У К Р А Ї Н А

МПП Майстерня С

          Замовник:                                            Нововодянська сільська рада

                                                                       Добропільського району Донецької області

          Найменування об’єкту:                     Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Веселе Поле на території Нововодянської сільської ради

                                                                       Добропільського району Донецької області

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, с.Веселе Поле на території

Нововодянської сільської ради

Добропільського району Донецької області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГП-VI-17.1/608.3

Керівник архітектурного бюро                                                        Н.В. Лаврова

Головний архітектор проекту                                                           Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АА №002099

Головний інженер проекту                                                               О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                                       серія АР №006239

м.Дніпро

2017 р.

З М І С Т

Найменування розділів Стор.

1. додатКИ.......................................................................................................................... 4

2. СКЛАД ПРОЕКТУ............................................................................................................. 5

3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву.......................................................................... 6

4. ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................... 7

5. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................ 8

1.1 Мета та призначення генерального плану............................................................... 8

1.2 Терміни та визначення понять.................................................................................. 9

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ..... 11

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с. Веселе Поле, місце в системі розселення..................................................................... 11

2.2 Природно-кліматичні умови.................................................................................... 13

2.2.1 Клімат...................................................................................................................... 13

2.2.2 Рельєф...................................................................................................................... 14

2.2.3 Ґрунти та рослинність........................................................................................... 14

2.2.4 Геологічна будова.................................................................................................. 14

2.2.5 Тверді корисні копалини....................................................................................... 15

2.2.6 Гідрогеологічні умови........................................................................................... 15

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації................................ 15

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища....................................................................................................................... 15

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Веселе Поле........................................................................................................................................... 15

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду............................................. 16

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери........................................................................ 17

2.4.4 Транспортна мережа.............................................................................................. 17

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти........................................................................ 17

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення..................................... 17

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища........................................... 18

2.5.1 Радіаційний стан.................................................................................................... 19

2.5.2 Електромагнітне випромінювання....................................................................... 19

2.5.3 Природно-заповідний фонд.................................................................................. 19

2.5.4 Пам’ятки культурно-історичної спадщини........................................................ 19

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій...... 19

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту.......................................................................................................... 20

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.......................................................... 21

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області.......................................................................................... 21

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту.......................................................................................... 23

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж......................................................... 23

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території................. 24

3.4.1 Існуюче зонування території села........................................................................ 24

3.4.2 Планувальне зонування території села................................................................ 25

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-4, Г-6.................................................................. 26

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1............................................................. 27

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-3.......................................................................................... 27

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-2......................................................... 28

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3........................................... 28

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-4, КС-4-1....................................................... 28

3.4.2.7 Виробнича зона В-5, В-6.................................................................................... 29

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4............................................. 29

3.4.2.9 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1................................ 29

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови...................................................... 29

3.4.3.1 Громадські зони Г............................................................................................... 29

3.4.3.2 Житлові зони Ж................................................................................................... 32

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р....................................................................... 33

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР............................................................ 34

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН................................................................. 36

3.4.3.6 Комунально-складські зони КС.................................................................................. 40

3.4.3.7 Виробничі зони В................................................................................................ 41

3.4.3.8 Спеціальні зониС................................................................................................ 44

3.4.6 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.................................... 45

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення......................................................................................................................... 47

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва...................................................................................................................... 49

3.7 Організація системи обслуговування. Розрахунок і розміщення закладів обслуговування................................................................................................................ 50

3.8 Архітектурно-планувальна організація виробничої зони та комунальних територій.......................................................................................................................... 52

3.9 Організація руху транспорту та пішоходів............................................................ 53

3.10 Зовнішній благоустрій та озеленення................................................................... 53

3.11 Інженерне забезпечення території........................................................................ 55

3.11.1 Водопостачання.................................................................................................... 55

3.11.1.1 Водопровідні мережі та споруди..................................................................... 55

3.11.1.2 Протипожежні заходи...................................................................................... 57

3.11.2 Каналізація............................................................................................................ 57

3.11.2.1 Каналізаційні мережі та споруди.................................................................... 57

3.11.2.2 Дощова каналізація........................................................................................... 59

3.11.3 Санітарне очищення............................................................................................ 59

3.11.4 Теплопостачання.................................................................................................. 60

3.11.5 Газопостачання.................................................................................................... 61

3.11.6 Електропостачання.............................................................................................. 61

3.11.7 Політика енергозбереження та енергоефективності........................................ 62

3.11.8 Телефонізація та радіофікація............................................................................ 63

3.11.8.1 Телефонізація.................................................................................................... 63

3.11.8.2 Радіофікація....................................................................................................... 63

3.11.8.3 Інтернет.............................................................................................................. 63

3.12 Заходи з охорони навколишнього середовища.................................................... 64

3.12.1 Заходи з охорони навколишнього середовища................................................. 64

3.12.2 Інженерна підготовка території......................................................................... 66

3.13. Заходи з охорони об’єктів культурної спадщини.............................................. 67

3.14. Інженерно - технічні заходи цивільного захисту. Загальні положення........... 67

3.15. Основні техніко-економічні показники генерального плану села Веселе поле........................................................................................................................................... 68


1. додатКИ

1. Завдання на розробку містобудівної документації.

2. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/16-6 від 07.02.2017р. про дозвіл на розробку генеральних планів с.Нововодяне, с.Веселе Поле, с.Первомайське, с.Благодать, с.Весна.

3. Довідка-інформація Управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації № 01-223-18/01 від 23.06.2017р.

4. Довідка-інформація Нововодянської сільської ради.

5. Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради на 01.01.2017р.

6. Паспорт сільського населеного пункту с.Веселе Поле.

7. Рішення Нововодянської сільської ради № VІІ/2-1 від 23.11.2017р.

«Про перейменування села Урицьке, вулиць с.Благодать та с.Первомайське».

8. Картографічна основа в М 1:2000.

9. Картографічні матеріали.

10.Креслення генерального плану арк. ГП-1÷ГП-7.


2. СКЛАД ПРОЕКТУ

№ п/п Найменування матеріалів На чому виконано Масштаб Номери креслень чи томів проектної документації
І. Графічні матеріали
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення

папір

б/м

ГП-1

2. План існуючого використання території зі схемою існуючих планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-2
3. Генеральний план (основне креслення) зі схемою проектних планувальних обмежень папір 1:2 000 ГП-3
4. Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту папір 1:2 000 ГП-4
5. Схема інженерного обладнання території папір 1:2 000 ГП-5
6. Схема інженерної підготовки та захисту території папір 1:2 000 ГП-6
7. Детальний план території папір 1:2 000 ГП-7
ІІ. Текстові матеріали
1. Пояснювальна записка книга   1


3. Склад АВТОРСьКОГО КОЛЕКТИву

В розробці цього проекту приймали участь:

Головний архітектор проекту                                                        Ю.П. Синьковський

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АА №002099

Головний інженер                                                                           О.М. Ситенко

Кваліфікаційний сертифікат                                                         серія АР №006239

Архітектор І категорії                                                                    О.Н. Реутова

Кваліфікаційний сертифікат                                                                     серія АА №000850

Інженер І категорії                                                                          О.В. Парубець

Керівник санітарно-технічної групи                                            І.Ю. Морозова

Інженер-електрик І категорії                                                         Г.І. Жигалова

Економіст                                                                                         Н.Г. Троценко

Нормоконтроль                                                                               Н.В. Лаврова

Даний проект «Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Веселе Поле, на території Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області», розроблено у відповідності з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова територій», екологічними, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими нормами, правилами та стандартами, що діють на території України, та передбачають безпечні умови для життя та здоров’я людини при дотриманні заходів, передбачених кресленнями.

ГАП                                                                                                     Ю.П. Синьковський


4. ПЕРЕДМОВА

Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, села Веселе Поле, Добропільського району Донецької області, розроблено спеціалістами МПП «Майстерня С» на замовлення Нововодянської сільської ради Добропільського району Донецької області (договір №1-337/03-17 від 07.04.2017р.)

Генеральний план, поєднаний з детальним планом, села Веселе Поле, Добропільського району Донецької області, розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- вихідних матеріалів, наданих Нововодянською сільською радою та її службами;

- матеріалів аерофотогеодезичних вишукувань, виконаних ФОП Саприкін О.В. в 2017р.

- натурних обстежень.

В розробці проектної документації враховано вимоги нижче приведених нормативно-правових документів:

&Конституція України від 28 червня 1996р.;

&Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001р. №2768-ІІІ;

&Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003р.;

&Водний Кодекс України від 6 червня 1995р.;

&Лісовий Кодекс України № 3404-ІV від 8 лютого 2006р.;

&Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997р.;

&Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами

від 17 лютого 2011р. – 2013р.;

&Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003р.;

&ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

&ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

&ДБН 360-92** «Планування і забудова територій»;

&ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови

населених пунктів», 2002р.;

&ДСанПіН 145-2011 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць»;

&ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

&ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека обєктів будівництва»;

&ДБН Б.2.3-4:2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

&ДБН Б.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

&ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

&ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

&ПУЕ:2017 «Правила улаштування електроустановок»;

&СН 369-74 «Вказівка з розрахунку розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що знаходяться у викидах підприємств»;

&ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій будинків і споруд від шуму»;

&ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях та на територіях»;

&ДСТУ-Н Б.В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка вирішує концептуальні напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови; функціональне зонування, планувальну структуру; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Необхідність розроблення генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Веселе Поле, викликана змінами у соціально-політичній та економічній сферах, що відбуваються у країні за роки незалежності, особливо в 2014-2016р.р.

Проект виконано на розрахунковий період – 20 років (до 2037р.) – ІІ черга, з виділенням І черги – 5 років (2022р.).

При виконанні цієї роботи були використані нижченаведені матеріали:

- Схема планування території Донецької області, затверджена 09.06.2011р.;

- Паспорт територіальної громади Нововодянської сільської ради;

- Проект встановлення меж сільських населених пунктів Нововодянської сільської ради Добропільського району 1994р.

- Проект формування території та встановлення меж Нововодянської сільської ради,

1994р.;

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Нововодянської сільської ради, с.Нововодяне, с.Первомайське, с.Благодать, с.Веселе Поле, с.Весна, Добропільського району Донецької області 2017р.;

- Програми економічного та соціального розвитку Нововодянської сільської ради

на 2017р.;

- Геологічний звіт про результати пошукової розвідки на майданчиках Червоноармійської - Західної перспективи, складений трестом «Артемгеологія» в 1971р.;

- Кадастрова карта України;

- Актуалізована картографічна основа в цифровій формі надана ФОП Саприкін О.В. в 2017р.;

- Технічна документація по землеустрою щодо інвентаризації земель під водними об’єктами на території Нововодянської сільської ради населених пунктів.

5. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Мета та призначення генерального плану

Генеральний план розробляється з метою:

-визначення перспектив розвитку населеного пункту, враховуючи розвиток всіх функціональних зон: сельбищної, виробничої, сільськогосподарського використання, рекреаційної, об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини;

-забезпечення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, раціонального використання і органічного включення до забудови пам’яток історії і культури;

-створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

-забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Введення генерального плану вирішує наступні основні задачі:

-обґрунтування та встановлення нових меж населеного пункту;

-визначення напрямку територіального розвитку з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних і природних ресурсів;

-функціональне зонування території населеного пункту, що забезпечує найкращі умови праці, побуту та відпочинку населення, а також розвиток та реконструкцію населеного пункту в цілому;

-відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

-підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

-створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

Генеральний план, поєднаний з детальним планом с.Веселе Поле, є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території населеного пункту.

При виконанні проекту генерального плану, поєднаного з детальним планом, с.Веселе Поле, Добропільського району Донецької області у відповідності з п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 та завдання на проектування розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)» в даній містобудівній документації не розробляється.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) розробляється за спеціальним завданням окремим проектом, відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

В проекті розроблено розділ «Охорона навколишнього середовища». Згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.11, п.3 та розділу VI, п.5 буде розроблено Звіт про стратегічну екологічну оцінку (Звіт СЕО). Звіт СЕО розробляється окремим документом.

1.2 Терміни та визначення понять

Нижче наведені терміни та визначення понять, використані в цій пояснювальній записці:

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного виробничого або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

Генеральний план міста – це містобудівна документація, яка відповідно до вимог державних будівельних норм визначає принципові рішення щодо планування, забудови, реконструкції та іншого використання території міста, встановлює в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення території, розміщення об'єктів, вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, заходи щодо інженерної підготовки, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

Громадське обговорення – процедура, спрямована на врахування законних інтересів фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави при плануванні і забудові територій.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, місцевих правил забудови, тощо.

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Документація проектна – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємнопланувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Експертиза містобудівної документації – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

Зона охоронна – територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв’язку, електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

Зона санітарно-захисна – територія, що відокремлює від житлової забудови об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд та комунікацій.

Історичний ареал – частина території міста, селища, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування.

Лінія регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків та споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, з урахуванням яких визначається цільове призначення земель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) – будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Орган місцевого самоврядування – виборчий орган (рада), який складається з депутатів і в відповідності з законом наділений правом представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення.

Прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

Проект забудови території – документація, яка поєднує властивості містобудівної та проектної документації, що розробляється для будівництва комплексів будинків та споруд.

Територія – частина земної поверхні у встановленій межі з притаманним їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця.

Функціональне використання (призначення) території – використання території за переважними функціями (багатофункціональна, громадська, житлова, промислова тощо), що існує або встановлюється містобудівною документацією, та наявність інших супутніх функцій, які не суперечать функціям, що переважають.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

6. РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

2.1 Економіко-географічна характеристика території. Загальні відомості щодо с. Веселе Поле, місце в системі розселення

Відповідно до Схеми розселення, що є складовою Схеми планування Донецької області, села Нововодяне, Веселе Поле, Первомайське, Благодать та Весна відносяться до Покровської міжрайонної системи розселення. Село Веселе Поле розташовано у Добропільському районі Донецької області в південно-західній частині території Нововодянської сільської ради. Територія села межує на півдні, півночі, сході з землями сільськогосподарського призначення, а на південному заході межує з землями колективних городів шахти «Білозерська».

Село знаходиться в складі Нововодянської сільської ради, до якої входять п’ять сіл:

- с.Нововодяне – площа – 259,40 га, населення – 391 чол.;

- с.Первомайське - площа – 190,80 га, населення – 362 чол.;

- с.Весна – площа – 112,50 га, населення – 39 чол.;

- с.Благодать – площа – 101,30 га, населення – 65 чол.;

- с.Веселе Поле – площа – 44,40 га, населення – 39 чол.

Відстань від меж с.Веселе Поле до адміністративно-територіального центру с.Нововодяне Нововодянської сільської ради – 4,00км., до районного центру м.Добропілля шосейним шляхом – близько 20,00км.

Коротка історічна справка.

