У К Р А Ї Н А

МПП Майстерня С

          Замовник:                                            Нововодянська сільська рада Добропільського району Донецької області

          Найменування об’єкту:                     Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Нововодяне на території Нововодянської сільської ради

                                                                       Добропільського району Донецької області

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Нововодяне на території

Нововодянської сільської ради

Добропільського району Донецької області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГП- VI-17.1/608.1

Керівник архітектурного бюро                                                        Н.В. Лаврова

Головний архітектор проекту                                                           Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АА №002099

                  

Головний інженер проекту                                                               О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АР №006239

м.Дніпро

2017 р.


З М І С Т

Найменування розділів Стор.

1. додатКИ.......................................................................................................................... 4

2. Склад ПРОЕКТу............................................................................................................. 4

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву.......................................................................... 5

4. ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................... 6

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................. 7

1.1 Мета та призначення генерального плану............................................................... 7

1.2 Терміни та визначення понять.................................................................................. 8

6. РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ...... 10

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с.Нововодяне, місце в системі розселення................................................................... 10

2.2 Природно - кліматичні умови.................................................................................. 12

2.2.1 Клімат...................................................................................................................... 12

2.2.2 Рельєф...................................................................................................................... 13

2.2.3 Ґрунти та рослинність........................................................................................... 14

2.2.4 Геологічна будова.................................................................................................. 14

2.2.5 Тверді корисні копалини....................................................................................... 14

2.2.6 Гідрогеологічні умови........................................................................................... 14

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації................................ 15

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища....................................................................................................................... 15

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Нововодяне........................................................................................................................................... 15

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду............................................. 17

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери........................................................................ 17

2.4.4 Транспортна мережа.............................................................................................. 17

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти........................................................................ 18

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення..................................... 18

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища........................................... 19

2.5.1 Радіаційний стан.................................................................................................... 19

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій...... 20

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту.......................................................................................................... 21

7. РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. Перспективи розвитку............................................................................................... 21

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.......................................................................................... 22

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту.......................................................................................... 23

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж......................................................... 24

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території................. 25

3.4.1 Існуюче зонування території села........................................................................ 25

3.4.2 Планувальне зонування території села................................................................ 26

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-2, Г-3-1, Г-4, Г-4-4, Г-5, Г-6............................ 27

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1, Ж-3-1................................................. 28

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-4........................................................................ 29

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-1-1, ТР-2, ТР-1-3............................... 30

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3........................................... 30

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4, КС-4-2......................................... 31

3.4.2.7 Виробнича зона В-4, В-5, В-6............................................................................ 31

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4............................................. 32

3.4.2.9 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1................................ 32

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови...................................................... 32

3.4.3.1 Громадські зони.................................................................................................. 32

3.4.3.2 Житлові зони Ж................................................................................................... 40

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р....................................................................... 42

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР............................................................ 45

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН................................................................. 48

3.4.3.6 Комунально-складські зони КС.................................................................................. 51

3.4.3.7 Виробничі зони В................................................................................................ 56

3.4.3.8 Спеціальні зониС................................................................................................ 61

3.4.3.9 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1................................. 62

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення......................................................................................................................... 63

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва...................................................................................................................... 65

3.7 Організація системи обслуговування. Розрахунок і розміщення закладів обслуговування................................................................................................................ 67

3.8 Архітектурно-планувальна організація виробничої зони та комунальних територій.......................................................................................................................... 69

3.9 Організація руху транспорту та пішоходів............................................................ 70

3.10 Зовнішній благоустрій та озеленення................................................................... 71

3.11 Інженерне забезпечення території........................................................................ 73

3.11.1 Водопостачання. Водопровідні мережі та споруди......................................... 73

3.11.1.1 Водопровідні мережі та споруди..................................................................... 73

3.11.1.2 Протипожежні заходи...................................................................................... 75

3.11.2 Каналізація............................................................................................................ 75

3.11.2.1 Каналізаційні мережі та споруди.................................................................... 75

3.11.2.2 Дощова каналізація........................................................................................... 77

3.11.3 Санітарне очищення............................................................................................ 78

3.11.4 Теплопостачання.................................................................................................. 79

3.11.5 Газопостачання.................................................................................................... 79

3.11.6 Електропостачання.............................................................................................. 80

3.11.7 Політика енергозбереження та енергоефективності........................................ 81

3.11.8 Телефонізація та радіофікація............................................................................ 82

3.11.8.1 Телефонізація.................................................................................................... 82

3.11.8.2 Радіофікація....................................................................................................... 82

3.11.8.3 Інтернет.............................................................................................................. 83

3.12 Заходи з охорони навколишнього середовища.................................................... 83

3.12.1 Заходи з охорони навколишнього середовища................................................. 83

3.13. Заходи з охорони об’єктів культурної спадщини.............................................. 86

3.14. Інженерно - технічні заходи цивільного захисту. Загальні положення........... 87

3.15. Основні техніко-економічні показники генерального плану села Нововодяне........................................................................................................................................... 88


1. додатКИ

1. Завдання на розробку містобудівної документації.

2. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/16-6 від 07.02.2017р про дозвіл на розробку генеральних планів с.Нововодяне, с.Благодать, с.Весна, с.Веселе Поле, с.Первомайське.

3. Довідка-інформація Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації № 01-223-18/01 від 23.06.2017р.

4. Довідка-інформація Нововодянської сільської ради.

5. Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради на 01.01.2016р.

6. Паспорт сільського населеного пункту с.Нововодяне.

7. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/2-1 від 23.11.2017р « Про перейменування вулиць населених пунктів сільської ради».

8. Картографічна основа в М 1:2000.

9. Картографічні матеріали.

10. Креслення генерального плану арк.ГП-1÷ГП-7.

2. Склад ПРОЕКТу

№ п/п Найменування матеріалів На чому виконано Масштаб Номери креслень чи томів проектної документації
І. Графічні матеріали
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення

папір

б/м

ГП-1

2. План існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-2
3. Генеральний план території зі схемою проектних планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-3
4. Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту папір 1:2 000 ГП-4
5. Схема інженерного обладнання території папір 1:2 000 ГП-5
6. Схема інженерної підготовки та захисту території папір 1:2 000 ГП-6
7. Детальний план території населеного пункту папір 1:2 000 ГП-7
ІІ. Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка книга   1

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву

В розробці цього проекту приймали участь:

Головний архітектор проекту                                                        Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №002099

Головний інженер                                                                           О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АР №006239

Архітектор І категорії                                                                    О.Н. Реутова

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №000850

Інженер І категорії                                                                          О.В. Парубець

Керівник санітарно-технічної групи                                            І.Ю. Морозова

Інженер-електрик І категорії                                                         Г.І. Жигалова

Економіст                                                                                         Н.Г. Троценко

Нормоконтроль                                                                               Н.В. Лаврова

Даний проект «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Нововодяне, на території Добропільського району Донецької області», розроблено у відповідності з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова територій», екологічними, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими нормами, правилами та стандартами, що діють на території України, та передбачають безпечні умови для життя та здоров’я людини при дотриманні заходів, передбачених кресленнями.

ГАП                                                                                                      Ю.П. Синьковський


4. ПЕРЕДМОВА

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Нововодяне, Добропільського району Донецької області розроблено спеціалістами МПП «Майстерня С» на замовлення Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області (договір №1-336/03-17 від 07.04.2017р.)

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Нововодяне, Добропільського району Донецької області розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- вихідних матеріалів, наданих Нововодянською сільською радою та її службами;

- матеріалів аерофотогеодезичних вишукувань, виконаних ФОП Саприкін О.В.

виконаних в 2017р.;

- натурних обстежень.

В розробці проектної документації враховано вимоги нижчеприведених нормативно-правових документів:

&Конституція України від 28 червня 1996р.;

&Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001р. №2768-ІІІ;

&Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003р.;

&Водний Кодекс України від 6 червня 1995р.;

&Лісовий Кодекс України № 3404-ІV від 8 лютого 2006р.;

&Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.;

&Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами

від 17 лютого 2011р. – 2013р.;

&Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003р.;

&ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

&ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

&ДБН 360-92** «Планування і забудова територій»;

&ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів», 2002р.;

&ДСанПіН 145-2011 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць»;

&ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

&ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека обєктів будівництва»;

&ДБН Б.2.3-4:2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

&ДБН Б.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

&ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

&ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

&ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок»;

&СН 369-74 «Вказівка з розрахунку розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств»;

&ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій будинків і споруд від шуму»;

&ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях та на територіях»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови; функціональне зонування, планувальна структура; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Необхідність розроблення генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Нововодяне, викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбуваються у країні за роки незалежності, особливо в 2014-2016рр.

Проект виконано на розрахунковий період – 20 років (до 2037р.) – ІІ черга, з виділенням І черги – 5 років (2022р.).

При виконанні цієї роботи були використані нижченаведені матеріали:

- Схема планування території Донецької області, затверджена 09.06.2011р.;

- Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради;

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів Нововодянської сільської ради Добропільського району 1994р.

- Проект формування території та встановлення меж Нововодянської сільської ради,

1994р.;

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Нововодянської сільської ради, 2011р.;

- Програми економічного та соціального розвитку Нововодянської сільської ради

на 2017р.;

- Кадастрова карта України.

- Актуалізована картографічна основа в цифровій формі надана ФОП Грисенко С.В. в 2017р.

- Технічна документація по землеустрою щодо інвентаризації земель під водними об’єктами на території Нововодянської сільської ради населених пунктів.

5. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета та призначення генерального плану

Генеральний план розробляється з метою:

- визначення перспектив розвитку населеного пункту, враховуючи розвиток всіх функціональних зон: сельбищної, виробничої, сільськогосподарського використання, рекреаційної, об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини;

- забезпечення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, раціонального використання і органічного включення до забудови пам’яток історії і культури;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Введення генерального плану вирішує наступні основні задачі:

- обґрунтування та встановлення нових меж населеного пункту;

- визначення напрямку територіального розвитку з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних і природних ресурсів;

- функціональне зонування території населеного пункту, що забезпечує найкращі умови праці, побуту та відпочинку населення, а також розвиток та реконструкцію населеного пункту в цілому;

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Нововодяне, є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту.

При виконанні проекту генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Нововодяне, Добропільського району Донецької області у відповідності з п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 та завдання на проектування розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» в даній містобудівній документації не розробляється.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється за спеціальним завданням окремим проектом, відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

В проекті розроблено розділ «Охорона навколишнього середовища». Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.11, п.3 та розділу VI, п.5 буде розроблено Звіт про стратегічну екологічну оцінку (Звіт СЕО). Звіт СЕО розробляється окремим документом.

1.2 Терміни та визначення понять

Нижче наведені терміни та визначення понять, використані в цій пояснювальній записці:

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного виробничого або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

Генеральний план міста – це містобудівна документація, яка відповідно до вимог державних будівельних норм визначає принципові рішення щодо планування, забудови, реконструкції та іншого використання території міста, встановлює в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення території, розміщення об'єктів, вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, заходи щодо інженерної підготовки, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

Громадське обговорення – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови, тощо.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Документація проектна – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Експертиза містобудівної документації – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

Зона охоронна – територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв’язку, електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

Зона санітарно-захисна – територія, що відокремлює від житлової забудови об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд та комунікацій.

