Рік новий іде новим кроком, 


Всіх вітаєм з Новим роком! 


Бажаєм здоровя, доброї надії,


Хай в новому році збудуться мрії,


А святкова колядка на Різдво Христве 


Дарує вам Віри, Надії й Любові.

 Додаток 1

                                                                                       до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                                       від _________2016 року № ______

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно в частині плати за землю

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про податок на майно в частині плати за землю на території Нововодянської сільської ради в межах та за межами населених пунктів (далі – Положення) визначає порядок справляння місцевого податку, розроблено на основі Закону України від 21.05.1997 №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та  Податкового кодексу України від 02.12.2010р.№2755-VI (зі змінами та доповненнями).

1.2. Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

1) власники земельних ділянок; земельних часток(паїв);

2) землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою I розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком

  1. Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
  2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

                                                    4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування земельним податком є:

1) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації,  визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3) Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,  (крім державної та комунальної форми власності) встановлюються згідно додатку 2 та 3.

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

6.1 Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюються згідно додатку 4.

7.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1 Від сплати земельного податку звільняються:

  1. інваліди першої і другої групи;
  2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  3. пенсіонери (за віком);
  4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

     Чорнобильської катастрофи.

7.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах – не більш як 0,25 гектара;

3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

7.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

                              8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1 Від сплати податку звільняються:

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

            3) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

            4) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

             5) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

             6) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-памятки садово-паркового мистецтва.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

            9.1 Не сплачується податок за:

1). землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

2) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами,тунелями,транспортними розв’язками, водопропускними спорудами,підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об’їзді дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

               4) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та

               фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками

               та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними

   насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних

   плодових насаджень;

   5) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

   6) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які

   відповідно до міжнародних договорів (угод) згода на обов’язковість яких надана

   Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них

   земельними ділянками на безоплатній основі;

   7) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших

   будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, 

   статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою за землю

  10.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сільської ради в межах та за межами населених пунктів.

  Органи місцевого самоврядування до 25 грудня, що передує звітному, подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу,що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.  

 10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини,податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

                                            11. Податковий період для плати за землю

             11.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

             11.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

                                             12. Порядок обчислення плати за землю 

             12.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

             12.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

             12.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

             12.4 За нововідведені земельні ділянки або новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

             12.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

             12.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває   у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

             1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі,або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

             2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

             3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля,що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

             12.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 розділу 8 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

                                                13. Строк сплати плати за землю

             13.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

             13.2 Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

             13.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю,щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             13.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             13.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового зобов’язання-рішення.

             13.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

             13.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі,що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

             13.8 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

14. Орендна плата

 14.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу  за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

             14.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

             14.3 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

             14.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

             14.5 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

             1) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

             2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

             14.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

             14.7 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів 11-13 цього Положення;

             14.8 Ставки орендної плати за земельні ділянки на території сільської ради затверджуються рішенням сільської ради ради.

                                15. Індексація нормативної грошової оцінки земель  

             15.1 Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

             15.2 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, передбаченою Податковим кодексом України.

16. Контроль

16.1. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до місцевого бюджету сільської ради покладається на контролюючий орган, за дотриманням вимог цього Положення – на управління Держземагенства у Добропільському районі, органи доходів і зборів, органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених діючим законодавством.

            16.2 Координацію роботи покласти на виконком сільської ради.

Сільський голова                                _______________                       О.М. Холод 

                                                                      

Додаток 2

до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                         від ___________2016 року №VIІ/_____

Ставки

земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку якихпроведено

(в межах населеного пункту)

№ з/п

Код КВЦПЗ

Назва

Ставка земельного податку (%) від нормативної грошової оцінки  
Розділ Підрозділ  
власність постійне корис-тування  
1. Секція А   Землі сільськогосподарського призначення  
  01   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)      
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,1 0,1  
01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські землі