Село Веселе Поле (Тельманове) — село в Україні, Добропільському районі Донецької області, поряд з річкою Гнилуша. Гнилуша — річка в Україні, в межах Добропільського й Олександрівського районів Донецької області та Близнюківського району Харківської області.

Село Веселе Поле засноване в 1919р.

На початку 20-х р.р. в с.Веселе Поле була відкрита на початкова школа. Наприкінці 1920-их у селі появилися СОЗи, у 1930 - колгосп.

В 50-х р.р. всі колгоспи були об’єднані в колгосп ім. Урицького – 6000,00га земель (зернові, садівництво), 6 ферм (м’ясо-молочне тваринництво).

Під час перебудови і набуття Україною незалежності змінився соціально-економічний уклад села. Зник колгосп, відбулося розпаювання землі.

Найбільші зміни сталися в останнє десятиріччя.

На теперішній час село забудовано одноповерховими садибними житловими будинками. Громадських будинків та споруд в селі немає.

Центральна вулиця села – вул.Краматорська, має асфальтобетонне покриття, загальною протяжністю 1,20км.

Народно-господарський комплекс села представлений фермерським господарством.

Розвиток сільського господарства орієнтовано на вирощування зернових культур, соняшнику, кормових культур, картоплярство. Підприємства спеціалізуються на вирощуванні та зберіганні сільськогосподарської продукції.

На сході територія с.Веселе Поле межує з землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. На південному заході межує з землями для ведення фермерського господарства, далі землями с.Первомайське.

На півдні межує з землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

На північному сході від села, з пагорба, відкривається мальовничий краєвид на глибоку Малу Водянубалку системи річки Водяна.

На північному сході, за пагорбами – розташовано село Нововодяне адміністративний центр сільської ради.

Населення с.Веселе Поле на 08.11.2017р. складає - 39 чол. Структуру населення і динаміку кількісних змін с.Веселе Поле, дивись табл.2.1.1 і табл.2.1.2.

Таблиця 2.1.1

Населення 0-5 років 6-17 років 18-39 років 40-59 років 60+
39 чол. 2 1 чол. 10 чол. 12 чол. 14 чол.
5,13% 2,56% 25,64% 30,77% 35,90%

Таблиця 2.1.2

Населення За 2014рік За 2015рік За 2016рік За 2017рік
Кількість померлих - - 1 2
Кількість народжених - - - -

Транспортні зв’язки між селами і районним центром – м.Добропілля, іншими населеними пунктами здійснюється автошля́хом Т-0515 та Т-0514. Т-0515–автошлях територіального значення–Олександрівка–Добропілля–Покровськ–Констянтинопіль, ІІІ категорії, загальна довжина – 92,5км.Т-0514–автошлях обласного значення Добропілля–Лиман. Зв’язок з населеними пунктами на території Нововодянської сільської ради виконується по місцевих дорогах з твердим покриттям.

2.2 Природно-кліматичні умови

Село Веселе Поле знаходиться в північній частині Добропільського району Донецької області, на півдні Нововодянської сільської ради.

2.2.1 Клімат

Територія села належить до зони помірно-континентального клімату з частими посухами та суховіями в літній час і відлигами, туманами взимку.

Характеристика кліматичних умов основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування та прийняття планувальних рішень наведена за даними ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» в нижченаведених таблицях.

Таблиця 2.2.1.1

Метеорологічні показники Цифрова характеристика
Середньодобова сонячна радіація в липні на вертикальну поверхню південної орієнтації

143,5 Вт/м2

Те ж саме з західного та східного боку 183 Вт/м2
Температура повітря і ґрунту  
Температура повітря, середньорічна +7,50С
Абсолютний мінімум -25,00С
Абсолютний максимум +38,00С
Розрахункові температури:  
- найбільш холодної п’ятиденки -26,00С
Опалювальний період:  
- середня температура -2,10С
- тривалість 189 днів
Тривалість без морозного періоду 126 днів
Глибина промерзання ґрунту 100 см
Вологість і атмосферні опади  
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш холодного місяця 60%
Середня місячна відносна вологість повітря найбільш теплого місяця 25%
Кількість опадів за рік 480 мм
Добовий максимум опадів 74 мм

Таблиця 2.2.1.2

Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
СІЧЕНЬ
Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх Штиль Максимальна швидкість за січень по румбам

6

2,9

11

4,4

17

3,9

13

2,4

10

4,2

19

4

15

3,6

9

3,7

10 4
Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру по напрямкам (знаменник),м/с, повторюваність штилів, %, максимальна і мінімальна швидкість вітру,м/с
ЛИПЕНЬ

Пн

Пн-Сх

Сх

Пд-Сх

Пд

Пд-Зх

Зх

Пн-Зх

Штиль

Максимальна швидкість за січень по румбам

11

2,9

13

3,1

7

2,2

8

2

6

2

16

2,6

16

2,7

23

2,9

20 2

Характеристичні значення навантажень і впливів, згідно ДБН В.1.2-2:2006 наведено у табл. 2.2.1.3.

Таблиця 2.2.1.3

Вітрове навантаження 460 Па
Снігове навантаження 1390 Па
Товщина стінки ожеледі 21 мм
Вітрове навантаження при ожеледі 210 Па

Природно-кліматичні особливості району сприятливі, особливості температурного і вітрового режиму сприяють добрій аерації території, формують комфортне мікрокліматичне середовище і сприятливі умови для організації відпочинку, а також являють велику практичну цінність при лікуванні багатьох захворювань і організації оздоровчих заходів з метою профілактики.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДБН 360-92** додатки 1.1, 1.2 територія, що розглядається, розташована в ІІ (південно-східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, північно-степовій підзоні.

2.2.2 Рельєф

Рельєф території, прилеглої до с.Веселе Поле – пагористий, розчленований ярово-балочною мережею. Територія відноситься до області північно-західного схилу Донецького кряжу, Донецької складчатої споруди.

Рельєф території с.Веселе Поле здебільшого – спокійний, рівний. Абсолютні позначки території с.Веселе поле змінюються від 201,90м до 193,70м над рівнем моря. Система висот – Балтійська. Похили поверхні в основному не перевищують 9‰.

Загальний похил місцевості, з північного сходу на південний захід до ставків і ярів.

2.2.3 Ґрунти та рослинність

В геологічному відношенні район с.Веселе Поле складений породами крейдової, юрської і тріасової систем, які прикриті ґрунтово-рослинним шаром.

Село розташоване в північно-степовій підзоні, де зональним типом ґрунтів є чорноземи звичайні.

Ґрунти представлені середньо та сильно змитими чорноземами з потужністю гумусового шару від 20см до 60см.

В понижених ділянках балок зустрічаються лугові і лугові шаруваті ґрунти, які більшою частиною слугують високоякісними сіножатями.

В пониженнях балок зустрічаються болотні, солонцюваті, солончакові ґрунти, які характеризуються постійним надлишковим зволоженням, оглиністю всього профілю ґрунту.

Найхарактернішою дерев’яною рослинністю даної території є липа, горобина, акація, тополя, клен гостролистий, ясен.

2.2.4 Геологічна будова

За геологічною будовою територія належить до західного крила синклінарної складки Кальміус-Торецької котловини Донбасу. В геологічній будові району беруть участь кам’яновугільні третинні і четвертинні відкладення систем.

Кам’яновугільні відкладення представлені світами і виражені головним образом піщано-глинистими сланцями, перешаровані з піщаниками. Залягання порід в межах площі відносно спокійне, тектонічних порушень безпосередньо в межах, території, що розглядається, не виявлено.

2.2.5 Тверді корисні копалини

В тектонічному відношенні територія с.Веселе Поле, що розглядається, приурочена к західному крилу Кальміус-Торецької котловини Донбасу.

Товщина кам'яновугільних порід характеризується спокійними закладенням порід.

Падіння порід на південний схід і простилання на північний захід. Кут падіння складає 8º.

Стратиграфічно кам'яновугільна товща порід, складова надр ділянки представлена свитими:С42 – Безвугільної, С32 – Смолановської, С52 – Каменської.

В даному районі робочими пластами являються С32 – С42, в існуючий період не підробляються, гірничі породи під ділянку села не підійшли.

Територія села Веселе Поле по величинам деформації, відноситься к І-ІІ групам територій. Територія під селом на теперішній час не підробляється.

Під час проектування нових ділянок під забудову необхідно узгодити проекти з:

      Управлінням Донецького округу Держгіртехнадзору України;

      П/о «Красноармійськвугілля».

2.2.6 Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району зумовлені орогідрограічними і кліматичними умовами, геологічною будовою і степеню підробітки надр. Перечисленні два фактори не внесли свій відбиток на характер накопичення підземних вод і формування їх хімічного складу. У межах села підземні води приурочені к кам’яновугільним та четвертинним відкладенням.

Водоносний горизонт в цих відкладеннях приурочений до низів лісовидних суглинок, малопотужною, непостійний к практичному значенню і для цілей питного та господарського водопостачання значення не має.

В кам’яновугільних відкладеннях підземні води зосереджені к піщаникам і вапнякам. Що стосується піщаних сланців, то вони також утримують воду, але являються слабким водоносним горизонтом і практичного значення не мають.

2.3 Оцінка реалізації попередньої містобудівної документації

Генеральний план с.Веселе Поле раніше не розроблявся і на теперішній час відсутній.

Основною діючою містобудівною документацією на території, що розглядається, є розроблена Українським державним науково-дослідницьким інститутом проектування міст «Гипроград» в 2011р. «Схема планування території Донецької області», що затверджена рішенням ІV сесії 6 скликання обласної ради від 09.06.2011р.

Концепцію розвитку території, відображену в Схемі планування, було прийнято за основу при розробленні генерального плану села Веселе Поле.

2.4 Характеристика сучасного використання території поселення та існуючих проблем соціальної, інженерної та виробничих сфер, навколишнього природного середовища.

2.4.1 Сучасний стан функціонального використання земель в межах c.Веселе Поле

На даний час с.Веселе Поле являє собою сільський населений пункт, який за чисельністю населення можна віднести до групи малих, згідно ДБН 360-92**, табл. 1.1.

На даний час територія, на якій знаходиться с.Веселе Поле, має умовне розділення на ділянки різного функціонального призначення. В межах с.Веселе Поле розглядаються нижче наведені території: житлова, що включає існуючі садибні ділянки; комунальні (існуюче кладовище); територія транспортної та інженерної інфраструктури.

Чисельність населення с.Веселе Поле на 01.01.2017р. складала 39чол. Площа села – 44,40 га.

Сельбищна зона с.Веселе Поле включає житлову забудову, що зосереджена вздовж вул.Краматорська, а також городні дорізки, які прилягають до придомових ділянок в межах житлових садиб. На сельбищної території багато напівзруйнованих, занедбаних, кинутих домівок. Житлова забудова займає до 50% площі населеного пункту.

Площа земельної ділянки для обслуговування житлового будинку в с.Веселе Поле, згідно ст.121 Земельного кодексу України складає від 0,15 до 0,25га. Прилеглий до неї земельний дорізок використовується для ведення садівництва та городництва, в межах житлових кварталів в середньому має площу до 0,40га (сумарно може складати до 1,00га).

На території села не має закладів повсякденного обслуговування, об’єктів громадської забудови.

Інфраструктурні об’єкти обслуговування періодичного та повсякденного користування (адмінбудівля сільради, Нововодянський будинок культури на 238 місць з бібліотекою на 9393од., дошкільний навчальний заклад «Ластівка» на 15 місць, Нововодянська ЗОШ I-IIступенів на 80 місць, КЛПЗ «Добропільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодянський фельдшерський пункт, відділення зв’язку та пошта) розміщені в с.Нововодяне на відстані близько 4,50км.

Також, об’єкти повсякденного обслуговування розташовані в с.Первомайсье, що знаходиться на відстані близько 1,00км на захід від с.Веселе Поле.

В комунальній зоні в межах села, на півночі, розташовано кладовище традиційного поховання, загальною площею – 0,21га.

Транспортну інфраструктуру села складає вул.Краматорська, проїзди та майданчики, що створюють вулично-дорожню систему.Ширина центральної вул.Краматорська – від 25,00м до 33,00м.

Централізована система водопостачання в селі – відсутня. Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими шахтними колодязями. Централізовані системи каналізування та теплопостачання в селі також відсутні. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання – автономне за допомогою твердопаливних і електричних котлів.

Централізована система газопостачання – відсутня. Газопостачання здійснюється від індивідуальних газобалонних установок скрапленого газу.

Електропостачання с.Веселе Поле здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідними трансформаторами. В селі розташовано КТП № 300 – 100кВа (комплектна трансформаторна підстанція). Загальна довжина магістральних мереж ПЛ 6кВ – 1,65км, повітряних мереж 0,4кВ – 2,13км. Мережа зовнішнього освітлення – вздовж вул.Краматорська.

Село телефонізовано від підприємства «Укртелеком». Загальна кількість номерів - 2. Радіофікація села – відсутня, почтове відділення – відсутнє.

Нововодянська сільська рада, у тому числі с.Веселе Поле користується звалищем побутових твердих відходів, що розташоване в Добропільському районі. Укладена угода з підприємством КП «Агрокомсервіс» на вивіз твердих побутових відходів на існуючий полігон.

2.4.2 Структура та обсяги існуючого житлового фонду

На даний час в с.Веселе Поле налічується – 33 індивідуальних садибних будинків (садиба), що функціонує. Загальна площа існуючого житлового фонду садибного типу складає 1713,00м2. В кожному будинку в середньому проживає одна - дві людини. Середня житлова забезпеченість постійного населення – 43,92м2/чол.

Садибні будинки с.Веселе Поле є приватною власністю мешканців села та інших громадян, тому їх ремонт та утримання здійснюються за кошти власників.

Також в селі є 12 законсервованих садиб з площею житлового фонду – 864,00м2.

Загальна кількість існуючих житлових будинків – 33 площею житлового фонду – 1713,00м2.

Площа існуючих присадибних ділянок складає від 0,15 до 0,90га: частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, вирощування городини.

2.4.3 Рівень розвитку соціальної сфери

Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування на території села – відсутні.

Громадський центр відсутній, що не відповідає потребам мешканців с.Веселе Поле на первинному рівні.

2.4.4 Транспортна мережа

Транспортна інфраструктура с.Веселе Поле складається з вул.Краматорська та місцевого проїзду до кладовища.

Центральна частина території с.Веселе Поле розділена головною вулицею вул. Краматорська, (автомобільною дорогою місцевого значення), яка здійснює зв’язок населеного пункту на північному сході з с.Нововодяне, с.Благодать, с.Весна та з автомобільним шляхом територіального значення Т-0514 м.Добропілля – м.Лиман, на заході з с.Первомайське, м.Білозерське, та з автодорогою територіального значенняТ-0515 — автомобільний шлях територіального значення у Донецькій області, пролягає територією Олександрівського, Добропільського, Покровського, Великоновосілківського районів та Добропільської, Покровської міськради через Олександрівку — Новодонецьке — Святогорівку — Добропілля — Білицьке — Родинське — Покровськ — Шевченко — Костянтинопіль.