Історичний ареал – частина території міста, села, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування.

Лінія регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків та споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) – будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Орган місцевого самоврядування – виборчий орган (рада), який складається з депутатів і в відповідності з законом наділений правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення.

Прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

Проект забудови території – документація, яка поєднує властивості містобудівної та проектної документації, що розробляється для будівництва комплексів будинків та споруд.

Територія – частина земної поверхні у встановленій межі з притаманним їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця.

Функціональне використання (призначення) території – використання території за переважними функціями (багатофункціональна, громадська, житлова, промислова тощо), що існує або встановлюється містобудівною документацією, та наявність інших супутніх функцій, які не суперечать функціям, що переважають.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

6. РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с.Нововодяне, місце в системі розселення

Село Нововодяне (адміністративний центр), знаходиться в східній частині території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області. Територія села на півдні, півночі і на сході, межує з землями сільськогосподарського призначення (ведення товарного сільськогосподарського виробництва, селянського (фермерського) господарства).

Село знаходиться в складі Нововодянської сільської ради, до складу якої входять п’ять сіл:

- с.Нововодяне (адміністративний центр), – площа – 259,40га, населення – 391 чол.;

- с.Первомайське - площа – 190,80га, населення – 362 чол.;

- с.Весна – площа – 112,50га, населення – 39 чол.;

- с.Благодать – площа – 101,30га, населення – 65 чол.;

- с.Веселе Поле – площа – 44,40га, населення – 39 чол.

Нововодянська сільська рада межує із землями Криничанської, Степанівської сільськими радами, Самарської селищної ради Олександрівського району, золотоколодязької, Ганнівської сільськими радами, Святогірської селищної радою Добропільського району.

Відстань від меж с.Нововодяне до районного центру м.Добропілля шосейним шляхом – 15км., до обласного центру – 115км.

Коротка історична довідка.

СелоНововодяне в Україні, Добропільському районі Донецької області, є адміністративно-територіальним центром Нововодянської сільської ради.

СелоНововодяне засновано в першій половині 19-го століття. Його заснував поміщик Бушинський, який жив у м.Харкові. Наприкінці ХІХст. в селі вівся кустарний видобуток кам’яного вугілля.

Перші СОЗи в селі з’явилися наприкінці 20-х рр. ХХст., колгоспи – у 1930р.

У с.Нововодяне діяли колгоспи «Місюра-Артюх», «Комуніст».

Незадовго до Німецько-радянської війни в с.Нововодяне була відкрита школа в будинку колишнього керуючого. Дитсадок відкрили ще в 1931р.

Свою нинішню назву село одержало після війни.

У 1953р. - село електрифіковане. В 1954р. через село пролягла залізнична колія. «Зупинний пункт №52» – на станції зупиняються електропотяги напрямку Покровськ – Лозова. Найближча станція – м.Добропілля.».Зупинка «52км» в районі села Нововодяне з’явилася в 60-х роках ХХ століття. Від платформи «52км», на північ, залізниця йде високим (до 10,00м) насипом із віадуком над автомобільною дорогою с.Золотий Колодязь – м.Білозерське і через долину річки Водяна у верхній течії. Кількість пасажирів із року в рік коливалося: у 1971 році звідси придбали квитки 1,9 тис. пасажирів, у 1972 році – всього лише 57 пасажирів. Інтерес для дослідника історії викликає річка Водяна, яка протікає через село Нововодяне. За даними істориків та археологів Б.О.Рибакова і С.А.Плетньової, річка Водяна, що протікає тут, - і є легендарна Каяла, де відбулася відома битва князя Ігоря з половцями у 1185 році. Місце битви вчені локалізували на захід і північний захід від сучасного села Нововодяного. У своїх дослідженнях Б.О.Рибаков і С.А.Плетньова спростовували класичну гіпотезу, в якій стверджувалося, що битва Ігоря з половцями відбулася в басейні річки Сіверський Донець. Б.О.Рибаков відкидає також зв'язок з битвою назв річок в басейні Дону, Сіверського Дінця, Азовського моря, співзвучних з Каялою. Так, академік звертає увагу, що Ярославна, оплакуючи полон чоловіка, звертається не до Дону, а до Дніпра. Розглядаючи два «дніпровських» варіанту - «північний» («Орільський») і «південний» («Самарський»), Б.О.Рибаков зупинився на останньому. «Орільський» варіант було відкинуто через те, що в даному випадку Ігор вийшов би з Чернігово-Сіверської землі, пройшовся б по краю Землі Половецької, і увійшов би в Переяславське князівство, не виходячи вглиб ворожої території.

У 1964р збудована нова школа, яка працює і сьогодні.

Існуючий житловий фонд представлений присадибною житловою забудоваю.

Народно-господарський комплекс села представлений сільським товарним та фермерським господарством.

До складу громадського центру села входять: сільська рада, Нововодянський сільський будинок культури, ЗОШ I-IIступенів із спортивним майданчиком, дитячий садок «Ластівка», магазин продовольчих товарів, магазин господарських та побутових товарів, ФАП. Об’єкти розташовані у центральній частині села.

Село забудовано переважно одноповерховими садибними житловими будинками, також розташовано ділянку багатоквартирної забудови (двоповерховий будинок на 12 квартир).

На території населеного пункту розташовані два кладовища, загальною площею – 1,0781 га.

Центральні вулиці мають асфальтобетонне покриття, загальною протяжністю – 5,70км, з них районного значення – 3,52км. Щебеневе покриття – 2,20км.

Нововодянська сільська рада пов’язана з районним центром м.Добропілля автобусним сполученням Білецьке – Краматорськ.

Територію сільської ради перетинає залізнична гілка Покровськ-Дубово.

СелоНововодяне входило до складу великого радгоспу «Добропільський». Розвиток сільського господарства було орієнтовано на вирощування зернових культур, картоплярство, молочно-м’ясне скотарство, свинарство.

На теперішній час повністю скорочено поголів’я великої рогатої худоби, свиней, частина капітальних приміщень пустує, частина - зруйнована.

Структуру населення і динаміку кількісних змін с.Нововодяне на 01.01.2017р. дивись табл.2.1.1 і табл.2.1.2.

Таблиця 2.1.1

Населення 0-5 років 6-17 років 18-39 років 40-59 років 60+
395 чол. 19 чол. 39 чол. 100 чол. 140 чол. 97 чол.
4,82% 9,87% 25,32% 35,44% 24,55%

Таблиця 2.1.2

Населення За 2014рік За 2015рік За 2016рік За 2017рік
Кількість померлих 4 7 5 5
Кількість народжених 5 1 2 4

Транспортні зв’язки між селищами і районним центром – м.Добропілля, іншими населеними пунктами здійснюється автошля́хом Т-0515. Автошлях територіального значення - Олександрівка – Добропілля – Покровськ – Констянтинопіль, ІІІ категорії, Загальна довжина — 92,50км, та Т-0514 автошляхом обласного значення Добропілля – Лиман. Зв’язок з населеними пунктами на території Нововодянської сільської ради виконується по місцевих дорогах з твердим покриттям.

2.2 Природно - кліматичні умови

Село Нововодяне знаходиться в північній частині Добропільського району Донецької області.

2.2.1 Клімат

Територія села належить до зони помірно-континентального клімату з частими посухами та суховіями в літній час і відлигами, туманами взимку.

Характеристика кліматичних умов основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування та прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень на метеостанції м.Ізюм в нижченаведених таблицях.

Таблиця 2.2.1.1

Метеорологічні показники Цифрова характеристика
Середньодобова сонячна радіація в липні на вертикальну поверхню південної орієнтації

143,5 Вт/м2

Те ж саме з західного та східного боку 183 Вт/м2
Температура повітря і ґрунту  
Температура повітря, середньорічна +7,50С
Абсолютний мінімум -25,00С
Абсолютний максимум +38,00С
Розрахункові температури:  
- найбільш холодної п’ятиденки -26,00С
Опалювальний період:  
- середня температура -2,10С
- тривалість 189 днів
Тривалість без морозного періоду 126 днів
Глибина промерзання ґрунту 100 см
Вологість і атмосферні опади  
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця 60%
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця 25%
Кількість опадів за рік 480 мм
Добовий максимум опадів 74 мм

Таблиця 2.2.1.2

Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
СІЧЕНЬ
Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль Максимальна швидкість за січень по румбам

6

2,9

11

4,4

17

3,9

13

2,4

10

4,2

19

4

15

3,6

9

3,7

10 4
Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
ЛИПЕНЬ

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх

Пд

Пд-Зх

Зх

Пн-Зх

Штиль

Максимальна швидкість за січень по румбам

11

2,9

13

3,1

7

2,2

8

2

6

2

16

2,6

16

2,7

23

2,9

20 2

Характеристичні значення навантажень і впливів (ДБН В.1.2-2:2006) наведено у табл. 2.2.1.3.

Таблиця 2.2.1.3

Вітрове навантаження 460 Па
Снігове навантаження 1390 Па
Товщина стінки ожеледі 21 мм
Вітрове навантаження при ожеледі 210 Па

Природно-кліматичні особливості району сприятливі, особливості температурного і вітрового режиму сприяють добрій аерації території, формують комфортне мікрокліматичне середовище і сприятливі умови для організації відпочинку, а також являють велику практичну цінність при лікуванні багатьох захворювань і організації оздоровчих заходів з метою профілактики.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДБН 360-92** додатки 1.1, 1.2 територія, що розглядається, розташована в ІІ (Південно-східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, північно-степовій підзоні.

2.2.2 Рельєф

Рельєф території, прилеглої до с.Нововодяне – пагористий, розчленований ярово-балочною мережею. Територія відноситься до області північно-західного схилу Донецького кряжу.

Абсолютні позначки території с.Нововодяне змінюються від 205,00м до 179,00м над рівнем моря. Система висот – Балтійська. Похили поверхні в основному не перевищують 30‰. Загальний похил місцевості центральної частини села з півдня на північ, напрямку до р.Водяна, – в півночі на південь до р.Водяна. Найнижчі відмітки спостерігаються вздовж р.Водяна.

2.2.3 Ґрунти та рослинність

В геологічному відношенні район с.Нововодяне складений породами крейдової, юрської і тріасової систем, які прикриті грунтово-рослинним шаром.

Село розташоване в степовій зоні, де зональним типом ґрунтів є чорноземи звичайні.

Ґрунти представлені середньо та сильно змитими чорноземами з потужністю гумусованого шару від 20 см до 60 см.

В понижених ділянках балок зустрічаються лугові і лугові шаруваті ґрунти, які більшою частиною слугують високоякісними сіножатями.

В прибережній зоні р.Водяна зустрічаються болотні, солонцюваті, солончакові ґрунти, які характеризуються постійним надлишковим зволоженням, оглиністю всього профілю ґрунту, також розвинуті лугово-чорноземні суглинисті і супіщані ґрунти.

