360-92 розділ 15.2,

з урахуванням санітарних норм та спеціалізованих норм

9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ:2017), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з

ДБН 360-92 п.8.23, додатки И.1, И.2; профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»; згідно

ДБН 360-92, розділ 8.2,

ДБН Б.2.2-5:2011, ДСП 173-96; зурахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно зДБН 360-92, розділи 10.4, 10.7, ДБНВ.2.3-5:2018«Вулиці та дорогинаселенихпунктів»та зурахуванням спеціалізованих норм
13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92, розділ 10.8, ДБНВ.2.3-15:2007 «Автостоянкиігаражі для легковихавтомобілів»зурахуванням спеціалізованих норм
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92 розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

3.4.6.7 Комунально-складські зони КС

ЗонарозміщенняобєктівIIIкласусанітарноїкласифікації (зона розміщення кладовищ) КС-3-1,КС-3-1п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

КС-3-1, КС-3-1п

1. Вид об'єкта містобудування Обєкти III класу санітарної класифікації, відповіднодопереліку переважних та супутніхвидів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно зДБН 360-92 п.7.4, 7.5, 11.2; ДБН Б.2.2-1-2008«Кладовища, крематорії та колумбарії; та згідно з профільним ДБНзатипом обєкту для обєктівгромадськоїзабудови, згідно

ДБН 360-92 та дод.4та

ДБН В.2.2-9-2009«Громадські будинкита споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель ЗгіднозДБН 360-92 п.7.4, 7.5, 11.2; ДБН В.1-7:2016 «.Пожежнабезпека об’єктів будівництва» тазгідноз профільнимДБН за типомобєкту і містобудівного розрахунку
4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92 п.7.4, 7.5, 11.2; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища,

крематоріїта колумбарії.Норми проектування» та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта,який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92 розділи

7.4, 7.5, 11.2; ДСП 173-96;

СанПіН2.2.2.028-99«Гігієнічнівимогищодо облатуванняі утриманнякладовищв населенихпунктах України»тазурахуванням спеціалізованих норм

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92, розділ 15; ДСП 173-96, СанПіН 2.2.2.028-99«Гігієнічнівимоги щодооблатуванняіутримання кладовищв населенихпунктахУкраїни»
9.

Охоронювані зони інженерних

комунікацій

Згідноз ДБН 360-92,

додатки И.1, И.2; та профільної нормативноїдокументації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»№ 4220-VI від 22.12.2011р.; ДСанПіН 2.2.2.028-99«Гігієнічні вимогищодо облатування іутримання кладовищв населенихпунктахУкраїни», згідноз профільнимДБН за типомобєкту
12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно зДБН Б.2.2-2:2018 розділи 10.4, 10.7; ДБНВ.2.3-5:2018«Вулиці

та дорогинаселенихпунктів»

13.

Вимоги щодозабезпеченнянеобхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

ЗгіднозДБН Б.2.2-2:2018, розділ 10.8;

таДБНВ.2.3-15:2007 «Автостоянкиігаражі длялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН Б.2.2-2:2018, розділ 13,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд»;

Зона розміщення об'єктів IV класу санітарної класифікації (зона розміщення очисних споруд) КС-3-2, КС-3-2п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні

КС-3-2, КС-3-2п

1. Вид об'єкта містобудування Обєкти IV класу санітарної класифікації, відповіднодопереліку переважних та супутніхвидів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно зДБН 360-92, розділ.11.1,

таб.11.1; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Проектування зовнішніх мереж та споруд»; та згідно з профільним ДБНзатипом обєкту для обєктівгромадськоїзабудови, згідно ДБН 360-92 та дод.4та

ДБН В.2.2-9-2009«Громадські будинкита спо