Фактична ширина вул.Краматорська, між огородженнями домоволодінь, складає від 25,0м до 33,0м, ширина проїзної частини від 6,00м до 7,00м.

Площа транспортної інфраструктури (вулиці, проїзди) – 0,84га. Довжина вулиць з твердим покриттям(асфальтове покриття) – 1,20км. Рівень автомобілізації легкового автотранспорту – 7машин.

Громадський транспорт проходить вздовж села по вул.Краматорська, на дорозі розташовані зупинки. Автобусне сполучення «м.Покровськ – м.Краматорьк» - 2 рейси, «м.Краматорськ – с.Покровськ» - 2 рейси.

Озеленення вулиці одночасно відіграє роль пилозахисних насаджень.

2.4.5 Виробничі та комунальні об’єкти

В існуючих межах села, комунально-виробнича зона, ділянки підприємств для виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської та іншої продукції – відсутні.

На півночі с.Веселе Поле, в межах населеного пункту, розташовано цвинтар традиційного поховання, загальною площею – 0,21га. Кладовище розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву (СЗЗ – 300,0м згідно ДСП 173-96, дод.4) до житлової забудови.

Біля житлових будинків розташовані господарські споруди (сараї) та гаражі.Пожежне депо в селі відсутнє, пожежогасіння здійснюється спеціалізованим автотранспортом м.Добропілля.

2.4.6 Існуючі мережі та споруди інженерного забезпечення

Водозабезпечення

Централізована система водопостачання в селі – відсутня.

Мешканці індивідуальних садиб користуються дворовими шахтними колодязями.

Каналізування

Індивідуальні житлові будинки, що обладнані внутрішньою каналізацією, відводять стоки в водонепроникні септики, або в фільтруючі колодязі.

Вивезення стоків здійснюється спеціалізованими автоцистернами на зливну станцію каналізаційних споруд м.Доропілля.

Газозабезпечення

Забудова с.Веселе Поле не газифікована. Населення користується балонами скрапленого газу.

Теплозабезпечення

В житлових будинках теплопостачання автономне, за допомогою твердопаливних та електричних котлів.

Електропостачання

Електропостачання с.Веселе Поле здійснюється від державної енергосистеми.

В селі розташована КТП № 300 – 100кВа (комплектна трансформаторна підстанція);

Загальна протяжність мереж – 2,13км, опори ліній СВ 9,50 – 71шт.

Телефонізація та радіофікація

Село телефонізовано від підприємства «Укртелеком».

Загальна кількість номерів - 2. Протяжність магістральних мереж (повітряний кабель) – 1,50км. Основна кількість населення використовує пристрої стільникового зв’язку. Радіофікація села – відсутня.

Сміттєвидалення

Централізоване вивезення сміття в с.Веселе Поле виконує комунальне підприємство КП «Агрокомсервіс». Вивезення забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляють ТПВ на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника».

Територія полігону має по периметру огорожу і смугу зелених насаджень, що відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення».

Нальні обсяги твердих побутових відходів, всього 11,70 тис.т/рік (0,3т/рік/люд).

2.5 Аналіз існуючого стану навколишнього середовища

За результатами комплексної оцінки території в «Схемі планування території Донецької області» вказано, що Нововодянська сільська рада знаходиться в зоні з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами містобудівного розвитку, високим рівнем природно-техногенної безпеки, сприятливій для рекреаційного використання, а також природоохоронного, оздоровчого призначення. В цілому екологічний стан навколишнього середовища – задовільний.

У відповідності з Комплексною оцінкою регіональних техногенних змін гідромеханічних умов Донецької області території відносяться до незабруднених.

В с.Веселе Поле головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство на прилеглій до села території і транспорт.

Однією з основних причин деградації агроландшафтів є високий рівень розораності прилеглій до села території.

Інтенсивна сільськогосподарська діяльність і природно-кліматичні умови призводять до ерозії ґрунтів. Для території Нововодянської сільської ради характерна висока ерозійність ґрунтового покрову, особливо поблизу водних поверхонь.

Основним джерелом негативного впливу на навколищне середовище в селі є автомобільна дорога місцевого значення – вул.Краматорська.

Проблемою в с.Веселе Поле є також утилізація твердих побутових відходів. Повністю не вирішене питання про вивіз твердих побутових відходів з території села на організоване звалище спеціалізованим транспортом. Побутові відходи: харчові, відсів попелу (від горіння твердопаливних котлів), пластмаса, скло, відпрацьовані джерела току, тара від засобів побутової хімії, фарб, люмінесцентних ламп – збираються без сортування і містять у собі екологічно небезпечні компоненти. В селі відсутнє роздільне збирання ТПВ, а також нальне спалювання ТПВ в твердопаливних котлах та на присадибних ділянках, що сприяє виділенню забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При обстеженні населеного пункту також виявлені порушення розміру санітарно-захисної зони до житлової забудови від існуючого кладовища – 300,00м. Фактична відстань – 160,00м.

2.5.1 Радіаційний стан

Дозиметричний паспорт села не розробляється, радіаційне обстеження не виконувалось. Джерела забруднення радіаційними речовинами відсутні. Природна радіоактивність не перевищує допустимих норм згідно з БДУ-91.

Виходу радіаційних речовин не зареєстровано. Система планувальних обмежень за радіаційним станом відсутня.

2.5.2 Електромагнітне випромінювання

В межах села проходить коридор ПЛ напругою 6кВ в межах охоронної зони 10,00м відповідно від крайнього проводу, що є джерелом електромагнітного випромінювання.

Згідно з технічною характеристикою, прояви цього фактору відбувається в межах охоронної зони.

2.5.3 Природно-заповідний фонд

В межах села об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

2.5.4 Пам’ятки культурно-історичної спадщини

Село нараховує 100-літню історію, проте за даними Департаменту культури і туризму Донецької ОДА на території с.Веселе Поле пам’яток археології на даний момент не виявлено.

На території с.Веселе Поле пам’ятки культурно-історичної спадщини відсутні.

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу населеного пункту та прилеглих територій

Згідно зі «Схемою планування території Донецької області», Нововодянська сільська рада в тому числі с.Веселе Поле входять до Північної підзони урбанізації Покровського промислового вузлу.

При розгляді потенційних ресурсних можливостей розвитку с.Веселе Поле можливо підкреслити нижченаведені напрямки:

- територіальний потенціал;

- промисловий потенціал;

- людський потенціал;

- природній потенціал;

- історико-культурний потенціал.

Територіальний розвиток села обмежений охоронними, санітарними та нормативними розривами від оточуючих об’єктів, а саме: автодороги місцевого значення, мережею ПЛ-6кВ, а також розпайованими землями сільськогосподарського та комерційного призначення, які доходять до межі села. Розглядаючи можливості територіального розвитку села, важливо відмітити наявність вільних незабудованих та незадіяних територій в межах с.Веселе Поле. Території в межах села розвитку мають інженерну та транспортну інфраструктуру та привабливе розташування.

Промисловий потенціал території базується на розвитку сільськогосподарського виробництва: городництва, садівництва, птахівництва, переробці та зберіганні зернових культур, сільськогосподарської продукції. В межах с.Веселе Поле на теперішній час об’єкти виробничої сфери відсутні. Розвиток сільського господарства на прилеглих територіях орієнтовано на вирощування зернових культур, соняшнику, кормових культур, картоплярства. Забезпечити інноваційну модель економіки має розвиток переробної промисловості з організацією малих підприємств по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Розвиток людського потенціалу може бути пов’язаний з розвитком малого підприємництва, інформаційних технологій, які дозволяють віддалене працевлаштування, розширення «зеленого» туризму, який об’єднує місце проживання з місцем працевлаштування, влаштування на селі комфортних умов проживання через розширення та модернізацію інженерної та транспортної інфраструктури, об’єктів повсякденного та періодичного обслуговування населення. Будівництво житла та об’єктів громадського призначення можливо за рахунок незадіяних територій та ділянок з порушеними будівлями в фактичних межах села.

Село Веселе Поле має надзвичайно привабливий природній та історико-культурний потенціал. Поряд з селом, в західному напрямку, мальовниче розташовані водні поверхні ставків, протікає р.Гнилуша, є розгалужена мережа ярів, сприятливий для спортивно-оздоровчого відпочинку клімат.

На північ від села знаходиться мальовнича мережа ярів басейну р.Самара. Найближча річка Водяна, яка протікає по селам Нововодяна та весна. Це природня ситуація сприяє розвитку спортивно-пізнавального туризму.

Історико-культурний потенціал с.Веселе Поле базується на багатій історичній спадщині прилеглих територій, а саме: м.Білозерське та м.Добропілля – розвиток вугільної промисловості, с.Золотий Колодязь – глибоке історичне минуле.

2.7 Аналіз факторів, що визначають переваги та обмеження розвитку сільського населеного пункту

До факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, можливо віднести:

- загальна економічна ситуація в країні, дороге кредитування, відсутність мікрокредитування;

- відсутність місць працевлаштування, необхідність пошуку роботи поза межами населеного пункту;

- слабка економічна активність мешканців села в розвитку приватного бізнесу;

- віковий склад мешканців села, негативне співвідношення працездатного населення до людей пенсійного віку;

- відсутність прагнення мешканців власними силами створити унікальне сільське середовище шляхом художнього прикрашання фасадів та огороджень, благоустрою вулиць, відновлення традицій доброзичливості, народних обрядів та промислів, сільських празників для розвитку осередку сільського туризму;

- відсутність озеленення загального призначення (бульварів, скверів), велодоріжок, велосмуг та інших елементів благоустрою;

- умови степової зони, в якій необхідно поливати городні та декоративні рослини;

- відсутність мереж каналізування;

- відсутність мереж газозабезпечення.

До факторів, що сприяють розвитку населеного пункту, можливо віднести:

- розташування поблизу районного центру м.Добропілля з зручним транспортним зв’язком (відстань близько 16,00км), де розміщуються об’єкти адміністративного, культурно-побутового, медичного та освітнього призначення, епізодичного рівня, та є розвинутий ринок праці;

- розміщення села вздовж автодороги місцевого значення, що сприяє прямому зв’язку з районним центром, надає можливості для реалізації власної сільгосподарської продукції;

- можливість створення привабливої туристично-рекреаційної зони спортивно-оздоровчого відпочинку – водні поверхні ставків, поблизу балка Водяна в пішохідній доступності;

- наявність умов для сільського способу життя – індивідуальний будинок, підсобне господарство, тісні суспільні взаємовідносини та близькість природного середовища;

- можливість забезпечення найсприятливіших умов для ведення всіх форм сільськогосподарської діяльності (включаючи оренду, фермерське, особисте підсобне господарство та інші види господарювання),

- можливість розвитку інженерних мереж;

- наявність ініціативних мешканців, які прагнуть розвивати село.

7. РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», генеральний план, поєднаний з детальним планом, населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території с.Веселе Поле, строк дії якого не обмежується, а основні показники генерального плану розраховуються на 20 років з виділенням першої черги – 5 років.

3.1 Пропозиції щодо соціально-економічного розвитку території населеного пункту. Стисла характеристика району у відповідності зі схемою планування території Донецької області

Згідно зі схемою планування території та схемою формування туристично- рекреаційної схеми області населені пункти Нововодянської сільради відносяться до Добропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони. В селах Нововодяне та Первомайське, що розташовані близько с.Веселе Поле, знаходяться об’єкти історії місцевого значення.

На території Нововодянської сільської ради пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку, православного, культурно-пізнавального («зеленого»), спортивного (рибальство, мисливство) туризму.

«Зелений» туризм дає можливість ознайомитись з культурою краю, його історією, релігією і природним потенціалом. Цей вид туризму дає можливість міським жителям відпочити в приватних сільських господарствах – садибах.

Сільський туризм – явище багатогранне. Один з основних його аспектів, з огляду на сучасний стан економічного розвитку України – соціальний. Тому його слід розглядати як один із засобів диверсифікації джерел доходів сільських мешканців, як складову частину розвитку сільської інфраструктури і сільських територій. Саме тому в багатьох країнах сільський «зелений» туризм активно підтримується та заохочується державою. Доступ до діяльності в цій сфері максимально спрощено, а суб’єкти, що надають такі послуги, отримують всілякі преференції, в тому числі і податкові.

Другий основний аспект полягає в отриманні додаткових можливостей для популяризації української культури, розповсюдження знань і інформації про історичні, географічні, природні, етнографічні особливості України, які є вагомою підставою для признання сільського «зеленого» туризму суспільно цінною і корисною сферою відносин, що заслуговує всебічної підтримки законодавчими та виконавчими органами влади.

Згідно схеми розташування нерухомих пам’яток культурної спадщини поряд з населеним пунктом знаходиться об’єкт археології місцевого значення.

Крім рекреаційної діяльності, у відповідності зі схемою планування території Донецької області на території області виділено зони урбанізації, в межах яких рекомендується інтенсифікація та подальший розвиток виробничого потенціалу.

Село Веселе Поле входить в Північну підзону урбанізації, де формується інфраструктура короткочасного відпочинку, а також рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва ринкового і приміського типу, розвиток пунктів по переробці місцевої сільськогосподарської сировини для обслуговування туристичних і рекреаційних зон.

У сучасних умовах економічних і соціальних перетворень, пов’язаних з реорганізацію промисловості та системи місцевого самоврядування, розвитком ІТ-технологій, можливістю віддаленого працевлаштування та підвищенням привабливості території приміської зони м.Добропілля (міжрайонний центр в системі міжселенного культурно-побутового обслуговування, центрДопропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної зони), с.Веселе Поле отримує нові можливості здійснювати активний розвиток території.

Такі можливості випливають з ряду об’єктивних причин і процесів. З одного боку це пов’язано з розширенням можливостей малого бізнесу, який створює підприємства у різних сферах: переробній галузі, об’єкти торгівлі, обслуговування, інтелектуальна продукція тощо. Дані об’єкти вигідніше розміщувати у приміських зонах міст: по-перше, тут менша плата за землю, по-друге, тут менша щільність населення і, відповідно, більше можливостей для розміщення підприємств, по-третє, велика кількість безробітного населення, для якого це робочі місця. З іншого боку, посилюється бажання населення проживати у приміських зонах міст. Це території, не забруднені великою кількістю виробництв, автошляхів тощо, тобто вони є сприятливими для проживання.

Інвестиційно-привабливою сферою даної території (с.Веселе Поле) є розвиток малих приватних підприємств з перероблення сільськогосподарської продукції для задоволення зростаючих потреб місцевого населення.