Найхарактернішою дерев’яною рослинністю даної території є липа, горобина, акація, тополя, клен гостролистий, ясен.

2.2.4 Геологічна будова

За геологічною будовою територія належить до західного крила синклінарної складки Кальміус - Торецької котловини Донбасу. В геологічній будові району беруть участь кам’яновугільні третинні і четвертинні відкладення систем.

Кам’яновугільні відкладення представлені світами і виражені головним образом піщано-глинистими сланцями, перешаровані з піщаниками. Залягання порід в межах площі відносно спокійне, тектонічних порушень безпосередньо в межах, території, що розглядається, не виявлено.

2.2.5 Тверді корисні копалини

В тектонічному відношенні територія села Нововодяне, що розглядається, приурочена к західному крилу Кальміус - Торецької котловини Донбасу.

Товщина кам'яновугільних порід характеризується спокійними закладенням порід.

Падіння порід на південний схід і простилання на північний захід. Кут падіння складає 8º.

Стратиграфічно кам'яновугільна товща порід, складова надр ділянки, представлена свитими:С42 – Безвугільної, С32 – Смолановської, С52 – Каменської.

В даному районі робочими пластами являються С32 – С42, в існуючий період не підробляється, гірничі породи які під ділянку селища не підійшли

Територія села Нововодяне, по величинам деформації, відноситься к І-ІІ групам територій. Територія під селом в теперішній час не підробляється.

Під час проектування нових ділянок під забудову необхідно узгодити проекти з:

–          Управлінням Донецького округу Держгіртехнадзору України;

–          П/о «Красноармійськвугілля».

2.2.6 Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району зумовлені орогідрограічними і кліматичними умовами, геологічною будовою і степеню підробітки надр. Перечисленні два фактори не внесли свій відбиток на характер накопичення підземних вод і формування їх хімічного складу. У межах села підземні води приурочені к кам’яновугільним та четвертинним відкладенням.

Водоносний горизонт в цих відкладеннях приурочений до низів лісовидних суглинок, малопотужною, непостійний к практичному значенню і для цілей питного та господарського водопостачання значення не має.

В кам’яновугільних відкладеннях підземні води зосереджені к піщаникам і вапнякам. Що стосується піщаних сланців, то вони також утримують воду, але являються слабким водоносним горизонтом і практичного значення не мають.

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації

Генеральний план с.Нововодяне на теперішній період відсутній.

Основною діючою містобудівною документацією на території, що розглядається, є розроблена Українським державним науково-дослідницьким інститутом проектування міст «Гіпроград» в 2011р. «Схема планування території Донецької області», що затверджена рішенням ІV сесії 6 скликання обласної ради від 09.06.2011р.

Цей генеральний планпо кількості населення, кількості та якості житлового фонду, кількості та переліку об’єктів обслуговування, кількості та переліку виробничих об’єктів та об’єктів комунально-складського призначення не було реалізовано внаслідок змін у політичному та економічному житті України, погіршення соціально-економічних умов в регіоні внаслідок воєнних дій на території Донбасу.

Концепцію розвитку території, відображену в Схемі планування, було прийнято за основу при розробленні нового генерального плану села. Також при прийнятті напрямків розвитку с.Нововодяне в новому генеральному плані було враховано рішення раніше розробленого генплану села.

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища.

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Нововодяне

На даний час с.Нововодяне являє собою сільський населений пункт, який за чисельністю населення можна віднести до групи середніх, згідно ДБН 360-92**, табл. 1.1.

Територія на якій знаходиться с.Нововодяне, має умовне розділення на ділянки різного функціонального призначення. В межах с.Нововодяне розглядаються нижче наведені території: житлова, що включає існуючі садибні ділянкита ділянку багатоквартирної забудови (двоповерховий будинок на 12 квартир); громадського використання, де розміщено будинки та споруди обслуговування населення, комунальні (існуючі кладовища, ділянка котельні, ділянки особистих гаражів тощо); територія транспортної та інженерної інфраструктури; резервні території, невгіддя, пасовища.

Житлову садибну забудову в центі села роз’єднує декілька ставків, площею водної поверхні близько 7,94га. Прибережна зона водних поверхонь, планується для використання в рекреаційних цілях.

Чисельність населення с.Нововодяне на 01.01.2017р. складала 391чол.Площа села – 259,40 га.

Сельбищна зона с.Нововодяне включає квартали громадської та житлової забудови, сквери, вулиці та місцеві проїзди, а також городні дорізки, які прилягають до придомових ділянок в межах житлових кварталів. Квартали житлової та громадської забудови займають до 30% площі населеного пункту.

Площа земельної ділянки для обслуговування житлового будинку в с.Нововодяне, згідно ст.121 Земельного кодексу України, становить 0,20 - 0,25га. Прилеглий до неї земельний дорізок використовується для ведення садівництва та городництва, в межах житлових кварталів в середньому має площу до 0,60га (сумарно може складати до 2,0га). Крім того, в селі розташовано 1 багатоквартирний, двоповерховий житловий будинок – на 12 квартир, загальною площею 642,00м2.

Громадський центр сформовано вздовж головній вул.Донецька. Зона громадського центру забудована будівлями торгівлі повсякденного користування та обслуговування, зосереджена переважно в центральній частині села.

Адмінбудівля села Нововодяне, Нововодянський будинок культури на 238 місць з бібліотекою на 9393од., дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 15 місць, Нововодянська ЗОШ I-IIступенів на 80 місць, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, АТС, меморіал-пам’ятник «Братська могила радянських воїнів», сквери відпочинку, об’єкти торгівлі і громадського харчування.

В існуючих межах села, в центрі, та в південно-східній частині села розташовано комунально-виробничі зони - ділянки підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, комплекс будівель та споруд, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об'єкти, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території.

Скрізь західну частину села проходить залізнична гілка Покровськ-Дубово із залізничним «Зупинним пунктом №52 кілометр» Лиманської дирекції Донецької залізниці. Транспортну інфраструктуру села складає мережа вулиць, проїздів та майданчиків, що створюють вулично-дорожню систему. Ширина центральної вул.Донецька, між огородженнями домоволодінь, складає від 20,00м до 38,00м.

Незадіяні ділянки пасовищ та рілля, що прилягають до житлових територій та розташовані в існуючих межах села, визначені в якості територій сільськогосподарського використання. Також в межах села є лісосмуги.

За рахунок вільних ділянок планується розміщення нової забудови, забезпечення необхідного габариту вулиць, формування зон відпочинку, озеленення спеціального та загального призначення.

Прибережна зона водних поверхонь, планується для використання в рекреаційних цілях.

Зелені насадження загального користування с.Нововодяне представлені скверами відпочинку, розташованими у існуючого центрі.

Джерелами водопостачання селища є існуючий магістральний водогін Ø150мм компанії «Вода Донбасу» від с.Золотий Колодязь. Загальна протяжність водопровідних мереж – 4,70км. Також на окремих присадибних ділянках використовується шахтні колодязі.

Централізовані системи каналізування - відсутня. Каналізація садибної забудови місцева, 12-ті квартирний будинок – представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Централізована система газопостачання – відсутня. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

Електропостачання с.Нововодяне здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано 6 КТП (трансформаторних підстанцій). Загальна довжина магістральних мереж ПЛ 6кВ – 21,24км, повітряних мереж 0,4кВ – 10,56км.

Село телефонізовано від підприємства «Укртелеком». Загальна кількість номерів - 40. Радіофікація села – відсутня, почтове відділення - відсутнє .

Нововодянська сільська рада, у тому числі с.Нововодяне користується звалищем побутових твердих відходів, що розташоване в Добропільському районі. Укладена угода з підприємством КП «Агрокомсервіс» на вивіз твердих побутових відходів на існуючий полігон.

В межах села розташовано два кладовища традиційного поховання (північно- східній та північно-західній частинах села), загальною площею 1,08 га.

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду

На даний час в с.Нововодяне налічується – 140 індивідуальних садибних будинки (садиби). Загальна площа існуючого житлового фонду садибного типу складає 10080м2. В кожному будинку в середньому проживає одна - дві людини (2,6 чол.). Середня житлова забезпеченість постійного населення – 36,00м2/чол. Крім того, в селі розташовано 1 багатоквартирний, двоповерховий житловий будинок – на 12 квартир, загальною площею 642,00м2.

Садибні будинки с.Нововодяне є приватною власністю мешканців села та інших громадян, тому їх ремонт та утримання здійснюються за кошти власників.

Площа існуючих присадибних ділянок складає від 0,10 до 0,90га (до 2,00га): частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, вирощування городини.

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери

На території села розміщено декілька об’єктів обслуговування населення, які формують громадський центр села.

Громадський центр сформовано вздовж головній вулиці Донецька. Зона громадського центру забудована приміщеннями торгівлі повсякденного користування та обслуговування, зосереджена переважно в центральній частині села.

Адмінбудівля села Нововодяне, Нововодянський будинок культури на 238 місць з бібліотекою, дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 15 місць, Нововодянська ЗОШ I-IIступенів на 80 місць, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, АТС.

Торговельна сфера представлена магазинами продовольчих, господарчих та промислових товарів, а саме: магазин ФОП Малакаускас О.І. магазин ФОП Резніченко О.В.

На території села розташовано об’єкт культурної спадщини – «Братська могила радянських воїнів».

Громадський центр та торговельні об’єкти задовольняють потреби мешканців с.Нововодяне на первинному рівні.

2.4.4 Транспортна мережа

Транспортна інфраструктура с.Нововодяне складається з мережі житлових вулиць, місцевих проїздів та майданчиків для автомобільного транспорту.

Центральна частина території с.Нововодяна розділена головною вулицею Донецька, (автомобільною дорогою місцевого значення), яка здійснює зв’язок населеного пункту на півночі з с.Благодать, на південному сході з автодорогою регіонального значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман.

Площа транспортної інфраструктури (вулиці, дороги, проїзди) – 4,32га, під залізницею – 3,00га. Довжина вулиць: магістральних – 3,52км; житлових – 2,18км; шлакове, щебеневе, піщане покриття – 2,20км. Довжина головної вулиці Донецька – 3,52км. Рівень автомобілізації легкового автотранспорту 112 машин на 1 тис.чол.

Фактична ширина житлових вулиць села, між огородженнями домоволодінь, складає від 20,00м до 38,00м, ширина проїзної частини від 3,00м до 7,00м.

Скрізь західну частину села проходить залізнична гілка Покровськ-Дубово із залізничним «Зупинним пунктом №52 кілометр» Лиманської дирекції Донецької залізниці.

Озеленення вулиць одночасно відіграє роль пилозахисних насаджень.

Громадський рейсовий транспорт проходить вздовж села по вул.Донецька, на дорозі розташовані зупинки. Автобусне сполучення «м.Покровськ – м.Краматорьк» - 2 рейси, «м.Краматорськ – с.Покровськ» - 2 рейси.

