У К Р А Ї Н А
НОВОВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ НОВОВОДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

від 23.03.2017 року о 10:00 год

Про визначення виконавця
послуг з вивезення твердих побутових
відходів по Нововодянській сільській раді

Присутні від членів конкурсу :
Голова комісії - Холод О. М.;
Секретар комісії – Чучин Ю. В.;
Члени комісії - Короття Т. В.;
Білецька О. В.;
Без»янова Н.А.

Від учасників конкурсу:
ФОП Бондарчук Едуард Валерійович

 

Порядок денний :
1. Про розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
2. Про розгляд конкурсних пропозицій, що надійшли на підставі оголошення про конкурс з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради та визнання переможця конкурсу.
Слухали : Голову комісії – сільського голову – Холод О.М. з інформацією :
До комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів надійшли конкурсні пропозиції від:
1.КП «Агрокомсервіс», код 35853071
85032 с.Добропілля, вул. Вані Бабенко, 53А
Добропільського району, Донецької області вх.. № 1 від 03.03.2017р.
2.ФОП Бондарук Е.В. (далі Претендент) надав (вх..№2 від 10.03.2017) пакет документів на 43 аркушів а саме.
1. Зава на учать у конкурсі;
2. Відомості про досвід та надання послуг з вивезення побутових відходів;
3. Копі свідоцтва про ДРЮО;
4. Копія довідки про взяття на облік платника податків;
5. Копія повідомлення про взяття на облік ФОП;
6. Копія Витягу з ЄДРЮОФОП;
7. Копія Ліцензії Міністерства транспорту та зв’язку України та копія ліцензійної карти;
8. Копія паспорта, ІПн, диплома та посвідчення водія ФОП Бондарчук Е.В.;
9. Копія з банківської установи про наявність розрахункового рахунку;
10. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;
11. Копія довідки про склад матеріально – технічної баз;
12. Довідка про кількість та професійний склад працівників;
13. Копія паспортів, кодів та дипломів працівників, та посвідчення водія;
14. Копія довідки – характеристики транспортних засобів;
15. Копія договорів оренди транспортних засобів;
16. Копія технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби;
17. Подячні, рекомендаційні листи.

також щодо критеріїв відповідності учасників конкурсу кваліфікаційним вимогам:
- заяви про участь у конкурсі;
- завіреної копії Статуту;
- матеріально-технічної бази;
- працівників відповідної кваліфікації;
- досвіду роботи з надання певних послуг;
- критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;
- переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників вставленим кваліфікаційним вимогам;
- обсягу послуг;
- вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;
- калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та переробку 1 м3 твердих побутових відходів.

Учасники конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів по Нововодянській сільській раді відповідають кваліфікаційним вимогам, пропонована вартість надання послуг становить:
ФОП Бондарчук Е.В. - населення – 13,90 грн/м3.
Представники КП «Агрокомсервіс» не взяли участь в конкурсі на надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів та не надали письмову згоду на розкриття конверта з конкурсною пропозицією без їхньої участі, тому прийнято рішення не розкривати конверт та повернути КП «Агрокомсервіс» (згідно постанови КМУ від 16.11.2011 № 1173 п. 21)

Холод О.М. – про достовірність та правильності оформлення наданих документів згідно конкурсної документації Претендента. Запропонував, у зв’язку з тим що прийняв участь в конкурсі лише один Претендент, визначити переможцем конкурсу з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради ФОП Бондарчук Едуарда Валерійовича.
ВИРІШЕЛИ:
1. Вважати конкурс з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради.
2. Визначити переможцем конкурсу з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради Бондарчук Е.Б., який відповідає кваліфікаційним вимогам і може забезпечити надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради відповідної якості.
3. Укласти договір на надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововодянської сільської ради з переможцем Конкурсу з 24.03.2017 по 23.03.2018 року.
4. Результати конкурсу розмістити на офіційному веб-сайті Нововодянської сільської ради.

За результатами проведенного голосування, з 5 членів комісії віддали свій голос за пропозицію надану: ФОП Бондарчук Е.В.
Голосували : “за” – 5 , “проти “- немає ,
“утримались” – немає

Ухвалили : Члени комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів по Нововодянській сільській раді, визначили переможцем конкурсу ФОП Бондарчук Е.В.

Голова комісії: Холод О.М.
Секретар комісії: Чучин Ю. В.
Короття Т. В.
Білецька О. В.
Без»янова Н. В.