На сучасному етапі розвитку основними джерелами забезпечення сталого розвитку населеного пункту залишаються інвестиційні кошти підприємств та організацій усіх форм власності. Важливу роль у підтримання стабільності капіталовкладень будуть відігравати кошти державного та місцевого бюджетів.

Враховуючи поєднання вищенаведених факторів, даним генеральним планом пропонується розвиток с.Веселе Поле в трьох напрямках:

І – виробництво сільськогосподарської продукції та створення сучасних підприємств по зберіганню, переробці сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва з виділенням двох типів, а саме:

а) ринкове сільськогосподарське виробництво: вирощування зернових, олійних

і кормових культур, в комплексі з переробними цехами;

б) приміське сільськогосподарське виробництво: городництво, садівництво, птахівництво;

ІІ – розвиток спортивного (рибальство, мисливство) і культурно-пізнавального («зеленого») туризму, пов’язаний з високим рівнем забезпеченості природними ресурсами і природно-техногенної безпеки (комфортний клімат, безцінний природній потенціал, краса краю, наявність на прилеглих територіях водних поверхонь річки та ставків, розмаїття природних ресурсів, луки, поля, насичене подіями історичне минуле);

ІIІ – cтворення сучасної громадської та рекреаційної інфраструктури в населеному пункті.

Обрані напрямки розвитку с.Веселе Поле відповідають основним напрямкам «Схеми планування території Донецької області», нормативним документам і законодавству України в сфері містобудівництва.

3.2 Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку населеного пункту

Село Веселе Поле відноситься до населених пунктів, що зберігаються. Генеральним планом розвитку території села розробляються заходи, які забезпечують впорядкування території населеного пункту, згідно існуючих вимог щодо планування, обслуговування населення та санітарного стану.

Пріоритетним завданням є створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Основні розрахункові показники забудови території села визначені згідно діючих нормативів.

Територія житлової забудови садибного типу формуються на основі нижченаведених параметрів:

- індивідуальна житлова забудова, присадибна ділянка - розмір ділянки 0,15га-0,25га (відповідно умов ст.121 Земельного Кодексу України), коефіцієнт сімейності 2,5 особи/родину, щільність розселення 8-10 осіб/га.

- городи – додаткові до прибудинкових територій житлових будинків ділянки, площею до 2га, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, які розглядаються як резервні для ущільнення житлової забудови.

Громадський центр села - потужність об’єктів обслуговування для с.Веселе Поле розрахована відповідно норм ДБН 360-92** табл. 6.1*:

- дитячий дошкільний заклад – 45 місць/1тис. населення (розташовано в с.Нововодяне);

- відкриті спортивні споруди в складі громадського центру місцевого значення плануються 35% від норми ДБН 360-92*, табл. 6.1*, (0,01га/1тис.нас. х 35%), інші площі делегуються в склад регіональних об’єктів спортивного профілю;

- об’єкти торгівлі – 250м2 торг. площі/1 тис. осіб;

- ринки – для торгівлі продуктами домогосподарств (відповідно до встановленого переліку) можуть бути обладнані торгівельні місця біля автодороги (розташовано в с.Нововодяне);

- медичні заклади – ФАП, орієнтовно 14 відвідування/зміну на 1тис. населення, в т.ч. приватні кабінети, показники можливо коригувати відповідно до нової системи медичного обслуговування, завдання на проектування, ветеринарний пункт (розташована в с.Нововодяне);

- центр дозвілля - 300 місць/1тис. населення, в т.ч. приміщення для виїзної роботи органів влади (розташовано в с.Нововодяне);

- відділення банків – при переході на електронні платежі ці заклади стають об’єктами частого відвідування, необхідно обладнання робочого місця оператора в складі об’єктів громадського центру (розташовано в с.Нововодяне);

- готель передбачено в м.Добропілля;

- заклади побутового обслуговування місцевого рівня (перукарні, ремонтні майстерні, приймальні пункти пральнь та хімчисток) – 2 роб. місця/ на 1тис. населення (розташовано в с.Нововодяне).

Норма в озеленених територіях загального користування (сквери, бульвари) забезпечується не менше 14м2/особу.

3.3 Обґрунтування освоєння нових територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, пропозиції щодо зміни меж

Архітектурно-планувальна організація території села Веселе Поле розроблена з урахуванням природних умов, існуючої мережі вулиць та забудови.

Даним проектом пропонується модель розвитку села, націлена на підвищення комфортності проживання населення (збільшення житлової забезпеченості до 50м2/люд.), розвиток системи обслуговування і зони відпочинку, удосконалення транспортної та інженерної структури, створення робочих місць за рахунок розвитку агропромислового комплексу та місцевої переробної промисловості об’єктів туризму, тощо.

Враховуючи наявні тенденції розвитку поселень на території Нововодянської сільради, те що вони відносяться до Добропільської рекреаційної зони Покровської (Красноармійської) туристичної курортно-рекреаційної зони та особливості с.Веселе Поле, пропонується залишити існуючи межі села. Для перспективної забудови виробничими об’єктами та розміщення зеленої зони, перспективного розміщення житлових та громадських об’єктів і розвитку зони відпочинку планується використати наявні земельні ділянки, в існуючих межах, вільні від забудови.

Існуюча планувальна структура села характеризується як лінійна. Подальший її розвиток планується шляхом засвоєння існуючих незабудованих територій всередині, на заході та на сході села.

Згідно з проектними пропозиціями нового генерального плану розвиток села передбачається за рахунок функционального розподілу земель населеного пункту з організацією окремих територій для створення гармонійного розвитку села, а саме:

-       під відтворення житлової забудови садибного типу – 12,79га;

-       під створення громадського центру – 0,34га;

-       під організацію комунальної зони 0,10га;

-       під виробничий сектор сільськогосподарського напрямку – 2,14га;

-       під ландшафтно-рекреаційні майданчики та озеленення загального користування – 5,886га.

Розвиток села відбувається за рахунок території в існуючих межах населеного пункту. Зміни меж села не передбачається, тому що в наявних межах села на теперешній ичас є 23,65га земель незабудованих, незадіяних в виробництві то що.

Територію існуючої житлової забудови передбачається залишити в наявних обсягах. Ущільнення існуючої житлової забудови планується за рахунок використання садибних ділянок, які в даний час знаходяться в занедбаному стані. Розміри ділянок приймаються за існуючим положенням.

Для розвитку «зеленого» туризму забезпечене будівництво «агросадиб» (4 один.), розширення інфраструктурних можливостей села шляхом формування в центральній частині села розвинутої ландшафтно-паркової території зі спортивними майданчиками та ділянками тихого та активного відпочинку.

З метою створення додаткових робочих місць для забезпечення привабливості мешкання в с.Веселе Поле планується розвиток виробничої зони в північно-східній частині населеного пункту. Проектом пропонується розташування в виробничій зоні малого підприємства Vкласу шкідливості з розміром санітарно-захисних зон – 50.00м, та підприємств без екологічних наслідків, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства, згідно ДСП 173-96, дод.4. Між виробничою територією та житловою забудоваю планується зона зелених насаджень: території садівництва.

Пропонується спеціалізація підприємств на вирощуванні, зберіганні та частковій переробці плодово-ягідних рослин.

Проектна планувальна структура є відкритою, тобто мається можливість її подальшого розвитку на наступних етапах будівництва.

3.4 Планувальна структура села та функціональне зонування території

3.4.1 Існуюче зонування території села

В теперішній час с.Веселе Поле не має чіткого функціонального зонування території.

Різні за використанням ділянки безладно перемішані одне з одним.

Сельбищна зона являє собою садибну одноповерхову забудову вздовж вул.Краматорська, забудовані ділянки хаотично чергуються з незабудованими, кинутими.

На території села чітко не виділені громадська, комунальна та ландшафтна зони. Заклади культурно-побутового обслуговування відсутні. Інфраструктурні об’єкти обслуговування населення повсякденного та періодичного користування на території села – відсутні.

Комунальна зона включає територію кладовища в північній частині села, розташованого з порушенням санітарно-захисної зони (СЗЗ-300м, згідно ДСП 173-96, дод.4).

Виробнича зона на території села – відсутня.

Ландшафтно-рекреаційна зона займає неорганізовану територію вздовж вул.Краматорська в існуючих межах вільних від існуючої житлової забудови.

Транспортна інфраструктура представлена вул.Краматорська.

Територія с.Веселе Поле розділена навпіл головною вулицею Краматорська, (автомобільною дорогою місцевого значення), яка здійснює зв’язок населеного пункту на північному сході з с.Нововодяне, с.Благодать, с.Весна та з автомобільним шляхом територіального значення Т-0514, на заході з с.Первомайське, м.Білозерське та з автодорогою територіального значення Т-0515.

Вулиця села не диференційована за значенням, лінія забудови не дотримана.

Зона інженерної інфраструктури складається з електричних мереж ПЛ-6кВ та ПЛ 0,4кВ, що перетинають територію села. Охороні зони 10,00м та 2,00м відповідно витримані.

3.4.2 Планувальне зонування території села

В цілому пропозиції генплану щодо планувальної організації с.Веселе Поле передбачають, насамперед, формування комфортного поселення зі створеними умовами для життєдіяльності людини, збільшенню інвестиційної привабливості села та створенню нових робочих місць.

Виходячи з аналізу існуючої забудови села, а також перспектив функціонального та планувального розвитку території проектом пропонується впорядкування існуючої забудови населеного пункту.

За генеральним планом в с.Веселе Поле передбачені наступні функціональні зони:

-       Г-4, зона розміщення культурно-мистецьких та спортивних об’єктів;

-       Г-6, зони розміщення об’єктів торгівлі - для розташування магазинів, торговельних комплексів, ринків та ринкових комплексів, об’єктів побутового обслуговування;

-       Ж-1, зона садибної забудови – для розташування одноквартирних житлових будинків до 4-х поверхів із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів;

-       Р-3, рекреаційна зона озеленених територій загального користування - призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, меморіальні та інші спеціалізовані парки;

-       ТР-2, зона транспортної інфраструктури - території вулиць, майданів, (в межах червоних ліній), доріг;

-       ІН-1, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів електромережі;

-       ІН-2, зони інженерної інфраструктури - для розміщення головних об’єктів тепломереж, мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації;

-       IH-3, зона магістральних інженерних мереж – розміщення магістральних мереж водопостачання, каналізації, тепломереж, газопостачання, зливної каналізації;

-       КС-4, зона розміщення об’єктів IV класу санітарної класифікації -для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ – 100,00м (закрите кладовище, тощо);

-       КС-4-1, зона розміщенняоб’єктів IV класу санітарної класифікації – очисних споруд з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих приміщеннях, що потребують встановлення СЗЗ – 100,00м.

-       В-5, зона розміщення підприємств V класу шкідливості - для розміщення підприємств, що потребують встановлення СЗЗ до 50,0м;

-       В-6, зона розміщення підприємств, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі території підприємства;

-       C-4, зона озеленення спеціального призначення - зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон;

-       СВ-1, зона земель сільськогосподарського призначення – використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств.

3.4.2.1 Зона громадської забудови Г-4, Г-6

У відповідності з організацією системи міжселеного культурно-побутового обслуговування, що прийняте в «Схемі планування території Донецької області» для населених пунктів Нововодянської сільської ради, у тому числі с.Веселе Поле передбачена ступінчаста система культурно-побутового обслуговування: місцеві центри (1 година), міжрайонні центри (1,5-2 години), зональні центри (більш 2 годин), а саме:

-       сільський центр – в с.Веселе Поле з частковим складом об’єктів повсякденного обслуговування на первинному рівні;

-       місцевий центр (з зоною обслуговування 4,50км) – в с.Нововодяне з повним складом об’єктів повсякденного та частково періодичного користування;

-       районний і міжрайонний центри (з зоною обслуговування до 30км) – в

м.Добропілля з повним складом закладів епізодичного користування;

-       зональний центр – в м.Краматорськ з найбільшим повним складом закладів епізодичного використання та епізодичного використання та низку унікальних установ, що дає можливості забезпечити вищий рівень обслуговування.

Громадський центр села є найважливішим структурним елементом, де концентруються заклади обслуговування, установи культурно-побутового призначення, а також проводяться масові громадські заходи.

Внаслідок того, що с.Веселе Поле входить до складу Нововодянської сільської ради більша частина об’єктів системи обслуговування населення знаходиться на території с.Нововодяне, а саме: сільська рада, пошта, АТС «Укртелекома», загальноосвітня школа, дитячий садочок, спортивні споруди, об’єкти комунально-побутового і торговельного обслуговування.

В с.Веселе Поле приблизно в районі геометричного центру села по вул.Краматорська запроектовано громадський центр, а саме:

-       торгівельний заклад продовольчих та господарчих товарів;

-       багатофункціональна будівля (аптечний кіоск, комплексний приймальний пункт побутового обслуговування тощо);

-       для розвитку особистого розвитку передбачено майданчик фізкультурно-оздоровчих занять;

-       з метою більш розвинутого обслуговування запроектовано майданчик для пересувної торгівлі, де можливе проведення масових заходів мешканців села.

Поряд передбачено виконання розвинутого благоустрою з майданчиками відпочинку та дитячим ігровим майданчиком.

Аналіз доцільності використання існуючих закладів, розрахунок потреб в об’єктах культурно-побутового призначення на розрахунковий період, наведено в таблицях розділу 3.7.

На території центральної частини с.Веселе Поле планується подальший розвиток і вдосконалення громадського центру, що сприятиме кращій організації культурно-побутового обслуговування, торгівлі, привабливості поселення та поліпшення комфортності середовища поселення.

Об’ємно-просторова композиція громадського центру, і розміщення нових громадських об’єктів базується на містобудівних особливостях планувальної структури та масштабу забудови поселення.

Таким чином, проектом на розрахунковий період передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з будівництвом нових будівель та споруд.

3.4.2.2 Зона житлової садибної забудови Ж-1

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, а також передбачено компактну організацію нових житлових садиб, природньо пов’язаних з існуючою житловою забудовою.

В існуючій житловій забудові в останні роки поетапно здійснювалось реконструкція старих будівель та ліквідація аварійних і малопридатних для проживання будинків, а на вивільнюваних ділянках відбувалось розміщення нового індивідуального житла.

Генеральним планом передбачається вдосконалення та впорядкування сельбищних утворень шляхом:

– реконструкції малоцінної забудови, а також добудови і надбудови житлових будинків;

– розміщення нового будівництва на вільних ділянках серед існуючої забудови.

Згідно проекту на територіях, які знаходяться в межах планувальних обмежень, розміщення нової житлової забудови не передбачається.

Генеральним планом пропонується використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови: частково – котеджної забудови для забезпечення нових працівників та їх сімей, воїнів АТО, частково – для будівництва біфункціонального житла з метою розвитку «зеленого туризму». Біфункціональне житло є одночасно місцем проживання та місцем прийому та обслуговування відпочиваючих. Таке планувальне рішення дозволяє органічно зв’язати житлову забудову з громадським центром, природними ландшафтами, місцями прикладання праці, раціонально вирішити систему транспортно-пішохідного руху.