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти

В існуючих межах села, в центрі, та в південно-східній частині села розташовано комунально-виробничі зони - ділянки підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, комплекс будівель та споруд, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об'єкти, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території.

В північно-західній та північно-східній частині с.Нововодяне в межах населеного пункту, розташовано два кладовища традиційного поховання, загальною площею – 1,0781га. Кладовища розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву (СЗЗ – 300,0м згідно ДСП 173-96, дод.4) до житлової забудови.

Біля житлових будинків розташовані господарські споруди (сараї) та гаражі.Пожежне депо в селі відсутнє, пожежогасіння здійснюється спеціалізованим автотранспортом Центру безпеки громадян м.Добропілля.

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення

Водозабезпечення

На території с.Нововодяне джерелом господарсько-питного водопостачання в слугує централізована мережа від дільниці №5 (водозабір) КП «Компанії «Водо Донбасу», Добропільського ВУВКГ в с.Золотий Колодязь. Протяжність вуличних мереж - 4,70км. Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими колодязями.

Каналізування

Індивідуальні житлові будинки, що обладнані внутрішньою каналізацією, відводять стоки в водонепроникні септики, або в фільтруючі колодязі.

Вивезення стоків здійснюється спеціалізованими автоцистернами на зливну станцію каналізаційних споруд м.Доропілля.

Газозабезпечення

Забудова с.Первомайське не газифікована. Населення користується балонами скрапленого газу.

Теплозабезпечення

В житлових будинках теплопостачання автономне, за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Електропостачання

Електропостачання с.Нововодяне Добропільському районі Донецької області здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано (6 КТП):

КТП № 307 – 100кВа (трансформаторна підстанція);

КТП № 308 – 250кВа;

КТП № 367 – 100кВа;

КТП № 353 – 100кВа;

КТП № 310 – 63кВа;

Протяжність мереж – 31,80км, опори ліній СВ 9,5-351шт., СВ 10,5-354 шт.

Телефонізація та радіофікація

Село телефонізовано, але мережа не використовується, основна кількість населення використовує пристрої стільникового зв’язку. Радіофікація села – відсутня.

Сміттєвидалення

Централізоване вивезення сміття в с.Нововодяне виконує комунальне підприємство КП «Агрокомсервіс». Вивезення забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляють ТПВ на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника».

Територія полігону має по периметру огорожу і смугу зелених насаджень, що відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення».

Нальні обсяги твердих побутових відходів, всього 622 м3/рік (0,62т/рік/люд).

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища

За результатами комплексної оцінки території в «Схемі планування території Донецької області» вказано, що с.Нововодяне знаходиться в зоні з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами містобудівного розвитку, високим рівнем природно-техногенної безпеки, сприятливій для рекреаційного використання, а також природоохоронного, оздоровчого призначення. В цілому екологічний стан навколишнього середовища – задовільний.

У відповідності з Комплексною оцінкою регіональних техногенних змін гідромеханічних умов Донецької області території відносяться до незабруднених.

В с.Нововодяне головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство і транспорт.

Інтенсивна сільськогосподарська діяльність і природно-кліматичні умови призводять до значної ерозії ґрунтів. Для території Нововодянської сільської ради характерна висока ерозійність ґрунтового покрову. Однією з основних причин деградації агроландшафтів є високий рівень розораності території.

Крім ерозії, основні несприятливі впливи на земельні ресурси пов’язані з частковим підтопленням земель навколо водних поверхонь ставків та річки Водяна. На території с.Нововодяне є дві ділянки зі значною ерозією ґрунту, що породжує яристу розчленованість рельєфу. Ці ділянки являють собою територію, яка заросла деревами та кущами. Також з прилеглих розораних ділянок по селу в весняний період танення снігів та сильних злив стікають значні потоки поверхневих вод, що розмиває територію в окремих напрямках.

Проблемою в с.Нововодяне є також утилізація твердих побутових відходів. Повністю не вирішене питання про вивіз твердих побутових відходів з території села на організоване звалище спеціалізованим транспортом. Побутові відходи: харчові, відсів попелу (від горіння твердопаливних котлів), пластмаса, скло, відпрацьовані джерела току, тара від засобів побутової хімії, фарб, люмінесцентних ламп – збираються без сортування і містять у собі екологічно небезпечні компоненти. В селі відсутнє роздільне збирання ТПВ, а також нальне спалювання ТПВ в твердопаливних котлах та на присадибних ділянках, що сприяє виділенню забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2.5.1 Радіаційний стан

Дозиметричний паспорт села не розробляється, радіаційне обстеження не виконувалось. Джерела забруднення радіаційними речовинами відсутні. Природна радіоактивність не перевищує допустимих норм згідно з БДУ-91.

Виходу радіаційних речовин не зареєстровано. Система планувальних обмежень за радіаційним станом відсутня.

2.5.2 Електромагнітне випромінювання

В межах села проходить коридор ПЛ напругою 6кВ в межах охоронної зони 10,00м відповідно від крайнього проводу, що є джерелом електромагнітного випромінювання.

Згідно з технічною характеристикою, прояви цього фактору відбувається в межах охоронної зони.

2.5.3 Природно-заповідний фонд

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

2.5.4 Пам’ятки культурно-історичної спадщини

Село нараховує 190-літню історію, проте за даними Департаменту культури і туризму Донецької ОДА на території с.Нововодяне пам’яток археології на даний момент не виявлено.

На території с.Нововодяне пам’ятки культурно-історичної спадщини відсутні.

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій

Згідно зі «Схемою планування території Донецької області», Нововодянська сільська рада та с.Нововодяне входить до складу Покровської міжрайонної системи розселення з пріоритетним розвитком сучасних підприємств по вирощуванню та переробці сільськогосподарської продукції, центрів харчової промисловості в сільській місцевості.

При розгляді потенційних ресурсних можливостей розвитку с.Нововодяне можливо підкреслити нижченаведені напрямки:

-       територіальний потенціал;

-       промисловий потенціал;

-       людський потенціал;

-       природній потенціал;

-       історико-культурний потенціал.

Територіальний розвиток села обмежений охоронними, санітарними та нормативними розривами від оточуючих об’єктів, а саме: територією відводу залізничного транспорту (залізнична гілка Покровськ-Дубово), автодороги обласного значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, ЛЕП-6кВ, ЛЕП-35кВ, водоохоронної зони р.Водяна та водних поверхонь ставків, а також розпайованими сільськогосподарськими землями. Розглядаючи можливості територіального розвитку села, важливо відмітити наявність вільних незабудованих та незадіяних територій в межах с.Нововодяне. Території розвитку мають інженерну та транспортну інфраструктуру та привабливе розташування.

Промисловий потенціал території базується на розвитку сільськогосподарського виробництва, його структурного трансформування. Зараз в сільськогосподарському виробництві с.Нововодяне переважає вирощування зернових культур, розвиток овочівництва, картоплярства, кормового виробництва, молочно-м’ясного скотарства, свинарства, птахівництва тощо. Забезпечити інноваційну модель економіки має розвиток переробної промисловості з організацією малих підприємств по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Розвиток людського потенціалу може бути пов’язаний з розвитком малого підприємництва, інформаційних технологій, які дозволяють віддалене працевлаштування, розширенням «зеленого» туризму, який об’єднує місце проживання з місцем працевлаштування, влаштування на селі комфортних умов проживання через розширення та модернізацію інженерної та транспортної інфраструктури, об’єктів повсякденного та періодичного обслуговування населення.Будівництво житла та об’єктів громадського призначення можливо за рахунок незадіяних територій та ділянок з порушеними будівлями в фактичних межах села.

Село Нововодяне має надзвичайно привабливий природній та історико-культурний потенціал, цікаву історію заснування та розвитку.Вздовж села мальовниче розташовані водні поверхні ставків, протікає р.Водяна, є лісні масиви, листяні гаї, сприятливий для спортивно-пізнавального та оздоровчого відпочинку клімат.

Історико-культурний потенціал с.Нововодяне базується на багатій історичній спадщині прилеглих територій, а саме: м.Білозерське та м.Добропілля – розвиток вугільної промисловості, с.Золотий Колодязь – глибоке історичне минуле.

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту

До факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, можливо віднести:

- загальна економічна ситуація в країні, дороге кредитування, відсутність мікрокредитування;

- обмеженість місць працевлаштування, необхідність пошуку роботи поза межами населеного пункту;

- слабка економічна активність мешканців села в розвитку приватного бізнесу;

- віковий склад мешканців села, негативне співвідношення працездатного населення до людей пенсійного віку;

- відсутність прагнення мешканців власними силами створити унікальне сільське середовище шляхом художнього прикрашання фасадів та огороджень, благоустрою вулиць, відновлення традицій доброзичливості, народних обрядів та промислів, сільських празників для розвитку осередку сільського туризму;

- часткове підтоплення території села;

- ерозійні процеси;

- відсутність озеленення загального призначення (бульварів, скверів), велодоріжок, велосмуг та інших елементів благоустрою;

- умови степової зони, в якій необхідно поливати городні та декоративні рослини;

- відсутність мереж каналізування;

- відсутність мереж газозабезпечення.

До факторів, що сприяють розвитку населеного пункту, можливо віднести:

- розташування поблизу обласного центру з зручним транспортним зв’язком (відстань 77,0км), де розміщуються об’єкти адміністративного, культурно - побутового, медичного та освітнього призначення, епізодичного рівня, та є розвинутий ринок праці;

- розміщення села вздовж автодороги місцевого значення, поряд з автодорогою обласного значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, що сприяє прямому зв’язку з районним центром, надає можливості для реалізації власної сільгосппродукції;

- можливість створення привабливої туристично-рекреаційної зони спортивно-оздоровчого відпочинку – водні поверхні ставків та річки Водяна, близьке розташування земель лісового фонду;

- наявність умов для сільського способу життя – індивідуальний будинок, підсобне господарство, тісні суспільні взаємовідносини та близькість природного середовища;

- можливість забезпечення найсприятливіших умов для ведення всіх форм сільськогосподарської діяльності (включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство та інші види господарювання),

- наявність водоносних горизонтів питної якості та діючого свердловинного водозабору достатнього дебіту;

- наявність ініціативних мешканців, які прагнуть розвивати село.

7. РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. Перспективи розвитку

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території с.Нововодяне, строк дії якого не обмежується, а основні показники генерального плану розраховуються на 20 років з виділенням першої черги – 5 років.

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.

Згідно зі схемою планування території та схемою формування туристично- рекреаційної схеми області населені пункти Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони. В селах Первомайське та Благодать знаходяться об’єкти історії місцевого значення.

На території Нововодянської сільської ради пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку, православного, культурно-пізнавального («зеленого»), спортивного (рибальство, мисливство), туризму.

«Зелений» туризм дає можливість ознайомитись з культурою краю, його історією, релігією і природним потенціалом. Цей вид туризму дає можливість міським жителям відпочити в приватних сільських господарствах – садибах.