0,1

1

0,1

1

 
    01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,1 0,1  
    01.05 Для індивідуального садівництва 0,1 0,1  
    01.06 Для колективного садівництва 0,1 0,1  
    01.07 Для городництва 0,1 0,1  
    01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,1 0,1  
    01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,1 0,1  
    01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1 1  
    01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,1 0,1  
2. Секція В   Землі житлової та громадської забудови  
  02   Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)      
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,03 0,03  
02.03 Для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку 0,03 0,03  
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1 1  
  03   Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель,торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)      
03.01 Для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 1 1  
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 0,5 0,5  
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 1 1  
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 0,03 0,03  
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 0,5 0,5  
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (продовольчими і непродовольчими товарами, оптова та роздрібна торгівля)          3 3  
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2 2  
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3 3  
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 1 1  
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,5 0,5  
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,5 0,5  
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0,5 0,5  
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 1 1  
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3 3  
3. Секція D   Землі оздоровчого призначення  
  06   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань і лікування людей)      
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0,5 0,5  
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,5 0,5  
4. Секція Е   Землі рекреаційного призначення  
  07   Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)      
07.01 Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 0,5 0,5  
07.02 Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 0,5 0,5  
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,1 0,1  
07.04 Для колективного дачного будівництва 0,1 0,1  
5. Секція G   Землі історико-культурного призначення  
  08   Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)      
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,5 0,5  
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,5 0,5  
80.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,5 0,5  
6. Секція І   Землі водного фонду  
  10   Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)         
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,5 0,5  
7. Секція J   Землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення  
  11   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)      
11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

3 3  
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3  
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3  
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1 1  
  12   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)      
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1 1  
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1 1  
  13   Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)      
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1 1  
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1 1  
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1 1  
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1 1  
  14   Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)      
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 1 1  
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 1 1  
  15   Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил україни, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)      
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1 1  
15.02 Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1 1  
15.07 Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1 1  
Секретар сільської ради                                                  Ю.В. Чучин  

                                                                      

Додаток 3

до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                         від ___________2016 року №VIІ/_____

Ставки

земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено

(за межами населених пунктів)

№ з/п

Код КВЦПЗ

Назва

Ставка земельного податку (%) від нормативної грошової оцінки  
Розділ Підрозділ  
власність постійне корис-тування  
1. Секція А   Землі сільськогосподарського призначення  
  01   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)      
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,1 0,1  
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,2 0,2  
01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

0,1

1

0,1

1

 
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,1 0,1  
01.05 Для індивідуального садівництва 0,1 0,1  
01.06 Для колективного садівництва 0,1 0,1  
01.07 Для городництва 0,1 0,1  
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,1 0,1  
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,1 0,1  
2. Секція D   Землі оздоровчого призначення  
  06   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань і лікування людей)      
    06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0,5 0,5  
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,5 0,5  
3. Секція Е   Землі рекреаційного призначення  
  07   Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)      
07.01 Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 0,5 0,5  
07.02 Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 0,5 0,5  
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,1 0,1  
07.04 Для колективного дачного будівництва 0,1 0,1  
4. Секція G   Землі історико-культурного призначення  
  08   Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)      
    08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,5 0,5  
    08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,5 0,5  
    80.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,5 0,5  
5. Секція Н   Землі лісогосподарського призначення  
  09   Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)      
    09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 3 3  
    09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3 3  
6. Секція І   Землі водного фонду  
  10   Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)         
10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3  
7. Секція J   Землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення  
  11   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)      
11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

3 6  
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 3  
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 3  
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1 1  
  12   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)      
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1 1  
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 1 1  
  13   Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)      
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1 1  
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1 1  
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1 1  
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1 1  
  14   Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)      
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3 6  
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 6  
  15   Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил україни, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)      
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1 1  
15.02 Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1 1  
15.07 Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1 1  

Секретар сільської ради                                                 Ю.В.Чучин

 

 Додаток 4

до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                         від ___________2016 року №VIІ/_____

Ставки

земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

№ з/п

Код КВЦПЗ

 

Назва

Ставка земельного податку (%) від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області
Розділ Підрозділ
1. Секція А   Землі сільськогосподарського призначення
  01   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)  
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,1
01.02 Для ведення фермерського господарства 0,2
01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

0,1

1

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 0,1
01.05 Для індивідуального садівництва 0,1
01.06 Для колективного садівництва 0,1
01.07 Для городництва 0,1
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,1
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,1
2. Секція D   Землі оздоровчого призначення
  06   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань і лікування людей)  
    06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 0,5
    06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,5
3. Секція Е   Землі рекреаційного призначення
  07   Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)  
07.01 Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 0,5
07.02 Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 0,5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,1
07.04 Для колективного дачного будівництва 0,1
4. Секція G   Землі історико-культурного призначення
  08   Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,5
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,5
80.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,5
5. Секція Н   Землі лісогосподарського призначення
  09   Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)  
    09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 3
    09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3
6. Секція І   Землі водного фонду
  10   Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)     
10.07 Для рибогосподарських потреб 3
7. Секція J   Землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення
  11   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  
11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

5
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1
  12   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1

  13   Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1
  14   Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 5
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 5
  15   Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил україни, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 1
15.02 Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 1
15.07 Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 1

Секретар сільської ради                                                  Ю.В. Чучи

                                                                      

Додаток 5

до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                         від ___________2016 року №VIІ/_____

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

 за межами населених пунктів сільської ради

(крім земель переданих через аукціон)