Основний вид забудови – одно-двоповерхові житлові будинки садибного типу з присадибними ділянками площею 0,15-0,25га та ділянками під садівництво та городництво, площею від 0,40га до 0,90га.

3.4.2.3 Рекреаційна зона Р-3

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с.Веселе Поле та місць відпочинку селян, туристів та відпочиваючих.

Рекреаційна зона включає організацію природньої ландшафтної зони відпочинку в центральній частині села. Доповнює розвиток рекреаційної зони - невеликий парк в центральній частині села біля об’єктів торгівлі.

На території парку передбачена система доріжок та майданчиків, розміщено майданчики відпочинку та ігрові майданчики для дітей. Окремо розташовано «Центр фізкультури та спорту» відкритого типу з площинними спортивними спорудами.

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової забудови садибного типу створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села Веселе Поле.

Генеральним планом передбачається формування безперервної структури рекреаційних територій та відкритих просторів.

Зелені насадження загальносільського значення, житлових кварталів, садибних ділянок, а також санітарно-захисних зон – основний фактор охорони повітряного басейну і покращення екологічного стану навколишнього середовища.

3.4.2.4 Зона транспортної інфраструктури ТР-2

Зона транспортної інфраструктури включає вулично-дорожню мережу с.Веселе Поле. Головна вулиця с.Веселе Поле – вулиця Краматорська, пов’язує село з с.Нововодяне в одному напрямку, з с.Первомайське та м.Білозерське - в іншому.

Категорію вулиці встановлено відповідно до класифікації як житлової вулиці місцевого значення, згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл.5.2. та ДБН 360-92** п.7.36 табл.7.3.

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігається існуюча вулиця. До вулично-дорожньої мережі додано два місцевих проїзда: до місцевого кладовища та в виробничу зону. Для всіх вулиць пропонується тверде покриття (асфальтобетон). Біля громадських споруд пропонується обладнання паркувальних майданчиків для тимчасового зберігання автомобілей. Вздовж вулиці Краматорська, пропонується організація велосмуги, та тротуарів. Зупинки громадського транспорту проектуються з радіусом дії – 800м. Таким чином, генеральним планом пропонується упорядкування та подальше формування вуличної мережі у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв’язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

3.4.2.5 Зона інженерної інфраструктури ІН-1, ІН-2, ІН-3

Зона інженерної інфраструктури на території с.Веселе Поле формується за рахунок розвитку існуючих інженерних мереж та виконанням нових мереж водопостачання, водовідведення, газифікації.

Електрична мережа формується за рахунок ділянок з перехідними трансформаторними підстанціями і територій охоронних зон існуючої і проектованої КТП та електричних мереж ПЛ 6кВ і ПЛ 0,4кВ.

Проектом генплану передбачено розвиток інженерної інфраструктури с.Веселе Поле зі створенням центральної системи водопостачання, газопостачання, локальними системами водовідведення.

Для водовідведення планується виконання локальних очисних споруд для громадського центру та очисних споруд для виробничої території.

3.4.2.6 Комунально-складська зона КС-4, КС-4-1

Генеральним планом передбачено створення комунальної зони в с.Веселе Поле з будівництвом нових обєктів.

Існуюча комунально-складська зона включає цвинтар (в межах села), розміщений з порушенням санітарно-захисної зони поруч з житловими будинками. На розрахунковий період передбачається закриття існуючого кладовища та його консервація з дотриманням СЗЗ. Для ритуальних потреб, передбачено розвиток кладовища в с.Первомайське з урахуванням потреб с.Веселе Поле.

Санітарно-захисна зона від діючого кладовища складає 300,00м, після закриття кладовища, СЗЗ зменшиться до 100,00м, згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 п.3.12. Навколо кладовища, передбачається організація зелених насаджень.

На території с.Веселе Поле запроектовані нижченаведені об’єкти і споруди комунально-господарського призначення:

      для виробничої зони очисна споруда з термомеханічною обробкою осадків в закритих приміщеннях, з продуктивністю до 0,2тис.м3/добу;

      ділянка підприємства з житлово-комунального обслуговування;

      споруда газорозподільного пункту (ГРП);

      майданчики для розміщення сміттєзбірників;

      для громадської забудови – локальні очисні споруди з СЗЗ-15,00м;

      законсервоване кладовище.

3.4.2.7 Виробнича зона В-5, В-6

Згідно проекту генерального плану на розрахунковий період передбачено створення компактної виробничої території сільськогосподарських підприємств в межах с.Веселе Поле в північно-східній частині села.

В проектованій виробничій зоні планується розміщення підприємств малої потужності V класу шкідливості з СЗЗ до 50,00м.

Розвиток сільського господарства на території с.Веселе Поле орієнтований на підприємство з вирощування, зберіганням та часткової переробки продукції садівництва та ягідництва.

Об’єкти виробництва розміщено з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог та за умов транспортного обслуговування. Між житловою та виробничою зонами проектом передбачена організація зеленої смуги з плодово-ягідних культур.

Розміщення і функціонування даних об’єктів сприятиме залученню місцевого населення у виробництво, створенню додаткових робочих місць для мешканців с.Веселе Поле.

3.4.2.8 Зона озеленення спеціального призначенняС-4

Зелені насадження. спеціального призначення висаджують у санітарно-захисних смугах виробничо-комунальних підприємств, кладовищ.

Озеленення санітарно-захисної зони складається з багаторядної посадки високорослих дерев (пірамідальні тополі, грецький горіх, біла акація) з рядовою посадкою чагарників

Сформована генеральним планом система зелених насаджень є важливим санітарно-гігієнічним фактором та грає важливу роль у формуванні архітектурного вигляду села, а також місць спілкування людини з природою.

3.4.2.9 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Сільськогосподарські угіддя – частина землі, що використовується для сільськогосподарського виробництва.

В межах села є наявні ділянки для ведення товарного та особистого сільського господарства.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92**, ДСП 173-96.

3.4.3 Містобудівні умови та обмеження забудови

3.4.3.1 Громадські зони Г

Культурна та спортивна зона Г-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН

В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.2-13:2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-16:2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.2-13:2003

«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Не визначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2

п. 7.26*-7.37

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92** додаток 3.1,

ДБН В.2.2-9:2009, ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації та передпроектних розробок

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН Б.2.2:2011,

ДБН 360-92**додаток 5.2. та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**

пп.7.26* – 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7,5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Торгівельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних,

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.1,

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

Згідно з ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські

будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, табл.6.2, п.3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.13, додаток 3.1, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою

(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»,

ДБН 360-92**, додаток 5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.7.26* – 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, ЗУ

«Про охорону культурної спадщини»

№2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд

для маломобільних груп населення»

3.4.3.2 Житлові зони Ж

Зона садибної забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові

будинки. Основні положення»,

для об’єктів громадської забудови,

згідно ДБН 360-92**, табл.6.1. та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, п.3.19*,

ДБН В.В.1-7:2016 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови

В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації та виду забудови, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови)

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.3.7, додаток 3.2.

6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, т.6.2,п. 3.14, 3.32, п.7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН В.1.2-7:2016, ДБН 360-92**, п.3.13, 3.24, 3.25а*, табл.3.2а* додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92** додаток 8.1, 8.2 ,

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів» № 4220-VI від

22.12.2011; ДБН 360-92**, додаток 5.2,

ДБН Б.2.2:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**, п.3.22, пп.7.26* – 7.42

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4),

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно ДБН В.2.2-17:2006

«Будинки і споруди. Доступність будинків

і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.3 Ландшафтно-рекреаційні зони Р

РекреаційназонаозелененихтериторійзагальногокористуванняР-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних та

супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, п.п.5.1-5.13,

табл.5.1.для об’єктів громадської забудови, згідно ДБН 360-92**, табл.6.1, ДБН В.2.2-9:2009

«Громадські будинки та споруди», згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно містобудівного розрахунку,

передпроектній розробці

4.

Максимально допустимий відсоток

щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН 360-92**, дод.5.2 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.26*-7.37
7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 176-93 з

урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів», ДБН Б.2.2-5:2011

«Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

пп.7.26, 7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодо забезпеченнянеобхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4);

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**розділ 11, ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III
15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.4 Зони транспортної інфраструктури ТР

Зона транспортної інфраструктуриТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та cупутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно Земельного кодексу України, Закону України «Про планування і забудову територій», з ДБН 360-92**розділ 7, табл.7.1, 7.3

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно ДБН-360-92**, розділ 7

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно «Земельного кодексу України», Закону України «Про планування і забудову територій», згідно з

ДБН 360-92**розділ 7, п.7.32, 7.36 таб.7.3 ДСП №173-96

7.

Планувальніобмеження(зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7, п.7.26 табл.7.1, 7.3, додаток 3.1
9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з

ДБН 360-92**, розд.7, пп.7.26*÷7.42;

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

пп. 7.46÷7.54, таблиця 7.5, 7.6 та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

3.4.3.5 Зони інженерної інфраструктури ІН

Зонаінженерноїінфраструктури (розміщенняголовнихоб’єктівелектромережі) ІН-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки Закону України «Про електроенергетику», Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); згідно з ДБН 360-92**, розділ 8 пп. 8.14-8.25 та з урахуванням спеціалізованих норм
3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 8.14÷8.25, ДБН В.1.2-7-2016 «Пожежна безпека»

та з урахуванням спеціалізованих норм

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 8, таб.8.5а*, таб.8.6*, п.8.23*÷8.25*,

ДБН В.2.5-16:99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до

спеціалізованих норм

7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, пп. 8.14÷8.25,

додатку 3.1 з урахуванням санітарних

та технологічних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з ДБН 360-92**, п.8.23, таб.8.5а*, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011, згідно ДБН 360-92**, ДСП №173-96, з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

розділ 7, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів» та з урахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона інженерної інфраструктури (розміщення головних об’єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації) ІН-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, п. 8.9 табл. 8.3; п. 8.35-8.37 табл. 8.7; п. 8.41 табл. 8.10,

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-20:2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

в залежності від технологічного процесу та з урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**пп. 8.14-8.25,

ДБН В.1.2-7:2016 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та

з урахуванням спеціалізованих норм

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної

інфраструктури

7.

Планувальніобмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.10÷8.12, табл.8.8, 8.9; пп. 8.42, 8.51, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 з урахуванням санітарних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

ЗгіднозДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011,

ДБН 360-92**; ДСП№173-96

з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» з урахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

Зона магістральних інженерних мереж (розміщення магістральних мереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, тепломереж, зливної каналізації) ІН-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-3

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Закону України «Про електроенергетику», Правил улаштування електроустановок (ПУЕ); згідно з ДБН 360-92**, розділ 8,

п.п. 8.14÷8.25 та з урахуванням спеціалізованих норм

3. Гранично допустимависотабудівель Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.14÷8.25, ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та з урахуванням спеціалізованих норм
4.

Максимально допустимий показник

щільності забудови земельної ділянки

Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах інженерної інфраструктури
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розіл 8 таб.8.5а*

таб.8.6*, п.8.23*÷8.25*, ДБН В.2.5-16:99 «Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» відповідно до спеціалізованих норм

7.

Планувальні обмеження (зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 8.14÷8.25,

додаток 3.1 з урахуванням санітарних

та технологічних норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Постанови КМУ №209 від 04.03.1997р., згідно з ДБН 360-92**, п.8,23, таб.8.5а*, додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації
10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій

населених пунктів»;

ДБН Б.2.2-5:2011, згідно ДБН 360-92**; ДСП №173-96; з урахуванням спеціалізованих норм

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

розділ 7, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та з урахуванням спеціалізованих норм

13.

Вимоги щодозабезпечення необхідною

Кількістю місць зберігання автотранспорту

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм
14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11;

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.6 Комунально-складські зони КС

Зонарозміщенняоб'єктів IVкласусанітарноїкласифікаціїКС-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташованав зоні КС-4

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти IV, V класу санітарної класифікації, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**,

СНиП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11:2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту для об’єктів громадської забудови, згідно ДБН 360-92**, табл.6.1. та ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНиП 2.11.01-85* «Складские

здания»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення», ДБН В.1.2-7-2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНиП 2.11.01-85* «Складские

здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм
7.

Планувальніобмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1

ДСП 173-96, ДБН В.1.2-7:2016

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБНА.2.1-1:2014«Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011, ДСП 173-96, згідно з профільним ДБН за типом об’єкту
12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та згідно передпроектних розробок

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.3.7 Виробничі зони В

Зона розміщення об'єктів V класу шкідливості В-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-5

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти V категорії шкідливості, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання, об’єкти зони В-6
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»;

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», визначається згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, згідно рішень генерального плану, містобудівного розрахунку, для об’єктів громадської забудови, згідно

ДБН В.2.2.-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»,

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85,

ДСТУ Б В.2.2-29:2011,

ДБН В.2.2-28:2010, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДСП 173-96 та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком та з урахуванням спеціалізованих норм, рішенням генерального плану

7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додатки

8.1, 2.2; профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011р.; ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, з урахуванням спеціалізованих норм та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7

та ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11, та

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність для маломобільних груп населення»

Зона розміщення об'єктів без екологічних наслідків В-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-6

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти без екологічних наслідків, відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання
2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»;

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення», визначається згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, згідно рішень генерального плану, містобудівного розрахунку, для об’єктів громадської забудови, згідно

ДБН В.2.2.-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»;

ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Будівлі підприємств. Параметри»,

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4;

СНіП 2.09.03-85,

ДСТУ Б В.2.2-29:2011,

ДБН В.2.2-28:2010, та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком

5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДСП 173-96 та згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту, містобудівним розрахунком та з урахуванням спеціалізованих норм, рішенням генерального плану

7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016, ДСП 173-96 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додатки

8.1, 2.2; профільної нормативної документації профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011р.; ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, з урахуванням спеціалізованих норм та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7,

ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7

та ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**,розділ 11, та

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність для маломобільних груп населення»

3.4.3.8 Спеціальні зониС

Зона озеленення спеціального призначення С-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-4

1. Вид об'єкта містобудування

Відповідно до переліку переважних

та супутніх видів використання

2. Площаземельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, визначається

згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**,

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека»

та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки Згіднозпрофільним ДБН за типом обєкту, містобудівним розрахунком
5. Максимально допустимий показник щільності населення (для житлової забудови) Невизначається
6.

Відстані від об'єкта, який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7 та з урахуванням спеціалізованих норм
7.

Планувальні обмеження (зониохорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001

«Вулиці та дороги населених пунктів»

та згідно передпроектних розробок

13.

Вимогищодозабезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.4.6 Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні СВ-1

1. Вид об'єкта містобудування Об’єкти відповідно до переліку переважних та супутніх видів використання
2. Площаземельної ділянки

Визначається в залежності від

технологічного процесу. згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.

для об’єктів громадської забудови, згідно ДБН 360-92**, табл.6.1. та

ДБН В.2.2-9:2009 «Громадські будинки та споруди»

3. Гранично допустимависотабудівель

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНіП 2.09.02-85*

«Производственные здания»,

СНіП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

ДБН В.1.2-7:2016 «Пожежна безпека» відповідно до передпроектних

розробок та згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту

4. Максимально допустимий показник щільності забудови земельної ділянки

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 4,

СНіП II-89-80 «Генеральные

планы промышленных предприятий»

та згідно з профільним ДБН

за типом об’єкту

5.

Максимально допустима щільність

населення (для житлової забудови)

Невизначається
6.

Відстані від об'єкта,який проектується,

до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 7

та з урахуванням спеціалізованих норм

7.

Планувальні обмеження(зони охорони

пам'ятоккультурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичнихареалів; прибережні захисні смуги;санітарно-захисніта інші охоронювані зони)

Згідно нормативів та рішень генерального плану
8.

Мінімально допустимі відстані від

об'єктів, якіпроектуються, до існуючих будинків та споруд

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 3.1,

ДБН В.1.2-7:2016 та з урахуванням спеціалізованих норм

9.

Охоронні зони інженерних

комунікацій

Згідно з ДБН 360-92**, додаток 8.1, 8.2;

профільної нормативної документації

10.

Вимоги до необхідності проведення

інженернихвишукувань

Згідно з ДБН А.2.1-1:2014 «Інженерні

вишукування для будівництва»

11.

Вимогищодоблагоустрою(втомучислі

щодо відновлення благоустрою)

Згідно з ДБН Б.2.2-5:2011,

ДСП 173-96, СНіП II-89-80

«Генеральные планы промышленных предприятий» згідно з профільним

ДБН за типом об’єкту

12.

Забезпечення умов транспортно-

пішохідногозв'язку

Визначається згідно з ДБН 360-92**,

п.п.7.26÷7.42, ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

13.

Вимоги щодо забезпечення необхідною

кількістю місць зберігання автотранспорту

Згідно з ДБН 360-92**, п.п. 7.50, 7.51,

таблиця 7.5, 7.6 (зміна 4) та

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»

14.

Вимоги щодо охорони культурної

спадщини

Згідно з ДБН 360-92**, розділ 11,

ЗУ «Про охорону культурної спадщини» №2921-III

15. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення Згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

3.5 Містоутворююча база. Населення. Розрахунок перспективної чисельності населення

За даними Нововодянської сільської ради на 01.01.2017р. кількість наявного населення с.Веселе Поле складає 39 мешканців.

В теперішній час у селі 24 особи працездатного віку. Віковий склад населення на 01.01.2017 р. наведено в табл. 3.5.1.

Таблиця 3.5.1

Населений пункт Кількість населення, разом Діти дошкільного віку (до 6років)

Діти шкільного віку

(6-15років)

Громадяни пенсійного віку Громадяни працездатного віку
с.Веселе Поле 39 1 1 14 23
100% 2,56% 2,56% 35,90% 58,98%

Динаміка чисельності населення села наведено в табл. 3.5.2.

Таблиця 3.5.2

с.Первомайське 2010рік 2015рік 2016рік На початок 2017р.
Кількість населення 43 38 37 39
Кількість померлих 2 1 2
Кількість народжених - - -
Прибуло на постійне проживання 2 - 2

Повноцінна містоутворююча база в с.Веселе Поле відсутня. Основні виробничі потужності розташовані за межами села (шахта «Білозірська», шахта «Святопокровська» –зона сільськогосподарських підприємств с.Нововодяне, сільське господарство на території Нововодянської сільської ради м.Білозерське, м.Добропілля). Основним місцем прикладання праці для населення є сільськогосподарські підприємства, а саме: ТОВ «Відродження», ТОВ «Агродобробут», ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СФГ «Агрос». Спеціалізація підприємств – вирощування сільськогосподарських культур. Найбільша чисельність працездатного населення селища зайнята в цих закладах та підприємствах. Всього працевлаштованих – 8чол.

Зайнятих веденням особистого підсобного господарства – біля 15 чол.

В с.Веселе Поле планується розвиток в нижченаведених напрямках з будівництвом містоутворюючих об’єктів та збільшенням робочих місць:

- розвиток спортивного і культурно-пізнавального відпочинку, а саме розвиток «зеленого» туризму з проектуванням 4 агросадиб в північно-західній частині села (орієнтовно 6 роб. місць);

- розвиток малих підприємств по вирощуванню та переробці сільськогосподарської продукції з проектуванням виробничої зони в північно-східній частині села (орієнтовно 15 роб.місць);

- розвиток інфраструктурного об’єкту, а саме: магазину продовольчих та господарських товарів з паркувальним майданчиком для тимчасового зберігання автомобілей, багатофункціональної будівлі в складі аптечного кіоску, комплексного приймального пункту побутового обслуговування (орієнтовно 5 робочих місць).

Таким чином, проектом передбачається створення 6 робочих місць в сфері обслуговування туристів та відпочиваючих в агросадибах, проектовані магазини, підприємства по наданню побутових послуг – 5 робочих місць та до 23 робочих місць на існуючих та проектованих підприємствах виробничої зони.

Згідно з проектом загальна кількість робочих місць пропонується на рівні 34 один.

В цілому, по проекту генерального плану на розрахунковий період планується створити містоутворюючу базу для с.Веселе Поле, а саме:

- забезпечити можливість виділення земельних ділянок під будівництво доступного житла (в тому числі для учасників АТО);

- врахувати тенденції та попит на земельні ділянки для будівництва садибної житлової забудови з метою створення «біфункціонального житла», організації відпочинку в мальовничих місцях, що знаходяться в межах 1,5-2 годинної досяжності від великих та середніх міст;

- збільшити зайнятість населення за рахунок розвитку місцевої переробної промисловості малої потужності для задоволення зростаючих потреб Покровської курортно-рекреаційної зони, яка розвивається.

При розрахунку кількості постійного населення приймаємо коефіцієнт родинності 2,5.

Демографічну ємність територій, відведених під нову житлову забудову, наведено табл. 3.5.3.

Таблиця 3.5.3

Тип забудови Територія, га Перспективна чисельність постійного населення, осіб
Розрахунковий строк (20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк (20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Біфункціональне житло 2,38 0,60 10 3
Садибна в межах існуючої житлової зони 10,41 2,44 43 10
Всього 12,79 3,04 53 13

*від упорядження існуючої житлової забудови планується розміщення 21 садиб з присадибними ділянками, загальною площею 12,79га; дані ділянки входять до складу території садибної забудови села.

Прогнозовану чисельність постійного населення с.Веселе Поле на розрахунковий період наведено в табл.3.5.4.

Таблиця 3.5.4

Назва населеного пункту Існуюче населення (осіб) Чисельність постійного населення за демографічною ємністю (осіб) Чисельність постійного населення всього (осіб)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

с.Веселе Поле 39 53 13 92 52

При розрахунку тимчасового (рекреаційного) населення приймаємо розрахункову кількість відпочиваючих на одну садибу – 4 чол.

Розрахункові дані проектної ємності рекреаційних об’єктів та покриття потреб в територіях наведені в табл.3.5.5.

Таблиця 3.5.5

Опис майданчику Кількість місць (осіб)

Територія, га

Кількість садиб

постійне

тимчасов

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Розрахунковий строк

(20 років)

В тому числі

І черга (5років)

Західна частина с.Веселе Поле Біфункціональний (рекреаційний) житловий фонд

10

16

3

4

2,38

4

0,6

1

           

З урахуванням проведеного аналізу загальна проектна чисельність населення села з точки зору соціально-демографічних та народногосподарських аспектів з урахуванням розвитку рекреаційної, промислової та інфраструктурної зон на повне освоєння проектних рішень генерального плану орієнтовно складе 108 особи, в тому числі:

- населення, що постійно мешкає – 92 чол. на розрахунковий період

(52 чол. – І черга);

- населення, що тимчасово мешкає (відпочиваючі) в біфункціональному

житлі – 16 чол. на розрахунковий період (4 чол. – І черга).

3.6 Архітектурно-планувальна організація житлової зони. Обсяги житлового будівництва

Генеральним планом запропоновано компактну архітектурно-планувальну структуру нової забудови, а також гармонізацію існуючої забудови за рахунок ущільнення і реконструкції, що дозволило органічно пов’язати існуючу житлову забудову з проектованою. Проектом визначено архітектурно-планувальну вісь – вул.Краматорська, що є частиною автодороги місцевого значення, по якій здійснюється зв'язок між всіма частинами та функціональними зонами с.Веселе Поле та зв'язок з суміжно розташованими населеними пунктами та міжселищними центрами.

Існуюча територія села складає 44,40га. Існуюча садибна забудова розташована в межах села. Дана житлова забудова по своєму технічному стану придатна для використання.

Основні параметри кварталів житлової забудови визначено відповідно до розміру присадибних ділянок, які згідно із завданням на проектування становлять від 0,50га до 0,95 га, в тому числі – 0,15-0,25 га для обслуговування житлового будинку та господарських споруд; – 0,3-0,7 га для ведення особистого селянського господарства (садівництво, городництво).

В існуючій житловій зоні села, пропонується розмістити 21 садибну ділянку, площею 0,5-0,95га (згідно із завданням на проектування), в тому числі 4 – садиби біфункціонального житла площею ділянки в середньому 0,595га.Для розвитку існуючої житлової забудови планується використання кинутих земельних ділянок та організація на їх місці житлової забудови садибного типу в існуючих межах ділянок. Загальна кількість ділянок при ущільненні існуючої житлової забудови - 54 садиби, в тому числі нових – 21 садиба.

На теперішній час за даними Нововодянської сільської ради в межах с.Веселе Поле загальна кількість садиб (подвір’їв) складає 33од. Загальна площа житлового фонду садибного типу – 1713,00м2. Середня площа житлового дому на 1 людину складає 43,92м2. Розселення в одному будинку складає 1-2 людини.

При розрахунку нового житлового будівництва середня площа індивідуального будинку приймається до 125,00м2 загальної площі при забезпеченні на одну людину - 50,00м2.

На перший етап (І черга - 5 років) освоєння проектних рішень передбачається будівництво в центральній частині села 4 садибних житлових будинків загальною площею 500,00м2 та будівництво в західній частині села 1 житлового будинку (біфункціональне житло) загальною площею 205,00м2 (125,00м2 на родину та по 20,00м2 на кожного відпочиваючого). В цілому на перший етап планується будівництво 5 житлових будинків загальною площею 705,00м2.

На другий етап освоєння проектних рішень передбачається будівництво ще 13 житлових будинків садибного типу в північній та південній частинах села загальною площею 1625,0м2, 3 домівки біфункціонального житла, площею 615,00м2. В цілому на другий етап планується будівництво 16 житлових будинків загальною площею 2240,00м2.

Загальна кількість проектованих житлових будинків на розрахунковий період освоєння (20 років) – 21 од., загальною площею 2945,00м2.

З урахуванням існуючого житлового фонду, що зберігається, загальний обсяг житлового фонду на повне освоєння генерального плану складе 54 садибні будівлі загальною площею 4658,00м2, в тому числі існуючий, що зберігається – 33 житловий будинок (1713,00м2); нове будівництво – 21 житлових будинків (2945,00м2).

Зведені показники обсягів і розміщення нового житлового будівництва наведені в табл. 3.6.1.

Таблиця 3.6.1

Назва населеного пункту Період освоєння

І черга

(5років)

ІІ черга

Розрахунковий період

(20 років)

.

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

територія, га

будинок,

кількість

постійне населення,

осіб

с.Веселе Поле 3,04 5 13 9,75 16 40 12,79 21 53

* в розрахунок території не входить територія житлових будинків існуючої житлової забудови садибного типу (33 садиб), загальною площею 19,82га.

Зведені показники динаміки житлового фонду с.Весе Поле за періодами реалізації генерального плану (існуючий житловий фонд постійного населення, обсяги будівництва) наведено в табл. 3.6.2.

Таблиця 3.6.2

Назва населеного пункту Існуючий житловий фонд Житловий фонд, що передбачений на: Житловий фонд в цілому
Садибних будинків Біфунк-ціональне житло Розрахунковий період (20 років) В тому числі І черга (5 років) Садибних будинків Біфунк-ціональне житло
Садибних будинків Біфунк-ціональне житло Садибних будинків Біфунк-ціональне житло
Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2 Кількість, од. Площа, м2
с.Веселе Поле 33 1713,00 - - 17 2125,00 4 820,00 4 500,00 1 205,00 50 3838,00 4 820,00
                                   

3.7 Організація системи обслуговування. Розрахунок і розміщення закладів обслуговування

Проектом генерального плану на розрахунковий період пропонується розміщення на території Нововодянської сільської ради громадських центрів різних рівнів обслуговування для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення с.Веселе Поле, реконструкція існуючої системи обслуговування та доведення її показників до нормативного рівня.

На теперішній час на території с.Веселе Поле громадська забудова – відсутня.

Система обслуговування населення села в теперешній час розташована в с.Нововодяне, де знаходиться адміністративний центр сільської ради у складі: Нововодянська сільська рада, загальноосвітня школа ЗОШ I-IIступенів, Нововодянський БК, бібліотека, дитячий садочок «Ластівка», Нововодянський фельдшерський пункт, АТС, торгівельні заклади.

З метою покращення культурно-побутових умов проживання в с.Веселе Поле генеральним планом на розрахунковий період пропонується наступне:

- будівництво магазину продовольчих та господарських товарів;

- будівництво багатофункціонального закладу у складі приймального пункту закладу побутових послуг, аптечного кіоску;

- створення ландшафтно-рекреаційної зони – невеликого парку з розвинутим благоустроєм, майданчиками для ігор та спортивних занять дорослих та дітей;

- розміщення дитячих гральних майданчиків на вільних від забудови ділянках;

- будівництво закладу житлово-комунального обслуговування.

Проектований громадський центр місцевого значення розрахован на задоволення потреб населення на первинному рівні.

Розрахунок установ і підприємств обслуговування по с.Веселе Поле за усередненими показниками наведено в табл. 3.7.1.

Таблиця 3.7.1

№ з/п Заклади та підприємства обслуговування Од. виміру

Розрахункова норма

на 1000 чол.