Сільський туризм – явище багатогранне. Один з основних його аспектів, з огляду на сучасний стан економічного розвитку України – соціальний. Тому його слід розглядати як один із засобів диверсифікації джерел доходів сільських мешканців, як складову частину розвитку сільської інфраструктури і сільських територій. Саме тому в багатьох країнах сільський «зелений» туризм активно підтримується та заохочується державою. Доступ до діяльності в цій сфері максимально спрощено, а суб’єкти, що надають такі послуги, отримують всілякі преференції, в тому числі і податкові.

Другий основний аспект полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації української культури, розповсюдження знань і інформації про історичні, географічні, природні, етнографічні особливості України, які є вагомою підставою для признання сільського «зеленого» туризму суспільно цінною і корисною сферою відносин, що заслуговує всебічної підтримки законодавчими та виконавчими органами влади.

Крім рекреаційної діяльності, у відповідності зі схемою планування території Донецької області на території області виділено зони урбанізації, в межах яких рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток виробничого потенціалу.

Село Нововодяне входить в Північну підзону урбанізації, де формується інфраструктура короткочасного відпочинку, а також рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва ринкового і приміського типу, розвиток пунктів по переробці місцевої сільськогосподарської сировини для обслуговування туристичних і рекреаційних зон.

У сучасних умовах економічних і соціальних перетворень, пов’язаних з реорганізацію промисловості та системи місцевого самоврядування, розвитком ІТ-технологій, можливістю віддаленого працевлаштування та підвищенням привабливості території приміської зони м.Добропілля (міжрайонний центр в системі міжселенного культурно-побутового обслуговування, центрДопропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони), с.Нововодяне отримує нові можливості здійснювати активний розвиток території.

Такі можливості випливають з ряду об’єктивних причин і процесів. З одного боку це пов’язано з розширенням можливостей малого бізнесу, який створює підприємства у різних сферах: переробній галузі, об’єкти торгівлі, обслуговування, інтелектуальна продукція тощо. Дані об’єкти вигідніше розміщувати у приміських зонах міст: по-перше, тут менша плата за землю, по-друге, тут менша щільність населення і, відповідно, більше можливостей розміщення підприємств, по-третє, велика кількість безробітного населення, для якого це робочі місця. З іншого боку, посилюється бажання населення проживати у приміських зонах міст. Це території, не забруднені великою кількістю виробництв, автошляхів тощо, тобто вони є сприятливими для проживання.

Інвестиційно-привабливою сферою даної території (с.Нововодяне) є розвиток малих приватних підприємств по вирощуванню та переробці сільськогосподарської продукції для задоволення зростаючих потреб місцевого населення.

На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та організацій усіх форм власності. Важливу роль у підтримання стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного та місцевого бюджетів.

Територія села має розгалужену форму вздовж залізниці, є «Зупинний пункт №52км»(залізнична гілка Покровськ-Дубово).Розвиток транспортного коридоруавтодороги місцевого значення та автодороги обласного значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, передбачає створення мережі пунктів дорожнього сервісу вздовж траси.

Враховуючи поєднання вищенаведених факторів, даним генеральним планом пропонується розвиток с.Нововодяне в трьох напрямках:

І – виробництво сільськогосподарської продукції та створення сучасних підприємств по переробці сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва з виділенням двох типів, а саме:

а) ринкове сільськогосподарське виробництво: вирощування зернових, олійних

і кормових культур, мале молочно-м’ясне тваринництво в комплексі з переробними цехами;

б) приміське сільськогосподарське виробництво: городництво, садівництво, птахівництво.

ІІ – розвиток православного, спортивного (рибальство, мисливство) і культурно-пізнавального («зеленого») туризму, пов’язаний з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами і природно-техногенної безпеки (комфортний клімат, безцінний природній потенціал, красу краю, наявність водних поверхонь р.Водяна, ставків, розмаїття природних ресурсів, безкрайні ліси, луки, поля, насичене подіями історичне минуле);

ІIІ – cтворення сучасної громадської та рекреаційної інфраструктури в населених пунктах.

Обрані напрямки розвитку с.Нововодяне відповідають основним напрямкам «Схеми планування території Донецької області», нормативним документам і законодавству України в сфері містобудівництва.

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту

Село Нововодяне відноситься до населених пунктів, що зберігаються. Генеральним планом розвитку території села розробляються заходи, які забезпечують впорядкування території населеного пункту згідно існуючих вимог щодо планування, обслуговування населення та санітарного стану.

Пріоритетним завданням є створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Основні розрахункові показники забудови території села визначені згідно діючих нормативів.

Території кварталів житлової забудови садибного типу формуються на основі нижченаведених параметрів:

- індивідуальна житлова забудова, присадибна ділянка - розмір ділянки 0,15га-0,25га (відповідно умов ст.121 Земельного Кодексу України), коефіцієнт сімейності 2,5 особи/сім’ю, щільність розселення 8-10 осіб/га.

- городи – додаткові до придомових територій житлових будинків ділянки, площею до 2га, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, які розглядаються як резервні для ущільнення житлової забудови.

Громадський центр села - потужність об’єктів обслуговування для с.Нововодяне розраховано відповідно норм ДБН 360-92** табл. 6.1, 6.2:

-   дитячий дошкільний заклад – 30 місць/1тис. населення та шкільний заклад – І-ІІІ ступеню 140 місць/1 тис. населення;

-   відкриті спортивні споруди в складі громадського центру місцевого значення плануються 35% від норми ДБН 360-92** табл. 6.1, 6.2 (0,01га/1тис.нас. х 35%), інші площі делегуються в склад регіональних об’єктів спортивного профілю;

-   об’єкти торгівлі – 250м2 торг. площі/1тис. осіб;

-   ринки – для торгівлі продуктами домогосподарств (відповідно до встановленого переліку) можуть бути обладнані торговельні місця біля автодороги;

-   медичні заклади – ФАП, орієнтовно 24 відвідування/зміну на 1тис. населення, в т.ч. приватні кабінети, показники можливо коригувати відповідно до нової системи медичного обслуговування, завдання на проектування;

-   центр дозвілля - 300 місць/1тис. населення, в т.ч. приміщення для виїзної роботи органів влади;

-   бані – 7 місць/1тис. населення, як окремо розташований заклад, який може в особливий період використовуватись для санітарного оброблення, можливе розташування закладу на території адміністративного центру селищної ради;

-   відділення банків – при переході на електронні платежі ці заклади стають об’єктами частого відвідування, необхідно обладнання робочого місця оператора в складі об’єктів громадського центру села;

-   готель передбачено в м.Добропілля,

-   заклади побутового обслуговування місцевого рівня (перукарні, ремонтні майстерні, приймальні пункти пральнь та хімчисток) – 2 роб. місця/на 1тис. населення.

Норма в озеленених територіях загального користування (сквери, бульвари) забезпечується не менше 14м2/особу.

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж

Архітектурно-планувальна організація території села Нововодяне розроблена з урахуванням природних умов, існуючої мережі вулиць та забудови.

Даним проектом пропонується модель розвитку села, націлена на підвищення комфортності проживання населення (збільшення житлової забезпеченості до 50м2/чол., розвиток системи обслуговування і зони відпочинку, удосконалення транспортної структури, створення робочих місць за рахунок розвитку агропромислового комплексу та місцевої переробної промисловості та об’єктів туризму, тощо).

Враховуючи наявні тенденції розвитку поселень на території Нововодянської сільради відносяться до Допропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної, курортно-рекреаційної зони та особливості с.Нововодяне, пропонується використовувати існуючи території для перспективної забудови виробничими об’єктами та розміщення зеленої зони, а також використати наявні земельні ділянки, в існуючих межах вільні від забудови, для перспективного розміщення житлових та громадських об’єктів та розвиту зони відпочинку.

Існуюча планувальна структура села характеризується як лінійна, розчленована. Подальший її розвиток планується шляхом засвоєння існуючих територій на півдні та заході села.

Згідно з проектними пропозиціями нового генерального плану розвиток села передбачається за рахунок земель запасу: територій житлової забудови (17,75га), територій громадської забудови (5,7394га), земель транспортної інфраструктури (16,7005га), територій сільськогосподарських підприємств (12,90га), території рекреаційної зони біля водних поверхонь ставків (4,57га), земель резервного фонду (11,12га), водних поверхонь ставків (7,94га), земель комунального призначення (кладовища традиційного поховання (1,08га). Враховуючи існуючі планувальні обмеження (на півдні, півночі та сході - розпайовані землі), розвиток із заходу – землі відводу залізничного транспорту, розвиток села на першу чергу (5 років) та на розрахунковий період (20 років) передбачається переважно на південному сході, півдні, сході, західному напрямках. Таким чином близько 24,70га в межах існуючої території села під виробничу та комунально - складську забудову, під житлову та ландшафтно-паркову зону населеного пункту.

Таким чином близько – 17,75га території під розвиток житлової забудови в межах села, біля - 12,20га під розвиток туристичної та ландшафтно-рекреаційної зони, орієнтовно - 22,49га під розбудову сільськогосподарського виробництва, а також близько 11,30га під території земель озеленення спеціального призначення, під інше (комунальна, транспортна інфраструктура, тощо).

Територію існуючої житлової забудови передбачається залишити в наявних обсягах. Ущільнення існуючої житлової забудови планується за рахунок використання садибних ділянок, які в даний час знаходяться в занедбаному стані. Розміри ділянок приймаються за існуючим положенням.

Для забезпечення будівництва «агросадиб», розвитку «зеленого» туризму, розширення інфраструктурних можливостей села проектом передбачено формування в межах села, зі сходу на північний захід, вздовж водних поверхонь р.Водяна і ставків, розвинутої ландшафтно-паркової території із спортивними майданчиками, майданчиком для проведення масових заходів, етнографічних фестивалів та ділянками тихого та активного відпочинку, орієнтованих на існуючі ставки.

З метою створення додаткових робочих місць для забезпечення привабливості мешкання в с.Нововодяне, планується розвиток виробничої зони в центральній, південно-східній та північній частинах населеного пункту. Проектом пропонується розташування в виробничій зоні малих підприємств IV, V класу шкідливості з розміром санітарно-захисних зон – 50.00м÷100.00м, та підприємств без екологічних наслідків, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства, згідно ДСП 173-96, дод.4. Між виробничою територією та житловою забудовою планується зона зелених насаджень шириною 30.00м.

Для створення інфраструктури обслуговування автошляху Т-0514 проектом передбачається будівництво комплексу придорожнього сервісу у складі: мотель на 40 місць, магазин, ринковий павільйон, СТО на 2 поста, а також магазину-склад (інфраструктурний об'єкт обслуговування — автомобільного шляху Т-0514 територіального значення у Донецькій області - логістичний центр) з автостоянками для легкових та вантажних автомобілей.

Існуюче кладовище, розташоване на північному заході села Нововодяне, площею S=0,3458га – підлягає консервації по закінченню кладовищного періоду з СЗЗ – 100.00м, згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99, п.3,12. Натомість існуюче кладовище, що розташовано північно-східній частині села с.Нововодяне, площею S=0,7259га, залишається без змін, яке розташоване з дотриманням санітарно-захисної зони – 300,0 м згідно ДСП 173-96, дод.4.