№ з/п

Код КВЦПЗ

 

Назва

Розмір орендної плати (у % від нормативної грошової оцінки)
Розділ Підрозділ
1. Секція А   Землі сільськогосподарського призначення
  01   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)  
01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

- несільськогосподарські угіддя;

-землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та які потребують додаткового поліпшення стану у перний рік їх освоєння при наявності акту обстеження землі

3

3

3

01.02 Для ведення фермерського господарства 3
01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 3
01.05 Для індивідуального садівництва 3
01.06 Для колективного садівництва 3
01.07 Для городництва 3
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3
2. Секція D   Землі оздоровчого призначення
  06   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань і лікування людей)  
06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

06.03

Для інших оздоровчих цілей

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

3. Секція Е   Землі рекреаційного призначення
  07   Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)  
07.01

Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

07.02

Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

07.04

Для колективного дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

12

4. Секція G   Землі історико-культурного призначення
  08   Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 3
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 3
80.03 Для іншого історико-культурного призначення 3
5. Секція Н   Землі лісогосподарського призначення
  09   Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)  
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 10
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 10
6. Секція І   Землі водного фонду
  10   Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)     
10.07 Для рибогосподарських потреб 10
7. Секція J   Землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення
  11   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  
11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

- для договорів оренди земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель яких проведена  згідно постанови КМУ від 23.11.2011 р. №1278 та укладених з 2015 року;

- для договорів оренди земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель яких проведена згідно постанови КМ України від 30.05.1997 р. № 525 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського   призначення  (крім земель населених пунктів)»  та укладених         до 2015 року

6

10

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 10
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 10
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 10
  12   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 10
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

10

  13   Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 12
  14   Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації   об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 10
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 10
  15   Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил україни, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 3
15.02 Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 3
15.07 Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 3

Секретар сільської ради                                                  Ю.В. Чучин

             

                                                                      

Додаток 6

до рішення Нововодянської сільської ради

                                                                         від ___________2016 року №VIІ/_____

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

 в межах населених пунктів сільської ради

(крім земель переданих через аукціон)

№ з/п

Код КВЦПЗ

 

Назва

Розмір орендної плати (у % від нормативної грошової оцінки)
Розділ Підрозділ
1. Секція А   Землі сільськогосподарського призначення
  01   Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)  
01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

- несільськогосподарські угіддя;

-землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, та які потребують додаткового поліпшення стану у перний рік їх освоєння при наявності акту обстеження землі

3

3

3

01.02 Для ведення фермерського господарства 3
01.03

Для ведення особистого селянського господарства

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 3
01.05 Для індивідуального садівництва 3
01.06 Для колективного садівництва 3
01.07 Для городництва 3
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 3
2. Секція В   Землі житлової та громадської забудови
  02   Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 3
02.03 Для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку 3
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3
  03   Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель,торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)  
03.01 Для будівництва і обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 3
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 3
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги  3
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 3
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 3
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (продовольчими і непродовольчими товарами, оптова та роздрібна торгівля) 5
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 5
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 5
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 5
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 3
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 3
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3
3. Секція D   Землі оздоровчого призначення
  06   Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань і лікування людей)  
06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

06.03

Для інших оздоровчих цілей

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

4. Секція Е   Землі рекреаційного призначення
  07   Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)  
07.01

Для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

07.02

Для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

07.04

Для колективного дачного будівництва

- сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

- несільськогосподарські угіддя

3

3

5. Секція G   Землі історико-культурного призначення
  08   Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 3
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 3
80.03 Для іншого історико-культурного призначення 3
6. Секція Н   Землі лісогосподарського призначення
  09   Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)  
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 3
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3
7. Секція І   Землі водного фонду
  10   Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)     
10.07 Для рибогосподарських потреб 3
8. Секція J   Землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення
  11   Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  
11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з

користуванням надрами

- для договорів оренди земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель яких проведена  згідно постанови КМУ від 23.11.2011 р. №1278 та укладених з 2015 року;

- для договорів оренди земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель яких проведена згідно постанови КМ України від 30.05.1997 р. № 525 «Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського   призначення  (крім земель населених пунктів)»  та укладених         до 2015 року

6

10

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 6
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 6
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 6
  12   Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 10
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

10

  13   Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 12
  14   Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єкти альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 10
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 10
  15   Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил україни, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)  
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 3
15.02 Для  розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 3
15.07 Для  розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань 3

Секретар сільської ради                                                  Ю.В. Чучин

             

              Список депутатів Нововодянської сільської ради та перелік рішень

7 чергової сесії Нововодянської сільської ради VІІ скликання.

01 березня 2016 року

с. Нововодяне