Існуючі Норма За проектом Розміщення
1 2 3 4 5 6 7 8
І Заклади народної освіти
1 Дитячі дошкільні заклади місць за демограф. - За завда-нням 4

Реконструйована будівля

с.Нововодяне

2 Загальноосвітні школи місць за демограф. - За завда-нням 6 Реконструйована будівля с.Нововодяне
ІІ Заклади культури та мистецтва
1 Клубні приміщення місць 15-20 - За завда-нням 2

Проектована будівля

с.Нововодяне

2 Бібліотеки тис.книг/чит. місць 3,5/2 - За завда-нням 3,5/1 Реконструйована будівля с.Нововодяне
ІІІ Заклади охорони здоров’я
1

ФАП

об’єкт

За завда-нням

-

- 1 Реконструйована будівля с.Нововодяне
2 Аптека (аптечний кіоск)

об’єкт

0,143 - - -

В проектованій багато-

функціональній

будівлі

Нове будівництво

ІV Фізкультурно-спортивні споруди

1

Відкриті спортивні споруди га 0,15 0,003 -   Нове будівництво
V Підприємства торгівлі
1 Магазини, всього м2 торго-вої площі 250 40 - 90 Нове будівництво
2 Ринковий майданчик м2 торго-вої площі 24 4 - -

Нове будівництво

с.Нововодяне

VI Підприємства громадського харчування
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кафе пос. місць 40 7 - 15 Реконструйована будівля с.Нововодяне
VII Підприємства побутового обслуговування
1 Підприємства побутового обслуговування роб. місць 2 1 - 1 Проектована будівля
VІІI Адміністративні, громадські та господарчі заклади
1 Відділення зв’язку (пошти) об’єкт 0,39 0,1 - -

Обслуговування в

с.Нововодяне

2 Відділення ощадбанку каса за завданням 1 - -

Обслуговування в

с.Нововодяне

3 Відділення міліції (поліції) об’єкт за завданням 1 - -

Обслуговування в

с.Нововодяне

IX Заклади житлово-комунального господарства
1 Пожежне депо(пост) маш. 2 (нас. 1-7 тис.чол.) 1 - -

Нове будівництво

с.Нововодяне

2 Кладовища га 0,1 0,21 Існуюче, підлягає консервації 0,5

Обслуговування в

с.Первомайське з урахуванням потреб с.Веселе Поле

Проектована система обслуговування також включає інфраструктуру для розвитку історично-пізнавального та «зеленого» туризму.

3.8 Архітектурно-планувальна організація виробничої зони та комунальних територій

Сучасний стан

На теперішній час в межах території с.Веселе Поле промислові підприємства сільськогосподарського призначення – відсутні.

Проектні рішення
 

Пріоритетним в розвитку економіки слід вважати сільське господарство, оскільки воно є основним виробничим сектором.

Розвиток сільського господарства на території с.Веселе Поле орієнтований на підприємства з вирощуванням, переробці та зберіганням сільськогосподарської продукції, а також овочівництвом, садівництвом.

Генеральним планом передбачається створення в північно-східній частині села, території та будівлі сільськогосподарських рослинницьких підприємств, ділянки підприємств V класу шкідливості з СЗЗ до 50,00м, для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції. Територія віддалена від сельбищної та рекреаційної зони.

В складі проектованої виробничої зони можливе розміщення нижченаведених підприємств:

- ділянки підприємств по переробці овочів (сушіння, соління та квашення);

- олійницькі підприємства;

- консервні цехи;

- цехи фруктових та овочевих соків;

- пункти сортування та пакування готової продукції;

- зберігання та переробці рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та інше.

В північній частині с.Веселе Поле, в межах населеного пункту, розташовано цвинтар загальною площею – 0,21га. Існуюче кладовище підлягає консервації, розміщено без дотримання нормативного санітарного розриву до житлової забудови. Санітарно-захисна зона від діючих кладовищ складає – 300,00м, після закриття кладовища зона зменшиться до – 100,00м. (СЗЗ – 100,00м згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99 п.3.12).

Проектом передбачається, для ритуальних потреб, розвиток кладовища в с.Первомайське з урахуванням потреб с.Веселе Поле, («Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань»), з дотриманням санітарно-захисної зони СЗЗ – 300,00м, згідно ДСП 173-96, дод.№4.

Проектом генерального плану передбачено розвиток комунальної зони з будівництвом закладу житлово-комунального обслуговування вздовж вул.Краматорська (східна частина села).

3.9 Організація руху транспорту та пішоходів

Проектом генерального плану пропонується збереження, реконструкція та подальший розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури с.Веселе поле.

Головна вулиця села, вул.Краматорська, протяжністю 1,20км, має тверде покриття (асфальтобетон).

По цій вулиці здійснюється зв'язок з населеними пунктами сільради:

-в західному напрямку: с.Первомайське, м.Білозерське, та дорогою територіального значення Т 0515 далі м.Добропілля;

-в північно-східному напрямку: з населеними пунктами: с.Благодать та с.Весна;

-в східному напрямку: населеним пунктом: с.Нововодяне та автомобільною дорогою обласного значення Т-0514 Добропілля – Лиман.

Зовнішні зв’язки здійснюються за допомогою приміських автобусних маршрутів. Транспортне обслуговування населення передбачено маршрутом м.Покровськ – м.Краматорськ – 2 рейси, м.Краматорськ – м.Покровськ – 2 рейси.

На розрахунковий період планується діференціація вулиць та доріг за значенням, з розміщенням зупиночних павільйонів вздовж вул.Краматорська – головної транспортної складової с.Веселе поле.

Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,00м, ширина проїзної частини – 6,00м. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 6,0-8,0м.

Вдовж вулиці Краматорська запланована велосипедна смуга завширшки – 1,50м.

Розрахункову швидкість транспорту по вулицях прийнято 40 км/год.

Організацію дорожнього руху по вулиці села передбачено згідно з вимогами ГОСТ 218-03450778.092-2002, ДБН В.2.3-5:2018, ДСТУ 2587-97, ДСТУ 4100-2002.

Рух транспортних засобів по вулиці регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиці. Дорожні знаки ІІ типорозміру встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,60м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2,00м. У місцях пішохідних переходів наноситься на покриття розмітка типу «зебра» і встановлюються дорожні знаки. Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину наноситься осьова лінія вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях запроектовано зовнішнє освітлення.

Для вулиць усіх категорій передбачене тверде покриття (асфальтобетон).

3.10 Зовнішній благоустрій та озеленення

Система озеленення с.Веселе Поле складається з зелених насаджень різного функціонального призначення.

За характером використання зелені насадження поділяються на групи:

-       загального використання;

-       обмеженого використання;

-       спеціального призначення.

Зелені насадження відіграють значну роль як для поліпшення санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов сільського населеного пункту, так і для формування його індивідуального обліку.

Площу зелених насаджень загального користування (парків, садів, скверів, бульварів), розміщуваних на території села, згідно з ДБН 360-92** пункт 5.4, прийнято не менше як до табл. 5.1 для сільських поселень степової зони – 14 м2/чол.

Зелені насадження загального користування беруть участь у створенні архітектурно-планувальної просторової композиції села та представлені парковою зоною. На теперішній час зелені насадження загального користування селища представлені парком в центральній частині, на території якого розташована братська могила.

Проектом пропонується організація рекреаційного парку на проектованій території в центральній частині з розвитком зеленої зони. В архітектурно-планувальній композиції парку переважають засоби пейзажного планування у порівнянні з регулярним, що дозволяє звести до мінімуму вирубку існуючих зелених насаджень. Нові посадки передбачені у вигляді груп дерев та окремих чагарників.

Загальна площа – 23,65га, питомий показник – 0,6064га/люд.

Згідно проекту генерального плану формується система зелених насаджень загального користування села Веселе поле, площею – 4,9304га, питомий показник – 0,0535га/люд.

На території садибної забудови передбачено організацію невеликих самостійних озеленених територій для створення гармонійного сільського середовища.

В архітектурно-планувальній композиції проектованого парку переважають засоби пейзажного планування у порівнянні з регулярним. Нові посадки передбачені у вигляді груп дерев та окремих екземплярів. Необхідно провести заходи по збагаченню природного складу парку, так як розмаїття є найважливішою умовою для збереження генофонду та стійкого існування ландшафту. Слід формувати ландшафт, який включає посадки стійких комбінацій рослинності. При виборі рослин та їх поєднань слід враховувати розміри, форму, фактуру, кольорові характеристики, прозорість крони під час цвітіння обраних видів.

Для підняття межі стійкості паркової території, потрібно організувати раціональну дорожньо-стежкову мережу, підсів трав, стійких до витоптування, створюючи штучну молоду зміну під пологом ослаблих та перестійних дерев.

Таке втручання не викликає, а навпаки, має на увазі одночасне збереження в первісному вигляді ділянок природної середи, що піддається впливу людини.

Зелені насадження обмеженого користування представлені посадками вздовж головній вулиці, на ділянках громадських, комунальних споруд, у житлових кварталах садибної забудови.

Для формування та завершення архітектурно-художнього ансамблю забудови с.Веселе Поле, проектом пропонується встановлення малих архітектурних форм і споруд на головній вулиці села, у зоні громадського центру при вході до парку, благоустрою та озеленення території села.

Захисні малі форми (перголи, альтанки, декоративні стінки) застосовуються для облаштування майданчиків для відпочинку. Для їх влаштування повинні бути використані природні будівельні матеріали – жердини з лози, природного каміння. В парку передбачається влаштування лав для відпочинку, встановлення ваз з квітами, урн, світильників, для озеленення застосовуються дерева та кущі декоративних порід.

На головній вулиці висаджуються дерева ширококронних порід, стійкі до вихлопних газів.

Для вимощення майданчиків громадських об’єктів приймаються кольорові бетонні плити – 1,0х1,0м з декоративними вставками з квітників і газонів, або ФЕВ (фігурні елементи вимощення), для майданчиків відпочинку – м’яке покриття (ґрунтобетон, ґрунтоцемент, галька мілка, щебінь, цегляний дрібняк).

Рекреаційне озеленення передбачається в центрально-південній частинах села.

Зелені насадження. спеціального призначення висаджують у санітарно-захисних смугах.

Зелені насадження обмеженого користування представлені посадками на головній вулиці, на ділянках громадських, комунальних споруд, у житлових садибній забудові.

Проектом передбачена зона відпочинку у вигляді ландшафтного парку. Дана зона призначена для організації громадських заходів та активного відпочинку.

Озеленення санітарно-захисної зони складається з багаторядної посадки високорослих дерев (клен гостролистий, каштан кінський, шовковиця, біла акація) з рядовою посадкою чагарників.

Сформована генеральним планом система зелених насаджень є важливим санітарно-гігієнічним фактором та грає важливу роль в формування архітектурного вигляду села, а також місць спілкування людини з природою.

3.11 Інженерне забезпечення території

3.11.1 Водопостачання

3.11.1.1 Водопровідні мережі та споруди

 
Існуюче положення
 
На території с.Веселе Поле, централізована система водопостачання в селі – відсутня.
Мешканці існуючої індивідуальної садибної забудови користуються дворовими шахтними та трубчастими колодязями.
 
Проектні заходи
 

Джерелом господарсько-питного водопостачання в проекті генерального плану прийняти проектований магістральний водопровід ø150мм від існуючого водогону КП «Компанія «Води Донбасу».

Згідно з проектом генплану, передбачено будівництво нового одноквартирного садибного житла і декількох підприємств і установ обслуговування. Для забезпечення водопостачанням цих об'єктів проектом пропонується прокладання мереж водопостачання.

На території с.Веселе Поле передбачено будівництво нових споруд системи централізованого водопостачання з резервуарами запасу води, створення розгалуженої водопровідної мережі для забезпечення існуючих, реконструйованих, проектованих будівель та споруд с.Веселе Поле.

Використовувана вода повинна відповідати ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Перед початком робіт треба провести дослідження у спеціалізованій організації для вивчення складу та об’єму води.

Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН 360-92**.

Розрахунок води за споживачами зроблено згідно з ДБН В.2.5-74:2013, п.6.1.1, табл.1 і зведено у таблицю 3.11.1.1.1

Розрахунок водопостачання села Веселе Поле (градпрогноз)

Таблиця 3.11.1.1.1

поз.

Найменування Од. виміру Норма водоспоживання, л/добу Існуючий стан

Розрахунковий строк

(15-20р.)

В тому числі

I черга

(5 років)

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами осіб 230 39 8,97 92 21,16 23 5,29
2 Біфункціональне житло:                
літній період осіб 230 - - 4 0,92 1 0,023
зимовий період осіб 230 - - 1 0,023 1 0,023
3 Крамниці осіб 250 6 1,50 12 3,00 10 2,50
4 Виробничі потреби осіб 25 16 0,4 50 1,25 13 0,325
5 Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати           1,50   0,39
6 Полив присадибних ділянок і зелені загального користування 50-90л/добу (середня 70л/добу на 1 мешканця 70 39 2,73 92 6,44 23 1,61
7 Всього     100 13,60 250 34,293 71 10,16

Поливання присадибних ділянок здійснюється від окремо розташованих на кожній ділянці трубчастих колодязів.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50-1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти φ125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект), необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

3.11.1.2 Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с.Веселе Поле передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013, (п.6.2.2, таб.3) з населенням менше однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі - 3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

10л/с×3600с×3години×0,001м3=108м3.

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння с.Веселе Поле складе 108,0м3.

Для потреб пожежогасіння в проекті передбачено будівництво «Центру безпеки громадян» в селі Нововодяне на 1 автомобіль.

Також зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного. У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшої стадії проектування (стадія «Проект» та «Робоча документація»).

3.11.2 Каналізація

3.11.2.1 Каналізаційні мережі та споруди

Існуюче положення
 

Централізована каналізація в селі Веселе Поле відсутня. Населення користується вигрібними ямами для збору побутових стічних вод.

 
Проектні заходи

Для виключення негативного впливу на ґрунтові води та відкриті водойми від життєдіяльності людей, проектом генерального плану пропонується створення системи водовідведення для житлової, громадської та виробничої забудови с.Веселе Поле.

Проектом передбачаються наступні заходи з організації систем каналізації:

- на проектних територіях, де передбачено будівництво об’єктів громадської забудови - проектом пропонується встановити локальні блочно-модульні установки для регенерації відходів органічних речовин з дотриманням санітарних норм і вимог експлуатації об'єктів, розташованих на забудованих територіях;

- в зоні існуючої та проектованої садибної забудови - водонепроникні вигреби типу люфт-клозет, дно якого має бути вищі на 0,50м від рівня ґрунтових вод. Рекомендується очищати люфт-клозет по мірі наповнення, але не менше 1-2 рази у рік. Рідкі нечистоти передбачається вивозити ассенізаторськими машинами на очисні споруди які розташовані на території м.Добропілля;

- на виробничій території запроектовано встановлення локальної очисної споруди з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях з продуктивністю до 0,2тис. м³/добу.

Розрахунок водовідведення с.Веселе Поле (градпрогноз) наведено в таблиці 3.11.2.1

Таблиця 3.11.2.1.

поз.