Проектна планувальна структура є відкритою, тобто мається можливість її подальшого розвитку на наступних етапах будівництва за рахунок земель резервного фонду.

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території

3.4.1 Існуюче зонування території села

В теперішній час с.Нововодяне не має чіткого функціонального зонування території.

Сельбищна зона являє собою в цілому садибну одноповерхову забудову з вільною системою вулиць.

Головна вулиця села – вул.Донецька пересікає с.Нововодяне зі сходу на захід, вздовж неї здійснюється транзитний автомобільний рух з с.Весна до с.Благодать.

Інші вулиці с.Нововодяне є житловими – місцевого значення. Вулиці села не диференційовані за значенням, лінія забудови не дотримана.

На території села чітко не виділені громадська, комунальна та ландшафтно-рекреаційна зони. Громадський центр села розташовано вздовж вул.Донецька (адміністративна будівля, загальноосвітня школа, музей, будинок культури, об’єкти торгівлі, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, дитячий садок). Ландшафтно-рекреаційна зона займає неорганізовану територію вздовж р.Водяна та водних поверхонь ставків. Комунальна зона включає територію двох кладовищ, в північно західній та північно східній частинах села, розташованих з порушенням санітарно-захисної зони. Виробнича зона розташована в межах села двома блоками, в центральній та південно-східній частинах населеного пункту.Зона включає території сільськогосподарських підприємств по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції.

3.4.2 Планувальне зонування території села

В цілому пропозиції генплану щодо планувальної організації с.Нововодяне передбачають, насамперед, формування комфортного поселення зі створеними умовами для життєдіяльності людини, збільшенню інвестиційної привабливості села та створенню нових робочих місць.

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив функціонального та планувального розвитку території проектом пропонується впорядкування існуючої забудови населеного пункту.

За генеральним планом в с.Нововодяне передбачені наступні функціональні зони:

-       Г-2, зона загальносільського центру, для розміщення об’єктів загальноміського (селищного, сільського) – для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ будівель та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури;

-       Г-3-1, навчальні зони - для розміщення закладів виховання та освіти (зона шкіл та ДНЗ);

-       Г-4, зона розміщення культурно-мистецьких та спортивних об’єктів;

-       Г-4-4, зона розміщення культових та обрядових споруд;

-       Г-5, лікувальні зони, зона розміщення лікувальних та оздоровчих закладів – для розташування лікарень, поліклініки, амбулаторій, аптек, інших лікувальних закладів.

-       Г-6, зони розміщення об’єктів торгівлі - для розташування магазинів, торговельних комплексів, ринків та ринкових комплексів;

-       Ж-1, зона садибної забудови – для розташування одноквартирних житлових будинків до 4-х поверхів із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів;

-       Ж-3-1, зона багатоквартирної житлової забудови – для розташування багатоквартирних житлових будинків (2 поверхи);

-       Р-2, рекреаційна зона активного відпочинку (зона ландшафтно-рекреаційна загально-сільського значення) - призначається для розміщення територій загального користування з відповідними об’єктами активного відпочинку населення та громадсько-рекреаційні центри;

-       Р-3, рекреаційна зона озеленених територій загального користування - призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, меморіальні та інші спеціалізовані парки;

-       Р-3-3, рекреаційно-меморіальна зона - для забезпечення умов збереження місць пам’ятних поховань, що одночасно виконують рекреаційну та культурну функцію;

-       Р-3-4, меморіальна зона - для забезпечення умов охорони існуючих меморіальних комплексів, для організації нових на честь пам’ятних подій;

-       ТР-1-1, зона відводу залізниці;

-       ТР-1-3, зона транспортної інфраструктури населеного пункту, транспортних підприємств, СТО, тощо;

-       ТР-2, транспортна - територія вулиць, майданів, (в межах червоних ліній), доріг;

-       ІН-1, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів електромережі;

-       ІН-2, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів тепломереж, мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації;

-       ІН-3, зона магістральних інженерних мереж - для розміщення магістральних мереж водопостачання, каналізації, тепломереж, газопостачання, зливної каналізації;

-       КС-3-1, зона розміщення об’єктів III класу санітарної класифікації - для розміщення об’єктів (кладовищ), що потребують встановлення СЗЗ – 300,00м;

-       КС-4, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації - для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ – 100,00м (закрите кладовище, тощо);

-       КС-4-2, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації – очисних споруд з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях, що потребують встановлення СЗЗ – 100,00м.

-       В-4, зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 100,00м;

-       В-5, зона розміщення підприємств V класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 50,00м;

-       В-6, зона розміщення підприємств, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства;

-       C-4, зона озеленення спеціального призначення - зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон;

-       СВ-1, зона земель сільськогосподарського призначення – використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств;

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-2, Г-3-1, Г-4, Г-4-4, Г-5, Г-6

У відповідності з організацією системи міжселеного культурно-побутового обслуговування, що прийняте в «Схемі планування території Донецької області» для

с. Нововодяне передбачена ступінчаста система культурно-побутового обслуговування: місцеві центри (1 година), міжрайонні центри (1,5-2 години), зональні центри (більш 2 годин), а саме:

-       сільський центр – с.Нововодяне з частковим складом повсякденного обслуговування на первинному рівні;

-       місцевий центр (з зоною обслуговування 5-8км) – с.Нововодяне з повним складом повсякденного та частково періодичного користування;

-       районний і міжрайонний центри (з зоною обслуговування до від 15 до 30км) –

м.Добропілля з повним складом закладів епізодичного користування.

В теперішній час на території с.Нововодяне існує сформований адміністративний центр у складі: Нововодянська сільська рада, загальноосвітня школа ЗОШ I-IIступенів, Нововодянський СБК, бібліотека, дитячий садочок «Ластівка», КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, АТС, спортивні заклади, підприємства побутового обслуговування.

З метою покращення культурно-побутових умов проживання в с.Нововодяне генеральним планом на розрахунковий період пропонується наступне:

- передбачено реконструкцію в центральній частині села адміністративної будівлі у складі: сільська рада на 11 робочих місць, поштове відділення, кімната поліції;

- передбачено будівництво культурно-дозвільного закладу у складі магазину продовольчих і непродовольчих товарів з літнім майданчиком, з кафе швидкого харчування, комбінату побутового обслуговування;

- будівництво в центральній частині села «Центру фізкультури і спорту» (відкритого типу з футбольним полем, майданчики та поля з площинними спортивними спорудами);

- передбачено будівництво будівлі амбулаторно-поліклінічного закладу з аптекою;

- передбачено реконструкцію існуючої будівлі ФАП під ветеринарний пункт;

- передбачено будівництво майданчику для проведення масових заходів (святкових, спортивно-розважальних з організацією різноманітних функцій);

- передбачено будівництво вздовж головної вулиці села (вул.Донецька) торгівельних павільйонів з відкритими майданчиками;

- будівництво в східній частині села культової споруди Храму Української православної церкви;

- розмістити дитячі гральні майданчики на вільних від забудови ділянках;

- будівництво в східній частині села інфраструктурного об’єктупо обслуговуванню автошляху Т-0514, а саме: комплексу придорожнього сервісу у складі:магазину-складу (логістичний центр), мотелю на 40 місць, ринкового павільйону, СТО на 20поста, торгівельних приміщень, кафетерію, з відкритими паркувальними майданчиками для легкових автомобілей;

- передбачити реконструкцію дитсадка і школи з їх розширенням, спорткомплексом і комплексом шкільних спортмайданчиків;

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об’єктів та будівництвом нових.

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1, Ж-3-1

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, а також передбачено компактну організацію нових житлових садиб, природньо пов’язаних з існуючою житловою забудовою. Існуючи житлові будинки які на теперішний час знаходяться в санітарно-захисних зонах не підлягають реконструкції, розширенню і зберігаються на час по завершенню експлуатаційного періоду. При плануванні нової житлової забудови в проекті зарезервовано вільні ділянки для відселених садиб.

У житлових кварталах старої забудови в останні роки поетапно здійснювалось реконструкція старих будівель та ліквідація аварійних і малопридатних для проживання будинків, а на вивільнюваних ділянках відбувалось розміщення нового індивідуального житла.

Генеральним планом передбачається вдосконалення та впорядкування сельбищних утворень шляхом:

-           реконструкції малоцінної забудови, а також добудови і надбудови житлових будинків;

-           розміщення нового будівництва на вільних ділянках серед існуючої забудови.

На територіях, які знаходяться в межах планувальних обмежень, розміщення житлової забудови не допускається, а існуючи житлові будинки підлягають відселенню.

Генеральним планом запропоновано архітектурно-планувальну структуру нової житлової забудови, а саме:

-           котеджна забудова для забезпечення нових працівників та їх сімей, воїнів АТО;

-           будівництво біфункціонального житла з метою розвитку «зеленого туризму»;

Крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв’язати житлову забудову з системою громадських центрів, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типуодно-двоповерхові житлові будинки садибного типу з присадибними ділянками площею 0,15-0,25га та ділянками під садівництво та городництво, площею від 0,40га до 0,90га.

Крім того, в селі розташовано 1 багатоквартирний, двоповерховий житловий будинок – на 12 квартир, загальною площею 642,00м2. Територія існуючого двоповерхового 12-ти квартирного житлового будинку зберігається без змін.

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-2, Р-3, Р-3-3, Р-3-4

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с.Нововодяне та місць відпочинку селян, туристів та відпочиваючих.

Рекреаційна зона включає організацію природньої ландшафтної зони відпочинку в західній, центральній та південно-східних частинах села в прибережній зоні існуючих водних поверхонь річки Водяна та ставків, підлягає частковому розчищенню.

Генеральним планом передбачається формування безперервної структури рекреаційних територій та відкритих просторів та пропонується наступне:

- організацію розвинутого невеликого парку в центральній частині села біля об’єктів торгівлі і культури;

- будівництво вздовж вулиці Донецька «Центру фізкультури і спорту» (відкритого типу: майданчики та поля з площинними спортивними спорудами);

- будівництво в західній частині села «Центру тихого відпочинку «Хатина рибалки» (будівлі сезонного типу);

- розмістити дитячі гральні майданчики на вільних від забудови ділянках;

- розмістити ділянки зелених насаджень з розвиненою інфраструктурою для активного відпочинку на території нової житлової забудови.

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової забудови садибного типу створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села Новововодяне.

Зелені насадження загально-сільського значення, житлових кварталів, садибних ділянок, а також санітарно-захисних зон – основний фактор охорони повітряного басейну і покращення екологічного стану навколишнього середовища.

На території села розміщується меморіальні об’єкти. Охорона об’єктів культурної спадщини – є однією із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування.

На даний час, в центрі села Нововодяне (територія громадської забудови), розташовано об’єкт історії та культурної спадщини місцевого значення, а саме:

-           «Братська могила радянських воїнів», вул.Донецька,46/а, охоронний номер №1017;

Меморіальна зона розміщена в центральній частині села, та створена для охорони існуючих меморіальних об’єктів.

Згідно схеми формування туристично-рекреаційної системи області передбачається створення екскурсійного маршруту від м.Добропілля до с.Новововодяне, с.Веселе Поле, с.Первомайське і т.д. Важливу роль у створенні туристичного іміджу регіону відіграють розташовані навкруг с.Нововодяне заповідних урочищ:

Балка Попова – 1,20км;

Балка Мала – 1,20км;

Балка Велика – 0,50км.

Важливу роль у створенні туристичного іміджу регіону відіграють музейні заклади.

На розрахунковий період, проектом генерального плану с.Новововодяне, передбачається створення краєзнавчого парку – «Музею просто неба».

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-1-1, ТР-2, ТР-1-3

Зона транспортної інфраструктури с.Нововодяне включає вулично-дорожню мережу с.Нововодяне та її зв’язок з трасою Т-05-14 м.Добропілля – м.Лиман.

Головна вулиця села, вул.Донецька, протяжністю 3,52км, має тверде покриття. Цією вулицею здійснюється зв'язок з населеними пунктами сільради:

- в західному напрямку: с.Веселе Поле, с.Первомайське, м.Білозерське, с.Благодать;

- в східному напрямку: з автомобільною дорогою обласного значення Т-0514 Добропілля – Лиман, та населенними пунктами с.Новотроїцьке, с.Ганнівка та м.Добропілля. Для обслуговування автошляху передбачено будівництво багатофункціонального інфраструктурного комплексу: мотель на 40 місць, СТО на 2 пости з автомийкою та паркувальними майданчиками для легкових автомобілей, магазину-складу-логістичний центр з паркувальними майданчиками для вантажних автомобілів, торговельними рядами по реалізації сільськогосподарської продукції.

Вулично-дорожня мережа в с.Нововодяне має вільну конфігурацію. Категорію вулиць встановлено відповідно до класифікації як житлової вулиці місцевого значення, згідно ДБН 360-92** табл.7.3.

Скрізь західну частину села проходить залізнична гілка Покровськ-Дубово із залізничним «Зупинним пунктом №52 кілометр» Лиманської дирекції Донецької залізниці.

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючи вулиці. Для всіх вулиць пропонується тверде покриття (асфальтобетон). Біля громадських споруд пропонується обладнання паркувальних майданчиків. Вздовж вулиць пропонується організація велодоріжок, та тротуарів. Зупинки громадського транспорту проектуються з радіусом дії – 800м. Таким чином, генеральним планом пропонується упорядкування дорожньо-транспортної та подальше формування вуличної мережі у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв’язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Проектом намічається благоустрій вулиць у відповідності з діючими нормами та вимогами.

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3

Зона інженерної інфраструктури на території с.Нововодяне формується за рахунок ділянок з перехідними трансформаторними підстанціями і територій охоронних зон КТП В селі розташовано (6 КТП):

КТП № 307 – 100кВа (трансформаторна підстанція);

КТП № 308 – 205кВа;

КТП № 367 – 100кВа;

КТП № 353 – 100кВа;

КТП № 368 – 100кВа;

КТП № 310 – 63кВа;

Ділянок обслуговування та охорони електричних мереж 0,4/6кВ, 35кВ.

            Протяжність мереж електропостачання:

            04кВ 6шт – 10,56км;

            ПЛ 6кВприс 1шт – 21,24км;

            Опори ліній СВ 9,5 – 351шт.;

            Опори ліній СВ 10,5 – 354шт.;

Централізована система водопостачання в населеному – існуючий магістральний водогін Ø150мм від с.Золотий Колодязь, КП «Компанії «Вода Донбасу». Загальна протяжність водопровідних мереж – 4,70км. Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими шахтними колодязями.

Централізована каналізація в населеному пункті відсутня. Населення користується дворовими вбиральнями. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами.

Централізоване теплопостачанням в населеному пункті – відсутнє. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних і електричних котлів.

Централізована система газопостачання в населеному пункті – відсутнє. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-3-1, КС-4, КС-4-2

Проектом генерального плану передбачено розвиток комунальної зони з реконструкцією старих та будівництвом нових будівель і споруд. На території с.Нововодяне в межах села розташовано два кладовища традиційного поховання, а саме:

-           в північно-східній частині, цвинтар загальною площею – 0,7259га;

-           в північно-західній частині, цвинтар загальною площею – 0,3458га.

Цвинтар площею – 0,3458га, розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву до житлової забудови, підлягає консервації. Санітарно-захисна зона від діючих кладовищ складає – 300,00м, згідно ДСП 173-96, дод.№4., після закриття кладовища СЗЗ зменшиться до – 100,00м, згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 п.3.12. Навколо кладовища, передбачається організація лісосмуги шириною – 30,00м.

В центральній частині села планується розміщення комунального закладу «Центру безпеки громадян, пожежне депо на 1 автомобіль, також майстерні, приймальний пункт вторинної сировини, та гаражі комунальної техніки. В громадському центрі планується розміщення громадської вбиральні. Також зберігаються існуючі комунальні об’єкти: свердловини, господарські споруди багатоквартирної забудови.

На території с.Нововодяне існують та запроектовані нижченаведені об’єкти і споруди комунально-господарського призначення:

      очисна споруда з термомеханічною обробкою осадків в закритих приміщеннях, з продуктивністю до 0,2тис.м3/добу;

      громадські вбиральні з локальними очисними спорудами;

      багатопрофільне комунальне підприємство з майстернями, з комплексним приймальним пунктом, гаражем комунального транспорту;

      споруда газорозподільного пункту (ГРП);

      майданчики для розміщення сміттєзбірників;

      кладовищетрадиційного поховання (північно-західна частина S=0,7259га) - підлягає консервації;

      кладовище традиційного поховання (північно-східна частина S=0,3458га.) - підлягає реконструкції з будівництвом каплички.

Між житловою та комунально-складською зонами проектом передбачена організація зеленої смуги дерево-чагарникових насаджень шириною 20,00м.

3.4.2.7 Виробнича зона В-4, В-5, В-6

Значну роль у розвитку села відіграє агропромисловий комплекс. Пріоритетним в розвитку економіки слід вважати сільське господарство, оскільки воно є основним виробничим сектором.

Згідно проекту генерального плану на розрахунковий період передбачено поновлення та відбудову двох промислових підприємств сільськогосподарського призначення, та створення компактної виробничої бази сільськогосподарських підприємств, що спеціалізуються на зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції, з розташуванням складів та переробних цехів продукції садівництва та ягідництва, в межах с.Новововодяне, в центральній та північно-східній частинах села.

На цих територіях пропонується розмістити виробничі та переробні сільськогосподарські, рослинницькі підприємства (культиваційні: теплиці та парники), ділянки підприємств IV-V класу шкідливості з СЗЗ від 100,00м до 50,00м, для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції. Територія віддалена від сельбищної та рекреаційної зони. Об’єкти виробництва розміщено з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог (використовуючи будівлі і споруди, розташовані на нормативній відстані від житла) та за умов транспортного обслуговування. Між житловою та виробничою зонами проектом передбачена організація зеленої смуги з плодово-ягідних культур.

Розміщення і функціонування даних об’єктів сприятиме залученню місцевого населення у виробництво, створенню додаткових робочих місць для мешканців села Нововодяне.

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4

Зелені насадження. спеціального призначення висаджують у санітарно-захисних смугах виробничо-комунальних підприємств, кладовищ, а також у прибережній смузі ріки.

Озеленення санітарно-захисної зони складається з багаторядної посадки високорослих дерев (пірамідальні тополі, грецький горіх, біла акація) з рядовою посадкою чагарників

Сформована генеральним планом система зелених насаджень є важливим санітарно-гігієнічним фактором та грає важливу роль у формуванні архітектурного вигляду села, а також місць спілкування людини з природою. Функціональне призначення існуючих земель лісосмуг не змінюється.

3.4.2.9 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Сільськогосподарські угіддя – частина землі, що використовується для сільськогосподарського виробництва. Угіддя розрізняються за природними особливостями і призначення, а саме:

1. Рілля – землі, що систематично оброблюються і використовуються для посіву різноманітних сільськогосподарських культур;

2. Сіножаті і пасовища (луки, що використовуються для сіножаті і випасу сільськогосподарських тварин);

3. Перелоги (рілля, необроблювані тривалий час землі).

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДСП 173-96.

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови

3.4.3.1 Громадські зони

Зона Г-2 – загальносільського центру

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

ДБН 360-92**, табл.6.1

2. Площаземельної ділянки Згідно з ДБН В.2.2-9:2009«Громадські будинки та споруди» та згіднозпрофільнимДБНза типомобєкту
3. Гранично допустимависотабудівель

Згідноз ДБН В.2.2-9:2009«Громадські

будинкиіспоруди.Основніположення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», ДБНВ.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»,та згідно зпрофільним

ДБН затипомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідноз ДБНВ.2.2-9:2009 «Громадські

будинкиіспоруди.Основніположення» та згідно зпрофільнимДБНза типом обєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Визначаєтьсязгідно зДБН360-92**

п.3.7

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**п.7.26*-7.37
7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН360-92**, ДБН В.2.2-9:2009, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93

з урахуванням санітарнихнорм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**додатки 8.1, 8.2,

та профільноюнормативною

документацією

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБНА.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11. Вимогищодоблагоустрою(втомучислі щодо відновлення благоустрою)

Відповіднодо ЗУ «Проблагоустрій

населенихпунктів» №4220-VI від

22.12.2011, ДБН Б.2.2-5:2011, та згідно з профільнимДБН за типом обєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92** розділ 7, ДБНВ.2.3-5:2001«Вулиці та

дорогинаселенихпунктів»

13.

Вимогищодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно зДБН 360-92** п.3.7 та

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно ЗУ «Про охорону культурної спадщини» та зДБН 360-92**розділ 11
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки

і споруди. Доступність будинків і

споруд для маломобільних груп населення»

Навчальна зона Г-3-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-3-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідноз ДБН 360-92** табл.6.1,

ДБНВ.2.2-9:2009«Громадські будинки та споруди», та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідноз ДБН В.2.2-9:2009«Громадські

будинкитаспоруди.Основніположення», ДБНВ.1.2-7:2016

«Пожежна безпека об’єктів будівництва», та згідно зпрофільним ДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

ЗгіднозДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкитаспоруди.Основніположення» та згідно зпрофільнимДБНза типом обєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Визначаєтьсязгідно зДБН360-92**

п.3.7

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН360-92**, табл.6.2

п. 7.26*-7.37 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН360-92**,

ДБН В.2.2-9:2009, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН 360-92**, додатки8.1,8.2 та профільноїнормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Проблагоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011;ДБНБ.2.2-5:2011,та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

розділ 7, ДБН В.2.3-5:2001«Вулиці та дорогинаселенихпунктів»

13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідноз ДБН360-92**, розділи 3,7 та

ДБН В.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Культурна та спортивна зона Г-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно зДБН 360-92** табл.6.1, ДБН

В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16:2005«Культурно-видовищні тадозвіллєві заклади»; ДБНВ.2.2-13:2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчіспоруди» та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-16:2005«Культурно-видовищні тадозвіллєвізаклади»БНВ.2.2-13:2003

«Спортивніта фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБНВ.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно з ДБНВ.2.2-9-2009«Громадські

будинкитаспоруди.Основніположення» та згідно зпрофільнимДБНза типом обєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2

п. 7.26*-7.37

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно зДБН 360-92** додаток3.1,

ДБН В.2.2-9:2009, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідноз ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації та передпроектнихрозробок

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН Б.2.2:2011,

ДБН 360-92**додаток 5.2. та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згіднозДБН 360-92**

пп.7.26*–7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідноз ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця7,5,7.6(зміна4)та

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона розміщення культових установ та обрядових споруд Г-4-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-4-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки Визначається містобудівною документацією
3. Гранично допустимависотабудівель/споруд Визначається містобудівною документацією
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», з ДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ «Про охорону культурної спадщини»

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з 360-92**, табл.6.2, п.7.26*-7.37

відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6,00м,

жилих вулиць – 3,00м

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, з ЗУ «Про охорону культурної спадщини» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН360-92**п.3.13, додаток3.1, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно зДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ«Проблагоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011,ДБН360-92**,додаток

5.2та згідноз профільнимДБН

затипомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

ВизначаєтьсязгіднозДБН 360-92**

пп.7.26* - 7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця7.5,7.6(зміна4)та

ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Лікувальна зона Г-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-5

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідноз ДБН360-92**, табл.6.1,ДБН

В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціальногозахисту населення»БН В.2.2-9:2009«Громадські будинки та споруди», та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

ЗгіднозДБНВ.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБНВ.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,

ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціально-

гозахисту населення», та згіднозпрофільнимДБН за типомобєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН360-92**,т.6.2п.3.14, 3.32, 7.26*-7.37, ДБН В.2.2-10:2001 «Заклади охорони здоровя»,ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»,ДСП173-96
7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН360-92**, п.3.13,додаток3.1, ДСП 173-96, з урахуваннямсанітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно зДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН360-92**,додаток5.2та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

ВизначаєтьсязгіднозДБН 360-92**

пп.7.26*–7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51,

таблиця7,5,7.6(зміна4)та

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Торгівельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

ЗгіднозДБН360-92**, табл.6.1,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-23:2009«Підприємства торгівлі» та

ДБНВ.1.2-7-2016«Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно зДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинкита спорудисновніположення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» тазгіднозпрофільнимДБНза типом обєкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2, п.3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно зДБН 360-92**, п.3.13, додаток3.1, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

ЗгіднозДБН360-92**, додаток 8.1, 8.2,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Проблагоустрій

населених пунктів»,

ДБН360-92**, додаток5.2та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідноз ДБН360-92**,

п.7.26*–7.42, ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ЗгіднозДБН 360-92**, п. 7.50,7.51,

таблиця7.5,7.6(зміна4)та

ДБНВ.2.3-15:2007 «Автостоянкиігаражідлялегкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»

2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.2 Житлові зони Ж

Зона садибної забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові

будинкисновніположення»,

дляобєктівгромадськоїзабудови–згідно ДБН 360-92**, табл.6.1.та

ДБН В.2.2-9:2009«Громадськібудинкитаспоруди» та згідно з профільним ДБНза типом обєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

ЗгіднозДБН360-92**, п.3.19*,

ДБНВ.В.1-7:2016 «Основні вимоги добудівель іспоруд. Пожежна безпека»тазгідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно зпрофільним ДБН затипом обєкту
5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Визначається згідно з ДБН 360-92**, п.3.7, додаток3.2.
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, т.6.2,п. 3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН В.1.2-7:2016,

ДБН 360-92**, п.3.13, 3.24, 3.25а*, табл.3.2а* додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно зДБН360-92** додаток 8.1, 8.2 ,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2,

ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з

профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**, п.3.22, пп.7.26* – 7.42

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4),

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона багатоквартирної житлової забудови Ж-3-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-3-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

ДБН 360-92**, розд.3, п.3.8*; для об’єктів громадської забудови

ДБН 360-92** дод.6.1 та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним

ДБНза типом обєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідноз 360-92**, розд.3, п. 3.19, п.3.8*;

ДБНВ.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» тазгідно з профільнимДБН за типомобєкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідноз 360-92**, розділ 3, п.3.8*, та ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно зпрофільним ДБН затипом обєкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови)

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 3, п.3.2,

п.3.7, п.3.8п.

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, п. 3.14, 3.32, п.6.5 таб.6.2, п.7.26*-7.37 та згідноз рішеннями затвердженого генерального плану
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН В.1.2-7:2016,

ДБН 360-92**, п.3.13, 3.24, 3.25а*, табл.3.2а* додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2 ,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2,

ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з

профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**, п.3.22, пп.7.26* – 7.42

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4),

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р

Рекреаційназонаактивного відпочинку Р-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, п.п.5.1-5.13, табл.5.1, табл.6.1, ДБН В.2.2-9:2009«Громадськібудинкитаспоруди»

та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно містобудівного розрахунку, передпроектній розробці
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, розділ 3, п.3.8*, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, п.п.7.26*-7.37
7.

Планувальніобмеження(зони охорони пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі

історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від об'єктів, якіпроектуються, до існуючих

будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93

з урахуванням санітарних норм

9. Охоронні зони інженерних комунікацій

Згідно з ДБН360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільноїнормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11. Вимогищодоблагоустрою(втомучислі щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI                від

22.12.2011, ДБН Б.2.2-5:2011 та згіднозпрофільнимДБНза типомобєкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначаєтьсязгідно зДБН360-92** пп.7.26*÷7.42,ДБНВ.2.3-5:2001 «Вулиці тадороги населенихпунктів»
13. Вимогищодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідноз ДБН 360-92**; пп. 7.50,7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини

Згідно зДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»

№2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

РекреаційназонаозелененихтериторійзагальногокористуванняР-3, Р-3-3, Р-3-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3, Р-3-3, Р-3-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, п.п.5.1-5.13,

табл.5.1.дляобєктівгромадськоїзабудови,згідно ДБН 360-92**, табл.6.1,   ДБН В.2.2-9:2009«Громадськібудинкитаспоруди», згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель Визначається містобудівною документацією, передпроектній розробці та профільним ДБН за типом об’єкту
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, розділ 3, п.3.8*,

та згідно з містобудівною документацією та профільним ДБН за типом об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**,т.6.2 п.п.7.26*-7.37, відступ від червоних ліній магістральних вулиць не меньше 6.00м, жилих вулиць не менше 3.00м
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

ЗгіднозДБН 360-92**, додаток3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93з

урахуванням санітарнихнорм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно зДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011

«Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

пп.7.26÷7.42 та ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп.7.50,7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно зДБН 360-92**розділ 11, ЗУ«Про охоронукультурноїспадщини»2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР

Зона відводу залізниці ТР-1-1, ТР-1-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1-1, ТР-1-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно Земельного кодексу України,Закону України «Про планування і забудову територій», з

ДБН360-92** розділ 7,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.3-19:2008 «Залізниця», та ВБНВ.2.3-1:2008«Спорудитранспорту. Проектування, будівництво та експлуатаціябудівельі службово-технічнихспоруд залізничного транспорту пришвидкісному та високошвидкісному русіпоїздів»;та згідноз профільнимДБН за типомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

ДБН 360-92** розділ 7;

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

ВБН В.2.3-1:2008 «Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів»;

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. ДБН В.1.17:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно

з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

ДБН 360-92** розділ 3, п.3.8*;

ВБН В.2.3-1:2008 «Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів»;

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно «Земельного кодексу України», Закон України «Про планування і забудову територій», згідно

Згідно з ДБН 360-92**,т.6.2 п.п.7.26*-7.37, ДСП 173-96 та рішеннями генерального плану

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішеннями генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з

урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додатки8.1, 8.2

та профільноюнормативноюдокументацією

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБН А.2.1-1-2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI    від

22.12.2011, ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона транспортної інфраструктури ТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та cупутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій», з

ДБН360-92**розділ 7, табл.7.1, 7.3

та згідноз профільнимДБН затипомобєкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно «Земельного кодексу України», Закону України «Про планування і забудову територій», згідноз

ДБН360-92**розділ 7, п.7.32, 7.36 таб.7.3ДСП173-96

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7, п.7.26 табл.7.1, 7.3, додаток 3.1
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток8.1, 8.2;

профільноїнормативноїдокументації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідноз ДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(утому

числіщодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з

ДБН 360-92**, розд.7, пп.7.26*÷7.42;

ДБНВ.2.3-5:2001«Вулиці тадороги населенихпунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

пп. 7.46÷7.54, таблиця7.5,7.6та

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражідля легкових автомобілів» зурахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН

Зона інженерної інфраструктури ІН-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Закону України «Про електроенергетику», Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); згіднозДБН360-92**, розділ 8

пп.8.14-8.25таз урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель ЗгіднозДБН360-92**,пп.8.14÷8.25,ДБН В.1.2-7:2016«Пожежна безпека» та з урахуванням спеціалізованих норм
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури
5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8, таб.8.5а*, таб.8.6*, п.8.23*÷8.25*,

ДБН В.2.5-16:99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до

спеціалізованих норм

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідноз ДБН 360-92**,пп.8.14÷8.25,

додатку3.1 з урахуванням санітарних та технологічних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з ДБН 360-92**, п.8.23, таб.8.5а*, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно зДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011, згідно ДБН 360-92**, ДСП 173-96, з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно зДБН360-92**,

розділ 7, ДБНВ.2.3-5:2001

«Вулиці та дорогинаселенихпунктів»та зурахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБНВ.2.3-15:2007«Автостоянкиігаражі для легковихавтомобілів»зурахуванням спеціалізованих норм
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

ЗонаінженерноїінфраструктуриІН-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

ЗгіднозДБН360-92**,п.8.9табл.8.3;п. 8.35-8.37 табл. 8.7; п. 8.41 табл. 8.10,

ДБН В.2.5-74:2013«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-20:2001«Інженерне обладнання будівельіспоруд.Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будівельіспоруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

в залежностівід технологічного процесу тазурахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель ЗгіднозДБН360-92**пп.8.14-8.25, ДБН В.1.2-7:2016 «Основнівимогидобудівель і споруд.Пожежна безпека» та з урахуванням спеціалізованих норм
4.

Максимально допустимий відсоток

забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

До меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

ЗгіднозДБН 360-92**, розділ 7 відповідно до спеціалізованих норм
7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.10÷8.12, табл.8.8, 8.9; пп. 8.42, 8.51, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96

з урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН360-92**; ДСП173-96

зурахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

ВизначаєтьсязгіднозДБН 360-92**,

п.п.7.26÷7.42,ДБНВ.2.3-5-2001 «Вулиці та дорогинаселенихпунктів»зурахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБНВ.2.3-15-2007 «Автостоянкиігаражі для легковихавтомобілів»зурахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III