Найменування Од. виміру Норма водоспоживання, л/добу Існуючий стан

Розрахунковий строк

(15-20р.)

В тому числі

I черга

(5 років)

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

Кількість,

один.

Витрата,

м3/добу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами осіб 230 39 8,97 92 21,16 23 5,29
2 Біфункціональне житло:                
літній період осіб 230 - - 4 0,92 1 0,023
зимовий період осіб 230 - - 1 0,023 1 0,023
3 Крамниці осіб 250 6 1,50 12 3,00 10 2,50
4 Виробничі потреби осіб 25 16 0,4 50 1,25 13 0,325
5 Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати           1,50   0,39
6 Всього     61 10,87 158 27,85 48 8,55

На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект) необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

3.11.2.2 Дощова каналізація

Згідно з завдання на проектування відведення дощових і талих вод з територій благоустрою, доріг та громадських будівель і споруд здійснюється поверхневою системою дощової каналізації відкритого типу.

Вздовж сільських вулиць пропонується влаштування зливних прийомних лотків для відведення поверхневих дощових вод.

Запроектована система збору дощових та талих вод запобігає ерозії ґрунту та утворенню ярів.

3.11.3 Санітарне очищення

Існуюче положення
 
На даний час в селі Веселе Поле санітарна очистка садиб та прилеглих територій здійснюється частково шляхом захоронення та спалювання сміття на присадибних ділянках, а також вивезенням сміттєвозом на полігон твердих побутових відходів комунальним підприємством КП «Агрокомсервіс» за договором на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника»). 
 
Проектні заходи
 

Проблема утилізації твердих побутових відходів актуальна з точки зору негативного впливу на навколишнє середовище.

Санітарна очистка с.Веселе Поле намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд та планово-поквартальна для індивідуальної забудови. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон житлових та громадських будівель - 20м і допустимими радіусами обслуговування - 100м, згідно ДБН 360-92**. Також на території с.Нововодяне, адміністративному центру сільської ради, передбачено розміщення закладу комунального обслуговування з приймальним пунктом вторинної сировини, який також обслуговує мешканців с.Веселе Поле.

Сміттєвозні машини КП «Агрокомсервіс» забезпечують вивезення ТПВ, які в подальшому відправляються на санкціоноване звалище твердих побутових відходів с.Водянське (паспорт місця видалення відходів №89, затверджений 12.09.2012), балансоутримувачем якого є Комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника». Територія полігону має по периметру огорожу і смугу зелених насаджень, що відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення».

Програмою поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020рр., затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.09.2016 №836 (із змінами) передбачено будівництво сміттєперевантажувальної станції з елементами сортування на території Добропільського району, на якій буде здійснюватися попереднє сортування відходів, вилучення скла, ПЕТ, металу з подальшим транспортуванням відходів на регіональний полігон у м.Покровськ.

Очищення люфт-клозетів в зоні існуючої садибної та проектованої забудови рекомендується проводити по мірі наповнення, але не менше 1-2 рази у рік. Рідкі нечистоти передбачається вивозити асенізаційними машинами на очисні споруди м.Добропілля, що розташовані на території Добропільського району.

На громадських територіях, де планується нове будівництво, проектом передбачено встановити локальні блочно-модульні установки для регенерації відходів органічних речовин.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Розрахунок кількості твердих побутових і рідких відходів з урахуванням тимчасового і постійного проживаючого населення наведено в таблиці 3.11.3.
 

Таблиця 3.11.3

Побутові відходи Одиниця виміру

Норма накопичення на

1 людину в рік

Обсяги відходів в рік
кг л кг л
1 2 3 4 5 6
Тверді відходи від житлових будівель з урахуванням громадських

Кількість населення

92 особи

300 1500 27600 138000
Рідкі нечистоти з люфт-клозетів - 3500 - 322000
Змети з вулиць (з 1 м2 твердого покриття вулиць) S твердого покриття вулиць 13200м2 5 - 66000 -
Всього       93600 460000
Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

3.11.4 Теплопостачання

Існуюче положення
 
Централізоване теплопостачання в с.Веселе Поле відсутнє. Житлова садибна забудова і громадські будівлі опалюються від індивідуальних твердопаливних та електричних котлів.
 
Проектні заходи
 

Основним напрямком в подальшому розвитку теплопостачання села для існуючих та проектованих будівель і споруд прийнято систему децентралізованого забезпечення теплопостачанням та гарячою водою.

Опалення та гаряче водопостачання садибної житлової забудови, громадських будівель та споруд передбачається від автономних теплогенераторів, які працюють на твердому паливі або від електричної мережі. В якості альтернативних джерел теплової енергії пропонується використовування сонячних колекторів для приготування гарячої води, а також сонячних батарей для виробництва та акумуляції енергії на обігрів будинків та споруд.

3.11.5 Газопостачання

Існуюче положення
 
На теперішній час с.Веселе Поле не газифіковано.
Для опалення будівель та споруд, приготування їжі, підготовки гарячої води, населення використовує електричні пристрої та газові балони скрапленого газу, твердопаливні теплогенератори (пиролізні та пеллетні котли).
 
Проектні заходи
 
На перспективу планується під’єднання с.Веселе Поле до централізованої мережі газопостачання від ПАТ«Донецькгаз». Розрахунок потреби наведений у табл. 3.11.5.1
Проектом передбачено розміщення газорозподільчого пункту на території комунальної зони та прокладання газових мереж низького тиску.
Магістральні мережі газопостачання високого тиску знаходяться на незначній відстані від с.Веселе Поле (м.Білозерське, менш ніж 2,70км ). Крім того, у відповідності з заходами у сфері енергозбереження, актуальним стає використання сучасних систем опалення, приготування гарячої води та приготування їжі на основі екологічно чистих та безпечних технологій у відповідності з завданням на проектування.

Таблиця 3.11.5.1

Об'єкт Один. вимір. нормативної одиниці Норма Кількість споживачів Потреби Один.вимір. розрах. потреб
Газопостачання (перспектива)  

Теплопостачання генераторів,

гаряче водопостачання

куб м/рік 250 92 23,00 тис. м3/рік
ВСЬОГО        23,00 тис. м3/рік
На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект) необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

3.11.6 Електропостачання

Існуюче положення
 
Електропостачання с.Веселе Поле в Добропільському районі Донецької області здійснюється від РЕС Добропільського району з перехідним трансформатором 6/0,4 кВ на 100 кВ. В селі розташовано 1 комплектну трансформаторну підстанцію (КТП):

-       КТП № 300 – 100кВа (трансформаторна підстанція);

Протяжність мереж – 3,78км, в тому числі:

-       повітряні магістральні мережі 0,4кВ 1шт – 2,13км;

-       повітряні магістральні мережі ПЛ 6кВприс.1шт. – 1,65км;

-       опори ліній СВ 9,5 – 71шт.

Електропостачання села задовільне, проте потрібне капіталовкладення для його реконструкції та ремонту.
 
Проектні пропозиції
 

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проектовану житлову та громадську забудову, підприємства виробничої зони.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Пропонується передбачити встановлення додаткової трансформаторної підстанції для проектованих об’єктів в виробничій зоні.

Розрахунок споживання електроенергії проводився за укрупненими показниками.

Навантаження житлового фонду, громадських будівель і комунальних споруд розрахована за необхідними нормативами згідно ДБН В.2.5-23:2010.

Категорія надійності електропостачання - II, III.

Річне споживання електроенергії – 277,87 тис.кВт. год/рік.

Розрахункове навантаження на етапі 15-20 років – 117,79тис.кВт.

Мережі 6кВ по території села пропонується виконувати повітряними, самонесучим ізольованим проводом системи AsXSn на залізобетонних центрифугованих опорах серії СК і кабелем марки ААБ2л з прокладанням у землі на глибині 0,70м від планувальної позначки землі.

Мережі 0,4кВ передбачається виконати повітряним самонесучим ізольованим проводом з ізольованим нульовим проводом на залізобетонних стійках СВ-9,5 і кабелем.

Проектом передбачається повторне заземлення нульового проводу мережі 0,4кВ.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними лічильниками, встановленими у вологозахищених щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проектованих ТП 6/0,4кВ.

На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект) необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

3.11.7 Політика енергозбереження та енергоефективності

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективності життєдіяльності населеного пункту.

Система електропостачання є однією із складових частин системи енергозабезпечення. Від її надійної та гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого обладнання, його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії електроенергії та ресурсозбереженню є:

- надійна та безпечна робота системи електропостачання житлового фонду, громадських та виробничих будівель – подавання струму на приймачі електроспоживачів у кількості та під напругою, які забезпечують максимальний ККД електричного обладнання;

- вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій та інших порушень у роботі системи електропостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварій;

- введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитої електроенергії на кожному об’єкті;

- впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат електроенергії та інших ресурсів на опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, виробничих будівлях та спорудах шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, упровадження нових систем теплоізоляції; проведення термомодернізації громадської забудови по висновкам комплексного енергетичного аудиту будівель та споруд ;

- впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій в виробництві;

- впровадження автоматичних регулюючих систем (клімат-контроль) споживання теплової та електричної енергії;

- впровадження високоекономічного електричного обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

- впровадження нових технологій, що дозволяють замінити електроенергію на інші альтернативні види палива (відходи сировини, енергію сонця, вітру тощо).

3.11.8 Телефонізація та радіофікація

3.11.8.1 Телефонізація

Існуюче положення
 
Село Веселе Поле телефонізовано від АТС, ємністю 2 номерів, від підприємства «Укртелеком». Довжина магістральної мережі (повітряний кабель), приблизно 1,50км.
 
Проектні пропозиції
 
Для телефонізації житлової та громадської забудови необхідне збільшення кількості номерів в с.Веселе Поле до розрахункової – 11 номерів.
Підрахунок кількості абонентів – індивідуальних користувачів – прийнято за ДБН-360-92** п.8.38 (потреба в телефонних апаратах народно-господарчого сектору прийнята із розрахунку 20% від кількості родин). В селі на містобудівний прогноз передбачається 21 садиба.

Всього на повне освоєння потрібно 13 номерів.

З розвитком стільникового зв’язку данні рішення відповідно корегуються.

На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект), необхідно уточнення прийнятих проектних рішень.

3.11.8.2 Радіофікація

Існуюче положення
 
На даний час в с.Веселе Поле радіофікація відсутня. В теперішній час система радіофікації знаходиться в неробочому стані.
 
Проектні пропозиції
 
Генеральним планом прийняте рішення про встановлення радіоточок в усіх виробничих, культурно-побутових закладах та в окремих житлових будинках.
Загальна кількість радіоточок для с.Веселе Поле з урахуванням житлового фонду, виробничих потужностей, громадських будівель складе 50 точок.
Проектом передбачається ремонт радіомереж та встановлення радіоточок для всієї проектованої житлової забудови орієнтовно 50 точок. 
На наступних стадіях проектування (П-проект, РП-робочий проект), необхідно уточнення прийнятих проектних рішень.

3.11.8.3 Інтернет

З розвитком бездротового інтернету проектом передбачається підключення інтернету в с.Веселе Поле із встановленням базової станції в селі Н. При розміщенні підсилювальних станцій мобільного зв’язку, інтернету слід дотримуватись вимог ДСН 239-96.

3.12 Заходи з охорони навколишнього середовища

Даний розділ розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства в сфері охорони навколишнього природнього середовища. Окремим документом виконується Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО), що додається до розробленого генерального плану населеного пункту.

3.12.1 Заходи з охорони навколишнього середовища

Основним фактором впливу на навколишнє середовище с.Веселе Поле є діяльність як мешканців села, так і селищної ради в цілому.

В програмі соціально-економічного розвитку села передбачено виконання заходів що до поліпшення стану сільського середовища, а саме :

- удосконалення обліку спожитої та відведеної води;

- організацію вивозу твердого побутового сміття та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря по бюджетним установам Нововодянської сільської ради;

- проведення інвентаризації зелених насаджень на території бюджетних установ Нововодянської сільської ради;

- виконання робіт по зносу аварійних дерев, боротьба зі шкідливою бур’янистою рослинністю.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови життя:

- організація моніторингу стану повітряного середовища, ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод;

- проведення забудови згідно з наміченим чітким функціональним зонуванням території села;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон житлової та громадської забудови (в межах санітарно-захисних та охоронних зон забороняється нове житлове та громадське будівництво, капремонти існуючих будинків з добудовою та перебудовою), передбачається відокремлення від виробничої та комунальної територій озелененими смугами житлової та громадської забудови;

- інженерне облаштування території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг, захист від ерозії, підтоплення;

- використання в розбудові виробничої зони новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Ширина вулиць у межах червоних ліній і розміри елементів поперечного профілю встановлено згідно з категорією вулиць, характером та інтенсивністю руху, типом забудови, рельєфом, розміщенням інженерних мереж, зеленими насадженнями. Для вулиць та доріг всіх категорій передбачено влаштування твердого покриття.

2. Стан повітряного басейну та заходи, щодо його поліпшення:

Основними джерелами забруднення приземного шару атмосферного повітря на території села є викиди димових газів пічних установок, що працюють на твердому паливі та автомобільний транспорт.

Проектна протяжність вулично-дорожньої мережі складає – 1,20км. Враховуючи, що найбільше забруднення повітря автотранспортом відбувається при малому ході на понижених передачах, з метою зниження забруднення атмосферного повітря вихлопними газами та запиленості прилеглих до доріг територій, проектом намічається повний благоустрій вулиць та проїздів шляхом улаштування твердого покриття та озеленення вздовж них.

Основні заходи, що покращують стан повітря:

- проектування зелених зон в центрально-південній частині села та в парку на території села;

- озеленення території села шляхом висаджування нових дерев цінних декоративних порід, влаштування в громадські зони квітників та газонів;

- організація та проведення заходів з розчищення зелених насаджень на території села від порості, сухих, старих дерев та кущів, вирубка аварійних дерев, викошування бур’янів;

- проектування сучасних теплогенераторів на газовому та твердому паливі с КПД до 96% з регулюючою автоматикою, застосування електричного опалення;

- для опалення проектованих громадських будівель та споруд можливе використання опалення з застосуванням відновлювальних джерел енергопостачання (теплові насоси, сонячні батареї, сонячні колектори);

- використання в проектованій виробничій зоні новітніх енерго- та ресурсозберігаючих сучасних технологій, з мінімальним впливом на повітряне середовище.

3. Заходи, що забезпечують захист території від ерозії ґрунтів, затоплення, підтоплення:

- прокладання вулиць бордюрного профілю з облаштуванням відкритої дощової каналізації для відведення дощових і талих вод.

4.Стан водного басейну, ґрунтових вод та заходи щодо його поліпшення.

Причиною забруднення води є відсутність очисних споруд, водопроникні ями в дворових вбиральнях, переробка твердих відходів на присадибних ділянках, несанкціо